PRINTBARE VERSIE

AANKONDIGING VAN DE OPENBARING

Door Dan Burisch

30 maart 2006

Vertaling: Paul Harmans


Introductie Paul Harmans:

Dan Burisch komt zijn belofte na dat hij zal zorgen voor een disclosure. Nadat zelfs een (beperkt) aantal van de Amerikaanse positieve UFO-onderzoekers hem heeft afgedaan als een mafkees, die alles heeft verzonnen, komt hij binnenkort met één van zijn eerste wetenschappelijke publicaties (wat betreft de disclosure natuurlijk, want hij heeft al een aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan). Deze eerste publicatie zal gaan over het feit dat tonale verhoudingen een polyeder (veelvlak) van velerlei soort kunnen creëren. Dan Burisch (inmiddels ook in een soort VUT Vervroegde Uittreding) heeft toestemming van zijn meerderen binnen Area-51 (Majestic12 of Maj12) om bepaalde zaken te openbaren. Naar het zich laat aanzien zal hij ook zaken openbaar maken die met de buitenaardse aanwezigheid op aarde te maken hebben en dan in het bijzonder over de J-Rods. (Maar ook over dat wat mogelijk wel of niet in 2012 kan gebeuren, niet de exacte feiten, maar wel dat er iets speelt, vraag maar aan de Maya´s of bestudeer hun kalender.)


Patroon gevormd door trilling

Omdat er een zeer bijzondere en mystieke wereld schuilgaat achter de ons bekende wereld, komt Dan Burisch eerst met een aantal zaken die bewijzen dat die bijzondere wereld bestaat. Zo is er een verband tussen de trilling van tonen en het vormen daardoor van bepaalde patronen. Het heeft onder andere te maken met ‘The Tree of Live’ en het ‘Ganesh Particle’. (En ook met wat hij noemt H of Hyperspace.) Het Ganesh Particle is ontdekt door Dan Burisch en je kunt er over lezen in de artikelen waarvan ik onderaan deze pagina de links geef. Het is zeer ingewikkeld allemaal, maar wetenschappers zijn enthousiast. (Veel heeft te maken met DNA en RNA en ook met het aanmaken van cellen/leven en het herstellen ervan.) In feite waren de oude Egyptenaren ook van het principe geluid/patronen op de hoogte en Schwaller de Lubicz beschreef dat in zijn boek ‘De Tempel Van De Mens’. (co-auteur John Anthony West / Engelse titel: ‘Serpent In The Sky’.) (Veel is ook vanuit het HEBREW Oude en nieuwe Hebreeuws te herkennen of terug te vinden.)

Er bestaat een zeer besloten forum onder de werknaam 'Think Tank' (Denk Tank) waarin slechts een beperkt aantal (rond de 20) wetenschappers, tezamen met Dan Burisch en Marci McDowell, van gedachten wisselen over wat en hoe men de zaken zal openbaren. (En hoe de feiten en inhoudelijkheid van de publicatie kan worden verbeterd en aangevuld.) Dit forum is natuurlijk niet toegankelijk zonder zeer speciale toestemming van Dan Burisch of Marcia McDowell. Ik heb echter contact met iemand die een dergelijke toestemming wel heeft en zodra er informatie is die door de ‘Denk Tank’ wordt vrijgegeven voor publicatie, dan krijg ik die van hem (zoals beloofd), we hebben vooraf de afspraak gemaakt dat ik geen informatie krijg zolang het geheim is en zo hoort het ook. (De in oranje, cursief en tussen haakjes geplaatste opmerkingen in mijn voorwoord en vertaling zijn overigens van zijn hand, nadat ik hem ter controle mijn tekst had gestuurd.) Er is echter ook een openbaar forum dat in nauwe relatie staat met dat van de Denk Tank en waarop Dan Burisch regelmatig van zich laat horen en van dat forum heb ik het volgende bericht, geschreven door Dan Burisch, overgenomen.


BOODSCHAP VAN DAN BURISCHDan Burisch


Hallo iedereen!

Zoals onze goede vrienden ‘Kracht en Wijsheid’ het correct hebben voorspeld: de Solfeggio Polyhedron’s publicatie is af. De titel ervan is: ‘EMANATION OF THE SOLFEGGIO’. De publicatie is opgesplitst in vijf delen.

Als onze berekeningen kloppen dan zal dit document 68 pagina’s bevatten, inclusief 103 afbeeldingen. Wij schatten dat de grootte van de elektronische variant ongeveer 500 Mb zal zijn, inclusief de ingesloten afbeeldingen. Daarbij opgeteld komt nog de grootte van de 103 afbeeldingen in een hoge resolutie die apart worden bijgeleverd, omdat de ingesloten afbeeldingen een weinig in kwaliteit achteruit zijn gegaan. Dus een aanzienlijke grootte zal worden toegevoegd aan elk programmapakket vanwege die 103 afbeeldingen die apart worden bijgevoegd.

Het was om die reden (de verwachte en geschikte grootte) dat adressen werden gevraagd via Eagles Disobey (website. Vert.). Marcia McDowell zal met de Denk Tank overleggen en ik denk dat zal worden besloten om iedereen per post een Cd-rom toe te sturen.

We zijn op 22 januari 2006 aan dit proces begonnen, in de wetenschap dat tonale verhoudingen een polyeder (veelvlak) van velerlei soort kunnen creëren en hier zijn we dan, nauwelijks twee maanden later, met een compleet werk.


De avatar van Dan Burisch op het forum

Ik voel de noodzaak om de volgende opmerkingen te maken:

Voor hen die bedreigingen aan ons hebben geuit en aan anderen die beweren dat ze zaken hebben ontdekt, maar daarvoor NIETS kunnen overleggen - laat dit een les zijn voor jullie! Als wij zeggen dat we iets zullen voltooien, dan zullen wij dat! Zoals een favoriete lasteraar (Grote negatievelingen zijn er een paar, ik ken namen en veel te zien op de site van KATe/Xena.) (zeer) regelmatig opmerkte: er is een verschil tussen praten en doen! De voltooiing van deze publicatie, als een nevenproduct (als iets simpels en zeker niet de hoofdzaak die we zullen voltooien), moet dienen als een voorbeeld om aan te geven dat er een groot verschil bestaat tussen het praten over ‘doen’ en het werkelijk uitvoeren daarvan! Aan hen (en ENKEL aan hen): SCHAAM JE!

(Als zijdelingse opmerking: ik heb zelfs dreigtelefoontjes gekregen, die in geen geval leken op die van onze lasteraars, maar echte! Eén daarvan loofde Hitler en sprak over het vermoorden van mensen. Het verschil tussen dergelijke beweringen van hen die op Internet de zaak om de tuin leiden en wat wij zeggen is, dat wij enkelen van hen op band hebben staan en dat we die band zullen overhandigen aan Don Deppeller.)

Welnu, genoeg over de debunkers en hun ‘praatjes’…

Deze publicatie brengt een reeks van denkwijzen in beeld die zich uitstrekken vanaf Akhenaton (Egypte) (en mogelijks zelfs daarvoor) tot aan het heden en voor de scherpzinnige lezer en waarnemer refereert het aan de ‘Blue Apples’. (Zie website onderaan dit artikel.) Maar nog belangrijker, het gaat over de eenheid van de menselijke soort gedurende een tijd toen de wereldwijde vrede werd bedreigd door uit eigenbelang handelende departementen van de regering en de afwijkende ideologieën van de fanatici. Het is geen lectuur, zoals de ontvangers ervan zullen ontdekken, voor de halfhartige (of zij met valse voorwendselen).

Ik ga nu beginnen met het maken van een bestand dat zal verschijnen op Eagles Disobey en dat de basis, de opvallende informatie, over de polyeder zal bevatten. En zoals beloofd, nogmaals, geheel gratis voor het publiek.


Tree Of Live

Ik heb zelf nog een andere mogelijke ‘ontdekking’, gedaan (het staat ook klaar voor publicatie) maar ik zal mijzelf moeten aanzetten om dat uit te werken. We hebben VEEL rivaliserende taken en sommige komen op de eerste plaats. Eén van die eerste zaken is: de verspreiding van het eerste informatieproduct en dat is alweer zoals we hebben beloofd.

Zodra het bestand voor Eagles Disobey klaar is, wil ik een paar dagen vrij nemen, om even uit te rusten. Marcia zal hetzelfde doen, we hebben even een adempauze nodig van een dag of twee. Ik zal daarna dagelijks terugkeren naar de Denk Tank en tegen die tijd zullen de Solfeggio Polyhedron’s pakketjes onderweg zijn naar de geadresseerden. (Dit deel / alinea is achterhaald. Die paar dagen zijn voorbij.)

Zodra ik weer fulltime in de Denk Tank werk (is nu dus weer zo), zal ik slechts zeer beperkt beschikbaar zijn voor dit (openbare) forum, maar ik zal jullie op de hoogte houden van de voortgang van de verschillende projecten als dat noodzakelijk is.

God zegene U

Dan


Het logo van Eagles Disobey.net


Open forum: http://danburisch.forumup.org/about6-570.html

Website Dan Burisch: http://www.danburisch.info

Link naar de enige echte Eagles Disobey website: http://eaglesdisobey.net

Info over Solfeggio Polyhedron: http://www.eaglesdisobey.net/solfeggio.htm

Link naar andere Solfeggio info: http://www.ellisctaylor.com/therosslyncipher2.html

Blue Apples: http://www.ancientwisdom.net/events/cloakWorkshop/blueApples.html

Link naar negatievelingen KATe/Xena: http://eaglesdisobey.org/Forums/viewtopic/t=1004.html

Links naar div. ufowijzerartikelen over Dan Burisch die van toepassing zijn op dit artikel:

Kosmisch Top Geheim

Ganesh Particle

Burisch Repliek BJ. Wolff

Alle artikelen op ufowijzer over Dan Burisch: Ganesh Particle Hoofd.html


UFO PAGINA

Pagina Ganesh Particle