NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE ZAAK DAN BURISCH

Paul Harmans april 2005


Veel mensen dachten dat Dan Burisch na de laffe karaktermoord op hem door de eigenaren van het Amerikaanse UFO Magazine en de journalist George Knapp, ergens in de vergeethoek was terechtgekomen. Achter de schermen zijn de mensen die zich al lange tijd met de zaak bezighielden, doorgegaan om het een en ander boven water te krijgen. Er is nu een aardig nieuwtje en misschien een kleine opening naar disclosure. Ik was zelf door tijdgebrek niet in staat alles op de diverse forums en websites te volgen, maar als ik het goed heb begrepen van diverse insiders heeft Dan Burisch een aantal officiële documenten ondertekend waarin wordt bevestigd dat zijn verhaal de waarheid is.


Dan zet zijn handtekening

De documenten waren o.a. nodig om een Amerikaans echtpaar, dat de laatste anderhalf a twee jaar intensief bezig was met de zaak Dan Burisch, een permanente verblijfsvergunning in Canada te bezorgen. Zij werden in Amerika serieus bedreigd door een Amerikaanse geheimedienst vanwege hun bemoeienis met Dan Burisch. Zelfs in Canada werden zij geschaduwd door dit agentschap. Maar ze voelen zich daar veiliger en willen er dus blijven.


Dan Burisch 'met de hand op de bijbel'

De leiders van de geheime organisatie MJ12 hebben toestemming aan Burisch verleend om deze documenten te ondertekenen en er zijn geruchten dat MJ12 nog steeds een poging tot disclosure wil ondersteunen. De Canadese rechters weigerden echter om naar de documenten te kijken, men redeneerde dat MJ12 officieel niet bestaat en omdat Dan Burisch lid was van deze organisatie, bestaat zijn verklaring dus niet. MJ12 is een geheime Amerikaanse organisatie en dergelijke organisatie bestaan dus voor de buitenwereld en de rechterlijke macht niet. Denk hierbij ook aan de geschiedenis van Area-51, lange tijd bestond deze basis niet voor de buitenwereld omdat het een zeer geheime locatie van de Amerikaanse regering was en overigens nog steeds is. Het is tevens de locatie waar Dan Burisch nu van zijn pensioen geniet, zo je van genieten kunt spreken.

Voor veel rechters en hoogwaardigheidsbekleders bestaan UFO’s niet en dus weigeren dergelijke lieden naar officiële documenten te kijken waarin wordt verklaard (o.a. door Dan Burisch) dat ze wel bestaan, de bekende struisvogelpolitiek en helaas een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken zal zijn.

We moeten de ontwikkelingen afwachten. Hoe sterk zijn de tegenkrachten die absoluut geen disclosure willen? Wellicht krijg ik binnenkort een wat uitgebreider artikel van een insider en dat plaats ik dan meteen op ufowijzer. Tot zover moet je het even met dit snelle bericht doen.

Kijk voor meer informatie en een leesbare versie van de documenten op: http://www.eaglesdisobey.org/

UFO PAGINA

Pagina Ganesh Particle