IK GELOOF NIET IN UFO’s

Door: dr. ir. Coen Vermeeren

Februari 2012


‘Ik geloof niet in ufo’s.’ Dit is de meeste gehoorde uitspraak van nuchtere mensen. Vreemd genoeg is op dit moment zoveel over ufo’s bekend dat je er ook niet langer in hoeft te geloven. Ze bestaan gewoon. Dat gezegd hebbende rijst meteen de vraag wat ‘ufo’ eigenlijk betekent. Unidentified Flying Object - een onbekend vliegend object. Niet meer en niet minder. Dat kan dus veel zijn. En als je niet veel verstand hebt van wat zich aan techniek in ons luchtruim bevindt dan is iets al snel een ufo. Van doorslaggevend belang is dus hoe groot de kennis van de waarnemer is. Nog altijd niets aan de hand zou je zeggen. Totdat we ons realiseren dat ufo een begrip is geworden waarbij het object wordt gelinkt aan buitenaardse voertuigen en bemanningen. Een intelligent bestuurd voertuig dus, bestuurd door wezens niet van deze Aarde. Op dat moment wordt het voor veel mensen een stuk moeilijker om aan te nemen dat ‘ze bestaan’. De meesten van ons hebben ze, ufo’s, immers nog nooit gezien, en als we ‘ze’ gezien hebben dan hooguit van grote afstand, ons achter de oren krabbend achterlatend met de vraag, ‘wat was dat?’.

Toch is er zeer veel bekend over ufo’s - en ik gebruik de term verder als zijnde een mogelijk buitenaards voertuig met buitenaardse bemanning - veel meer dan de meesten van ons weten. Ook van hun mogelijk buitenaardse bemanningen is, weliswaar minder, maar toch nog altijd veel bekend. Hoe weten we dat? Er zijn zeer veel buitengewoon betrouwbare waarnemingen gedaan, door zeer betrouwbare en goed getrainde waarnemers. Heel vaak zelfs door veel waarnemers tegelijk, en met regelmaat op het zelfde moment objectief vastgelegd op de radar. Bedroevend is het dan om te constateren dat deze getuigen nauwelijks aandacht krijgen in onze media en dat we gedwongen zijn voor serieus onderzoek het internet op te gaan. Daar echter vinden we wel heel erg veel schitterend materiaal.


Coen Vermeeren

 

(Voor de leesbaarheid van het artikel zijn slechts 1 of 2 links onder elk onderwerp geplaatst. Onderaan de pagina staan echter per onderwerp de meerdere links die daar op van toepassing zijn.)

 

Wie moet er wat afweten van ufo’s?

De meesten van ons kijken niet continu naar boven. Integendeel. Als je er op let kijken de meesten van ons naar beneden, uitkijkend waar we lopen, in gedachten verzonken, nadenkend. Mensen die beroepsmatig naar boven kijken, al dan niet met apparatuur, of zich dagelijks in het luchtruim bevinden zijn meteorologen, luchtverkeersleider, piloten, militairen en astronauten. Astronomen kijken ook vaak naar de hemel, maar om de een of andere reden zoeken zij het leven heel ver weg met het idee dat dat leven, als het al zou bestaan, nooit en te nimmer hier kan komen.

Binnen mijn vakgebied van de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek vind ik uiteraard piloten, maar ook alle andere mensen die waarnemen bij de luchtvaart, zowel civiel als militair. Een nog altijd bijzondere categorie zijn astronauten. Laat nou net al deze categorieën voldoende cases aandragen voor een geloofwaardig verhaal.

 

Astronauten

Als eerste kijken we naar astronauten, of in het Russisch ook kosmonauten genoemd. Zij zitten immers in de echte ruimte. Gordon Cooper, Edgar Mitchell, Buzz Aldrin, maar ook anderen:
http://ronrecord.com/astronauts
http://www.syti.net/UFOSightings.html

Just vanwege het exotische karakter van de ruimtevaart moeten we de uitspraken die de astronauten doen op waarde schatten. Zeker in ‘the old day’s’ waren astronauten namelijk zonder uitzondering militaire piloten van een klasse die zonder enige angst in nieuwe testvliegtuigen stapte om te zien wat het ding allemaal kon. Gevaarlijk werk. Mensen, mannen, die zowel lichamelijk als psychisch tot het uiterste werden getest voordat zij in kostbare (ruimte)voertuigen mochten stappen. De omstandigheden waaronder zij moesten opereren waren immers buitengewoon extreem, zowel qua fysieke als mentale uitdaging. Falen werd zoveel mogelijk uitgesloten. Waarnemingen van deze crème-de-la-crème werden dan ook zeer serieus genomen. Laten we eens wat uitspraken bekijken:

Eerste mensen op de maan, Apollo 11, Neil Armstrong en Buzz Aldrin, kort na de landing:
NASA: ‘Wat is daar?’
Apollo 11: ‘Deze ‘babies’ zijn enorm, meneer, ENORM! O mijn God, je zult het niet geloven! Ik zeg je dat er andere ruimtevaartuigen zijn hier, opgesteld aan de andere kant van de krater. Ze zijn hier op de Maan en houden ons in de gaten!’

Neil Armstrong zegt hier later over: ‘Het was ongelooflijk, natuurlijk wisten we altijd al dat er een mogelijkheid was… het feit is dat we gewaarschuwd zijn [om geen Maanbases te bouwen] (door de buitenaardsen). Ik kan niet in details treden, behalve door te zeggen dat hun schepen superieur waren aan de onze, in afmetingen en technologie. Mens, die waren groot en bedreigend.’

Google (YouTube) zelf op Buzz Aldrin en Gordon Cooper. Cooper schreef ook een autobiografie, Getuige in de Ruimte, die zeer de moeite waard is.
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/getuige-in-de-ruimte/666853749/index.html

(LINKS 1)

 

Piloten

In de categorie piloten onderscheiden we nog beroeps en amateur, en binnen de beroeps maken we onderscheid tussen militair en civiel. Complicatie bij militairen is dat zij vaak, zo niet altijd, geheimhoudingsplicht kennen. Probleem bij alle categorieën is ook dat iemand die over ufo’s spreekt, het risico loopt om voor gek te worden verklaard. Immers, je wekt de indruk dat je niet goed kunt waarnemen, wat absoluut vitaal is in deze beroepscategorie. Of dat je in buitenaards leven gelooft en dat doet toch geen enkel normaal mens!?

Piloten die dus wel spreken over ufo’s zijn of gepensioneerd, suïcidaal of gewoon erg brutaal.
http://www.narcap.org
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PilotenGetuigen.html

(LINKS 2)

 

USA Presidenten

Vooral van de president van Amerika hebben we het idee dat die alles weet, of in elk geval mag of misschien zelfs moet weten. De machtigste man op Aarde. Helaas blijkt dat een illusie. Qua ‘need to know’, dus tot welke geheime informatie je toegang krijgt in de USA, staat de Amerikaanse president absoluut niet bovenaan. Diverse presidenten uit de recente geschiedenis, die beloofd hadden uit te zoeken of ufo’s buitenaardse voertuigen zijn, kregen nul op rekest van hun eigen inlichtingendiensten.
http://www.presidentialufo.com

(LINKS 3)

 

Militairen

Zoals gezegd mogen militairen om redenen van ‘staatsveiligheid’ niet uit de school klappen. Gezien hun taak is alles wat boven eigen grondgebied komt dat niet van eigen makelij is, de verantwoordelijkheid van onze krijgsmacht. Vaak hebben zij als eerste en als laatste inzage in details van ongeïdentificeerde objecten. Vooral ten tijde van de Koude Oorlog, toen Oost en West 24 uur per dag alert waren op een vijandelijke aanval, is niet alleen veel waargenomen, maar is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ufo’s. Als militairen met pensioen gaan, vervalt meestal niet de geheimhoudingsplicht. Toch is uit deze groep, zeker bij hen die het nodige hebben meegemaakt, een aantal naar buiten getreden met indrukwekkende dossiers. Ook ten gevolge van de ‘Freedom of Information Act’, je zou kunnen zeggen de Wet op Openbaarheid van Bestuur, is zoveel informatie naar buiten gekomen, soms inclusief de namen van betrokken militairen, dat we enig inzicht kunnen krijgen wat er achter de schermen van het militaire apparaat bekend is.
Military UFO Quotes: http://www.ufoevidence.org/documents/doc1743.htm

(LINKS 4)

Zie ook verderop Malmstrom AFB

 

NASA

Voor Westerlingen is de NASA van oudsher de bekendste ruimtevaartorganisatie. Niet alleen gingen zij de Russen, die wel als eerste een man in de ruimte brachten, voorbij naar de Maan, maar sinds Skylab, het uitgebreide Spaceshuttle project en later het ISS in samenwerking met andere ruimtevaartorganisaties, hebben zij enorm veel ervaring. Logisch dat zij wat weten van ufo’s? Opvallend stil is het bij de NASA. Officieel ontkennen zij iedere buitenaardse hypothese. Daarentegen is er zoveel aan video- en fotomateriaal voorhanden waarop het NASA-logo prijkt dat het er veel van weg heeft dat er sprake is van een cover-up. Dat er een cover-up is wordt telkenmale ook bevestigd door bijvoorbeeld Apollo-astronauten Buzz Aldrin en Edgar Mitchell.
http://www.youtube.com/watch?v=XlkV1ybBnHI
http://www.youtube.com/watch?v=5upFvipUAXs

De 135 missies van de Space Shuttle hebben ook de nodige beelden opgeleverd van ufo’s die door de bemanning met camera’s werden gevolgd, vastgelegd en werden besproken met het grondstation Houston.
http://www.youtube.com/watch?v=JuFBUS0kiSA

(LINKS 5)

 

Betrouwbaarheid

Hoe betrouwbaar is de buitenaardse hypothese? Volgens een Frans onderzoek uit 1999, gedaan door een keur aan Franse experts die 500 wereldwijde ufo-cases bestudeerden, is ‘de buitenaardse hypothese (van ufo’s) de meest waarschijnlijke’. Dat is wetenschappelijke taal voor ‘ufo’s zijn buitenaardse intelligent bestuurde voertuigen’ met de nadruk op ‘zijn’. Het zogenaamde COMETA rapport werd, wellicht mede omdat het verscheen in de Franse taal, totaal genegeerd en is nog steeds nauwelijks bekend bij het grote publiek, noch bij verantwoordelijke politici, militairen en academia.
http://www.ufowijzer.nl/pdf/Cometa%20Rapport%20Compleet.pdf

Voor onderzoeksjournaliste Leslie Kean, die in 2010 haar boek ‘Ufo’s, Generals, Pilots and Government Officials go on the record’, was het COMETA-rapport aanleiding om zich grondig in de materie te verdiepen en de belangrijkste spelers zelf aan het woord te laten om hun verslag te doen. Het boek is een absolute aanrader voor sceptici en ufo-overtuigenden.
http://ufosontherecord.com/leslie-kean

(LINKS 6)

 

Deskundigen

In onze wereld worden bepaalde beroepen overgelaten aan speciaal opgeleide en zwaar getrainde experts. Voorbeelden zijn onder andere (hoge) militairen, militaire en civiele piloten, en astronauten. Mensen die grote verantwoordelijkheid dragen voor het uitoefenen van hun beroep en daar terecht maatschappelijk veel waardering voor krijgen. Wanneer vele duizenden uit deze beroepsgroepen hun serieuze ufo waarnemingen delen met het publiek dan is dat niet te ontkennen, of onze samenleving heeft een groot probleem. Ik bedoel hiermee niet dat anderen, minder getrainde getuigen, niet goed verslag zouden kunnen doen. Integendeel. Wel is het zo dat onze maatschappij de waarnemingen door getrainde professionals moet accepteren en op zijn minst moet onderzoeken. De uitkomsten van dergelijk onderzoek moeten vervolgens met het publiek worden gedeeld. Dat dit niet gebeurt is alle getuigen van ufo’s een doorn in het oog en dwingt ons te zoeken naar redenen waarom we hierover geen openbaar en zo mogelijk liefst een wetenschappelijk debat mogen voeren.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Wetenschappers%20bevestigen%20UFO%27s.html
http://www.wanttoknow.nl/overige/zijn-ufos-echt-uitspraken-van-beroemde-mensen-die-geloofden

 

Wat valt er dan te zien?

Voertuigen

Over de soorten objecten, lichten en voertuigen is veel geschreven. Hierbij moet worden opgemerkt dat er over de jaren heen ook een groter aanbod is waargenomen. Dekte kort na de introductie van het fenomeen nog de term ‘vliegende schotel’ de lading, op dit moment worden zoveel verschillende vormen, kleuren en afmetingen waargenomen dat het voor dit artikel lastig is om er over te generaliseren. Een google-rondje geeft echter een goed beeld.
http://www.uforth.com

ET’s

Zoveel er bekend is over ufo’s als voertuigen, zo weinig is er bekend in het publieke domein over de mogelijke buitenaardse bestuurders ervan. De meest bekende is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van een alien.
http://www.youtube.com/watch?v=NtQXQ1jAnkI&feature=related

Toch zijn er getuigen die beweren dat het pallet aan buitenaardse rassen in de orde ligt van tussen de 50 en 70 rassen. Met name het relaas van Sergeant Clifford Stone, dit in het zogenaamde Disclosure Project van 2001 onder leiding van Steven Greer, vertelt dat hij als Amerikaans militair betrokken is geweest bij het bergen van ‘twee dozijn’ buitenaardse voertuigen die waren gecrasht. Daarbij waren naar zijn zeggen ook buitenaardse slachtoffers gevallen.
Sgt. Clifford Stone goes public about 57 species: http://www.youtube.com/watch?v=WcDSl0LaFLI
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/CliffordStoneGetuigenis.html

(LINKS 7)

 

Aardse of Buitenaardse voertuigen

Ik wil het niet moeilijker maken dan het al is, maar er wordt gezegd dat er ook Aardse ufo’s rondvliegen. Door de mens gebouwde voertuigen dus. Hoe dat kan is dan een raadsel want de benodigde technologie wordt niet gedoceerd aan studenten van openbare universiteiten. Gezegd wordt dat reeds tientallen jaren geleden, bepaalde technologie is gedeeld met een beperkt gedeelte van de mensheid, die daar vervolgens alleen voor eigen (militaire) doeleinden gebruik van maakt. De bekende luchtvaart ingenieur Ben Rich, die jarenlang de militaire organisatie Skunk Works van Lockheed leidde, sprak daar de volgende woorden over:

Ben Rich: “We hebben al de mogelijkheid (gerealiseerd) om tussen de sterren te reizen. Maar deze technologie is opgeborgen in zwarte projecten, en er is een ingrijpen van God voor nodig om deze technologie naar buiten te brengen om dienstbaar te worden gemaakt aan de mensheid.”
http://www.youtube.com/watch?v=N7ahst8TMww

 

Disclosure Project

In 2001 is werd in Amerika een persconferentie gehouden onder leiding van Steven Greer. Hij leidde het zogenaamde Disclosure Project, om regeringen aan te zetten om volledige openbaarheid van het ufo-dossier te bewerkstelligen. In het project, misschien wel het meest indrukwekkende ooit, werden ruim 500 beroepsmensen geïnterviewd omtrent hun ufo kennis en ervaringen. Daaronder zeer veel bekende beroepsmensen.

Een aantal van hen vertelde tijdens de persconferentie persoonlijk hun verhaal en vertelden dit onder ede te willen herhalen voor het Amerikaanse Congres. Deze verklaringen zijn op internet te vinden en veel van de betrokkenen geven nog steeds over de hele wereld lezingen.
http://www.disclosureproject.org


Getuigen Disclosure Project - Deel 1


Getuigen Disclosure Project - Deel 2

(LINKS 8)

 

Documenten

(De volgende tekst is overgenomen uit onderstaand artikel) Met zwarte inkt onleesbaar gemaakte, voorheen geheime UFO-documenten zien er wel cool uit, maar de meeste verschaffen geen bewijs voor buitenaardsen en de meeste zijn niet eens interessant. Maar sommige zijn heel interessant. Of ze nu bewijzen dat UFO’s buitenaards zijn of iets heel anders, ze maken duidelijk dat dit onderwerp op hoog niveau heel erg serieus werd genomen en het onderwerp van een behoorlijke geheimhouding werd.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/12Documenten1.htm
http://www.theblackvault.com/modules/?r=articles/category/UFO+Phenomena+
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFOdocumenten.html


 

Technologie

De meest in het oog springende technologie betreft uiteraard die van hun voertuigen. Om maar eens wat te noemen: geluidloos bewegen, enorme snelheden, grote versnellingen kunnen realiseren, geen grote brandstoftanks, haakse bochten kunnen maken met grote snelheid, onzichtbaarheid, etc. Dat is allemaal technologie. Direct daarvan afgeleid is ongetwijfeld hun energietechniek. Op aarde wordt daar al lang over gesproken. De bekendste wetenschapper die zich met, wat we met gemak ‘alien technology’ zouden kunnen noemen, bezig hield is Tesla, die rond 1900 de meest ongelooflijke technologieën ontwikkelde waarvan slechts een deel ons heeft bereikt op dit moment. Zijn technologische vindingen leken toen maar ook nu nog het meest op wat we ufo-technologie zouden kunnen noemen.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/NikolaTesla.html
http://www.hyper.net/ufo/physics.html

Voor wie graag verder fantaseert over de mogelijkheden van onze buitenaardse vrienden, kan terecht bij series als Star Trek. Het lijkt er op dat de schrijver hiervan, Gene Roddenberry, meer wist dan de meesten van ons. Vooralsnog hebben wij er nog te weinig inzage in en moeten we het doen met wat we zien en kunnen bedenken.
http://www.startrek.com

 

Wetenschap

De wetenschap is in zijn algemeenheid overtuigd van buitenaards leven. 100% is de kans dat elders in ons immense universum ook leven is ontwikkeld vergelijkbaar met dat hier op aarde. De laatste tijd horen we dan ook veel berichten over nieuw ontdekte, Aarde-achtige, exoplaneten. De enige vraag blijft over, voor de wetenschap is, ‘kunnen ze hier komen’. Tot zover mag iedere wetenschapper nog meepraten. Zijn standpunt is zonder twijfel, ‘nee dat kan niet want volgens Einstein kan niets sneller dan het licht en zijn de afstanden in het heelal veel te groot.’ Daarop voortbordurend stelt dezelfde wetenschapper dat ‘ze’ nooit genoeg voedsel en brandstof kunnen meenemen, en dat het erg is als je onderweg ziek wordt en dat het ook erg saai is daar zo moederziel alleen. Met andere woorden, de mensen als centrum van het universum, de mens als maat der dingen.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Elektromagnetische%20Voortstuwing.htm

We zijn heel snel vergeten dat we honderd jaar geleden nog niet wisten wat bacteriën waren – de ontwikkeling van de toilet heeft trouwens meer doden voorkomen dan welk medicijn dan ook ! – en het is nog niet zo gek lang geleden dat je nergens kon telefoneren zonder een vast toestel met een hele lange draad er aan.

De meeste wetenschappers hebben er moeite mee, om het voorzichtig uit te drukken, om onze ruwweg 100 jaar technologische ontwikkeling – kijk wat we inmiddels kunnen – te extrapoleren naar een vergelijkbare samenleving die 1000 of misschien zelfs wel een 100.000 jaar wetenschap bedrijft.

Hierbij vergeet de wetenschap ook heel gemakkelijk zijn eigen geschiedenis van ‘hernieuwde inzichten’ die oude paradigma’s opbliezen. Daar komt ook nog eens bij dat ze zich baseert op slechts een fractie van wat we in het universum kunnen waarnemen: de astrofysica geeft namelijk toe dat ze ‘slechts 4% van alle energie en materie in het universum kan waarnemen’, de rest – 96 % ! – noemt ze ‘donkere energie’ en ‘donkere materie’. Als we alles wisten hoefden we geen miljarden stuk te slaan aan het zoeken naar ‘nieuwe deeltjes’. Enfin, u begrijpt het wel inmiddels.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3145345/2012/01/31/Wetenschap-mag-ufo-s-niet-negeren.dhtml

(LINKS 9)

 

Onderzoek

Er zijn nogal wat hooggekwalificeerde waarnemers geweest die hebben aangedrongen op wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen. Voor zover dat heeft plaatsgevonden is het resultaat niet indrukwekkend te noemen. Het gebeurt dus gewoon niet! Althans niet dat wij weten en zeker niet openlijk. De paar ‘wetenschappelijke’ onderzoeken zijn oud, en bevooroordeeld.
CONDON http://files.ncas.org/condon/text/contents.htm
O.a. over het Condon comité http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFOsEnContact.html

Dit alles ten spijt, zijn er in de loop van de tijd wel een aantal serieuze onderzoeken gedaan. Daar komt een consistent beeld uit dat zegt dat 90-95% van de waarnemingen uiteindelijk op een voor ons bekende manier kan worden uitgelegd. Dit betreft dan zaken als meteoren, satellieten, Venus, vliegtuigen en helikopters, Thaise ballonnen etc. etc. Interessant op zich, maar ontstaat wel een heel groot probleem: blijft over dat er zo’n 5% onverklaarbaar is! Probleem opgelost zeggen de meeste wetenschappers dan. Mispoes, je hebt maar 1 buitenaardse vliegende schotel nodig om dat standpunt omver te gooien. Die 5 % is dus cruciaal! Daar moeten we het dus over hebben!
http://www.cufos.org

Het grote probleem voor de wetenschap is en blijft, dat deze waarnemingen zijn gedaan door zeer getrainde en goed opgeleide waarnemers. Een aantal daarvan wordt in dit artikel besproken, maar er zijn er vele tienduizenden beschikbaar als je er naar op zoek durft te gaan.


http://www.ufowijzer.nl/CometaRapport.html

Voor de wetenschap zou deze 5%-categorie van enorme interesse moeten zijn. Dat is ze niet, in elk geval niet openlijk. Integendeel, iedere poging om het fenomeen serieus te onderzoeken eindigt in demonisering en ridiculisering van de persoon die van de interesse blijk geeft. Onwetenschappelijker kan het niet.

Er is wel een wetenschappelijk project dat zoekt naar buitenaards leven. Dat is het zogenaamde SETI-project – Search for ExtraTerrestrial Intelligence. Met grote radiotelescopen wordt gezocht naar intelligente boodschappen binnen de kosmische ruis. Het project is al decennia bezig en heeft nog niets – niets ! – opgeleverd. Critici zeggen dat het een beetje raar is te zoeken naar intelligent leven ver weg in ons universum, terwijl de aliens gewoon in de keuken van de astronoom koffie aan het drinken zijn…

Het houdt ze in elk geval van de straat.
http://www.stantonfriedman.com
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/IsErBewijsVoorUFOs.html

(LINKS 10)

 

Bewijs

Veel kritische denkers noemen vaak als argument dat foto’s en filmpjes tegenwoordig geen goed bewijs vormen. In deze tijd van YouTube kunnen filmpjes gauw miljoenen kijkers trekken en een hype creëren. Photoshop en videoprogramma’s geven iedere doe-het-zelver de mogelijkheid om iets in elkaar te klussen en zo iedereen voor de gek te houden. Waar!
http://ufos.about.com/od/visualproofphotosvideo/Visual_Photographic_Proof_of_UFOs.htm

Er zijn echter nog niet zo lang geleden tijden geweest dat foto en video opties nog niet in elke mobiele telefoon voorhanden waren. Een tijd waar foto’s en video’s door experts konden worden beoordeeld en authentiek konden worden verklaard. Toch zal ik altijd als eerste verwijzen naar getuigen. Betrouwbare getuigen. Mensen die goed getrainde waarnemers zijn en geen enkele reden hebben om hun reputaties te grabbel te gooien. Tenzij zij vinden dat zij iets belangrijks willen delen met hun medemens. Overigens is het niet zo gek om naar getuigen te luisteren. Dat doet de rechter ook!

Met radar is niet zo snel te knoeien als met foto's en video's en er zijn voldoende professionele radarwaarnemers die iets bijzonders te vertellen hebben:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/MerleShaneMcDowGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ChuckSorrellsGetuigenis.html

(LINKS 11)

 

Waarom zijn ze hier

Een buitengewoon belangrijke vraag! Als eenmaal is geconstateerd dat ufo’s buitenaardse voertuigen zouden kunnen zijn is: ‘Wat komen ze hier doen? Waarom hebben ze interesse in ons?’ Als we kijken naar de geschiedenis van Hollywood-films dan hebben ze weinig goeds in gedachten. Daarmee krijgt de term ’alien’ (er is ook een serie afschuwelijk enge films geproduceerd onder die naam) een zeer nare bijklank. Toch lijkt het erop dat we, in navolging van Herbert Wells ‘War of the World’ nog niet zijn ingelijfd. Hun technologie – en wapens – worden alom beschreven als ‘superieur’!

Zouden ze dan iets goeds met ons voor hebben? Er zijn getuigen die dat stellig claimen. Er moet echter nog veel worden gespeculeerd om antwoorden te vinden op de reden van hun interesse. In elk geval zolang we dit onderwerp niet serieus in het openbaar mogen bespreken.

De meest voor ons huidige brein verstrekkende redenen liggen volgens sommigen in het feit dat de Aarde al duizenden jaren geleden is bezocht door buitenaardsen. Veel oude geschriften maken daar melding van. Ook oude technologie zou daar op kunnen duiden.
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=e7ef6d3c5dfa415bbe77e5692d0b872e

Dat zou het niet onwaarschijnlijk maken dat we een directe relatie hebben met hen, vergelijkbaar met het feit dat in Zuid Amerika nog nazaten van de Spanjaarden uit de tijd van Columbus wonen.

Anderen beweren dat het universum vol is van leven en dat wederzijdse hulp wordt geboden op het moment dat het met een beschaving niet goed gaat. Noem het maar ontwikkelingshulp. Weer anderen stellen dat de combinatie van ruimtetechnologie, kernwapens en een nogal agressieve inborst van de mensheid, voor onze omgeving – in de ruimste zin van het woord - een gevaarlijke cocktail is waarbij ingrijpen nodig is. Het enige dat uitsluitsel kan geven op de redenen waarom, is het aangaan van een discussie hierover, liefst met buitenaardsen erbij. Er zit maar een ding op: Disclosure!
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Persconferentie%2027%20Sept%202010.htm
http://www.ufowijzer.nl/UFOs%20EN%20ATOOMWAPENS.htm

 

Is er een cover-up

Wordt ons niets verteld over ufo’s? De vraag is wie ons in de eerste plaats iets zou moeten vertellen. Veel zaken worden immers niet met ons gedeeld. Geheimen bestaan. Het recept voor Coca-Cola, patenten, bankgeheimen… Veel zaken kunnen, ook bij regeringen, het daglicht niet verdragen. Wie er wat van zouden moeten weten zijn de vakmensen zoals astronauten en piloten. Een deel van hen deelt zijn kennis. Een groter deel echter niet. Zij weten niets of zij vertellen niets. Redenen waarom zij die weten niets vertellen zijn legio. De belangrijkste is angst! Angst voor bijvoorbeeld ridiculisering, of voor represailles (in het geval van geheimhouding), carrière etc.

Mensen die het kunnen weten en het benoemen, noemen overduidelijk het bestaan van de ‘cover up’. Edgar Mitchel en Paul Hellyer.
http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicphotos.html
http://www.paulhellyerweb.com

(LINKS 12)

 

Waarom wordt ons niets verteld?

Op dit moment, op de drempel van 2012, zijn bijna al onze systemen in crisis. Met enige fantasie zou je al die verschillende crises, de monetaire, banken, gezondheids, ecologische, klimaat, politieke, religieuze crises, onder een noemer kunnen brengen: de spirituele crisis. Ik bedoel daarmee de eenvoudige vraag: wie zijn we of wie ben ik – en wat doen we hier. Als je daar geen antwoord op weet dan mist iedere actie richting. Al onze systemen zijn kennelijk op spiritueel drijfzand gebouwd en daarom in verval. Dat is dan vervolgens wel heel leerzaam, maar aan de andere kant heeft dat ons gebracht waarbij de 99% werkt voor de 1%; intussen is de armoede is nog steeds niet de wereld uit; ons milieu en onze hele planeet worden vergiftigd om de illusie van altijd durende groei te ‘realiseren’, etc. etc. Wie heeft de antwoorden?
http://www.storyofstuff.org

Grof geld wordt verdiend aan oorlog, olie, kernenergie, drugs, gezondheid; Westerse investeerders verdienen aan speculatie met voedselprijzen waardoor nog steeds mensen sterven van de honger; oceanen worden leeggevist, oerwouden gekapt; de zwaksten lijden, kinderarbeid, pedofilie, uitbuiting, vrouwenhandel, slavenarbeid; religies onderdrukken, bevrijden niet. Cynisch? Kijk gewoon een keer naar het journaal en sla de krant open. Welcome to our World.

Alle systemen zijn uitgetest van communisme naar kapitalisme, van dictatuur naar democratie, van altruïsme naar egoïsme, maar echt beter is het niet geworden. En het lijkt er almaar meer op dat we de bodem van de put nog niet hebben bereikt.

Een ding is zeker, zodra het echte ufo-dossier openbaar wordt verandert onze wereld. Compleet! Het betekent dat we lange tijd zijn voorgelogen, ook op dit onderwerp. Het blijkt dat onze technologie, onze natuurkunde, ons model van leiderschap etc. etc. niet deugen. De machtsbasis verschuift. Het eenvoudige feit dat ons hele systeem op zijn kop zal worden gezet boezemt minstens een aantal mensen angst in.

Dat lijkt misschien verontrustend. Maar de mensen die vertellen van contacten met buitenaardsen vertellen allemaal dat er een enorme rust en vrede van uitgaat. Voor zover we de rapporten mogen geloven, willen zij met ons hun technologie delen om onze grote mondiale problemen van met name energie, transport en vervuiling op te lossen. Zij vertellen van hun relatie met ons die teruggaat tot het verre verleden. Geen groen slijm dus en geen agressie. Het lijkt er op dat ruimtereizen worden toegestaan als een beschaving voldoende spiritueel gegroeid is. Wat in Star Trek de ‘Prime Directive’ wordt genoemd – namelijk dat je niet zomaar mag ingrijpen bij een andere beschaving – lijkt een kosmische wet. Getuige Afghanistan, Irak en Libië, Iran? Iets dat de mens nog niet goed begrepen heeft hoewel de volksopstanden overal ter wereld – Arabische Lente, Occupy, demonstraties in China en Rusland (januari 2012) – aangeven dat ‘we’ er wel aan toe zijn. De mensheid heeft te lang aan het Stockholm Syndroom geleden, waarbij de gegijzelde sympathie kreeg voor zijn ontvoerder. Laten we het experiment maar aangaan. Veel meer kan er niet mis gaan lijkt me.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/The%20missing%20times.html
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:de-zeven-zuilen-van-het-wereldbeeld-waarom-buitenaards-leven-een-ver-van-je-bed-show-is&catid=12:et&Itemid=25

 

Tot slot nog een paar belangrijke UFO ijkpunten

Roswell

Hoewel er al heel lang wordt bericht over ufo’s, zelfs zover terug als duizenden jaren voor onze jaartelling, alsook in de Bijbel en andere Heilige geschriften, beginnen we pas goed te merken dat we bezocht worden sinds de Tweede Wereldoorlog. Beide partijen meldden ‘bollen’ die mee vlogen met piloten. Ze werden Foo Fighters genoemd omdat ze dingen konden die geen bekend toestel kon navolgen.

Roswell 1947 was daarom een belangrijk ijkpunt omdat bij het kleine plaatsje in de USA een vliegende schotel zou zijn neergestort. Al snel werd het bericht wereldwijd overgenomen totdat hoge militairen het verhaal ontzenuwden en tot op de dag van vandaag volhouden dat het een ‘weerballon’ was.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/NedKrantenArtRoswell.htm

Het verhaal van een gecrashte vliegende schotel met aliens aan boord, drie of vier dood en één nog levend, was hardnekkig. Getuigen hielden tot aan hun dood vol dat het echt was gebeurd. Later voegden zich daar militairen bij die vertelden dat zij bergingswerkzaamheden verrichtten aan een buitenaards voertuig met zijn bemanning. Meerdere boeken zijn er over geschreven.
http://www.amazon.com/Witness-Roswell-Unmasking-60-Year-Cover-Up/dp/1564149439
http://www.ufowijzer.nl/Roswell.html

Het is zeker niet zo dat ufo-waarnemingen slechts door enkelen worden gedaan. Twee zeer belangrijke gebeurtenissen zijn in zijn totaliteit door enkelen tienduizenden gezien. Het betreft een langdurige golf van ufo-waarnemingen in België tussen 1989 en 1991, en een eenmalige sighting boven Phoenix.

België

Generaal-Majoor b.d. Wilfried de Brouwer, destijds Kolonel, werd in België aangesteld als hoofd van het onderzoek van een van de best gedocumenteerde ufo-zaken tot nu toe. Een groot aantal mensen zag één of meerdere driehoekige ufo’s met grote lichten geluidloos zweven boven voornamelijk het Oosten van België. Tot drie maal toe zijn in die periode ook F-16’s uitgestuurd, die eenmaal het object ook op hun radar hebben kunnen vastleggen. Getrainde waarnemers in de hoedanigheid van piloten, militairen en politiemensen hebben diverse keren het object minutenlang of zelfs urenlang kunnen volgen. Wat deze golf bijzonder maakte is dat er uitvoerig en langdurig objectief en openbaar onderzoek naar is gedaan.

Feiten en getallen UFO-golf België rond de periode 89-91:

- periode van uiteindelijk zo'n 4 jaar waarin door vele duizenden mensen is gerapporteerd,
- 20.000 pagina's uitgeschreven getuigenverslagen inclusief tekeningen,
- 400 uur audio tapes met getuigenverslagen, opgenomen door professionals,
- 2000 getuigenissen waarvan door de betrokken experts minstens 1000 (!) betrouwbaar werden geclassificeerd,
- meer dan 600 daarvan zijn volledig onderzocht waarvan:
- 60 (slechts 10%) verklaarbaar bleek,
- 540 (90% !) niet verklaard kon worden met conventionele uitleg,
- 300 (50%) betrof een waarneming op een afstand van minder dan 300 meter !
- 200 (33%) betrof bovendien een waarneming die langer dan 5 minuten duurde

Waarnemingen betroffen voornamelijk:

- driehoekige platforms met drie enorm grote felle witte lichten op de hoekpunten en rood licht in het midden,
- geschatte afmetingen 30 meter spanwijdte,
- in staat tot stilhangen zonder geluid (licht zoemend) en enorme snelheden en versnellingen.

Het object is eenmaal vastgelegd door F16-piloten op de boordradar en vele malen door politie en militaire waarnemers geobserveerd.
bron: oud Generaal Majoor b.d. Wilfried de Brouwer 2011
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Wilfried%20De%20Brouwer%202012.htm

Zelfs in samenwerking met partners binnen en buiten de NAVO is nooit achterhaald van wie of waarvandaan deze voertuigen waren.

(LINKS 13)

Phoenix

Een voertuig ter grootte van enkele voetbalvelden met lichten gleed langzaam over het uitgestrekte Phoenix, Arizona. Vele honderden, zo niet duizenden mensen rapporteerden al dan niet in paniek, overheidsdiensten. De gouverneur van de staat, Fife Symington, besloot om, na consulteren van FAA, de Amerikaanse Luchtvaartdienst en de US Army, die allen van niets wisten, om de zaak te ontkennen. Dit leidde uiteindelijk tot een theaterstukje waarbij een collega van hem in een alien-pak werd gehesen voor de voltallige pers, om het publiek te laten weten ‘dat ze de boosdoener hadden gevonden’. Velen voelden zich niet serieus genomen in wat zij bij volle verstand hadden gezien. Uiteindelijke verklaringen van overheidswege bleken totaal niet te kloppen met de waarnemingen.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LMHDriehoekenPhoenix1.html

Na enkele jaren, en inmiddels gouverneur af, kwam een dappere Fife naar buiten met het echte verhaal van die avond. Hij bevestigde dat niemand wist wat het geweest was, maar dat het wel een werkelijke waarneming betrof. Hij had het zelf ook met eigen ogen gezien die avond. De reeks lichten die later op de avond, tussen 22:00 en 22:30, toen het al donker was, boven de stad was te zien, was wellicht afkomstig van hetzelfde object. Waar Fife en de vele duizenden andere inwoners van Phoenix getuige van waren, gebeurde eerder op de avond tijdens de schemering, tussen 20:00 en 20:30, en men kon toen duidelijk de contouren van het object waarnemen.
http://www.youtube.com/watch?v=JMfEV5qATrY

(LINKS 14)

Malmstrom AFB – Nucleaire Installaties

Was Roswell de luchtmachtbasis voor het squadron dat de eerste kernwapens op Japan had afgeworpen, Malmstrom was een plek waar kernwapens gereed stonden voor een vergeldingsaanval. Zouden de Russen aanvallen, dan zou een allesvernietigende aanval volgen. De Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. Beschamend was het dan ook dat na het signaleren van een ufo in maart 1967 door de bovengrondse wacht, één voor één alle individuele kernwapens afschakelden. Tientallen individuele ondergrondse silo’s, met eigen bemanning, eigen generatoren, eigen communicatielijnen etc., schakelden uit. Onmogelijk! De Amerikanen hadden geen controle over hun belangrijkste wapensystemen. Een paar uur na het vertrek van de ufo kwamen alle systemen weer ‘online’. Reken maar dat ze uitgezocht wilden hebben hoe dit kon gebeuren. Ze zijn er nooit achter gekomen. Tot overmaat van ramp was dit niet het enige incident, maar zouden er vaker ontwapenende acties, gerelateerd aan ufo-waarnemingen, plaatsvinden. Ook elders in de wereld.

Ook kernraketten konden door ufo’s in volle vlucht worden uitgeschakeld, zo vertelt ons Robert Jacbos. Ufo’s houden niet van Kernwapens kennelijk.
http://www.youtube.com/watch?v=o7CPLQvd5Rk

Robert Hastings maakte er zijn levenswerk van om de relatie van ufo’s en nukes in kaart te brengen.
http://www.ufohastings.com

Is het wishful thinking, of bestaat er een relatie tussen het buitenaards ingrijpen op de technologie – zowel militaire als civiele kerninstallaties – die in staat is onze planeet meerdere keren totaal te vernietigen? Het laatste lijkt het geval.

Wat bij Malmstrom gebeurde, gebeurde vaker in de USA als wel als in Engeland en ongetwijfeld ook in het Oostblok.

 

Later zijn ook rapporten verschenen dat ufo’s boven de ontplofte centrale van Tsjernobyl zijn gezien door militairen. Zo zouden uit de ufo, die urenlang stilhield boven de centrale, stralen zijn gezonden naar beneden. Sommige getuigen suggereren die ook na de ramp in Fukushima. Er lijkt opnieuw een relatie tussen ufo’s en nucleaire technologie.
http://www.ufowijzer.nl/UFOs%20EN%20ATOOMWAPENS.htm

(LINKS 15)

Bentwaters

Eén van de best gedocumenteerde gevallen van ufo’s en, in dit geval een Amerikaanse basis met opnieuw kernwapens in Engeland, is de Bentwaters of Rendlesham Forrest gebeurtenis. In 1980 rond kerstmis worden lichten gezien op plaatsen waar absoluut geen indringers mogen komen. Onderzoek van de wacht, de verantwoordelijke ondercommandant van de basis en een dozijn of wat militairen, met uiteindelijk over twee avonden een urenlange sighting, inclusief bevestiging door radar, maakten deze gebeurtenis zeer bijzonder. Zo bijzonder omdat enkelen de ufo in het bos hebben aangeraakt en de markering op de romp van het toestel hebben nagetekend. Kolonel Halt en zijn mannen doen tot op de dag van vandaag hun verhaal.
http://www.youtube.com/watch?v=DIxkGCLZkjI
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LarryWarrenGetuigenis.html

 

Conclusie

Tot slot is het u aan te raden niets van wat hier staat zomaar aan te nemen. Doe zelf moeite om de grote werkelijkheid achter de sluiers van wat ons op school en in de media wordt verteld te ontdekken. Dat geldt niet alleen voor ufo’s overigens. Maar zeker ook op dit onderwerp valt veel te ontdekken. Er is zoveel betrouwbaar materiaal te vinden van getuigen dat een uurtje zoeken op de in dit stuk aangeleverde zoektermen veel zal opleveren. En dan zul je je verbazen hoe vreemd het is dat we ons druk wel maken over bacterieresten op een steentje uit het heelal, maar geen enkele aandacht schenken aan het hoog intelligent en technisch zeer geavanceerde buitenaardse leven dat kennelijk moeite tracht te doen met ons contact te maken. Het zou toch het nieuws van de eeuw moeten zijn.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/The%20missing%20times.html

 

dr.ir. Coen Vermeeren studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.
Twee van zijn uitgebreide lezingen over Verleden en Aanwezigheid van UFO’s zijn te bekijken op:
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=b859808c04254b798d942b6856b8548d


http://www.wanttoknow.nl/universum/%e2%80%98ufo%e2%80%99s-bestaan

 

Interessante links:

Top 10 UFO Sightings: http://www.youtube.com/watch?v=PR1VXqUmkdg

UFO Files- "When UFO's Arrive": http://www.youtube.com/watch?v=Exaox4dlF2Q&feature=fvsr

(De volgende tekst is overgenomen uit onderstaand artikel) Nucleair natuurkundige en lezinggever Stanton T. Friedman behaalde zijn BSc. en MSc. in natuurkunde in 1955 en 1956 aan de universiteit van Chicago. Hij werkte gedurende 14 jaar als een nucleair natuurkundige bij bedrijven als GE, GM, Westinghouse, TRW Systems, Aerojet General Nucleonics en McDonnell Douglas. Hij werkte aan zeer geavanceerde geheime en uiteindelijk gecancelde programma’s zoals atoomvliegtuigen, atoomsplitsing- en kernfusieraketten en verschillende compacte atoomcentrales voor toepassingen in de ruimte en op aarde. Hij raakte in 1958 in UFO’s geïnteresseerd en sinds 1967 geeft hij daar lezingen over, inmiddels al op meer dan 600 colleges en voor zo’n 100 professionele groeperingen. Wat zegt hij over het negeren van de feiten:
http://ufowijzer.nl/tekstpagina/StantonFriedmanSceptici.htm

************

(1) Links behorende bij 'Astronauten'

Astronaut Gordon Cooper: http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/GordonCooperGetuigenis.html
Astronaut Edgar Mitchell: http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/EdgarMitchell08b.htm
Astronaut Buzz Aldrin: http://www.youtube.com/watch?v=KpfvhdmhQy4&feature=related
Astronaut Story Musgrave: http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/MusgraveNASA.htm
Astronaut James McDivitt: http://www.youtube.com/watch?v=QDChO4--msY
Astronaut Jim Lovell: http://www.youtube.com/watch?v=D-6ZFMuPu9I
Russische kosmonauten: http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Disclosure%20op%20Russische%20wijze.html
http://www.wanttoknow.nl/overige/voormalig-astronaut-mens-niet-alleen-in-universum-cnn-news

(TERUG)

 

(2) Links behorende bij 'Piloten'

www.ufoevidence.org/topics/pilotsightings.htm
http://www.ufoevidence.org/newsite/files/WeinsteinPilotCatalog.pdf

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Flights%20unseen.html
JAL Flight 1628 UFO Incident Over Alaska: http://www.youtube.com/watch?v=dMn1PiNZfkU
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JohnCallahanGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JapanAirLines1628.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PilotenEnUFOs2.html
Tehran Case: http://www.youtube.com/watch?v=E5kT2OE1i1Q
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFOachtervolgingIran.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PeruUFO.htm

(TERUG)

 

(3) Links behorende bij 'Presidenten'

http://www.ufoevidence.org/documents/doc845.htm
UFOs In Presidential Politics - Grant Cameron: http://www.youtube.com/watch?v=S1whMGyLByE
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/hillary-en-haar-interesse-bij-ets-en-ufos

(TERUG)

 

(4) Links behorende bij 'Militairen'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ChuckSorrellsGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JamesKopfGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/MerleShaneMcDowGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SnelleLopers.html
http://www.wanttoknow.nl/universum/getuigen-overheid-en-leger-usa-over-ufo-doofpot-goede-kans-dat-we-worden-bezocht

(TERUG)

 

(5) Links behorende bij 'NASA'

http://www.youtube.com/watch?v=OMX5VxMzv-0&feature=fvst
STS-48 UFO: http://www.youtube.com/watch?v=kUOWJqjIpFA
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/InterviewJackKasherOkt06.html
Martyn Stubbs - Secret NASA Transmissions: http://www.youtube.com/user/secretnasaman?feature=chclk
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Secret%20NASA%20transm.html

(TERUG)

 

(6) Links behorende bij 'Betrouwbaarheid'

http://www.ufowijzer.nl/CometaRapport.html
The COMETA Report: http://www.youtube.com/watch?v=w7KC-1wj3Hg
Leslie Kean: http://www.youtube.com/watch?v=EhbrSfzOJB0&feature=fvst
Michio Kaku - Leslie Kean: http://www.youtube.com/watch?v=GIv696A815o
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LeslieKeanJuli2011.htm

(TERUG)

 

(7) Links behorende bij 'Wat valt er dan te zien?'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JonathanWeygandtGetuigenis.html
May 2001 Clifford Stone: http://www.youtube.com/watch?v=KQLL4rpJXkA

(TERUG)

 

(8) Links behorende bij 'Disclosure Project'

Persconferentie mei 2001 Disclosure Project:
http://video.google.nl/videoplay?docid=-1166743665260900218&hl=nl#
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StevenGreerUFOgeheimhouding.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BedrogABCnews.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/NickPopeGetuigenis.html

(TERUG)

 

(9) Links behorende bij 'Wetenschap'

http://www.ufoevidence.org
http://www.stantonfriedman.com/index.php?ptp=articles&fdt=2002.04.30
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Wetenschappers%20bevestigen%20UFO%27s.html
http://www.wanttoknow.nl/universum/ufo-bewijs-genoeg-waar-wacht-de-wetenschap-nog-op
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFO-feiten.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SlechteSterrenkunde.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PeterCreola.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ProfessorUFOstudie.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFO%27sBestaan.html

(TERUG)

 

(10) Links behorende bij 'Onderzoek'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BlueBook1.htm
Secret UFO Propulsion Systems - Boyd Bushman - Senior Research Scientist:
http://www.youtube.com/watch?v=VzwOFCSFms4

(TERUG)

 

(11) Links behorende bij 'Bewijs'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/JohnCallahanGetuigenis.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SnelleLopers.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LMHinteractie1.html

(TERUG)

 

(12) Links behorende bij 'Is er een cover-up'

http://www.victoryfortheworld.net
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RobertsonPanel1.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RobertsonPanel2.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BlueBook2.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PaulHellyerPaolaHarris.html .
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RHastings8.htm

(TERUG)

 

(13) Links behorende bij 'België'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ArtikelHUMOnov09.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BelgischeUFOgolf1.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BelgischeUFOgolf2.html
http://www.ufoevidence.org/topics/belgium.htm

(TERUG)

 

(14) Links behorende bij 'Phoenix'

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PhoenixSymington.html
UFO TV documentary 2008 - The Phoenix Lights: http://www.youtube.com/watch?v=5HUtPfoaiGg
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/LarryKing9Nov07.htm

(TERUG)

 

(15) Links behorende bij 'Malmstrom AFB – Nucleaire Installaties'

UFO Evidence - the Malmstrom AFB Case: http://www.youtube.com/watch?v=kF0kWIfdIwc
UFOs Playing with US and Soviet Weapons of Mass Destruction:
http://www.youtube.com/watch?v=Gs3BJVJmJSw
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DHSchuurGetuigenis.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/RobertSalasGetuigenis.html

(TERUG)


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen