PRINTBARE VERSIE

ER KOMT VERANDERING AAN

Door: Colin Andrews

1 januari 2009

Vertaling: Paul Harmans


‘Ik geloof dat zodra we de bodem hebben bereikt en we ons collectieve falen onder ogen hebben gezien, de verandering zal komen. Jazeker, verandering komt er.’

Colin Andrews

Voorwoord ufowijzer
In 2008 gaf de Britse regering volgens eigen bewering ‘alle’ geheime UFO-documenten vrij, inclusief 1 die verwees naar graancirkelonderzoeker Colin Andrews. Via de internationale media had Colin al eerder druk gezet op de regering om open kaart te spelen over graancirkels en liet daarbij foto’s en video zien van helikopters van het ministerie van defensie die boven de cirkels hingen. Colin had zelfs foto’s in zijn bezit die van de politie en het ministerie van defensie zelf waren. De politie en het ministerie van defensie beweerden dat het de eigen interesse van haar piloten was en dat ze daarom foto’s namen. Maar het is algemeen bekend dat bezoekers van graancirkels regelmatig behoorlijk lastig zijn gevallen door heli’s die levensgevaarlijk dichtbij kwamen dat men vluchtte en dat leek dan ook de bedoeling te zijn. Er zijn opnames gemaakt van heli’s die boven de cirkels achter lichtbollen aanjaagden en dat alles doet het sterke vermoeden rijzen dat de overheid en defensie wel degelijk grote interesse in het fenomeen hebben.

Colin Andrews heeft kortgeleden toestemming gekregen diverse, voorheen geheime, foto’s en documenten op zijn website te plaatsen en afgelopen 1 januari heeft hij dat daadwerkelijk gedaan. Het zijn 3 pagina’s en hij schrijft daarin onder andere:

Het is bekend dat sommige van deze foto’s zijn genomen door piloten die net als ieder ander benieuwd en nieuwsgierig zijn naar mysteries zoals graancirkels en dus hebben zij er foto’s van gemaakt. Het is echter ook bekend dat zoiets in een aantal gevallen niet het geval is en dat zij instructies hadden ze te filmen.

Uiteindelijk mogen we van de organisaties die over onze veiligheid waken, zoals de politie en het ministerie van defensie, verwachten dat zij hun werk doen en eerlijk naar het volk toe zijn.

We zijn een paar belangrijke dingen te weten gekomen uit de foto’s die ik ontdekte en die mij werden gegeven. Bijvoorbeeld de gronddetails die in sommige gevallen aanwezig waren en verdwenen waren toen het publiek arriveerde. Bijvoorbeeld in het geval van Westbury in 1989 en zoals is te zien op foto van drie cirkels, is er een mysterieuze groei in grootte en 1 die van richting veranderde en dat gebeurde tussen het moment dat de regering de foto’s nam en het tijdstip waarop wij onze foto’s maakten, slechts enkele uren later die dag.


Colin Andrews

De lessen die we hieruit hebben getrokken is dat het onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in onze regering ons geen goed heeft gedaan, en dat geldt ook voor het vertrouwen dat we stelden in de financiële instituten, de grote zakenbedrijven en zelfs veel grote religies. Onze apathie, het niet vragen om uitleg aan deze instituten, heeft geleid tot het verdraaien van de waarheid en tot het verprutsen van een hele hoop kostbare tijd en inspanningen. In veel gevallen hebben zij het volk, dat zij volgens beweringen beschermen en dienen, in de steek gelaten, maar dat heeft het volk ook zelf in de hand gewerkt. Bedrog en verwarring zaaien is iets dat we vandaag de dag verwachten van hen allen en dus hoeven we ons niet af te vragen of de openbare dienaren over graancirkels vrolijk zullen liegen tegen ons en tegen onze volksvertegenwoordiger de premier. Zo erg is het.

Tegen alle verwachtingen in was het inderdaad niet alleen het volk waartegen gelogen werd toen er vragen in het Britse parlement rezen, het werd ook tegen premier Tatcher gedaan. Je kunt de officiële verslagen van de vragen en antwoorden van het Britse parlement lezen in het document met de naam ‘Hansard’ en ze zijn gepubliceerd in een artikel van Nick Pope. Lees de vragen en antwoorden hieronder en vraag jezelf vervolgens af: WAT IS WERKELIJK DE WAARHEID EN WAT WETEN ZE?

Vragen aan het Britse parlement
Het onderwerp van graancirkels is in het Britse parlement vier maal aan bod gekomen door middel van geschreven parlementaire vragen. De vragen en antwoorden zijn gedrukt in Hansard (de formele gepubliceerde verslagen van parlementaire handelingen) en zijn het waard hier volledig te worden weergegeven.


Graanvelden (Hansard 11 juli 1989):

Mr. Teddy Taylor: De vraag aan de minister van landbouw, visserij en voedsel is hoeveel meldingen hij heeft ontvangen over de platgelegde delen in graanvelden in het zuidwesten en andere delen van Engeland en of hij een verklaring wil geven?

Mr. Ryder: Het fenomeen van platgelegde delen in graanvelden is een fenomeen waarvan bekend is dat het zich van tijd tot tijd voordoet. Het komt voor in wintergewas, maar is meer aanwezig in de droge seizoenen. We hebben geen maatregelen genomen dit soort verschijningen te registreren en we kunnen dus niets zeggen over de frequentie ervan.


Graanvelden (Hansard 11 juli 1989):

Mr. Teddy Taylor: De vraag aan de minister van defensie is wat er aan vooruitgang is geboekt door het onderzoek dat is uitgevoerd door legerhelikopters in het zuidwesten naar de oorzaak van de platgelegde delen in tarwe en of hij een verklaring wil geven?

Mr. Neubert: Het ministerie van defensie voert geen onderzoek uit naar de oorzaak van platgelegde delen in gewas. We zijn er echter van overtuigd dat die niet het gevolg zijn van activiteiten van legerhelikopters.


Graanvelden (Hansard 26 juli 1989):

Mr. Colvin: De vraag aan de minister van het ministerie van binnenlandse zaken of hij om een rapportage wil vragen van de hoofden van politie van Hampshire en Wiltshire betreffende hun onderzoeken naar de graancirkels in Hampshire en Wiltshire en wat de geschatte kosten van een dergelijk onderzoek zijn en of hij een verklaring wil geven?

Mr. Hurd: Ik heb begrepen van de hoofden van politie van Hampshire en Wiltshire dat er door hun agenten geen onderzoeken zijn gedaan naar de graancirkels.


Graanvelden (Hansard 17 oktober 1989):

Mr. Colvin: De vraag aan de minister van defensie of er officiële assistentie is verleend door legerpersoneel aan burgers die de herkomst van de cirkels in gewas in Hampshire en Wiltshire onderzoeken en of hij een verklaring wil geven?

Mr Archie Hamilton: Ik ben er niet van op de hoogte of er enige officiële assistentie door legerpersoneel is verleend aan burgers die de herkomst van de graancirkels onderzoeken.


Bovenstaande vragen werden opgesteld door de onderzoekers Paul Fuller en Jenny Randles, die contact hadden opgenomen met de door hen gekozen leden in het parlement en hen gevraagd hadden de zaak aan te kaarten. De antwoorden zijn opgesteld door functionarissen van de respectieve ministeries. In het geval van de twee beantwoordde vragen door de ministers van defensie houdt dit in dat staatsambtenaren van het ministerie deze antwoorden hebben opgesteld.

Terwijl het ministerie van defensie geen enkele positie innam voor wat betreft de mogelijke oorzaak van de cirkels, was het ministerie van landbouw, visserij en voedsel (MAFF) bereid te speculeren, mogelijk omdat ze tot verdediging werden gedwongen door de beweringen van de graancirkelonderzoeker Colin Andrews, die had opgeworpen dat er moleculaire veranderingen waren in het gewas van binnen de graancirkel en dat zoiets mogelijk gevolgen voor de gezondheid kon hebben als het gewas in de voedselketen terechtkwam.

De minister voor milieu, Nicholas Ridley had daarvoor al een dergelijk idee verworpen en verklaarde dat de cirkels mogelijk door de wind werden veroorzaak. Als respons op brieven van leden van het kabinet in opdracht van hun kiezers, opperde MAFF minister Richard Ryder dat de cirkels: “… zeer waarschijnlijk het resultaat waren van een combinatie van wind en locale vruchtbaarheidscondities van de grond waardoor gewassen vatbaar waren voor platvallen.” Het voorkomen van onzuiverheden in het gewas was daarbij niet aanwezig. Dit antwoord lijkt te zijn ingegeven door de theorieën van meteoroloog en graancirkelonderzoeker Dr Terence Meaden en voor zover bekend is het oordeel van MAFF niet gestoeld op een gedachtewisseling met het ministerie van defensie

Een andere politicus die een publiekelijk commentaar gaf was Dennis Healey. In een interview op televisie in februari 1990 zei hij dat hij vond dat een regeringsonderzoek naar het onderwerp niet nodig was en hij beweerde dat ondanks dat hij geloofde dat de zaak niet was opgelost, hij dacht dat de graancirkels een natuurlijk fenomeen waren. Healey was kort daarvoor betrokken bij een discussie over graancirkels toen hij in 1984 een formatie bij Alfriston in East Sussex fotografeerde. De Daily Mail bracht daar een artikel over.


De drie pagina’s van Colin Andrews met daarop zijn foto’s en verslag over de betrokkenheid van de Britse overheid bij het graancirkelfenomeen:
http://www.colinandrews.net/Government02.html


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen