PRINTBARE VERSIE

DÉJÀ VU

UFO’s of 9/11 + leugens x sceptici + spot – bewijs : media = doofpot

De krachtigste formule op aarde

Door Paul Harmans

Augustus 2005

‘Onwetend worden we geboren,
enkelen verkiezen dat tot aan hun dood te blijven’


De formule
De formule in de titel van dit artikel is de krachtigste formule op aarde, een formule die duidelijk maakt hoe je iets zeer belangrijks jaren en jarenlang geheim kunt houden, door als overheid onderzoek te beïnvloeden, bewijs weg te moffelen, anderen de schuld te geven, mensen belachelijk te maken en eventueel uit de weg te ruimen en de feiten botweg te negeren, zodat het voor de buitenwereld lijkt alsof er niets aan de hand is. Tevens wend je je macht aan om de voornaamste media hetzelfde te laten doen en geholpen door een paar sceptische organisaties blijkt de formule zijn fantastische werk te doen.

Vanwege een beproefde psychologische werking, begint vervolgens het grootste deel van de doorsnee mens, zonder op de hoogte te zijn van de feiten en het bewijsmateriaal, uit eigen beweging hetzelfde verdoezelende gedrag te vertonen, dat deel beweert dat het bewijs met slimme software op de computer is vervalst, maar heeft wel uit eigen beweging geweigerd dat bewijs te bekijken. Degene die de formule ter sprake brengt wordt door familie, vrienden, kennissen en collega’s uitgelachen. De moedige hooggeplaatsten die de juiste vragen aan de verantwoordelijken stelden en meteen daarna in het parlement en door de media publiekelijk belachelijk werden gemaakt, worden door dezelfde doorsnee mensen opgevoerd als levensgevaarlijke gekken die de regering en de wereldwijde veiligheid ondermijnen, zo stond het toch in de krant, zo werd het toch gezegd op de televisie? En wat in de krant staat en wat de veredelde voorleesmoeders op de tv zeggen is de waarheid! Of misschien toch niet?

De formule werkt uiteindelijk ook door naar de wetenschap, geen haar op het hoofd, van welke geleerde dan ook, die er nog aan denkt om zich in de zaak te verdiepen. Carrière, aanzien, fondsen en salaris zijn een belangrijk goed en die zet je niet op het spel door je te mengen in een vies spelletje, waaruit je bij voorbaat als verliezer tevoorschijn komt.

9/11
Ik heb ook een aantal jaren gedacht dat de complottheorieën rondom de gebeurtenissen op die elfde september in 2001 slechts verzonnen en ingebeelde zaken waren. Ondanks dat ik als ingewijde in de UFO-gemeenschap al jaren weet dat de Amerikaanse overheid en met name de geheime diensten die er een eigen wet op nahouden, absoluut niet te vertrouwen zijn, drong het niet tot mij door dat zij wellicht wel eens een grote vinger in de 9/11-pap konden hebben. Totdat ik de (gratis te verkrijgen en tevens bij de laatste aug/sept uitgave van Frontier magazine zit, welk magazine weer in diverse winkels te koop is) DVD ‘Confronting The Evidence’ van Jimmy Walter bekeek en ik vrijwel vanaf het begin een déjà vu onderging.

Een ieder die nu denkt dat ik het wel erg bont maak en dat er misschien toch een steekje bij mij los zit, die vraag ik om zich eerst zelf op de hoogte te stellen van het beschikbare bewijs en de feiten rondom 9/11 die iets heel anders aantonen dan wat ons is verteld. Net als het UFO-fenomeen lijkt het te belachelijk voor woorden, maar als je eenmaal de moeite neemt je te verdiepen in de materie, dan blijkt dat er hele brokstukken bewijs en vele feiten letterlijk voor het oprapen liggen. Dus bekijk eerst de volgende documentaires (slechts één ervan volstaat), te downloaden vanaf de link onderaan dit artikel en dien mij dan van repliek, maar ik ben ervan overtuigd dat je de beelden en het verhaal net als mij met kippenvel en met soms tranen in de ogen zult ondergaan en je in vertwijfeling begint af te vragen of onze werkelijkheid wellicht nog slechter is dan onze ergste nachtmerrie.


Een jonge vrouw ten dode opgeschreven

In de documentaires komen niet een stelletje malloten of charlatans aan het woord, er zijn vele onafhankelijke (onafhankelijk is een sleutelwoord, alleen dergelijke mediafiguren en personen durven het aan) journalisten, radioreporters, wetenschappers en politici in te beluisteren en allemaal vertellen ze een vreselijk, maar toch heel aannemelijk verhaal. Ze waarschuwen je om je schrap te zetten, want het zal je wereldbeeld voorgoed veranderen, omdat zij komen met bewijs en harde feiten die aantonen dat de machthebbers van ’s werelds grootste natie andere belangen hebben dan het welzijn van hun bevolking en niet te beroerd zijn om in de honger naar nog meer macht, olie- en oorlogsgeld, een paar duizend onschuldige en niets vermoedende hardwerkende burgers over de kling te jagen.

De documentaires maken heel goed duidelijk dat er iets totaal mis is met de officiële verklaring van de autoriteiten betreffende de gebeurtenissen op 9/11. De beelden van het getroffen Pentagon bewijzen zelfs overduidelijk dat er daar absoluut geen Boeing 757 naar binnen is gevlogen.

De paar lichte en zeer kleine brokstukken die nog enigszins afkomstig lijken te zijn van een vliegtuig, zijn beslist niet van een 757 zoals de experts van de vliegtuigbouwer verklaren. Het is een feit dat de vier vliegtuigcrashes geen los van elkaar staande gebeurtenissen waren. Als er één feit niet klopt in de officiële verklaring van de gebeurtenissen op 9/11 (er zijn echter tientallen feiten die niet kloppen) is het dan niet aannemelijk dat de Amerikanen zelf een aandeel hadden in deze aanslag? Zoals het ook in een van de documentaires wordt gevraagd: “Kregen de kapers hulp, of waren zij slechts helpers?”

Complottheorie?
Dave vonKleist, radiopresentator van het Amerikaanse radioprogramma ‘The Power Hour’, verduidelijkt op de DVD ‘Confronting The Evidence’: “Een complottheorie is slechts een theorie als er geen enkel bewijs voor het complot is te vinden. Zodra je een stukje bewijs hebt, hoe klein ook, dan wordt het een mogelijkheid. Hoe meer bewijs, hoe waarschijnlijker het wordt. Tot het uiteindelijk vaststaat dat het zo is en dan is het een ‘complot’ en geen theorie meer. Dat moeten we in gedachten houden met al die informatie over 11 september.”


Dave vonKleist

VonKleist bracht zelf ook een video uit: ‘9/11 in Plane Site’. Drie weken voordat de video uitkwam waren er al sceptisch commentaren. Dat zien we ook als er een belangrijke UFO-bijeenkomst wordt aangekondigd, de sceptici en in hun voetsporen de vooraanstaande media, maken ver voor de datum van de bijeenkomst al hun bezwaren en kritiek kenbaar. Zonder op de hoogte te zijn van wat er aan gegevens en feiten gebracht zullen worden heeft men al een mening klaar en op de dag waarop de bijeenkomst een feit is, schitteren zowel de sceptici als de media door afwezigheid.

De makers van de diverse kritische 9/11 documentaires is door velen verweten dat ze met een computerprogramma als bijvoorbeeld Photoshop, de beelden hebben bewerkt. VonKleist legt uit dat alle foto’s die zij gebruikt hebben afkomstig zijn uit vooraanstaande magazines, uitgebracht kort na de aanslag en de videobeelden komen van de DVD’s die onder andere CNN, NBC en FOX kort na de aanslag uitbrachten als herinnering aan 9/11.

Dus een ieder die twijfels heeft aan de beelden in de documentaires kan deze verifiëren aan de hand van de originele beelden op die DVD’s.

Bij het UFO-fenomeen horen we telkens dezelfde Photoshop-bewering, ook daarvoor bestaan beslist een aantal DVD’s of video’s met originele UFO-beelden die klip en klaar kunnen aantonen dat UFO’s bestaan. Jammer alleen dat dergelijke beelddragers liggen opgeborgen in een paar stoffige kluizen van wellicht dezelfde organisaties die 9/11 op hun geweten hebben.

Het is niet de bedoeling dat ik hier alle feiten ga weergeven die aantonen dat 9/11 stinkt, daarvoor kom ik in dit artikel ruimte te kort, iets dergelijks vergt een compleet boek. Het gaat mij erom dat mensen naar de feiten en het bewijs in de documentaires gaan kijken en zullen inzien dat een overheid, of tenminste de geheime organisaties die aan die overheid verbonden zijn, een dergelijke mentaliteit bezitten die het mogelijk maakt dat ze voor niets terugdeinzen, zelfs niet voor een daad waarbij ze de volledig met hardwerkende burgers volgestouwde New Yorkse Twin Towers naar beneden halen, enkel en alleen om er zelf groot voordeel uit te halen. Dit zijn ongetwijfeld dezelfde organisaties die het UFO-fenomeen met man en macht geheim houden en dat doen zij met dezelfde mentaliteit en op dezelfde wijze als waarop zij nu al een aantal jaren hun grootste 9/11-misdaad weten te verdoezelen.

In een van de documentaires horen we president Bush tijdens een toespraak waarin 9/11 aan de orde komt het volgende met zeer grote nadruk zeggen: “Laten we nooit de schandelijke complottheorieën tolereren.”

Natuurlijk meneer de president, u bent dezelfde die beweert dat UFO’s belachelijke nonsens zijn en misschien heeft u inderdaad geen idee van de werkelijke instanties die achter 9/11 zitten en die dezelfde zijn die zich voor UFO’s interesseren, u bent slechts een Jan Klaassen die gebruikt wordt om ter afleiding een poppenkast gaande te houden met in de voorstelling een lachend, handen klappend en loyaal publiek.

Pak de boodschapper aan
De voornaamste media doen hun slavenwerk en houden zich aldus verre van de vele vragen over wat er werkelijk op 9/11 gebeurde en wie daar wellicht de leiding over had.


De voornaamste media aan de leiband

Plichtsgetrouw beginnen zij de aanval op de boodschappers van de boodschap dat er heel veel niet klopt aan de officiële verklaringen.


Volgens Popular Mechanics vertellen de critici slechts leugens

Net als bij het UFO-fenomeen wordt de aanval geopend op de man die het brengt, niet op de onomstotelijke feiten en bewijzen. Zo stelt Thierry Meyssan in zijn boek ‘The Frightening Fraud’ een aantal brandende vragen, maar komt niet met beschuldigingen. Zelfs het stellen van vragen blijkt in dit geval al voldoende om de woede van de media over hem af te roepen.

Een paar boodschappers en de reacties van de vooraanstaande media:

Thierry Meyssan Boek: ‘The Frightening Fraud’

* Journalist James S. Robbins schreef in het magazine ‘National Review’: ‘Lenin, Hitler en Pol Pot waren net als Meyssan’. Robbins geeft in het artikel toe dat hij nooit het boek van Meyssan heeft gelezen.

* Gary Bauer, één van de republikeinse kandidaten voor het presidentsschap, noemt Meyssan’s boek: ‘Een obsceen en walgelijk kleingeestig boek’ Hij voegt daaraan toe: ‘En Meyssan is een krankzinnige en zijn onderzoek een hallucinatie’.

* Mike Collins. In eerste instantie was Collins bezorgd vanwege het feit dat ook hij op de vele foto’s en videobeelden geen wrakstukken van een 757 in de buurt van het Pentagon kon ontdekken en hij overwoog dat Meyssan wel eens gelijk kon hebben. Nadat hij een artikel op de ‘Urban Legends’ website las, waarin werd beweerd dat al het staal en aluminium van het vliegtuig verbrand was bij de crash (iets wat beslist onmogelijk is omdat de temperatuur van brandende kerosine bij lange na niet het smeltpunt van staal en aluminium bereikt) veranderde hij van mening. Op 22 augustus 2002 schrijft hij op zijn website: ‘Ik zou Meyssan op zijn gezicht willen stompen en wel herhaaldelijk’.

Erick Hufschmid Boek: ‘Painful Questions’ DVD: 'Painful Deceptions'

* De vooraanstaande media betitelen het als: ‘Zwendel’.

Cynthia McKinney lid van de regering. Zij verklaarde openlijk dat wij recht hebben op de waarheid.


Cynthia McKinney

* Johnah Goldberg, redacteur van de ‘National Review’, heeft het lef het volgende te schrijven: ‘McKinney is dommer dan rotszout en weerzinwekkender dan Yasser Arafat’s drie weken oude ondergoed’.

* Kathleen Parker van de ‘Orlando Sentinel’ schrijft: ‘McKinney is mogelijk een paranoialijder met waanideeën’.

Bij mij roepen dergelijke commentaren herinneringen op aan wat diverse sceptische personen en een aantal journalisten over UFO-onderzoekers en hun boeken en video’s proclameren.

Waar is die vrije pers (ook in Nederland)?
De vrije pers die zich zogenaamd door niemand de wet laat voorschrijven, waar is die? Welnu, die zogenaamde ‘vrije pers’ laat bij monde van haar journalisten weten dat - net als bij het UFO-fenomeen - niemand hen op het hart heeft gedrukt er geen aandacht aan te besteden, maar dat er gewoon geen aanwijzingen zijn die duiden op een vreemd fenomeen en een doofpot?!

Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat het bewijs voor een andere hand in 9/11 hen op een presenteerblaadje wordt aangeboden en niemand van hen het naar voren brengt, al was het maar in de vorm van een aantal vragen die nodig enige toelichting behoeven. Na het zien van al de feiten die heel duidelijk aangeven dat er iets mis is met 9/11, weet ik zeker dat die vrije pers een utopie is en dat zij die hun werk binnen de voornaamste media doen, bewust of in opdracht, de ogen sluiten voor iets dat veel erger is dan terrorisme, zoals een overheid die leugens verspreidt, bewijs wegmoffelt, onderzoek stagneert en de eigen burgers vermoord in de honger naar macht en kapitaal!

Conclusie1
De formule doet al vijftig jaar zijn werk om het UFO-fenomeen verborgen te houden en doet nu tevens zijn werk om de werkelijke kopstukken achter de aanslagen van 9/11 te beschermen en ook in dit geval begint het erop te lijken dat het grootste deel van de wereldbevolking het geen ene moer kan schelen.

Conclusie2
Een overheid die een dergelijke aanslag op de eigen bevolking durft uit te voeren wordt niet in een paar jaar gevormd, daar gaan vele jaren aan vooraf. Is het daarom niet voor de hand liggend dat een dergelijke overheid ook bewust het aanwezig zijn en de herkomst van UFO’s met alle mogelijke middelen geheim wil houden?

Hoop
Bijna 50% van de New Yorkers gelooft dat de Amerikaanse overheid achter de aanslagen zat. Een groot gedeelte van alle Amerikanen en een steeds groter wordend aantal wereldburgers heeft die overtuiging ook. Wanneer hebben we macht genoeg om de media te dwingen aandacht aan deze zaak te besteden, hoeveel mensen zijn er nodig om de media te doen inzien dat zij ziende blind zijn in deze zaak. De muur tussen Oost- en West Duitsland is gevallen door de aanhoudende druk van het gewone volk, onze macht is groter dan we denken, maar dan moeten we wel laten weten wat we willen en massaal de media wijzen op haar grove tekortkoming in het stellen van de vele onbeantwoorde vragen betreffende het werkelijke brein achter 9/11.


Waar is het gat en waar zijn de wrakstukken van een 60 tons vliegtuig?

Nogmaals: iedereen mag sceptisch commentaar leveren, maar dan wel op dezelfde voorwaarde die we ook stellen aan de sceptici bij het UFO-fenomeen namelijk: stel jezelf fatsoenlijk op de hoogte, bekijk de documentaires onbevooroordeeld en, heel belangrijk!, bekijk ze vanaf het begin tot het eind. Beperk je niet tot het lezen van wat sceptische commentaren of een vluchtige blik op wat foto’s op een website. Vind je dat allemaal teveel werk en denk je het zo wel te weten, dan is het heel simpel, dan weet je niets van de feiten en heb je geen enkel recht van spreken!

 

Link voor het downloaden van een aantal kritische documentaires: http://www.question911.com/links.php

Voor meer informatie: http://www.reopen911.org

De Nederlandstalige versie: http://www.reopen911.nl/index.htm


UFO PAGINA