PRINTBARE VERSIE

Van Dick Korf,
23-12-2010
Hardinxveld Giessendam,

Waarom ik geloof dat het nu de tijd is dat Vrije Energie door kan breken zonder weerstand van diverse instanties en regeringen.


Dick Korf

1. De regering heeft zich vastgelegd via het Kyoto-protocol om in 2020 minimaal 14% van alle geproduceerde energie duurzaam te hebben en minimaal 20% reductie in CO2 t.o.v. 1992 te hebben gerealiseerd. Op Dit moment is dit nog slechts 4% terwijl Duitsland al op ca. 24% zit. We lopen in Europees verband gezien dus behoorlijk achter. Men heeft dit o.a. mede willen realiseren door b.v. CO2 op te slaan in de bodem (CCS=Carbon Capture & Storage) maar de weerstand hiertegen wordt alleen maar groter. Ook kost CCS NB 30 a 40% meer energie! Ja, waar zijn we mee bezig?

2. De Nederlandse regering heeft onlangs besloten om maar liefst 3,5 miljard euro als subsidie te pompen in de aanleg van 2 grote windenergieparken op de Noordzee, wat ook nog aangelegd gaat worden door de buitenlandse firma Bard. Hoezo werkgelegenheid creëren? Hoezo de opmerking dat windenergie alleen maar kan draaien op subsidies? Eneco en Nuon “verliezen” helaas deze case. (NRC 23-11-’10) Waarom vindt hier geen repressie plaats als alternatieve energie tegen bestaande belangen in gaat?

3. Kolen gestookte centrales raken steeds meer uit de gratie door de hoge CO2 uitstoot en het duidelijk lagere rendement t.o.v. gas gestookte centrales. Ook moet de (radioactieve) as weer ergens opgeslagen of verwerkt worden, enz. Ook passen kolencentrales zich veel moeilijker aan aan een wisselende vraag/behoefte. Vrije Energie is ook hier de oplossing!

4. Men streeft steeds meer naar decentrale energie opwekking m.a.w. Vrije Energie past volledig in dit plaatje!

5. Het gaat niet goed bij het Duitse E.ON en de schuldenlast noopt het tot koerswijziging (3-12-’10 NRC). Het moet groener worden! Duurzame energie wordt (nog) belangrijker m.n. wind- en zonne-energie. E.ON werkt al samen aan een groot windpark voor de Britse kust met Masdar, een staatsbedrijf uit NB Abu Dhabi. Ook werkt ze daarmee samen om CO2-arme technologieën op de wereldmarkt te brengen! Past Vrije Energie hier ook niet helemaal in!?

6. NRC 23-11-’10: De eerste kamer heeft onlangs besloten dat “groene stroom” voorrang krijgt op het net. (Vergelijkbaar met het Duitse “feed-in” systeem.) Als dus het aanbod van groene stroom te hoog is moeten de kolen- en gascentrales terugschakelen!

7. We hebben al eens een presentatie voor het management van de Shell gehouden met als thema: wat met de Shell na het olie tijdperk? NB over “Vrije Energie!”

8. Kerncentrales? Volgens het adviesbureau CE-Delft staan er de komende jaren zoveel nieuwe kolen- en gascentrales gepland dat er in Nederland een groot overschot aan stroomopwekking ontstaat. Wel hebben deze 3 a 4 nieuwe centrales nog geen definitieve vergunningen (of zijn die voorlopig geblokkeerd).

9. Een heel ander aspect is de vraag wat er gebeurt als Peking de kraan dicht draait voor belangrijke en vrij zeldzame stoffen/aardelementen zoals b.v. het bijzondere permanente magnetische materiaal Neodynium wat in hybride auto’s, in windmolens, elektromotoren, elektrische fietsen wordt gebruikt? Een Nederlandse producent spreekt over lopende opdrachten van 25.000kg! (NRC 9-11-’10).

10. Eneco noemt zichzelf “Partners in Duurzame Energie en natuurbescherming”. Eneco en het Wereldnatuurfonds bundelen hun krachten: samen voor “Schone energie” is de slogan.

11. Worden de CO2-emissierechten ook toepasbaar op burgers waardoor vervuiling steeds duurder gaat worden, ook bij het individu/huishoudens? De Stichting Natuur en Milieu pleit hier o.a. voor. (NRC 29-10-’10).

12. Alles en iedereen is op zoek naar brandstofvermindering om minder CO2-rechten te betalen en uit te stoten maar ook om hun producten beter en aantrekkelijker te kunnen verkopen, b.v. “witgoed” industrie zoals afwas- en wasmachines, koelkasten, enz, maar ook auto’s.

13. Hoe lager het energie/brandstofverbruik en hoe lager de CO2 uitstoot, des te aantrekkelijker voor de klant/koper. Hoe zou het zijn als een VE-unit in een hybride auto wordt geplaatst?

14. Smart grids komen steeds dichterbij, vooral bij decentrale energieopwekking is dit van belang. Zo komt ook de decentrale energie opwekking voor meerdere huizen, gezamenlijke flats en woonblokken steeds dichterbij.

15. Ook vanuit Brussel wordt “duurzaam energie beleid’ gepromoot!

16. Waarom elektrische auto’s produceren als de elektriciteit daarvoor uit een kolencentrale komt?

17. De regering komt mensen die alternatieve energie ontwikkelen resp. gebruiken en zo minder CO2 produceren tegemoet met NB belasting vermindering!

18. Onlangs ben ik indirect benaderd dat er mogelijk een energiemaatschappij Vrije Energie units zou willen gebruiken… zowel ideëel als zakelijke benadering!

19. Iemand van Nuon verwees iemand anders door naar mijn website en naar die van Frank… Hoezo weerstand te verwachten? Nee, Alternatieve energie is in!

En zo kan ik nog wel even doorgaan.


Wat is de teneur van dit verhaal?

Als er geen “repressie” van wie dan ook is tegen alle boven genoemde ontwikkelingen, waarin door diverse partijen enorm geïnvesteerd wordt in “alternatieve” vormen van energieopwekking, waarom zou er dan wel repressie te verwachten zijn tegen de introductie van Vrije Energie?

In mijn beleven zal Vrije Energie zodra dat ter beschikking komt alleen maar omarmd worden als dé oplossing voor heel veel problemen! En daar ga ik voor! En iedereen kan en mag mee doen. En laat a.u.b. alle schroom, wat zich uit in diverse vormen van angst, varen.

De tijd is er nu rijp voor als we Vrije Energie met de juiste intentie in de wereld kunnen zetten.

Het was echt om te huilen wat ik allemaal moest aanhoren over (mogelijke) repressie tijdens mijn bezoek aan de USA, ook van mensen in mijn nabije omgeving. En bijna dagelijks kom ik het tegen, daarom heb ik alles eens op een rijtje gezet. Ik hoop dat bovenstaand stuk aan dat loslaten kan/zal bijdragen.


Toevoeging/overdenking 26-12-2010:

En als we Vrije Energie op de markt zouden brengen, wat zou er dan op tegen zijn om b.v. dezelfde brandstofheffing (belasting) die nu op het bestaande energieverbruik wordt geheven ook te heffen op de geproduceerde Vrije Energie en dat af te gaan dragen aan vadertje staat? Ook deze ruif moet gevuld blijven en daarbij komt deze energie is toch al gratis! Het zou dan helemaal fantastisch zijn als deze opbrengsten ook voor specifieke goede doeleinden zouden worden gebruikt….!


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen