PRINTBARE VERSIE

NIEUWSBRIEF FREEENERGY4ALL

6e Nieuwsbrief 07-04-2011

Door: Dick Korf


Beste geïnteresseerden in Vrije Energie,

Wij richten deze brief aan een ieder die zich als geïnteresseerde heeft opgegeven op de website FreeEnergy4All.

Zoals jullie in de 5e Nieuwsbrief hebben kunnen lezen komen we in een soort stroomversnelling waarbij de realisatie van een Vrije Energie unit steeds dichterbij komt. Hierbij gaan onze gedachten vooral uit naar de 5kW-unit van Mr. Wang uit China omdat deze al bestaat en ook nog voor een redelijk bedrag te koop is (te betalen licentiefee). Hierbij gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs want ook hier willen we optimale zekerheid dat we ook krijgen wat wordt beloofd. We hebben inmiddels al diverse mailcontacten gehad en naar de mening van Dick duiden die alle op echt hoopgevende perspectieven. Ook van hele andere zijde wordt bevestigd dat deze unit er inderdaad is en al op een universiteit in China uitgebreid is getest.


Dick Korf

Op 6 april (2011) heeft het bestuur van de Stichting een gesprek gehad met iemand die wil investeren in deze unit. Tegelijkertijd wil het bestuur graag grip houden op het verder ontwikkelen en het in de wereld zetten van Vrije Energie machines. Dit heeft alles te maken met bewustzijn van de mensheid, wat inhoudt: verantwoordelijkheid nemen voor wat er op onze planeet gebeurt en hoe we de gezondheid ervan bevorderen. Met mensen die er alleen maar opuit zijn om hiermee zoveel mogelijk geld te verdienen gaan we dus niet in zee. Onze indruk is dat dit met de investeerder die we gesproken hebben niet het geval is en dat deze ook mede uit ideële overwegingen handelt.

Toch zouden we het bewaken van deze verantwoordelijkheid beter kunnen realiseren wanneer we als Stichting over meer financiële middelen en slagkracht zouden beschikken. Hiervoor is in november 2010 de Stichting FreeEnergy4All opgericht. Het “idee” was dat als al degenen die zich ingeschreven hebben een gemiddeld bedrag van €100,- beschikbaar zouden stellen we al over een bedrag van ca. €70.000,- kunnen beschikken. Momenteel staat de teller op ca €13.000,-. Toen was sterk het idee om zelf een unit te gaan ontwikkelen. Echter nu zich iets aandient wat al ontwikkeld is, is het veel gemakkelijker om hierop in te steken mede omdat dit ook heel veel ontwikkelingstijd bespaart.

Na de ontmoeting met de investeerder heeft Dick besloten om eind april naar China te reizen en deze Mr. Wang zelf te bezoeken, hem beter te leren kennen en om de juiste afspraken te maken. Hij staat er op om deze reis uit eigen zak te bekostigen om hiermee zijn volledige onafhankelijkheid te bevestigen en aan te geven hoe hij hierin staat. Zijn passie is om daadwerkelijk VRIJE ENERGIE in de wereld te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan het grote geheel.

Onze vraag als bestuur luidt dan ook: zijn jullie bereid om allen, naar vermogen, een duit in deze zak te doen opdat wij als bestuur nog beter in staat zijn om verantwoord en laagdrempelig zoiets unieks als Vrije Energie te realiseren? Ook is het mogelijk om bv. een geringer bedrag van bv. 10, 20 of 50,- euro in termijnen (bv. maandelijks) over te maken via een automatische overschrijving. Wel belangrijk is om hierbij altijd het e-mail adres te vermelden op de overschrijving. Zo kunnen we goed de gedane giften bijhouden. Zoals in de 4e Nieuwsbrief op de website is aangegeven, worden deze giften bij de aanschaf van een Vrije Energie unit in de toekomst in mindering gebracht op de aanschafprijs, is de gift aftrekbaar van de belasting en wordt er geen BTW over de korting geheven.

Mogen we op jullie rekenen? Samen kunnen wij het waarmaken. (wij, als bestuur, betalen alles (voorlopig) uit eigen zak!)
rek.nr: 19.83.91.773 van de Triodos Bank te Zeist t.n.v. Stichting FreeEnergy4All.
IBAN: NL29TRIO0198391773; BIC of Swift: TRIONL2U
http://www.freeenergy4all.nl


Nawoord Paul Harmans – ufowijzer
Zodra ik as. dinsdag 12 april thuis ben maak ik 100 euro over aan de Stichting FreeEnergy4All en ik hoop dat meerdere mensen dat zullen doen. Ik ken Dick en ik weet dat hij oprecht is en alles uit eigen zak betaalt. Ik weet ook dat het Dick niet om het verdienen van grote kapitalen gaat mocht hij een unit op de markt kunnen brengen. Veel van het eventueel verdiende geld gaat naar goede doelen. Wat is voor 1 persoon 100 euro? Maar veel van die bedragen bij elkaar kunnen Vrije Energie mogelijk maken, dus kun je het missen, maak dan svp een bedrag over.


Andere interessante informatie:

• Demonstratie van de Yildizmotor (waar Dick ook op staat) op TU-Delft, zie:
http://nulpuntenergie.net/index.php/magneetmotoren/346-de-yildiz-magnetenmotor-getest-op-tu-delft

• Verwijzing naar de theoretische onderbouwing van Vrije Energie door prof. Claus Turtur uit Braunschweig/Duitsland:

“Principle of the conversion of vacuum-energy and the systematic construction of zero-point-energy motors” is now affiliated in one overview-paper. The article is published at „The General Science Journal“, ISSN 1916-5382 which can be downloaded from Internet for free at:
http://wbabin.net/weuro/turtur2.pdf (Duitse versie)
http://wbabin.net/weuro/turtur2e.pdf (Engelse versie)
Everybody is welcome to post and to forward the links wherever you like.
With Best Regards, Claus Turtur

• Zie ook meer over de Chinese uitvinding van Mr. Wang ShenHe:
http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf

Deze Chinese uitvinder heeft een unit ontwikkeld die maar liefst 5kW energie zou leveren! Mogelijk gaat Dick hem in de nabije toekomst bezoeken.

Een interessante bijlage Van Dick Korf (23-12-2010): 'Waarom ik geloof dat het nu de tijd is dat Vrije Energie door kan breken zonder weerstand van diverse instanties en regeringen.':
Dick Korf Bijlage 1


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen