PRINTBARE VERSIE

NIEUWSBRIEF FREEENERGY4ALL

8e (en 7e) Nieuwsbrief 15-08-2011

Door: Dick Korf

www.freeenergy4all.nl


Beste geïnteresseerden in Vrije Energie,

Het is al weer enige tijd geleden sinds jullie de laatste (7e) nieuwsbrief hebben ontvangen waarin vermeld werd dat ik samen met een collega naar China ben geweest en we daar de licentie voor een Vrije Energiemotor hebben gekocht van Mr. Wang ShenHe. Inmiddels is er veel gebeurd en hierover een update in deze 8e nieuwsbrief.


Dick Korf

Tijdens ons bezoek in China konden we de door Mr. Wang ontwikkelde motor niet te zien krijgen. In China had hij de motor namelijk verkocht aan een bedrijf dat geen pottenkijkers wilde. Vooral hierdoor hebben wij slechts een relatief klein bedrag betaald voor de initiële overdracht van de licentie met de specifieke knowhow. Wel heeft Mr. Wang toegezegd om een set “afgeschermde” magneten alsmede een speciale vloeistof aan ons op te sturen zodat wij de unit konden bouwen. Zodra wij een werkend apparaat hebben en het vervolgens productierijp gemaakt hebben, ontvangt Wang aanvullende bedragen, die veel groter zijn dan de eerste 'aanbetaling'.

Desondanks komt hij de tot nu toe gemaakte afspraken niet na. Een mede mogelijke reden hiervoor is zijn opname in een ziekenhuis i.v.m. een hersentumor.

Eén en ander houdt ons echter niet tegen om zelf creatief aan de slag te gaan met alternatieve materialen om zo stap voor stap inzicht te krijgen in de mogelijke werking van zijn uitvinding die we de “Wang-motor” hebben genoemd.


Voorzijde “Wangmotor” met rotor en verplaatsbare stator

We hebben sterk de indruk dat hij heel specifiek materiaal gebruikt rondom de magneten om het magnetische veld in bepaalde richtingen af te schermen. Dit houdt in dat je bv. alleen gebruik maakt van de afstotende werking van de magneten en de aantrekkende werking afschermt. Dit door hem te leveren materiaal hebben we nu vervangen door koper omdat dit in een dynamisch proces ook bijzondere eigenschappen heeft en ook afscherming zou (kunnen) leveren.

Afgelopen donderdag 11 aug 2011 waren we zover dat we de eerste test hebben kunnen doen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een elektromotor, die aan het net gekoppeld is en de Wang-motor aandrijft. Indien de Wang-motor het zou “doen” dan voorkomen we tegelijkertijd hiermee dat hij “op hol” zou kunnen slaan. Ook is de unit zodanig uitgevoerd dat de stator teruggetrokken kan worden uit de rotor waardoor het mogelijk is om de unit ook weer te kunnen stoppen.


Totale aanblik voorzijde, links elektromotor en rechts de “Wangmotor”

Het resultaat was helaas nog niet positief. De voorlopige conclusie is dat het gebruikte koper om het magnetische veld af te schermen niet de beoogde werking heeft. We willen proberen om het specifieke afschermende materiaal alsnog te pakken te krijgen en hiermee vervolgproeven doen. Ook staat de vraag nog steeds open in hoeverre de specifieke vloeistof in het apparaat wel echt noodzakelijk is. Nader onderzoek is hiervoor vereist. We blijven hierin volharden en geloven in de vinding zolang het tegendeel niet is bewezen.

Inmiddels hebben we hele mooie financiële toezeggingen voor verdere ontwikkelingen zodra we een werkend protype hebben. We gaan hiervan pas gebruik maken als er werkelijk een werkend apparaat is en niet eerder. Ook kan het financiële scenario er anders uit gaan zien als we deels op eigen analyse een werkend apparaat hebben kunnen bouwen terwijl Mr. Wang duidelijk in gebreke is gebleven. Dit houdt in dat we dan ook niet bereid zijn om hem het volle pond te betalen zoals in eerste instantie met hem was overeengekomen. De toekomst zal het leren.


Bovenaanzicht met in het midden de spindel om de stator te
kunnen verplaatsen. Achteraan is de kWuur-meter te zien

Voor mensen die de ontwikkeling en ontsluiting van Vrije Energie in Nederland verder willen ondersteunen bestaat er (in de toekomst) de mogelijkheid om te participeren in de vorm van certificaten van aandelen in een nog op te richten werkmaatschappij. Verdere informatie hierover is bij ons op te vragen. Vooralsnog worden de uitgaven (d.w.z. alleen de aanschaf van materialen e.d., dus geen gewerkte uren) voor de ontwikkeling gedekt door de vele schenkingen. Wij ervaren deze bijdragen als zeer hartverwarmend en uiterst motiverend om vol gas door te gaan met deze zo revolutionaire ontwikkeling ten behoeve van het grote geheel. Nogmaals dank hiervoor!

Energierijke groet,
namens het team FreeEnergy4All,
Dick Korf
Voorzitter FE4All

 

Omdat de 7e Nieuwsbrief nu pas op de website is geplaatst wordt deze hieronder nogmaals verstuurd t.b.v. degene die zich na 16-5-'11 hebben aangemeld.

7e Nieuwsbrief Hardinxveld, 16-5-’11

Beste geïnteresseerden in Vrije Energie,

Ik ben net terug van een bezoek, samen met een collega, van een reis naar Beijing waar wij niet alleen gesproken hebben met dhr. Wang ShenHe maar ook een deal met hem hebben gesloten. Wang ShenHe heeft in het verleden al nl. een 5kW Vrije Energiemotor ontwikkeld.

De deal houdt o.a. in dat hij alle tekeningen+ know-how van zijn uitvinding aan ons ter beschikking heeft gesteld en zelfs heeft toegezegd om een set van de heel specifieke toegepaste magneten+het magnetische afschermmateriaal evenals de speciale vloeistof apart aan ons op te sturen zodat wij tegen zo min mogelijke onverwachte zaken zullen aanlopen. Ik houd deze informatie wat summier omdat wij nu eerst een unit willen bouwen die ook doet wat er van verwacht wordt voordat we te veel naar buiten treden.

Dit betekent ook dat ik deze info alleen aan diegene stuur die zich ingeschreven hebben op de website. Deze info komt dus ook nog niet op de website te staan.

In ieder geval hopen we met deze ontwikkeling een grote stap vooruit te maken om daadwerkelijk Vrije Energie in de wereld te zetten.

Nu Vrije Energie steeds dichterbij komt is ook de financiering van dit unieke project van groot belang. En zo merken wij dat financierders wel interesse tonen in deze zo bijzondere ontwikkeling maar vaak op een manier waarbij zij het ook voor het zeggen willen hebben. Dit is wat wij als bestuur van de Stichting Freeenergy4All niet voorstaan en willen beperken opdat Vrije Energie ook zo “Vrij” mogelijk blijft.

Daarom is ook de mogelijkheid gecreëerd om naast giften aan de Stichting (die aftrekbaar zijn van de belasting en nog steeds heel welkom zijn! zie 5e en 6e Nieuwsbrief), om ook certificaten van aandelen te verkrijgen vanaf een bedrag van €10.000,- (de hoogte van dit bedrag is inmiddels vervallen!) met een heel interessante rendementsmogelijkheid. Als je hierover meer wilt weten schrijf ons dan via de website een bericht.

Energierijke groet,
Dick Korf
Voorzitter FE4All


Andere interessante informatie:

• Demonstratie van de Yildizmotor (waar Dick ook op staat) op TU-Delft, zie:
http://nulpuntenergie.net/index.php/magneetmotoren/346-de-yildiz-magnetenmotor-getest-op-tu-delft

• Verwijzing naar de theoretische onderbouwing van Vrije Energie door prof. Claus Turtur uit Braunschweig/Duitsland:

“Principle of the conversion of vacuum-energy and the systematic construction of zero-point-energy motors” is now affiliated in one overview-paper. The article is published at „The General Science Journal“, ISSN 1916-5382 which can be downloaded from Internet for free at:
http://wbabin.net/weuro/turtur2.pdf (Duitse versie)
http://wbabin.net/weuro/turtur2e.pdf (Engelse versie)
Everybody is welcome to post and to forward the links wherever you like.
With Best Regards, Claus Turtur

• Zie ook meer over de Chinese uitvinding van Mr. Wang ShenHe:
http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf

Deze Chinese uitvinder heeft een unit ontwikkeld die maar liefst 5kW energie zou leveren! Mogelijk gaat Dick hem in de nabije toekomst bezoeken.

Een interessante bijlage Van Dick Korf (23-12-2010): 'Waarom ik geloof dat het nu de tijd is dat Vrije Energie door kan breken zonder weerstand van diverse instanties en regeringen.':
Dick Korf Bijlage 1


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen