PRINTBARE VERSIE

ARGENTINA MORE MUTILATED CATTLE

Overgenomen en vertaald uit UFO Magazine uitgave september 2003 door Paul Harmans


MEER VERMINKT VEE IN ARGENTINIË

La Pampa.
Op woensdag 16 juli 2003 werden drie kalveren en een koe, die verminkt waren, in weilanden gevonden zo’n 30 kilometer van Genera Acha. “Totdat iemand het zelf ziet of totdat het zijn eigen vee overkomt, zal hij het niet geloven,” zei een veehouder. Hij vertelde dat drie kalveren werden gevonden die verminkt waren op ongeveer 500 meter vanaf zijn huis. De mannetjeskalveren misten een oog, een oor en hun tong terwijl bij het vrouwtjeskalf de tepels met chirurgische precisie waren verwijderd. “Toen we ze vonden kwam er nog een soort rook of damp van hun karkassen, alsof ze nog maar net dood waren gegaan. Alle dieren lagen met hun kop naar het zuiden gericht.” Hij legde er de nadruk op dat hij “er zeker van was dat de dieren de avond ervoor nog leefden.”

Een andere veehouder vertelde dat in dezelfde nacht een koe verdwenen was van vlakbij zijn huis. Het verminkte karkas werd op enige afstand gevonden achter hekken met prikkeldraad, waarover het ‘zeer aanhankelijke’ dier niet zelf had kunnen springen.

DIERVERMINKINGEN