PRINTBARE VERSIE

ENKEL DE FEITEN: VERMINKINGEN VOEREN FERN BELZIL DOOR NOORD AMERIKA

24 juli 2001

Door: Steven Heywood
Redacteur van ‘The St. Paul Journal’

Vertaling: Paul Harmans april 2005


Met haar UFO-landingsbaan en conferenties betreffende het paranormale, staat St. Paul (Canada) in het brandpunt van de belangstelling als het gaat over het ongewone, het mysterieuze en het zondermeer angstaanjagende. Temidden van dit alles staat een plaatselijke bewoner die nooit een greintje belangstelling toonde voor welk aspect dan ook van het paranormale, maar welk fenomeen hem op een dag nationale bekendheid bracht en hem vervolgens door West Canada en de Verenigde Staten zou voeren.

Fernand Belzil, een plaatselijke veefokker die mijlen van zijn naaste buur woont, was van jongs af een rundveespecialist, nam deel aan shows, won prijzen met het karakteristieke hoornloze Hereford ras en fokte zijn eigen vee op zijn ranch. Hij fokt nu niet meer, maar de vele jaren waarin hij met zijn vee werkte en over ze leerde, hebben van Fern een specialist in veeverminkingen gemaakt. Hij kent de rassen, hun gewoontes, vorm en eigenaardigheden. Het is deze ervaring met het vee die hem een uniek inzicht geeft in de mysterieuze verminkingen die zich nog steeds door het gehele land voordoen.


Fernand Belzil

Vaak geassocieerd met buitenaardse ontvoeringen, samenzweringen van de regering of activiteiten van sekten, de veeverminkingen blijven het onderwerp van een morbide curiositeit dat zichzelf presenteert in televisiedocumentaires en fictieve voorstellingen over wat er wat zich ‘daarbuiten’ bevindt. Hoewel hij niet zover gaat als zich uitspreken over een ‘daarbuiten’ verklaring voor de verminkingen en zich probeert vast te houden aan wat hij kan zien, voelen en ruiken, zegt Fern dat het duidelijk iets zeer vreemds is wat er met het vee gebeurt. Hij vertelt dat in de zes jaar dat hij de verminkingen onderzoekt, hij zeer veel heeft gezien – van het onverklaarbare tot aan de incidenten waarbij roofdieren het vee doodden.

“Ik dacht in eerste instantie dat er niet zo heel veel aan de hand was,” zegt Fern als hij vertelt hoe hij zes jaar geleden werd gevraagd een melding van een verminkingsgeval na te trekken. “Ik had in geen miljoen jaar kunnen bedenken dat het zo ver zou gaan.”

Fern is wellicht Canada’s enige veeverminkingsexpert. Hij is naar veel plaatsen gegaan waar de incidenten voorvielen en houdt in zijn souterrain een landkaart bij waarop elke plek is gemarkeerd. Zijn kantoor hangt vol met de prijzen die hij heeft gewonnen met het fokken van vee en zijn bureau ligt vol met faxen en e-mails afkomstig van andere mensen die betrokken zijn bij paranormaal onderzoek. Fern is naar Area-51 in Nevada gereisd en heeft zijn medewerking verleend aan conferenties en lezingen waarvoor hij werd gevraagd om er zijn ervaringen te delen. In mei was hij in Vancouver voor een uitzending en een lezing voor UFO BC, welke hem ook een eigen website heeft aangeboden. Tot op de dag van vandaag werkt Fern samen met Noord Amerikaanse onderzoeksorganisaties, aan wie hij zijn rapporten en monsters toestuurt om ze te laten testen.

Op het moment onderhandelt Fern, als toevoeging op een vreemde melding van een verminking, over nationale bekendheid. Het ‘Space Channel’ heeft hem benaderd en Fern heeft hen gevraagd om de burgemeester te ontmoeten op de UFO-landingsplaats van St. Paul. Op hetzelfde moment is hij gastheer van een schrijver van het Macclean’s magazine en is gevraagd voor een interview door de ‘Regina Leader-Post.’


UFO-landingsplaats St. Paul

Fern geeft toe dat hij slechts voor de lol naar de verminkingen ging kijken, maar dat de zaken daarna snel veranderden. “Het is echt zeer verbijsterend,” zegt hij. “Ik ben zo vaak gevraagd naar wat ik denk dat er met het vee gebeurt. Maar ik zou het niet weten.”

Wat hij ziet is verminkt vee. Oren zijn weggehaald, ronde plakken huid zijn van de maagstreek en de kaken weggenomen, onverklaarbare kale plekken op de lichamen van de dieren, rectale delen zijn geschonden en er wordt nooit bloed rondom gevonden. In sommige gevallen is het land rondom een verminkingsgeval radioactief besmet en verschroeid door een onbekende bron. Meer recentelijk bleken de monsters, die van een dode koe waren genomen en waren opgestuurd naar Massachusetts om getest te worden, hemoglobine te bevatten. Fern vertelt dat dit deel van het bloed (hemoglobine) alleen kan worden gevonden nadat het bloed in het laboratorium in een centrifuge is gestopt en de delen ervan worden gescheiden. Het is een mysterie dat hij momenteel moet oplossen.

Veel incidenten zijn identiek, maar Fern wijst erop dat er ook ‘verminkingen’ zijn die te wijten zijn aan roofdieren of aan een natuurlijke dood. “Als het geen authentieke verminking is, dan zijn de mensen die het geval rapporteerden zeer gelukkig.”


St. Paul, Canada

Fern zegt dat er een stigma aan het idee van veeverminkingen is verbonden en dat is voor het grootste deel te danken aan de associatie met aliens. Als gevolg hiervan zal hij nooit namen van mensen in zijn rapporten noemen. “Je zult verrast zijn over het aantal mensen dat echt bang is,” zegt hij. “Maar het belangrijkste is om over een open geest te beschikken.” Met een open geest heeft Fern elke melding van verminking benaderd. Hij zegt dat hij alle soorten theorieën heeft gehoord, over aliens en religies tot aan sekten en samenzweringen, maar hij houdt zich aan zijn eigen richtlijnen en houdt zich vast aan de feiten die hij weet op te diepen.

ENKELE VERMINKINGSRAPPORTEN VAN FERN BELZIL

Locatie: Noordwest Saskatchewan

Datum gemeld: Juli 1996

Datum voorval: Juli 1996

Dier: Koe

Ongewone aspecten aan deze zaak: Snelle verrotting van het kadaver, groot gebied van verbrand gras en straling gevonden in grondmonsters.


De foto bij dit rapport werd in augustus 1996 genomen op een boerderij in Noordwest Saskatchewan. Chad Deetkin en ik waren naar deze boerderij gegaan om een verminkte koe te onderzoeken die 2 dagen eerder aan ons was gerapporteerd. We namen foto’s, grond- en grasmonsters en we zonden die naar een wetenschapper om ze te analyseren. Toen wij echter op die boerderij waren besloten Chad en ik om naar de plek te lopen waar 3 weken eerder een verminking had plaatsgevonden. Deze plek was niet meer dan 300 meter verwijderd vanaf de plaats van de verminking die we onderzochten. Chad staat aan de rand van het verbrande gras en op zo’n 3 meter voor hem kun je de overblijfselen zien van een verminkte koe die we 3 weken daarvoor hadden onderzocht. Enkel een paar botten zijn ervan overgebleven. De wetenschapper vertelde ons dat er straling aanwezig was in de monsters die we hem hadden toegestuurd. Hij waarschuwde ons om in het vervolg heel voorzichtig te werk te gaan en niets met blote handen aan te raken.

Deze foto werd slechts 3 weken na het eerste onderzoek genomen. Let vooral op de vergevorderde verrotting van het kadaver, slechts een paar botten zijn er overgebleven. Kijk ook naar het grote gebied van bruin gras dat zich heeft gevormd. Grondmonsters bleken straling te bevatten.


Locatie: Nabij St. Paul, Alberta

Datum gemeld: 6 juni 1999

Datum voorval: 5 juni 1999 (geschat)

Dier: Stier Hereford/Simmental kruising

Weggesneden delen: De helft van de neus, linkerooglid, penis/scrotum, anus, maag

Ongewone aspecten aan deze zaak: Haarloze plekken op onderbuik, de rest van de kudde leek zeer schrikachtig en één stier gaf een kopstoot tegen de voorpoot van de dode stier, er was een open plek in de bomen boven de dode stier en sommige bladeren leken verbrand of verkleurd te zijn.

Dit is een rapport over een verminking die plaatsvond op slechts 10 kilometer van St. Paul en zo’n 15 kilometer vanaf mijn ranch.

Het betrof een gekruiste Hereford/Simmental stier. De melding kwam bij mij binnen op 6 juni 1999. De boer en zijn zoon schatten dat de stier ongeveer 24 uur dood was toen zij hem vonden. Het nam nogal wat tijd in beslag om hem te vinden, omdat hij verminkt was in het kreupelhout waarin ook wilgen en populieren staan. Ze belden mij meteen nadat ze hem hadden gevonden en ik was binnen een uur op de plek van de verminking. Tegen die tijd begon de stier op te zwellen, maar was nog niet aan verrotting onderhevig en er was ook nog geen verrottingslucht aanwezig.

Zoals je op de foto kunt zien was de helft van de neus weggesneden, een ooglid was verwijderd, een andere 2,5 cm diepe en 2,5 cm lange snee zat juist onder het linkeroog. De penis en het scrotum waren verwijderd. Het ovale gat in de maagstreek was 40 bij 30 cm en het leek op een chirurgische snede. Het vlees dat bloot was komen te liggen, vertoonde geen bijtsporen of andere abnormaliteiten.

Toen ik de incisies van zeer dichtbij bekeek, viel me op dat er iets van het haar was weggesneden. In het schaamgebied was de incisie van ongeveer dezelfde grootte als die in de maagstreek en liet evenzo keurige insnijdingen zien. Verder, aangrenzend aan de incisie in de maagstreek, ontdekte ik een haarloze plek van ongeveer 5 cm in diameter. Ik wil momenteel nog niet dieper op deze zeer ongewone ontdekking ingaan. Ik heb deze haarloze plekken echter tot nu toe bij een dozijn andere verminkingsgevallen aangetroffen. Het rectum was in een driehoekige vorm uitgesneden.

Er werd nergens bloed aangetroffen, er waren geen tekenen van een gevecht, geen sporen of iets ongewoons in de buurt van de stier. Dat was niet verrassend. Halverwege mijn onderzoek dromde de rest van de kudde, twee stieren en de koeien, om mij en de dode stier heen. Ze waren zeer onrustig en opgewonden. Eén van de stieren gaf een kopstoot tegen de linkervoorpoot van de dode stier, iets wat ik nooit eerder had gezien.

De eigenaren van deze verminkte stier vertelden mij dat op de dag dat ze de dode stier vonden en toen ze naar de kudde reden, het hen opviel dat die vanwege het een of ander erg onrustig was en schrikachtig reageerde. Dit soort vee is echter normaal zeer handelbaar.

Er was een opening in de bomen boven de stier, sommige bladeren leken verbrand of verkleurd te zijn. Ik vermeld dit omdat verschillende boeren en veefokkers die een verminking hebben meegemaakt, er sterk in geloven dat deze dieren op de ene locatie worden opgepakt, worden verminkt en vervolgens op een andere plek naar beneden worden gegooid.

Grond- en plantmonsters zijn voor analyse verstuurd naar BLT in Massachusetts.


Locatie: Cereal, Alberta

Datum gemeld: 31 mei 2000

Datum voorval: 28 mei 2000 (geschat)

Dier: Acht jaar oude koe

Weggesneden delen: Neus, oor, oog, tong, rectum/baarmoeder en uiers

Een koe was gevonden in een zeer grote weide van zo’n 12 vierkante kilometer. De boer die haar op 31 mei vond schatte het moment van de dood op 3 dagen daarvoor. Ik arriveerde daar op de middag van 1 juni. Terwijl ik op grote afstand van de hoofdgebouwen van de ranch was, zag en hoorde ik niets ongewoons. Mijn monsters spreken voor zich. Ik heb de naam van de stad als een voorzorgsmaatregel op elk monster geschreven.


In Canada staan koeien niet in weiden zoals bij ons,
maar op zeer grote, ruige gebieden.

Eén zijde van de neus was weggesneden evenals het rechteroor, het rechteroog, een deel van de tong, het rectum en de baarmoeder en de complete uiers. Bloedmonsters zijn bijgesloten. Een deel van de staart lag zo’n twee meter ten westen van haar (alleen het haar). Ze lag met de kop naar het oosten en lag op haar rechterzijde. Er lag wat haar op de grond, ongeveer 15 cm vanaf haar lijf ter hoogte van de plaats van de uiers. Dat zat me dwars, omdat het kon betekenen dat er roofdieren in de buurt waren.

Als roofdieren van een dier vreten dan zullen ze weinig van het haar opvreten en dat vind je dan op de grond. Maar waarom is een deel van het haar van de staart twee meter verder neergekomen? Wie heeft het daar neergelegd? Mijn drievoudige stralingstest was negatief, het kompas gaf geen reactie. Ik heb een geigerteller nodig om mijn tests accurater te maken. Ik ben ernaar op zoek.


Locatie: St. Vincent, Alberta

Datum gemeld: 6 augustus 2001

Datum voorval: 5 augustus 2001

Dier: Eenjarig koekalf

Weggesneden delen: De uiers

Ik kreeg op 6 augustus ’s morgens om 9 uur het telefoontje, verzamelde al mijn spullen en reed naar Custom Feedlot, 15 km ten noordoosten van mijn ranch. Toen ik daar arriveerde waren de RCMP en de mensen van Fish en Wildlive al op de plaats aanwezig. Zij namen geen monsters, enkel een paar foto’s. De afgelopen nacht hadden we één van de hevigste onweerstormen van de zomer gehad. Ik ben er voor 99% zeker van dat dat de reden is geweest waarom enkel de uiers waren weggenomen. Normaal zijn er meerdere delen weg, zoals bijvoorbeeld een oor, een oog, de tong, rectum, voortplantingsorganen, etc. Maar niet noodzakelijk alle bovenstaande delen tegelijkertijd, het varieert enorm.

De eigenaren waren er zeker van dat het kalf tijdens de storm was verminkt. De reden waarom de eigenaren en ik daarvan overtuigd waren, was dat gedurende de storm de 1000 koppige kudde op twee delen van het terrein van elkaar gescheiden raakte met een hek er tussenin, (800 koeien aan de ene en 200 aan de andere kant) ze werden uiterst nerveus, verontrust en renden gedurende een tijd luid loeiend in het rond, wat erop duidde dat er iets zeer ongewoons gebeurde. Gedurende de volgende 4 a 5 dagen weigerden de koeien aan de ene kant van het hek, dat hen van de rest scheidde, dat te benaderen. De twee honden, die ’s nachts altijd binnen zijn, blaften fel die nacht en dat was nog nooit gebeurd.

De incisie rondom de uiers was bijzonder regelmatig, het leek op een laserinsnijding. Een heel, heel klein beetje waterig bloed werd er gevonden. Ik zond voor analyse een monster van dit bloed, een monster van de grond dicht bij het kalf en controlemonsters van 5, 10, 15 en 20 voet in noordelijke en zuidelijke richting vanaf het kalf en een controlemonster van 100 voet in beide richtingen. Vanwege de hevige regenval waren alle monsters te nat en de wetenschappers waren zodoende niet in staat om ze behoorlijk te testen. Mijn conclusie is dat de enige, praktische verklaring voor het alleen maar verwijderen van de uiers is, dat de storm, wie het ook is die hiervoor verantwoordelijk was, de verminking onderbrak. Ik wil nog eens benadrukken dat dit geval andermaal bewijst dat roofdieren niet verantwoordelijk zijn, omdat deze kraal zo is gebouwd dat roofdieren er niet kunnen binnendringen.


Locatie: Maidstone, Saskatchewan

Datum gemeld: Mei 2003

Datum voorval: 27 juni 2001

Dier: Vierjarige elandstier

Weggesneden delen: Tong en één oog verwijderd, het gebied rond de uiers ingesneden. Geen bloed

Deze vier jaar oude elandstier was op slechts 30 meter afstand van de boerenwoning verminkt en het gebied was omgeven door een 3 meter hoog draadhek. De hoofdkudde van ongeveer 300 tot 400 dieren was ongeveer 5 kilometer verderop. Je zou denken dat iedereen die een dier ongestoord wil verminken, niet gekozen zou hebben voor een dier dat zo dicht bij de boerderij was.

Ik onderzocht dit geval niet persoonlijk, maar ik sprak wel met de boeren en bekeek de foto’s. Het leek op een typische verminking. Eén oog was weg en de tong was verwijderd. Er was een grote incisie in het onderlijf. Er was geen bloed op de grond of de omringende vacht.


incisie in het onderlijf


Nog een voorbeeld van een Canadese weide


Locatie: Veteran, Alberta

Datum gemeld: 15 juni 2002

Datum voorval: 10 juni 2002 (geschat)

Dier: Hereford koe

Weggesneden delen: Linkeroor, linkeroog, tong, het vlees van de boven- en onderkaak was heel netjes weggehaald en een zeer professionele incisie van de kop naar de schouder.

Deze zes jaar oude koe werd op haar rug liggend en met alle vier de poten recht omhoog gevonden. Dat is heel erg ongewoon. De takken van de bomen direct boven de koe waren gebroken, ik vermoed dat de koe op deze plek is gedropt nadat ze was verminkt. Dit is mijn derde geval waarbij het lijkt alsof het dier, nadat het verminkt is, van bovenaf werd neergegooid. Er werden in het bewuste gebied geen sporen van wat voor aard ook gevonden. Roofdieren weigerden gedurende een week de koe te benaderen, pas nadat er een regenbui was gevallen, waarbij 15 cm water in 3 uur tijd viel, begonnen de roofdieren van het kadaver te vreten. Mijn dank gaat uit naar de ‘Veteran Eagle newspaper’ voor hun hulp bij een rapport en foto’s.


Locatie: Nabij Derwent, Alberta

Datum gemeld: Mei 2003

Datum voorval: 15 mei 2003

Dier: 2 dagen oud lam (vrouwelijk)

Weggesneden delen: Rectum uitgeboord, een rond gat in de maagstreek, beide ogen verwijderd

Ik werd naar een boerderij geroepen op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van St. Paul, nabij een stad genaamd Derwent. Daar werd mij een 2 dagen oud lam getoond dat was verminkt. Het werd binnen een kraal gevonden die een solide houten omheining van 1.20 m hoogte had om de roofdieren buiten te houden. In de kraal bevonden zich ook 15 schapen en een ezel.

Er werd een perfect ronde incisie gevonden tussen de achterpoten en de streek van de uiers. Er werden geen bijtsporen gevonden en er waren geen tekenen die erop wezen dat er een mes was gebruikt. Er waren geen brandsporen op de huid in dat gebied.


perfect ronde incisie

Het rectum was eruit gesneden, aan het onderste deel van de rectumincisie had de staart een precieze V-vormige incisie (het deel van de staart dat op het rectum aansluit) die ongeveer 5 centimeter lang was. Zeer eigenaardig.


V-vormige incisie

De ingewanden waren via het rectum naar buiten getrokken en op ongeveer 50 cm achter het lam op een hoopje gegooid.


Ingewanden 50 cm achter het lam

Beide ogen waren verwijderd, de onderkaak was gebroken en de rechterzijde van de schedel leek ingedrukt.

De bodem van de kraal was bedekt met een dikke laag stro en daarvan stuurde ik dr. Levengood een monster ter analyse. Controlemonsters werden genomen buiten de omheining, zo’n 30 meter naar het oosten en westen. Ik wacht nog op de uitslag.


Schapen in een weide in Canada


DIERVERMINKINGEN PAGINA