PRINTBARE VERSIE

DIERVERMINKINGEN

George Knapp

Vertaald door Paul Harmans

Februari 2004


George Knapp


Onder leiding van de onderscheiden onderzoeksjournalist George Knapp, is het ooggetuige “Nieuws I-TEAM” de beste televisie onderzoeksafdeling in zuidelijk Nevada, USA. Politiek deskundige Jon Ralston voorziet in een blik achter de schermen van de lokale en staatspolitiek en voormalig burgemeester Jan Jones geeft een kijkje binnen het gemeentehuis. I-TEAM fotograaf Eric Sorenson maakt het eerste klasse onderzoeksteamteam compleet.

Deel I
Dierverminkingen zijn in alle 50 staten gerapporteerd, maar nooit is er iemand voor opgepakt. Nu komen ze opnieuw in Nevada voor en niemand schijnt te weten waarom.

Meer dan 10.000 van deze verminkingen zijn gerapporteerd op veefokkerijen in het hele land. Het is wettelijk een ernstig misdrijf in veel staten, toch is er nooit iemand gearresteerd en dat is op zich al een verklaring. Deze mysterieuze verminkers zijn opnieuw in actie gekomen in het noorden van Nevada en de politie aldaar – net als in de rest van het land – is volledig tot wanhoop gedreven.

Nevada is nog steeds het veeteeltgebied bij uitstek, met meer dan 500.000 stuks vee verspreid over de uitgestrekte, woeste landerijen van de staat. Zelfs in de zuidelijke districten is het niet ongewoon scènes te zien die doen denken aan een western van John Ford. Maar zodra de zon ondergaat kondigt de dood zich aan.

In de laatste paar jaar is zeven keer iemand of iets de weilanden van een ranch nabij de Battle mountains binnengeslopen en heeft vee opengesneden met een chirurgische precisie. Politiemensen van het district zijn net zo verbijsterd als hun collega’s in de rest van het land. Ze hebben weinig aanwijzingen, geen motief en geen verdachten.

“Het zou beschouwd kunnen worden als het stelen van vee, en dat is voor de wet een zware misdaad,” zegt hulpsheriff sergeant Keith Altemueller. “Ik beschik echter over geen enkel bewijs over wat er gebeurt, hoe het gebeurt of wie het heeft gedaan. Er zijn geen sporen aangetroffen, geen tekenen van geweld en over het algemeen geen bloed. De toegebrachte incisies zijn heel scherp afgelijnd, heel ongewoon! Ik heb mijn hele leven in deze verlaten streken gewoond, ik heb gezien wat roofdieren doen. Dit is niet het werk van roofdieren.”

Uiers weggesneden zonder bloedverlies

Voormalig staatssenaatslid Floyd Lamb heeft bijna zijn hele leven een ranch gehad nabij het district Lincoln. Tweemaal zijn zijn onbetaalbare stieren weggenomen, opengesneden en weer gedumpt door onbekende daders. Verscheidene buren waren eveneens slachtoffer. “Dat is het gekke ervan,” zegt Lamb, “ik weet niet wat het is – het pakt een stier en snijdt hem open; ontleedt hem. Ik begrijp dat niet. De een of andere mafkees.”

Een mafkees die grote dieren onbeweeglijk kan maken en ze zonder dat zij enig geluid produceren in stukken snijdt, ze al het bloed onttrekt, geen sporen achterlaat en vervolgens verdwijnt. De gevallen in Nevada gaan op zijn minst terug tot de jaren zestig.

Recente dierverminkingen hebben zich voorgedaan in de aangrenzende staten Utah, Colorado en New Mexico. De lichaamsdelen die worden weggenomen zijn: ogen, oren, voortplantingsorganen en de tong. Het wordt dus niet gedaan om het op te eten.

Dr. Colm Kelleher, een onderzoeker naar dierverminkingen, zegt: “Er is geen duidelijke aanwijzing dat het gaat om het verkrijgen van vlees om te eten. Het eetbare vlees is nooit aangeraakt, behalve in zeldzame gevallen,” Kelleher werkt voor het ‘National Institute for Discovery Science’ (NIDS) in Las Vegas. Het is de enige wetenschappelijke organisatie in het land waar men serieus werkt aan het verminkingsmysterie. Het instituut roept veeboeren op hen te bellen en de verminkingen te rapporteren. Er wordt vervolgens een team op pad gestuurd dat monsters neemt die later worden geanalyseerd. Maar het is moeilijk om antwoorden te verkrijgen.

Kelleher zegt: “Er is nog geen enkele persoon opgepakt of verdacht in de 50 staten waar dit wordt gerapporteerd – niemand is opgepakt, niemand is verdacht. Je zou van mensen verwachten dat ze uiteindelijk een foutje maken, na een drankje in een bar opscheppen over wat zij doen. Er is iemand daarbuiten, zeer vakkundig in chirurgie, die gebruik maakt van scherpe instrumenten en dieren verminkt.”

Als het geen roofdieren zijn, wie zijn het dan wel? Onder de verdachten vallen ook de overheid, het leger, de industrie en satanische sekten. Maar er zijn problemen met elk scenario.

Deel II
Op veefokkerijen door het hele land worden verbijsterde boeren en politiemensen geconfronteerd met mysterieuze dierverminkingen waarbij met chirurgische precisie wordt gesneden en er geen bloed achterblijft in het dier of op de grond. Vaak gebeurt het binnen enkele meters van de woning en soms zelfs op klaarlichte dag. Meer dan 10.000 gevallen in 50 staten zijn er inmiddels gerapporteerd, maar zo’n 80% van de veefokkers begraven de dieren en vertellen er niemand iets over.

Hulpsheriff sergeant Keith Altemueller zegt: “Het gebeurt zo vaak en over zo’n lange tijd, dat de meesten aannemen dat er toch niets aan te doen is, dus bellen ze ons niet.” Zijn bureau heeft zo’n zeven telefoontjes gehad van een en dezelfde veefokkerij, de enige in het district die er slachtoffer van is. “Waarom overkomt het andere veefokkers in het district niet?” zo vraagt Altemueller zich af. “Ik kan er geen touw aan vastknopen”.

Eén van de vreemdste gevallen deed zich afgelopen herfst voor, nabij Utah, om 11 uur in de morgen. Een veefokker had zojuist een oormerk aangebracht bij een pasgeboren kalf. Hij liep daarna gedurende een paar minuten over een heuvel en hoorde een geluid. Hij keerde terug en vond het kalf dat compleet was ontdaan van al het vlees, weggesneden alsof het met een scalpel was gedaan.

Dr. Colm Kelleher, een dierverminkingsonderzoeker zegt: ‘Het was volmaakt hygiënisch gedaan. Het verwijderen van 60% van het lichaamsgewicht van een dier, op klaarlichte dag.” Kelleher werkt voor het NIDS. Onderzoeksteams daarvan bezoeken de plaats van de verminking, nemen monsters en analyseren deze in het laboratorium van het instituut. Tests wijzen uit dat er scherpe instrumenten zijn gebruikt bij de verminkingen en sluiten roofdieren uit. Maar wat valt er te zeggen over satanische sekten waarvan men in sommige staten beweerd dat die erachter zitten?

Kelleher zegt: “We hebben alle scenario’s doorgenomen over hoe een sekte dat zou kunnen doen. Er zijn geen (voet- of banden-) sporen, ze zouden de moederkoe tijdelijk moeten uitschakelen, het kalf naar elders vervoeren, geen bloed achterlaten op de plaats waar ze het slachten, het bloed totaal aftappen en vervolgens het karkas terugbrengen naar de plaats waar ze het vandaan hadden en dat alles binnen 45 minuten. Dat is moeilijk te begrijpen als het om een willekeurige aanval van een sekte gaat.”

Bij sommige dieren lijkt het alsof zij zijn gedropt vanuit de lucht. Vreemde chemicaliën, zoals een dichtschroeiend middel, zijn in sommige gevallen gevonden. Kan de overheid, of misschien een grote industrie, bezig zijn met een onderzoek naar het milieu?

Altemueller vraagt zich af: “Waarom laten zij dan het karkas liggen zodat het gevonden kan worden? Waarom doen zij niet gewoon hun zakelijke onderzoeken?”

Tijdens het onderzoek van dit verhaal stuitte het I-TEAM op haar eigen verminking nabij het kleine stadje Austin. Het vertoonde de klassieke tekenen, maar het lag al te lang in het veld om een onderzoek te rechtvaardigen. Voor veefokkers zoals Floyd Lamb en andere onderzoekers waar dan ook, bestaan er meer vragen dan antwoorden. Lamb zegt: “Het is moeilijk te begrijpen waarom iemand vee opdrijft, een dier doodt en de mannelijke delen meeneemt, het gaat mij te ver om dat te begrijpen.”

Wie of wat er ook achter zit, hij moet beschikken over zijn eigen vervoer door de lucht omdat veel van de recente gevallen zich voordoen in New Mexico op een hoogteniveau van drieduizend meter, in met sneeuw bedekte bergen waar het een precisiewerkje is om te vliegen. Zelfs in de gevallen waarbij het verminkte dier werd gevonden in de sneeuw, kunnen er geen sporen worden gevonden, zelfs niet door ervaren spoorzoekers.

Voor meer informatie of om een verminking te rapporteren:
National Institute for Discovery Science
1515 E. Tropicana, suite 400
Las Vegas, NV 89119

Tel: 702-798-1700
E-mail: nids@anv.net

DIERVERMINKINGEN