PRINTBARE VERSIE

Overgenomen van de site van Frontier Magazine sept. 2002

Dierenverminkingen: satan of UFO’s?

Auteur: Frederick Delaere

Sinds het eind van de jaren 60 worden overal ter wereld erg verminkte kadavers van vee, huisdieren en andere diersoorten aangetroffen. Meestal ontbreekt een oog, een oor, de uier en een deel van de endeldarm. Deze ingrepen zouden met de grootste precisie uitgevoerd zijn waarvan een groot deel met een chirurgische precisie en vermoedelijk met lasers lijkt gebeurd te zijn. Tal van personen hebben deze verminkingen willen verklaren, maar geen enkele theorie heeft een volledige opheldering van het fenomeen kunnen bieden. Volgens sommigen zijn het UFO's die dit veroorzaken, anderen spreken dan weer van een grootscheepse samenzwering binnen de overheid die testen doen op deze dieren.

De allereerste melding

Op 9 september 1967 werd door veehouder Harry King in Alamosa County, in de Amerikaanse staat Colorado, het kadaver van zijn drie jaar oude Appoloosa-merrie Lady in een open plek gevonden. Het paard was twee dagen eerder verdwenen.
Dichterbij gekomen zag King iets wat waarschijnlijk in z'n geheugen gegrift zal blijven voor zijn verdere leven. Vanaf de nek van het dier was namelijk al het vlees spoorloos verdwenen.

Lady.

Volgens King was deze ingreep zelfs met het scherpste mes praktisch onmogelijk. Het leek of het vlees er afgeweekt was. Er was ook geen enkel spoor te vinden van een gevecht of iets dat tot de dood kon leiden. Maar het meest raadselachtige was dat er nergens een spoor van bloed te vinden was. Zijn zuster Nellie en zwager Berle Lewis kwamen na een telefoontje van King op 10 september naar het kadaver kijken. Nellie Lewis rook een medicijngeur rond het karkas, die enkele dagen later, bij een tweede onderzoek, niet meer te bespeuren was. Ook zij bevestigden wat King vooraf tegen hen had verteld. Samen besloten ze nogmaals de buurt af te zoeken naar sporen om de doodsoorzaak van het dier te bepalen. Tot hun verbazing zagen ze dat de hoefafdrukken van Lady op ongeveer dertig meter ten zuidwesten van het kadaver eindigden. Het leek alsof het paard van daar af een enorme sprong had gemaakt naar de plaats waar het dood werd aangetroffen. Toen ze ook een struik op zo'n twaalf meter van het kadaver onderzochten, kwamen ze tot schokkende vondsten. Deze zo’n meter hoge struik was verpletterd. In die struik vonden ze een klein beetje haar dat kleefde aan een stukje vlees. Toen ze er met haar vinger op duwde, kwam er een groenig iets uit. Wat later kreeg ze een brandend gevoel op die vinger. Nog later werd de plek waar het “groene slijm” haar huid raakte rood van kleur. Toen ze de plek reinigde met water en zeep stopte het brandende gevoel.
Rond het struikje waren zes of acht gaten met een diepte en breedte van circa tien centimeter, die samen een cirkel vormden. Volgens sommige personen zijn deze gaten het bewijs dat hier UFO's in het spel zijn. Ook de vele UFO-waarnemingen die tijdens de vondst van het kadaver in San Luis Valley werden gedaan, zijn volgens sommigen het bewijs van een UFO-oorzaak voor het verminkte beest. Om de waarheid achter Lady's dood te vinden werd de hulp ingeroepen van Dr. John H. Altschuler, een dokter in de pathologie en de hematologie, die sinds 1967 als patholoog in het Rose Medical Center in Denver werkt. De dokter was voornamelijk geïnteresseerd in het voorval door de verhalen van UFO's in de streek. Dr. Altschuler wilde dolgraag zelf de UFO’s zien en reed met zijn wagen naar het Great Land Dunes National Monument Park, waar hij de hemel in de gaten hield. Zijn geduld werd uiteindelijk beloond: hij kreeg tussen twee en drie uur 's nachts drie felle witte lichten te zien. Na zijn schokkende waarneming kreeg de dokter door de politie het verhaal van het kadaver (Lady) te horen en hij snelde zich ter plaatse voor verder onderzoek. Nadat diens onderzoek afgerond was, verklaarde hij dat na microscopisch onderzoek bleek dat de snijranden in het dier veroorzaakt moesten zijn door middel van een soort laser. Er was immers celverandering vastgesteld op de snijrand. Wat hem ook deed beven was het feit dat alle bloed bij het dier ontbrak, alsook het hart, de longen en de schildklier. Na zijn onderzoek verliet de dokter het gebied. Hij moest het antwoord op de doodsoorzaak van Lady echter schuldig blijven.
Dierenarts Dr. Robert Adams deed een autopsie op het paard en stelde dat het dier niet gestorven was door aanraking met een UFO. Hij had een infectie gevonden. Dierenarts Wallace Leary trof vervolgens twee schotwonden aan in het achterwerk van het paard. Volgens Leary waren de infectie en de schotwonden met elkaar verbonden. Maar Nellie Lewis stelde dat zij reeds eerder getuigenissen had van twee jongens die op het karkas gevuurd hadden, nadat het paard dus reeds dood was. Het enige waar voor- en tegenstanders het uiteindelijk wel over eens waren was dat iemand de nek van het paard met een scherp instrument had doorgesneden. Sommigen gaan zelfs zo ver dat de vernietiging van het struikje de bedoeling had om mensen om de tuin te leiden en ze te laten geloven dat het hier om een verminking door buitenaardse wezens ging.

Nog meer verminkingen

Het geval 'Lady' was echter pas het eerste van tientallen verminkingen van andere dieren in Colorado en later dat jaar in Pennsylvania. Ook elders in de wereld namen de verminkingen een enorme stijging. Een verklaring voor het fenomeen is tot op heden nog steeds niet gevonden. Maar net als bij het UFO-ontvoeringsfenomeen kan men een soort vast patroon terug vinden. Namelijk:
- Verschillende organen, waaronder ogen, oren, tong, rectum en geslachtsdelen, worden vaak verwijderd samen met het vlees rond de ogen en de kaak.


- Nergens zijn bij de kadavers sporen van een gevecht of iets anders gevonden die naar de verklaring van de verminkingen kan leiden. (Zoals bij Lady, die als het ware werd opgetild en vanuit de lucht op de grond werd teruggeworpen.)
- De meeste verminkingen komen voor bij vee, maar ook paarden, schapen, geiten en zelfs huisdieren worden slachtoffers van verminkingen. Een van de meest afschuwelijke verminkingen van huisdieren is een Perzische kat die werd gevonden in Vancouver, Canada in augustus 1992. Het arme dier was volledig doormidden gesneden en er was niet een druppel bloed in of rondom het dier te vinden.
- De insnijdingen in de dieren zijn vaak van dien aard dat ze ovaal of rond zijn en niet dieper dan de huid zijn aangetroffen. Vaak zijn ze ook met een chirurgische precisie gemaakt.

De mogelijke verklaringen

Verschillende theorieën voor de verklaring van het fenomeen werden naar voren geschoven. De ene is soms al mysterieuzer en gruwelijker dan de andere. Eerst en vooral worden meestal aanvallen van coyotes, wolven of leeuwen uitgesloten. Dit omwille van de soort insnijdingen. Naast deze mogelijke dierlijke aanvallen werd aan satanische sekten gedacht, welke de dieren ontvoerden voor hun rituelen en ze daarna per helikopter terug te brengen.
Dierenverminkingen zorgden in de jaren zeventig voor grote opwinding. Senatoren vroegen de FBI om de zaken te onderzoeken. Er werden immers helikopters en vreemde lichten waargenomen in de buurt van verminkte karkassen; onder de getuigen bevonden zich politiemensen. Op 30 september 1975 vond sheriff Ernest Sandoval in Costilla county, Colorado, markeringen van een helikopter die geland was. In een schuur daarnaast was een verminkte stier teruggevonden. Vanuit het hoge gras waren er eveneens sporen die leidden naar de schuur. In de schuur had men de voetsporen echter trachten te verdoezelen, zodat het zou lijken alsof niemand in de buurt van de verminkte stier was geweest.
In 1975 kreeg een onderzoeker een brief van een gevangene, “Brad”, die stelde dat de personen die verantwoordelijk waren voor de verminkingen leden waren van een occulte sekte die over het hele land dieren gebruikten voor hun rituele handelingen. Hij stelde echter ook dat mensen verminkt en vermoord waren, als onderdeel van mensenoffers. Enig bewijsmateriaal voor deze beweringen werd echter nooit gevonden.

Een andere theorie is deze zoals eerder vermeld van een buitenaardse oorzaak. De grootste voorstander van deze verklaring is de Amerikaanse filmproducente Linda Moulton Howe. Zij meent dat buitenaardse wezens proefnemingen doen op ons vee – voor welk doel dan ook – en dat dit de vreemde incisie verklaart. In 1984 werd er in wetenschappelijke tijdschriften medegedeeld dat een groot gedeelte van de chromosomen van koeien gelijkaardig was aan dat van mensen. In 1986 las men in wetenschappelijke tijdschriften dat koeienbloed in tijd van nood als donorbloed gebruikt kon worden voor mens; het hemoglobine is vrijwel identiek aan dat van menselijk bloed.
Maar geen van deze theorieën kan een volledige verklaring voor het fenomeen geven. Niettemin wordt nog steeds intensief onderzoek verricht naar deze vreemde gebeurtenissen door officiële instanties over bijna de hele wereld. Bij mijn weten zijn er in België en Nederland nog geen meldingen van deze verminkingen gesignaleerd.
De vrees bestaat dat dit fenomeen net als het UFO-probleem en de parapsychologie steeds groter wordt en dat er na jarenlang onderzoek nog steeds geen blijvende verklaring voor het fenomeen gevonden zal worden.

DIERVERMINKINGEN