PRINTBARE VERSIE

Digitaliseren van UFO-artikelen en melden van UFO-waarnemingen
UFO-onderzoeker Peter Hoeke van SUP* zou graag UFO-gerelateerde artikelen/verhalen uit kranten of magazines ontvangen. (Overigens zijn UFO-waarnemingen ook van harte welkom bij Peter, hij en zijn collega’s bij SUP doen er graag onderzoek naar.) Hij is momenteel bezig met het digitaliseren van het krantenarchief van de vroegere Nederlandse UFO-studiekring Plativolo (1954-1964), maar zou ook graag artikelen naar zijn digitale bestand willen overzetten van latere en vroegere jaren (in principe zijn artikelen uit elk jaar welkom, ook die uit de jaren van Plativolo). De bedoeling is dat het digitale archief voor alle onderzoekers en belangstellenden beschikbaar wordt gesteld.

Mocht je daaraan willen meewerken, dan is de eenvoudigste wijze daarvoor om je krantenartikelen in te scannen en ze op je computer op te slaan als JPG en ze dan als bijlage bij een e-mail aan Peter te versturen. Als je bekend ben met het samenstellen van een pdf-file mag je dat natuurlijk ook versturen. Stuur je mail naar Peter Hoeke je bijdrage zal bijzonder op prijs worden gesteld en je werkt direct mee aan het voor de toekomst zeker stellen van belangrijke informatie. Doe je het liever per post, vraag dan op bovenstaand e-mailadres gerust naar het adres van Peter Hoeke.

Uit de artikelenverzameling van Plativolo haalde Peter Hoeke al diverse juweeltjes van waarnemingsverslagen die in sommige gevallen het antwoord gaven op enkele onderzoeksgevallen die SUP eerder niet rond kon krijgen. In de toekomst wil ik daar op ufowijzer aandacht aan besteden.

Hartelijk bedankt namens Peter en mij (Paul van ufowijzer) voor allen die actief meewerken aan dit initiatief.


*) SUP (Studies of Unclassified Phenomena - Bestudering van Ongeclassificeerde Fenomenen) is in 1997 vanuit de UWN opgericht als Stichting UFO-Platform. Deze stichting stelt zich als doel het UFO-onderzoek in Nederland te ondersteunen. SUP kent de volgende werkgroepen:

UFO-Werkgroep Nederland (UWN - verzamelen, archiveren en onderzoeken van UFO-meldingen).
Vrijwilligers: Bart Meinen, Dorian Rooijakkers, Frits Westra, Gino Smeulders, Jan Gort, Mattheus Kantersma en Peter Hoeke.

UFOnet (website en mailinglist).
Vrijwilligers: Bart Meinen, Frits Westra, Gino Smeulders en Peter Hoeke.

Stichtingsbestuur
Dorian Rooijakkers (voorzitter)
Frits Westra (secretaris)
Gino Smeulders (penningmeester)
KvK 06086318
Website: www.ufonet.nl
E-mail:
hoeke.ap@online.nl


UFO PAGINA

UFO FOTO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen