PRINTBARE VERSIE

Datum: 28 mei 2011

Onderwerp: Graag uw aandacht voor een nieuwe vorm van energie


Geachte heer J. Thijssen,

Als burger- en Internetjournalist wil ik u als directeur van Greenpeace Nederland graag naar uw mening over het onderstaande vragen.

Sinds begin dit jaar geeft de Italiaanse professor Andrea Rossi, van de universiteit van Bologna, geleidelijk aan zijn uitvinding prijs. Het gaat daarbij om Koude Fusie en hij noemt zijn apparaat de Energy Catalyzer (E-Cat). Het tafelmodel van de E-Cat geeft zo’n 30 maal meer energieoutput dan de input groot is (een kleinere variant, de E-Kitten, zo’n 15 maal). ‘Onmogelijk’ vinden vele natuurwetenschappers en dat standpunt nemen veel mensen zonder zich op de hoogte te stellen van de feiten (o.a. positieve testen en een patent) klakkeloos over.

De belangrijkste feiten in het kort:
* Het Koude Fusie proces wordt op gang gebracht door nikkelpoeder en waterstof in een kleine reactorruimte. (1) (2)
* Er is een kleine hoeveelheid radioactiviteit die echter binnen het reactorvat blijft en zo’n twee uur na het stoppen van de catalyzer is verdwenen, er komt geen CO2 bij vrij en er is geen radioactief afval. (3)
* Het proces is diverse malen gedemonstreerd in het bijzijn van media en wetenschappers. (4)
* Onder deze wetenschappers bevond zich een Zweedse natuurkundige en voormalig voorzitter van het Zweedse Sceptische Genootschap en deze heeft moeten toegeven dat het inderdaad werkt. (5)
* Inmiddels is er een Italiaans patent op de E-Cat verleend, een wereldwijd patent zit eraan te komen. (6)
* Er komen as. oktober en november twee 1Megawatt centrales in bedrijf, 1 in Griekenland en daarna 1 in Amerika. (7)
* De kleine units zijn geschikt om een huishouden voor een fractie van de huidige energiekosten veilig en schoon van warmte en stroom te voorzien.
* Deze units zullen gebouwd worden door 3 Griekse bedrijven en inmiddels ook door een Amerikaans bedrijf dat de rechten voor Noord- en Zuid-Amerika heeft. (8)
* De wereldwijde media vertikken het vooralsnog om hierover te publiceren, waarschijnlijk snappen zij dat het een bom onder de huidige energievoorzieningen is en zijn dus bang om er hun vingers aan te branden. (9)
* Een aantal orthodoxe wetenschappers blijft ondanks de bewijzen en het toegewezen patent beweren dat het om bedrog gaat, iedereen die echter zijn gezonde verstand gebruikt snapt dat dergelijke sceptici tegen beter weten in dergelijke commentaren uiten. (10)

Er zijn nog veel meer feiten en die zijn te vinden in de artikelen en rapporten die zijn geschreven door wetenschappers die bij de testen aanwezig waren. (Zie de links onderaan deze mail.)

Greenpeace demonstreert terecht tegen bijvoorbeeld kernenergie en kolencentrales en promoot de wind- en zonne-energie, maar veel deskundigen laten ons ook weten dat die twee alternatieve energievormen niet de echte oplossing kunnen zijn om in de toekomst de volledige wereldeconomie op te laten draaien. Een wereldwijde milieuorganisatie als Greenpeace zal dat beslist ook beseffen.

Zou het daarom voor Greenpeace niet verstandig zijn het voortouw te nemen en (nadat u zich eerst van de niet te weerleggen E-Cat feiten op de hoogte hebt gesteld) deze nieuwe en veelbelovende techniek onder de aandacht van de wereldbevolking en de gevestigde media te brengen?

Deze techniek heeft de potentie binnen korte tijd de wereld te veroveren en kernenergie (en tevens gas- en kolencentrales en de fossiele brandstoffen) compleet overbodig te maken. Natuurlijk geheel tegen de zin van gevestigde machten die hun geld aan deze systemen verdienen, maar het is de hoogste tijd voor een revolutie op energiegebied en daar is de opnieuw leven ingeblazen Koude Fusie beslist toe in staat, het is een wereldreddende energiebron!

Te uwer informatie, dit is een open brief en de inhoud hiervan zal op diverse alternatieve websites (de gevestigde mediawebsites negeren het helaas) worden weergegeven. Ik ga er van uit dat uw antwoord gericht zal zijn aan de massa en dat het geen probleem is dat uw antwoord ook op dezelfde websites wordt weergegeven. Greenpeace staat bekend als een zeer open organisatie en uw mening over bovenstaande techniek zal graag door het volk vernomen worden. Uw eigen helpdesk heeft bij monde van Hendrik de Lint, vermoedelijk zonder naar de bovenstaande feiten te kijken, het volgende zeer teleurstellende (een milieuorganisatie als Greenpeace onwaardig) antwoord aan alle geïnteresseerden gegeven:

‘Hartelijk dank voor je e-mail.
Rond koude kernfusie hangt nog een hoop mist. Het begrip stamt uit de natuurwetenschap, maar de meeste natuurwetenschappers zijn het erover eens dat dit niet te gebruiken is om energie op te wekken.’

Graag zou ik (en de vele duizenden Internetters die mijn berichtgeving hierover volgen) een serieus standpunt inzake deze nieuwe en veelbelovende energievorm van u vernemen, want de ‘hoop mist rondom koude kernfusie’ die uw helpdeskmedewerkers nog denken waar te nemen, is sinds begin dit jaar met de komst van de E-Cat volkomen opgetrokken.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank en vriendelijke groeten,

Paul Harmans


1) http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator#How_it_Works

2) http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_Rossi%27s_Cold_Fusion_Energy_Catalyzer_%28E-Cat%29:_Frequently_Asked_Questions#What_isotopes_of_nickel_are_consumed.3F

3) http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_Rossi%27s_Cold_Fusion_Energy_Catalyzer_%28E-Cat%29:_Frequently_Asked_Questions#Does_this_system_produce_any_radioactivity.3F

4) http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/02/cold-fusion-rossi-focardi-energy.html

5) http://pesn.com/2011/04/07/9501805_Rossi_Cold_Fusion_Validated_by_Swedish_Skeptics_Society

6) http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusie11Mei2011.htm
http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/05/cold-fusion-device-e-catalyzer-granted.html

7) http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusie12Mei2011.htm

8) http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/05/now-three-e-catalyzer-factories-to.html
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusie18Mei2011.htm

9) http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusie2Mei2011.htm

10) http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusieApr2011.htm

Compleet overzicht:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator

Frequently Asked Questions:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_Rossi%27s_Cold_Fusion_Energy_Catalyzer_%28E-Cat%29:_Frequently_Asked_Questions

Serie van 3 korte (3 min) video’s met samenvatting van de feiten:
http://www.youtube.com/watch?v=nURJGTEyNAg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XxejzUCeSYo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nqa2fbDjwhw&NR=1


UPDATE 1

Datum: 3 juni 2011

Onderwerp: Svp een korte reactie


Geachte heer J. Thijssen,

We zijn inmiddels na mijn vraag aan u (28 mei) wat uw mening is aangaande de E-Cat technologie een week verder en ik heb helaas nog geen reactie van u mogen ontvangen. Bent u zich nog aan het oriënteren op deze techniek of mogen mijn lezers en ik er vanuit gaan dat u geen oordeel zal geven?

De open brief die ik u stuurde staat ook al een week op Internet en ik hoor van veel mensen dat ze zich toch wel zorgen gaan maken over de starre houding van Greenpeace ten aanzien van nieuwe en veelbelovende energievormen, zoals bijvoorbeeld de E-Cat zeker is. Ik hoorde al een paar keer de opmerking dat Greenpeace zichzelf verkocht heeft aan het grootkapitaal en binnen bepaalde grenzen mag protesteren en actievoeren, maar dat men de echt grote en belangrijke ontwikkelingen op energiegebied absoluut niet zal promoten.
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DirectieGreenpeace28Mei2011.htm

Kunt u mij in het kort laten weten of u bereid bent uw mening over de E-Cat technologie aan ons te laten weten of dat u een groot deel van de Nederlanders negeert en er via Greenpeace geen aandacht aan zal besteden?

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans


UPDATE 2

Datum: 10 juni 2011

Onderwerp: Waar is de authentieke spirit van Greenpeace gebleven?


Geachte heer J. Thijssen,

Het nieuws over de E-Cat Koude Fusie technologie verspreidt zich als een olievlek over het Internet. De gevestigde media vertikken het erover te berichten, het vermoeden dat de media allang niet meer de waakhond van de maatschappij zijn wordt hiermee steeds meer bewaarheid. Maar hoe zit het met Greenpeace? Waarom kijkt u hier niet naar, waarom geeft u geen mening, waarom?

Inmiddels staat voor deze week het hoofdartikel op de website Want To Know geheel in het teken van de E-Cat en ook de link naar de eerste brief die ik u schreef staat eronder.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/sceptici-bevestigen-werking-koude-fusie-reactor

Meer en meer mensen zullen zich gaan afvragen waarom Greenpeace zich niet op de hoogte stelt van deze nieuwe techniek, een techniek die windmolenparken en zonnepanelen overbodig maakt, maar nog belangrijker, ook kolen- en gascentrales zijn dan niet meer nodig. En wat Greenpeace heel blij zal maken, de meest gehate energievorm zal ook verdwijnen, namelijk de kernenergie! Hoeveel acties wilt u nog tegen kernenergie voeren en hoeveel anti-kernenergie petities mogen mensen nog tekenen? Kunnen we niet gewoon druk uitoefenen op de gevestigde media en de wetenschap om naar deze hergeboorte van Koude Fusie te kijken?

Kom op man! Waar is de authentieke spirit van Greenpeace gebleven?

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

 

Meteen de volgende dag ontvang ik eindelijk een reactie van directeur Joris Thijssen:

Beste Paul.

Zoals je misschien in de media hebt gezien was afgelopen week waanzinnig druk: een kort geding, actie in Groningen, kerntransport in Zeeland, online campagne met Ken en Barbie. Nu nog vaart een greenpeace schip op de Noordzee om deze te beschermen en zit 1 van mijn mensen nu al een week vast op Groenland. Ik denk dat het met de spirit wel goed zit.

Maar mijn mail bijhouden en beantwoorden, dat kan idd beter. Ik zal proberen tijd te vinden deze week om serieus naar uw mail te kijken en te antwoorden.

Goed weekend.

Joris

Ik geef hem meteen de volgende korte reactie terug:

Beste Joris,

Een pak van mijn hart, eindelijk een reactie en ik hoop dat je echt de moeite neemt naar de E-Cat te kijken. Het kon wel eens de oplossing zijn voor alle Greenpeace-drukte van afgelopen week!

Prettige dagen,

Paul

 

18 juli 2011
Op 18 juli ontving ik dan eindelijk een antwoord van Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, op mijn mail van 28 mei Onder zijn antwoord staat mijn reactie daarop. Ik heb daarna nog zo’n anderhalve week gewacht met publiceren omdat ik dacht nog wel een duidelijker antwoord te mogen ontvangen, onder andere of Greenpeace er nu eens serieus naar gaat kijken om dan te beslissen of men er wel of geen aandacht aan gaat besteden. Onderstaand antwoord is nog steeds een soort reclame voor wat Greenpeace momenteel doet en een verongelijkte opmerking erin over de toon van mijn berichten. Ik zie dat meer als een verkapt excuus om maar van het onderwerp af te komen. Joris Thijssen denkt (net als hele volksstammen) nog steeds dat als de gevestigde media er aandacht aan besteden, dat het dan pas is bewezen. Dat wordt dan nog lang wachten voor dergelijke mensen vrees ik.

E-mail van Joris Thijssen

18 juli 2011

Beste heer Harmans,

Het heeft lang geduurd en nu beantwoord ik eindelijk uw e-mail rond de e-cat technologie. Voor ik in de E-Cat technologie duik, vertel ik u graag eerst iets meer over Greenpeace en de campagnes die wij voeren.

De klimaat- en energie campagne van Greenpeace
Greenpeace is een internationale niet gouvernementele organisatie die campagne voert voor een leefbaar klimaat, sterke bossen, levende oceanen, een gifvrije samenleving en voor duurzame landbouw. Onze campagne voor een leefbaar klimaat, richt zich op de energiehuishouding aangezien deze sector verantwoordelijk is voor de grootste bijdrage aan het klimaat probleem. De anti-kernenergie campagne hoort hier ook bij, aangezien Greenpeace het onacceptabel vindt om kernafval dat 240.000 jaar radioactief is te produceren zonder dat daar een oplossing voor is.

Onze visie voor een leefbaar klimaat wordt bepaald door wat de overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers zegt: broeikasgasemissies moeten de komende 5 jaar beginnen met dalen en halverwege deze eeuw moet er geen CO2 meer worden uitgestoten. Vervolgens heeft Greenpeace een energiescenario ontwikkeld samen met vele wetenschappers, de Energy [R]evolution, waarin wordt aangetoond hoe met bestaande technologieën dit mogelijk is. Dit scenario is te vinden op: www.energyblueprint.info

Het scenario laat de twee belangrijkste manieren zien om de CO2 emissies in de energiesector te verminderen: 1. slimmer omgaan met energie; 2. schone energie. Een belangrijk uitgangspunt van het Greenpeace scenario is dat er alleen gebruik wordt gemaakt van bewezen technologieën. Getijden- en golfenergie bijvoorbeeld hebben een enorm potentieel, maar leveren in het scenario maar weinig energie nu juist omdat deze technieken nog niet bewezen zijn.

E-Cat
Koude fusie. Als het waar is, dan kan het inderdaad dé energiebron zijn die de mensheid van een eindeloze hoeveelheid energie kan voorzien zonder allerlei nadelen zoals CO2 uitstoot, luchtvervuiling of radioactief afval. Als het waar is.

Hoe weten we of het waar is? Nou, als er een 1 MW centrale wordt gebouwd. Als media er over gaan schrijven. Als wetenschappers proberen de boel na te bouwen en daar dan in slagen. In de informatie die u me toestuurt, lees ik zowel over mensen die geloven dat de e-cat werkt en anderen die dat niet geloven of septisch zijn. Bovendien lijkt het zo te zijn dat er investeringen gedaan worden en er twee 1 MW centrales gebouwd gaan worden. Ik ben benieuwd.

U vraagt of Greenpeace het voortouw kan nemen. Nu ben ik wat verward. Er worden twee centrales gebouwd, patenten zijn aangevraagd en er worden investeringen gedaan die de e-cat van laboratoriummodel naar centrale niveaus moeten brengen. Het lijkt er toch op dat deze technologie verder wordt ontwikkeld om een bewezen energiebron te worden.

Toon van uw berichten
Tenslotte moet me nog van het hart dat ik me irriteer aan de toon van uw berichten. Ik weet dat u mij een tijdlang hebt geprobeerd te bereiken en dat ik nu pas antwoord. Daarvoor mijn excuses: het voorjaar is extreem druk geweest.

Maar ik heb geen zin om te luisteren naar insinuaties alsof Greenpeace niet onafhankelijk zou zijn en geld aan zou nemen van het bedrijfsleven of de politiek. U kunt in ons jaarverslag zien dat wij inderdaad onafhankelijk zijn en geen geld aannemen van de overheid of het bedrijfsleven. Als wij campagnes bedenken dan staat het milieuprobleem en het bereiken van de oplossing centraal.

Ik ga ervan uit dat verdere communicatie op een betere manier gebeurd.

Goed weekend,

Joris

------------------------------

18 juli 2011

Geachte heer J. Thijssen,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Ik begrijp heel goed dat de toon van mijn e-mails in de loop der tijd irritant is geworden, maar daar is een reden voor. Ik heb bijna twee maanden moeten wachten op een antwoord, waarbij het erop leek dat ik (en de E-Cat) genegeerd werd. Verder heb ik al sinds begin mei een hele discussie achter de rug met uw helpdesk en de wijze waarop zij letterlijk de hoorn erop smeten heeft mij niet bepaald gerust gesteld.

Natuurlijk zijn er sceptici, dat zijn waarschijnlijk mensen die iets te verliezen hebben zodra Koude Fusie doorbreekt. Ik begrijp heel goed dat iets eerst bewezen dient te worden, maar een zo veelbelovende uitvinding als deze zou de directe aandacht van milieuorganisaties behoren te hebben. Ik ben van mening dat Greenpeace op de persconferentie van afgelopen 23 juni van het Griekse bedrijf Defkalion, dat de E-Cat’s wereldwijd gaat verkopen, aanwezig had moeten zijn. De Duitse politieke partij Die Grünen was daar wel, tezamen met andere belangrijke personen en organisaties. Na de ramp met de kerncentrale in Japan is het tijd dat er intensiever naar alternatieven wordt gekeken en dat men niet meer afwacht of iets dat er veelbelovend uitziet wel door zal breken of kapot gemaakt wordt door mensen en instellingen die door een dergelijke vernieuwing hun eigen inkomsten zien teruglopen of opdrogen. We moeten onze nek uitsteken en moed tonen om nu eens definitief van kernenergie af te komen.

Verder denk ik dat uitvinder Andrea Rossi blij zou zijn met een bezoek van Greenpeace aan zijn laboratorium in Bologna om daar met eigen ogen (eventueel eigen [ingehuurde] technici) een test bij te wonen van de E-Cat. Hoewel, ik heb Andrea Rossi gevraagd waar de VPRO (Noorderlicht) terecht kan voor een interview en een werkende E-Cat en inmiddels is zijn antwoord dat ze (de media) maar moeten wachten totdat de 1megawatt centrale in oktober in bedrijf gaat. Rossi is het al een tijdje zat dat de gevestigde media en de wetenschap zijn vinding compleet negeren of alleen maar afkraken en is van mening dat de markt wel zal aantonen dat het werkt. (De VPRO is van plan pas op 21 september aandacht aan de E-Cat te besteden en dan niet eens rechtstreeks, maar in een programma over de zon en fusie. Ze hebben wel contact opgenomen met één van de Zweedse profesoren en die was enthousiast over de E-Cat.)

Overigens, als Andrea Rossi werkelijk een oplichter zou zijn, zou hij dan Zweedse profesoren uitnodigen om zijn reactor te komen testen, zou een Griekse collageprofessor zijn (Rossi’s) uitvinding dan bij het Griekse bedrijf Defkalion aanprijzen, zou Rossi dan kans zien om de technici van dat Griekse bedrijf om de tuin te leiden, zou hij dan werkelijk uit eigen zak een universiteit een groot bedrag betalen om zijn E-Cat uitgebreid en langdurig te gaan testen, zou hij dan zowaar een Italiaans patent hebben verkregen? Het gaat allang niet meer om een enkele klunzig geconstrueerde test unit op een gammel tafeltje in een bedompte kelder. Er zijn inmiddels een paar honderd E-Cat’s gemaakt en bij elke test blijkt dat er een over unity is die ligt tussen 20 en 30 maal meer outputenergie dan erin wordt gestopt.

Als een wereldwijde organisatie als Greenpeace zich op de hoogte zou stellen van deze uitvinding en de bevindingen via persberichten kenbaar zou maken aan de media en de wetenschap, dan zou dat de aanzet kunnen zijn tot het wakker schudden van deze groeperingen.

En mocht dan uiteindelijk toch het onwaarschijnlijke waar blijken te zijn, dat het allemaal om bedrog gaat, dan is er geen enkele reden voor schaamte, het toont dan alleen maar aan dat Greenpeace bovenop nieuwe ontwikkelingen zit en niet bang is om een keer onderuit te gaan, iets waar ze dan absoluut niet alleen in staan, gezien de belangstelling van hen die er nu al werk van maken.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

 

De complete discussie tussen mij en Greenpeace over de E-Cat vind je op de volgende ufowijzerpagina:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/GreenpeaceECatJuni2011.htm


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen