PRINTBARE VERSIE

ANTWOORD VAN JORIS THIJSSEN, DIRECTEUR VAN GREENPEACE, OVER DE E-CAT

18 juli 2011
Op 18 juli ontving ik dan eindelijk een antwoord van Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, op mijn mail van 28 mei over de E-Cat. Onder zijn antwoord staat mijn reactie daarop. Ik heb daarna nog zo’n anderhalve week gewacht met publiceren omdat ik dacht nog wel een duidelijker antwoord te mogen ontvangen, onder andere of Greenpeace er nu eens serieus naar gaat kijken om dan te beslissen of men er wel of geen aandacht aan gaat besteden. Onderstaand antwoord is nog steeds een soort reclame voor wat Greenpeace momenteel doet en een verongelijkte opmerking erin over de toon van mijn berichten. Ik zie dat meer als een verkapt excuus om maar van het onderwerp af te komen. Joris Thijssen denkt (net als hele volksstammen) nog steeds dat als de gevestigde media er aandacht aan besteden, dat het dan pas is bewezen. Dat wordt dan nog lang wachten voor dergelijke mensen vrees ik.

E-mail van Joris Thijssen

18 juli 2011

Beste heer Harmans,

Het heeft lang geduurd en nu beantwoord ik eindelijk uw e-mail rond de e-cat technologie. Voor ik in de E-Cat technologie duik, vertel ik u graag eerst iets meer over Greenpeace en de campagnes die wij voeren.

De klimaat- en energie campagne van Greenpeace
Greenpeace is een internationale niet gouvernementele organisatie die campagne voert voor een leefbaar klimaat, sterke bossen, levende oceanen, een gifvrije samenleving en voor duurzame landbouw. Onze campagne voor een leefbaar klimaat, richt zich op de energiehuishouding aangezien deze sector verantwoordelijk is voor de grootste bijdrage aan het klimaat probleem. De anti-kernenergie campagne hoort hier ook bij, aangezien Greenpeace het onacceptabel vindt om kernafval dat 240.000 jaar radioactief is te produceren zonder dat daar een oplossing voor is.

Onze visie voor een leefbaar klimaat wordt bepaald door wat de overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers zegt: broeikasgasemissies moeten de komende 5 jaar beginnen met dalen en halverwege deze eeuw moet er geen CO2 meer worden uitgestoten. Vervolgens heeft Greenpeace een energiescenario ontwikkeld samen met vele wetenschappers, de Energy [R]evolution, waarin wordt aangetoond hoe met bestaande technologieën dit mogelijk is. Dit scenario is te vinden op: www.energyblueprint.info

Het scenario laat de twee belangrijkste manieren zien om de CO2 emissies in de energiesector te verminderen: 1. slimmer omgaan met energie; 2. schone energie. Een belangrijk uitgangspunt van het Greenpeace scenario is dat er alleen gebruik wordt gemaakt van bewezen technologieën. Getijden- en golfenergie bijvoorbeeld hebben een enorm potentieel, maar leveren in het scenario maar weinig energie nu juist omdat deze technieken nog niet bewezen zijn.

E-Cat
Koude fusie. Als het waar is, dan kan het inderdaad dé energiebron zijn die de mensheid van een eindeloze hoeveelheid energie kan voorzien zonder allerlei nadelen zoals CO2 uitstoot, luchtvervuiling of radioactief afval. Als het waar is.

Hoe weten we of het waar is? Nou, als er een 1 MW centrale wordt gebouwd. Als media er over gaan schrijven. Als wetenschappers proberen de boel na te bouwen en daar dan in slagen. In de informatie die u me toestuurt, lees ik zowel over mensen die geloven dat de e-cat werkt en anderen die dat niet geloven of septisch zijn. Bovendien lijkt het zo te zijn dat er investeringen gedaan worden en er twee 1 MW centrales gebouwd gaan worden. Ik ben benieuwd.

U vraagt of Greenpeace het voortouw kan nemen. Nu ben ik wat verward. Er worden twee centrales gebouwd, patenten zijn aangevraagd en er worden investeringen gedaan die de e-cat van laboratoriummodel naar centrale niveaus moeten brengen. Het lijkt er toch op dat deze technologie verder wordt ontwikkeld om een bewezen energiebron te worden.

Toon van uw berichten
Tenslotte moet me nog van het hart dat ik me irriteer aan de toon van uw berichten. Ik weet dat u mij een tijdlang hebt geprobeerd te bereiken en dat ik nu pas antwoord. Daarvoor mijn excuses: het voorjaar is extreem druk geweest.

Maar ik heb geen zin om te luisteren naar insinuaties alsof Greenpeace niet onafhankelijk zou zijn en geld aan zou nemen van het bedrijfsleven of de politiek. U kunt in ons jaarverslag zien dat wij inderdaad onafhankelijk zijn en geen geld aannemen van de overheid of het bedrijfsleven. Als wij campagnes bedenken dan staat het milieuprobleem en het bereiken van de oplossing centraal.

Ik ga ervan uit dat verdere communicatie op een betere manier gebeurd.

Goed weekend,

Joris

------------------------------

18 juli 2011

Geachte heer J. Thijssen,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Ik begrijp heel goed dat de toon van mijn e-mails in de loop der tijd irritant is geworden, maar daar is een reden voor. Ik heb bijna twee maanden moeten wachten op een antwoord, waarbij het erop leek dat ik (en de E-Cat) genegeerd werd. Verder heb ik al sinds begin mei een hele discussie achter de rug met uw helpdesk en de wijze waarop zij letterlijk de hoorn erop smeten heeft mij niet bepaald gerust gesteld.

Natuurlijk zijn er sceptici, dat zijn waarschijnlijk mensen die iets te verliezen hebben zodra Koude Fusie doorbreekt. Ik begrijp heel goed dat iets eerst bewezen dient te worden, maar een zo veelbelovende uitvinding als deze zou de directe aandacht van milieuorganisaties behoren te hebben. Ik ben van mening dat Greenpeace op de persconferentie van afgelopen 23 juni van het Griekse bedrijf Defkalion, dat de E-Cat’s wereldwijd gaat verkopen, aanwezig had moeten zijn. De Duitse politieke partij Die Grünen was daar wel, tezamen met andere belangrijke personen en organisaties. Na de ramp met de kerncentrale in Japan is het tijd dat er intensiever naar alternatieven wordt gekeken en dat men niet meer afwacht of iets dat er veelbelovend uitziet wel door zal breken of kapot gemaakt wordt door mensen en instellingen die door een dergelijke vernieuwing hun eigen inkomsten zien teruglopen of opdrogen. We moeten onze nek uitsteken en moed tonen om nu eens definitief van kernenergie af te komen.

Verder denk ik dat uitvinder Andrea Rossi blij zou zijn met een bezoek van Greenpeace aan zijn laboratorium in Bologna om daar met eigen ogen (eventueel eigen [ingehuurde] technici) een test bij te wonen van de E-Cat. Hoewel, ik heb Andrea Rossi gevraagd waar de VPRO (Noorderlicht) terecht kan voor een interview en een werkende E-Cat en inmiddels is zijn antwoord dat ze (de media) maar moeten wachten totdat de 1megawatt centrale in oktober in bedrijf gaat. Rossi is het al een tijdje zat dat de gevestigde media en de wetenschap zijn vinding compleet negeren of alleen maar afkraken en is van mening dat de markt wel zal aantonen dat het werkt. (De VPRO is van plan pas op 21 september aandacht aan de E-Cat te besteden en dan niet eens rechtstreeks, maar in een programma over de zon en fusie. Ze hebben wel contact opgenomen met één van de Zweedse profesoren en die was enthousiast over de E-Cat.)

Overigens, als Andrea Rossi werkelijk een oplichter zou zijn, zou hij dan Zweedse profesoren uitnodigen om zijn reactor te komen testen, zou een Griekse collageprofessor zijn (Rossi’s) uitvinding dan bij het Griekse bedrijf Defkalion aanprijzen, zou Rossi dan kans zien om de technici van dat Griekse bedrijf om de tuin te leiden, zou hij dan werkelijk uit eigen zak een universiteit een groot bedrag betalen om zijn E-Cat uitgebreid en langdurig te gaan testen, zou hij dan zowaar een Italiaans patent hebben verkregen? Het gaat allang niet meer om een enkele klunzig geconstrueerde test unit op een gammel tafeltje in een bedompte kelder. Er zijn inmiddels een paar honderd E-Cat’s gemaakt en bij elke test blijkt dat er een over unity is die ligt tussen 20 en 30 maal meer outputenergie dan erin wordt gestopt.

Als een wereldwijde organisatie als Greenpeace zich op de hoogte zou stellen van deze uitvinding en de bevindingen via persberichten kenbaar zou maken aan de media en de wetenschap, dan zou dat de aanzet kunnen zijn tot het wakker schudden van deze groeperingen.

En mocht dan uiteindelijk toch het onwaarschijnlijke waar blijken te zijn, dat het allemaal om bedrog gaat, dan is er geen enkele reden voor schaamte, het toont dan alleen maar aan dat Greenpeace bovenop nieuwe ontwikkelingen zit en niet bang is om een keer onderuit te gaan, iets waar ze dan absoluut niet alleen in staan, gezien de belangstelling van hen die er nu al werk van maken.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

 

De complete discussie tussen mij en Greenpeace over de E-Cat vind je op de volgende ufowijzerpagina:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/GreenpeaceECatJuni2011.htm


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen