PRINTBARE VERSIE

MEER ONDUIDELIJKHEDEN TERWIJL DE LANCERING VAN DE NIKKEL/WATERSTOF FUSIE NADERT

Door: Hank Mills en Sterling D. Allan

7 september 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://pesn.com/2011/09/06/9501909_More_Uncertainty_as_Ni-H_Cold_Fusion_Launches_Near


Terwijl de lancering van Andrea Rossi’s E-Cat (Energy Catalyzer) en Defkalion’s Hyperion Ni-H koude fusie technologie nadert, zorgt een gebrek aan informatie voor meer onzekerheid en komen er meer vragen. Zal NASA het juiste doen?

Nikkel waterstof koude fusie technologie heeft de potentie in zich om onze complete moderne samenleving te veranderen. Als het eenmaal op de markt komt en breed wordt toegepast, dan kan het de energiecrisis oplossen, miljoenen banen creëren en vele bronnen van vervuiling opheffen. Echter, nu de lancering van Andrea Rossi’s E-Cat (Energy Catalyzer) en Defkalion's Hyperion Ni-H koude fusie technologie nadert, rijzen er meer vragen die een antwoord vereisen.

Zoals in een serie artikelen op PESN en andere websites is gemeld, heeft Andrea Rossi zijn licentieovereenkomst met Defkalion Green Technologies Inc. en zijn bedrijf Leonardo Technologies beëindigd. Hij maakte in een persbericht en in diverse berichten op zijn blog bekend dat Defkalion nooit de informatie heeft gekregen om een werkende reactorkern te bouwen, ze er nooit één gebouwd hebben en er dus ook nooit één hebben getest. Dat spreek de beweringen van Defkalion tegen dat zij definitieve systemen hebben die zijn getest door de Griekse overheid. Ondanks Rossi’s beweringen dat zij geen werkende reactorkernen hebben, beweert Defkalion dat zij doorgaan met hun plannen om de techniek te lanceren.

Sinds die tijd heeft Rossi beweerd dat hij een nieuwe partner in de USA heeft gevonden, die samenwerkt met Ampenergo (het bedrijf dat een tak van Leonardo Technologies Inc. is). Hij beweert dat deze partner zeer groot is en plannen heeft om zo’n duizend centrales gebaseerd op de E-Cat technologie in de USA te bouwen. Als toevoeging daarop beweert hij dat het een heel bekend bedrijf is en als de locatie van de test van de 1 megawatt centrale - die zich nu in de USA bevindt - bekend zou worden, dan zou de identiteit van dat bedrijf meteen duidelijk zijn.

Interessant is dat er geruchten op het Internet de ronde doen dat er door NASA een test van de E-Cat wordt gedaan, of dat zoiets op handen is. Het gerucht is op vele websites die de E-Cat technologie verslaan geplaatst. Eén bron van het gerucht is een berichtje dat op de Vortex-L website werd geplaatst. Het bericht is inclusief een bewering van een persoon met de naam Roy Virgilio, hij beweerde het volgende op een Italiaans forum:

Hallo,

Ik wil wat bitterheid delen… niet om het op de lezers over te brengen, maar om het te laten verdwijnen. De laatste gebeurtenissen aangaande Rossi’s cell brengen meer en meer scepticisme onder Amerikaanse kringen. Het schijnt dat NASA Rossi een ultimatum heeft gesteld om zijn apparaat op 22 september te bewijzen. Verder nemen steeds meer andere partijen afstand van dit experiment. Het slechte is dat belangrijke overeenkomsten met Piantelli door deze zelfde partijen zijn gemaakt en er bestaat een concreet risico dat beiden (Rossi en Piantelli) over dezelfde kam worden geschoren en dat de doodgeboren overeenkomst snel de fundamentele resultaten (voor Piantelli) zal onderbreken. Met andere woorden, deze periode is bijzonder kritiek. Stop jullie energie op elke mogelijke wijze in het zeker stellen dat deze zaak niet stopt.

Roy

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat op de Facebook pagina ‘Cold Fusion "Andrea Rossi" Method’ (waarschijnlijk geen officiële Facebook pagina), een bewering werd gepost van een andere persoon, Armando de Para, waarin wordt beweerd dat NASA’s beweerde test zal beginnen op 3 september.

‘Rossi heeft ermee ingestemd dat de uit te voeren testen in de NASA laboratoria morgen, 3 september, zullen beginnen.’

Alsof dat nog niet fascinerend genoeg is, werd er nog een andere post geplaatst op de Vortex L lijst van een persoon die beweert: ‘Nee, het is werkelijk 22 september.’ Overigens wordt in dezelfde thread wat informatie toegevoegd afkomstig van een betrouwbare gebruiker (welke contacten heeft met CNR en INFN) en die gedeeltelijk wordt bevestigd door Daniele op zijn 22passi blog:

- Het is Rossi zelf die besloot om deel te nemen aan die testen. Dat gebeurde op 27 augustus en sinds die tijd worden de testprotocollen besproken in enkele wetenschappelijke kringen in de USA en Italië (waaruit enige informatie is gelekt). - Ondanks dat Rossi hierover heeft geklaagd, stemt hij er toch mee in de testen uit te voeren zonder faseveranderingen (geen stoom) - De testen zullen aanvangen op 3 september.

Het is reeds bekend dat Andrea Rossi op 14 juni een ontmoeting met NASA had (hier is een bron voor de informatie over de ontmoeting), maar hij heeft niet op zijn blog bevestigd dat NASA de testen op de E-Cat zal uitvoeren. Hij heeft het echter ook niet tegengesproken.

Wat betekent dit
Als de geruchten waar zijn en NASA gaat testen uitvoeren op een E-Cat (of reeds begonnen is met deze testen), dan is dat zeer belangrijk nieuws. Hun bevindingen - als ze die eerlijk zullen melden - kunnen de meest belangrijke bevestiging tot nu toe van de E-Cat technologie zijn. Positieve resultaten van NASA, die de claims van Rossi bevestigen, kunnen het nieuws worden dat de mainstream media (die over het algemeen hebben geweigerd om over de E-Cat technologie te berichten) zal dwingen deze saga eindelijk in de publiciteit te brengen.

Natuurlijk, als dit gerucht waar is, dan is de grote vraag of NASA de resultaten aan het publiek zal vrijgeven, en zo ja, wanneer?

NASA heeft een geschiedenis van afwijzend zijn aangaande exotische onderwerpen zoals UFO’s en alternatieve energie. Hun lijst van prestaties van irrationeel scepticisme heeft mij bezorgd gemaakt over wat er zal gebeuren als zij positieve resultaten behalen.

Als zij ontdekken dat de technologie echt werkt, zullen ze dan…

- Toegeven dat het werkt, veilig is en de wereld aansporen het snel toe te passen?

- Doen wat enkelen suggereren en eisen dat het gedurende jaren in regeringslaboratoria zal worden getest voordat het kan worden toegepast door de industrie en het volk?

- Voorstellen dat de overheid de volledige zeggenschap over deze technologie moet worden gegeven?

Laten we hopen dat als de testen plaatsvinden, dat NASA de resultaten gebruikt om deze technologie te ontwikkelen voor commercieel- en privégebruik, in plaats van te trachten het aan banden te leggen, het geheim te houden of er de totale zeggenschap over te verkrijgen.

In 1947 besloot de regering dat het volk niet het recht had te weten dat er een buitenaards voertuig in de woestijn buiten Roswell was gecrasht. De powers that be hebben de geheimhouding tot de dag van vandaag laten voortduren. Het zou afschuwelijk zijn als ze hetzelfde zouden doen met de Koude Fusie. Maar misschien hebben ze dat al gedaan, jaren geleden, het isoleren van dergelijke doorbraken en het alleen voor geheime projecten gebruiken (in het belang van Big Brother), en onderwijl met een slakkengangetje het volk het (valse) idee geven dat ze het tenminste trachten voor elkaar te krijgen.

Ons doel met het publiceren van dit commentaar is om publieke druk op NASA uit te oefenen om het juiste te doen, om niet door te gaan met hun irrationeel scepticisme (tenminste, voor ons in de alternatieve wereld) en om als een façade te dienen voor Multi miljarden projecten die buiten het budget om niet beantwoorden aan openlijk toezicht en niet in het belang zijn van het volk.


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM
VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE
ROSSI ENERGY CATALYZER GELDIG VERKLAARD DOOR NY TEKNIK
170 E-CAT FUSIE MODULES ZIJN INMIDDELS KLAAR VOOR INSTALLATIE
ZWEEDSE SCEPTICI BEVESTIGEN NUCLEAIR PROCES IN KLEINE 4.7 KW REACTOR
KOUDE FUSIE APPARAAT E-CATALYZER HEEFT ITALIAANS PATENT GEKREGEN
USA KRIJGT 1MW KOUDE FUSIE CENTRALE

AMPENERGO BRENGT ROSSI'S ENERGY CATALYZER NAAR AMERIKA
E-MAIL AAN DIRECTEUR GREENPEACE
ZELFVERNIETIGINGSMOGELIJKHEID VAN E-CAT DOOR GETREUZEL VAN PATENTBUREAU
DEFKALION KONDIGT PERSCONFERENTIE OVER ENERGY CATALYZER AAN
DEFKALION PERSCONFERENTIE ONTHULT MARKETINGPLANNEN E-CAT
DIT IS GEWELDIG NIEUWS: DEFKALION PERSCONFERENTIE
WE KUNNEN NIET ZONDER OLIE... WERKELIJK???
HITLER VERTWIJFELD OVER ROSSI's ENERGY CATALYZER
ROSSI: 1MEGAWATT CENTRALE ZAL VOORNAMELIJK ZELFVOORZIENEND ZIJN
OP KORTE TERMIJN GEEN E-CAT FUSIE UNITS IN ONZE HUIZEN!
DE ENERGY CATALYZER KAN DE ENERGIEPRODUCTIE VOOR ALTIJD VERANDEREN
ANTWOORD VAN JORIS THIJSSEN, DIRECTEUR VAN GREENPEACE, OVER DE E-CAT
NOBEL-WETENSCHAPPER UITGENODIGD OM DE 1MW E-CAT CENTRALE TE TESTEN
LAATSTE NIEUWS: ANDREA ROSSI BE╦INDIGD SAMENWERKING MET DEFKALION GT
DEFKALION GT KOMT MET VERKLARING


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


Voor alle verzamelde berichten en nieuws over de E-Cat:
http://ecatnow.com


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen