PRINTBARE VERSIE

ANDREA ROSSI TREFT VOORBEREIDINGEN VOOR EEN ENORM E-CAT BEDRIJF

Door: Frank Acland

8 november 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2011/11/andrea-rossi-preparing-for-huge-e-cat-company-public-launch-on-the-cards


De commerciële lancering van de E-Cat is in alle stilte gestart met een anonieme klant die de scheepscontainer meenam waarin de eerste 1MW centrale is gebouwd. Deze gebeurtenis werd door relatief weinig mensen gadegeslagen en toen het voorbij was bleven veel mensen, die hadden gehoopt op een definitieve demonstratie van koude kernfusie, achter met de vraag wat er nu werkelijk gaande is, omdat alleen de deskundigen van de klant het testen live en tot in detail konden meemaken.

Andrea Rossi bleek echter zeer tevreden te zijn met het werk van die dag, hij zei dat het een begin was, maar een zeer belangrijk begin, één waarbij een ‘bijna oneindig’ COP werd gedemonstreerd toen de centrale zonder enige energie-input gedurende vijf uur draaide. Zijn eerste verkoop is een succes en Rossi lijkt zich nu in te zetten voor het vercommercialiseren van deze technologie en als je goed leest wat hij zegt, dan zal het je opvallen dat hij van plan is een degelijke organisatie rondom zijn uitvinding op te zetten.

Eén van Rossi’s uitdagingen is hoe hij zijn handelsgeheim gaat beschermen, hij zal de enige aanbieder van E-Cat producten en -diensten zijn. Dat betekent dat als er geen levensvatbare concurrenten op de markt verschijnen, er alleen door de Leonardo Corporation aan de gigantische vraag naar werkende koude kernfusie producten kan worden voldaan, omdat zij de op de E-Cat gebaseerde producten zullen maken.

Rossi heeft in principe in zijn antwoorden op zijn website The Journal of Nuclear Physics een heleboel gezegd over zijn businessplan en uit die antwoorden is het mogelijk een idee te krijgen hoe hij dat businessplan in zijn hoofd heeft.

Hier zijn wat hoofdaanwijzingen die zijn op te maken uit zijn recente commentaren.

1. Leonardo Corporation zal de enige producent van de E-Cat reactoren zijn. Tot nu toe zijn deze reactoren met de hand gemaakt, maar Rossi heeft gezegd dat dat proces geautomatiseerd zal worden. Rossi heeft er op gewezen dat hij fabrieken of kantoren heeft in Miami, Boston en Manchester.

2. Andere componenten zullen worden uitbesteed.

3. 10 procent van de bruto winst zal gespendeerd worden aan onderzoek en ontwikkeling.

4. Leonardo Corporation zal werknemers in dienst hebben die de units ter plekke zullen herladen. En gebruikte reactoren zullen teruggaan naar de fabriek om nagekeken en gerepareerd te worden om daarna weer ingezet te kunnen worden.

5. Leonardo Corporation zal uiteindelijk mogelijk een publiek bedrijf worden. Daarover heeft Rossi gezegd: “Mogelijk zullen we aandelen verkopen om zodoende iedereen in staat te stellen deel te nemen aan deze onderneming. Maar voordat het zover is moeten we onze productie en commerciële systemen verstevigd hebben.”

6. Terwijl de productie van de 1MW centrales al begonnen is, blijkt dat Rossi’s prioriteiten liggen bij het maken van verwarmingssystemen en elektriciteitsgeneratoren voor huizen. Hij denkt twee jaar nodig te hebben om dat te verwezenlijken. Hij zegt ook dat hij de ‘plicht’ heeft de E-Cat te gebruiken voor het ontzilten (van zeewater om er bv. drinkwater van te maken. Vert.), iets waar zijn technologie inmiddels al klaar voor is.

Toen hem onlangs werd gevraagd wat zijn motivatie is voor al het werk dat hij doet, was zijn antwoord: “Het maken van goedkope en schone energie.” Dat is een simpel doel waarop men moeilijk iets op aan te merken kan hebben, maar de moeilijkheden die daarbij optreden zijn ontmoedigend, zelfs als hij de technologie heeft om dat te bereiken. Het klinkt alsof Leonardo Corporation het alléén gaat proberen en de productiefaciliteiten en een organisatorische infrastructuur gaat opzetten om aan de vraag te voldoen die zeker zal komen als de E-Cat eenmaal geaccepteerd is als een te verwezenlijken energiebron.

Twee obstakels lijken met dat doel samen te gaan. Ten eerste, zodra mensen zich gaan realiseren wat Rossi heeft bereikt, zullen er zeker concurrenten opspringen die zullen trachten zijn ontdekking na te maken of zelfs munt zullen slaan uit zijn ontdekking en piraterij is zeer wel mogelijk. Rossi heeft gezegd dat ondanks dat zij de reactorkern hebben beschermd: “Vroeger of later zal het gekopieerd worden, daar zij wij ons zeer zeker van bewust.” Ten tweede, als Leonardo Corporation de concurrent weet te verslaan en behoorlijk succesvol is, dan zal dat een monopoliepositie creëren en die zal zeer zeker verbroken worden door een regulatiemechanisme - iets dat Rossi ook heeft toegegeven.

Andrea Rossi lijkt zich momenteel niet veel zorgen te maken over deze mogelijke toekomstige moeilijkheden. Ondanks dat hij het hoogste doel nastreeft, lijkt hij ook een praktische man te zijn die zich concentreert op de onmiddellijke taken die nodig zijn en dat is op dit moment zijn uitvinding benutten voor 1 centrale tegelijk.


Voor meer laatste nieuws over de test van 28 oktober:
http://peswiki.com/index.php/News:October_28%2C_2011_Test_of_the_One_Megawatt_E-Cat


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM
VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE
ROSSI ENERGY CATALYZER GELDIG VERKLAARD DOOR NY TEKNIK
170 E-CAT FUSIE MODULES ZIJN INMIDDELS KLAAR VOOR INSTALLATIE
ZWEEDSE SCEPTICI BEVESTIGEN NUCLEAIR PROCES IN KLEINE 4.7 KW REACTOR
KOUDE FUSIE APPARAAT E-CATALYZER HEEFT ITALIAANS PATENT GEKREGEN
USA KRIJGT 1MW KOUDE FUSIE CENTRALE

AMPENERGO BRENGT ROSSI'S ENERGY CATALYZER NAAR AMERIKA
E-MAIL AAN DIRECTEUR GREENPEACE
ZELFVERNIETIGINGSMOGELIJKHEID VAN E-CAT DOOR GETREUZEL VAN PATENTBUREAU
DEFKALION KONDIGT PERSCONFERENTIE OVER ENERGY CATALYZER AAN
DEFKALION PERSCONFERENTIE ONTHULT MARKETINGPLANNEN E-CAT
DIT IS GEWELDIG NIEUWS: DEFKALION PERSCONFERENTIE
WE KUNNEN NIET ZONDER OLIE... WERKELIJK???
HITLER VERTWIJFELD OVER ROSSI's ENERGY CATALYZER
ROSSI: 1MEGAWATT CENTRALE ZAL VOORNAMELIJK ZELFVOORZIENEND ZIJN
OP KORTE TERMIJN GEEN E-CAT FUSIE UNITS IN ONZE HUIZEN!
DE ENERGY CATALYZER KAN DE ENERGIEPRODUCTIE VOOR ALTIJD VERANDEREN
ANTWOORD VAN JORIS THIJSSEN, DIRECTEUR VAN GREENPEACE, OVER DE E-CAT
NOBEL-WETENSCHAPPER UITGENODIGD OM DE 1MW E-CAT CENTRALE TE TESTEN
LAATSTE NIEUWS: ANDREA ROSSI BE╦INDIGD SAMENWERKING MET DEFKALION GT
DEFKALION GT KOMT MET VERKLARING
MEER ONDUIDELIJKHEDEN TERWIJL DE LANCERING VAN DE NIKKEL/WATERSTOF FUSIE NADERT
SAMENVATTING E-CAT TEST VAN 6 OKTOBER 2011
HALLO GOEDKOPE ENERGIE, HALLO SCHITTERENDE NIEUWE WERELD
DE TEST VAN DE 1 MW E-CAT COLD FUSION CENTRALE IS SUCCESVOL
WEERLEGGING VAN KRIVIT's BESCHULDIGING DAT ANDREA ROSSI EEN BEDRIEGER IS
ROSSI: MEER 1 MW E-CAT CENTRALES VERKOCHT, EXPONENTI╦LE GROEI AAN VERKOPEN
ARGUS-OGEN OP DE E-CAT
KABINET VAN THE POWERS THAT BE, OPGEVRETEN DOOR E-CATERPILLARS
Zomaar wat korte stukjes tekst uit diverse artikelen over de laatste ontwikkelingen rondom de E-Cat
Weer wat korte stukjes nieuws over de ontwikkelingen van de E-Cat


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


Voor alle verzamelde berichten en nieuws over de E-Cat:
http://ecatnow.com


De website van Andrea Rossi en zijn E-Cat:

http://www.leonardo-ecat.com


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen