PRINTBARE VERSIE

Voorwoord Paul Harmans
Kijk, onderstaand artikel in Forbes is nu hoe de mainstream media met iets dergelijks als de E-Cat dienen om te gaan. Gewoon het nieuws erover brengen, nieuwsgierigheid uiten, interesse tonen, enthousiast zijn en ook schrijven dat de doorslaggevende test nog gedaan moet worden, maar dat de testen van de laatste maanden zeer hoopgevend zijn en dit niet zomaar een gerucht of broodje aap verhaal is. De media hoeven in geen geval partij te kiezen, ze moeten gewoon de hoopvolle ontwikkelingen die de burger een betere, goedkopere en bovenal een schonere toekomst kunnen geven in het nieuws brengen. Als ze het op onderstaande wijze presenteren lopen ze geen blauwtje als blijkt dat de E-Cat niet helemaal werkt zoals beweerd. Ze zetten zichzelf echter wel te kijk mocht straks blijken dat de E-Cat voortreffelijk werk levert en dat zoiets al bijna een jaar via Internet te volgen was, zonder dat zij (de media) er ook maar enige notie van wilden nemen. Verschuilen achter het excuus dat ze het niet wisten is dan simpelweg bezijden de waarheid, ze worden er van alle kanten op gewezen, maar doen er tot nog toe het zwijgen toe. Misschien dat het artikel van Forbes daar verandering in gaat brengen.


HALLO GOEDKOPE ENERGIE, HALLO SCHITTERENDE NIEUWE WERELD

Door: Mark Gibbs

17 oktober 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2011/10/17/hello-cheap-energy-hello-brave-new-worldMark Gibbs

Even over Network World, waar ik gedurende 18 jaar een schnabbel heb en waar ik deze week in mijn Backspin Column schreef over een energie genererend systeem genaamd E-Cat en dat op 28 oktober (2011) getest zal worden.

Als u de recente heisa over de E-Cat (dat staat voor Energy Catalyzer) heeft gemist, dan heeft u een spektakel misgelopen over een technologie die ofwel alles zal veranderen of niets, omdat wat is beloofd, in theorie, energie is die te goedkoop is om in rekening te brengen.

De E-Cat is een eenvoudig apparaat waarvan de werking elke verklaring te boven gaat. In het kort komt het erop neer dat de E-Cat een Koude Fusie apparaat is (de uitvinder, Andrea Rossi prefereert de term ‘Low Energy Nuclear Reaction’, wat hetzelfde als Koude Fusie lijkt te zijn, maar een wat minder controversiële uitdrukking ervan is). Ik verwijs u graag voor een meer uitgebreidere uitleg van de achtergrond en de theorieën achter het apparaat naar mijn Network column.

Het probleem met het systeem van Rossi is, dat het te mooi lijkt om waar te zijn. Er wordt beweerd dat de E-Cat een opstartenergie nodig heeft waarna de reactie zichzelf in stand houdt. De reactie maakt gebruikt van een geheime katalysatorstof die het nikkel omzet naar koper waarbij hitte wordt opgewekt die gebruikt kan worden om stoom op te wekken, een Stirlingmotor kan aandrijven of gebruikt kan worden voor wat je maar wilt.

Als het apparaat werkt zoals wordt beweerd, dan zal de wereld veranderen en niet een klein beetje, maar op gigantische wijze en op elk niveau waarop we georganiseerd zijn, hoe we dingen fabriceren, hoe we reizen en hoe rijkdom is verdeeld. En die veranderingen zullen niet alleen hun effect hebben op de VS of de Westerse Wereld, ze zullen de gehele wereld veranderen omdat ongelooflijk goedkope energie de ultieme spelveranderaar is.

Dus, hier is wat ik mij afvraag: als de E-Cat werkt, hoe zal dan de ultragoedkope energie de wereld veranderen? Verbeeld je eens het volgende:

* Waar we vandaag de dag olieproducten gebruiken om energie op te wekken (bijvoorbeeld om auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen aan te drijven), daar kunnen we nu gebruik gaan maken van stoommachines of van Stirlingmotoren. In theorie kun je het hele land doorkruisen voor de kosten van een paar centen. Wat zal dat betekenen voor de transportwereld? Voor de scheepvaart? De luchtvaart?

* Als de vraag naar benzine plotseling wegvalt en olie alleen nog nodig is om plastics van te maken, dan zullen de verenigde Staten wat ruwe olie betreft onmiddellijk zelfvoorzienend worden. Wat zal er in het Midden Oosten gebeuren zonder de gigantische geldstroom vanuit het Noordelijk halfrond. Hoe zal de wereldpolitiek veranderen?

* Een E-Cat systeem kan je huis of kantoor van stroom voorzien en het landelijke elektriciteitsnetwerk overbodig maken. Wat zal het effect zijn als je persoonlijke en gezamenlijke elektriciteits- en gasrekening bijna nul is?

* De kosten van fabriceren zullen vrij snel dalen met een energie die van de rekening verdwijnt. Als je in de fabricage zit van wat dan ook, dan zal dat een enorm effect op je zaken hebben. Hoe snel zal je en hoe wil je je bedrijfsstrategie veranderen om concurrerend te worden op een markt waar de prijzen plotseling ineen storten? (Bedenk dat de plotseling gereduceerde geldstromen een verwoestende werking zullen hebben op de financiële structuren van veel bedrijven.)

Welnu, de E-Cat zal op de 28e van deze maand (oktober 2011) gedemonstreerd worden en onder andere ik zal dat met grote interesse en een enorme hoop volgen, omdat, als Rossi’s E-Cat systeem werkt, het ‘vaarwel recessie’ zal zijn en ‘hallo, schitterende nieuwe wereld.’


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM
VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE
ROSSI ENERGY CATALYZER GELDIG VERKLAARD DOOR NY TEKNIK
170 E-CAT FUSIE MODULES ZIJN INMIDDELS KLAAR VOOR INSTALLATIE
ZWEEDSE SCEPTICI BEVESTIGEN NUCLEAIR PROCES IN KLEINE 4.7 KW REACTOR
KOUDE FUSIE APPARAAT E-CATALYZER HEEFT ITALIAANS PATENT GEKREGEN
USA KRIJGT 1MW KOUDE FUSIE CENTRALE

AMPENERGO BRENGT ROSSI'S ENERGY CATALYZER NAAR AMERIKA
E-MAIL AAN DIRECTEUR GREENPEACE
ZELFVERNIETIGINGSMOGELIJKHEID VAN E-CAT DOOR GETREUZEL VAN PATENTBUREAU
DEFKALION KONDIGT PERSCONFERENTIE OVER ENERGY CATALYZER AAN
DEFKALION PERSCONFERENTIE ONTHULT MARKETINGPLANNEN E-CAT
DIT IS GEWELDIG NIEUWS: DEFKALION PERSCONFERENTIE
WE KUNNEN NIET ZONDER OLIE... WERKELIJK???
HITLER VERTWIJFELD OVER ROSSI's ENERGY CATALYZER
ROSSI: 1MEGAWATT CENTRALE ZAL VOORNAMELIJK ZELFVOORZIENEND ZIJN
OP KORTE TERMIJN GEEN E-CAT FUSIE UNITS IN ONZE HUIZEN!
DE ENERGY CATALYZER KAN DE ENERGIEPRODUCTIE VOOR ALTIJD VERANDEREN
ANTWOORD VAN JORIS THIJSSEN, DIRECTEUR VAN GREENPEACE, OVER DE E-CAT
NOBEL-WETENSCHAPPER UITGENODIGD OM DE 1MW E-CAT CENTRALE TE TESTEN
LAATSTE NIEUWS: ANDREA ROSSI BE╦INDIGD SAMENWERKING MET DEFKALION GT
DEFKALION GT KOMT MET VERKLARING
MEER ONDUIDELIJKHEDEN TERWIJL DE LANCERING VAN DE NIKKEL/WATERSTOF FUSIE NADERT
SAMENVATTING E-CAT TEST VAN 6 OKTOBER 2011


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


Voor alle verzamelde berichten en nieuws over de E-Cat:
http://ecatnow.com


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen