PRINTBARE VERSIE

DE ENERGY CATALYZER KAN DE ENERGIEPRODUCTIE VOOR ALTIJD VERANDEREN

26 juli 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://energycatalyzer3.com/news/the-energy-catalyzer-could-change-power-generation-forever


De Energy Catalyzer kan de wijze waarop wij energie opwekken veranderen op manieren waar nog weinig mensen aan gedacht hebben. Momenteel wordt de meeste elektriciteit gegenereerd in grote gecentraliseerde centrales in het bezit van regeringen en grote corporaties. Deze centrales kunnen kolen of gas verbranden of draaien op andere vormen van energie zoals geothermische-, nucleaire-, wind- of waterkrachtenergie, maar het principe is hetzelfde.

De opgewekte stroom wordt dan aan het net gevoerd en gezonden naar de eindgebruikers zoals huizen en fabrieken. Dit proces is zowel duur als verspillend. Een groot percentage van de opgewekte elektriciteit lekt weg terwijl het via de hoogspanningsleidingen wordt vervoerd. De hoogspanningsleidingen zelf hebben onderhoud en beveiliging nodig. Ze zijn gevoelig voor defecten en sabotage.


De E-Cat kan dit net zo achterhaald maken als paard en wagen

Zoals we onlangs in Japan zagen en in sommige delen van de VS, het net kan zeer onbetrouwbaar zijn alsook zeer inefficiënt. Als er één centrale uitvalt dan valt het gehele systeem uit en dat leidt tot black-outs of verduistering.

Nu kan de energy catalyzer gebruikt worden om slechts één huis of één fabriek van stroom te voorzien. In plaats van vertrouwen op omvangrijke netwerken met een paar gigantische centrales, kunnen we nu overgaan op een meer betrouwbaar en efficiënt systeem van vele kleine centrales, elk huis, elk bedrijf, elk kantoor, elke school en elke fabriek kan beschikken over een eigen energiecentrale.


Het soort uitgestrekte industrieel opgewekte stroom dat door de E-Cat overbodig wordt

De gebouwen wekken hun eigen elektriciteit voor de eigen verwarming en eigen gebruik op en leveren de teveel opgewekte elektriciteit aan het net. De extra energie kan ook opgeslagen worden voor het geval een E-Cat uitvalt of niet voldoende energie voor een gebouw levert. Het teveel kan ook gebruikt worden om elektriciteit te leveren voor andere doeleinden zoals het opladen van een elektrische auto, om elektrische treinen aan te drijven of andere transportsystemen enzovoorts. De extra stroom van huizen en kantoren kan ook aangewend worden om in nabije fabrieken de machines te laten draaien. Het kan tevens gebruikt worden om zware machinerie aan te drijven waar nu nog diesel voor nodig is

Huiseigenaren en zakenlieden hoeven niet langer te betalen voor de bouw en het onderhoud van het uitgebreide net. Elektriciteit zal in ontwikkelde landen bijna net zo goedkoop als water worden en voor iedereen beschikbaar zijn.


De E-Cat kan dit uitbannen en ook de vervuiling die ze veroorzaken

Dat betekent dat we binnenkort gedag kunnen zeggen tegen het net en hallo tegen een nieuwe vorm van een open bouwkundig energiesysteem. Dat nieuwe systeem zal een netwerk zijn dat meer werkt zoals het Internet. Iets dat de doorsnee mens en niet de eigenaren van het systeem de controle over het wetwerk geeft.


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM
VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE
ROSSI ENERGY CATALYZER GELDIG VERKLAARD DOOR NY TEKNIK
170 E-CAT FUSIE MODULES ZIJN INMIDDELS KLAAR VOOR INSTALLATIE
ZWEEDSE SCEPTICI BEVESTIGEN NUCLEAIR PROCES IN KLEINE 4.7 KW REACTOR
KOUDE FUSIE APPARAAT E-CATALYZER HEEFT ITALIAANS PATENT GEKREGEN
USA KRIJGT 1MW KOUDE FUSIE CENTRALE

AMPENERGO BRENGT ROSSI'S ENERGY CATALYZER NAAR AMERIKA
E-MAIL AAN DIRECTEUR GREENPEACE
ZELFVERNIETIGINGSMOGELIJKHEID VAN E-CAT DOOR GETREUZEL VAN PATENTBUREAU
DEFKALION KONDIGT PERSCONFERENTIE OVER ENERGY CATALYZER AAN
WE KUNNEN NIET ZONDER OLIE... WERKELIJK???
HITLER VERTWIJFELD OVER ROSSI's ENERGY CATALYZER
ROSSI: 1MEGAWATT CENTRALE ZAL VOORNAMELIJK ZELFVOORZIENEND ZIJN
OP KORTE TERMIJN GEEN E-CAT FUSIE UNITS IN ONZE HUIZEN!


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen