PRINTBARE VERSIE

BOEKBESPREKING ‘DE GROTE PIRAMIDE VAN GIZEH ALS MONUMENT VAN DE SCHEPPING’

Door: Paul Harmans

December 2012


‘Geen hiërogliefen en afbeeldingen, en toch is de Grote Piramide de belangrijkste boodschap in steen die ons ooit is nagelaten. Een complete bibliotheek van kennis die ons in staat stelt ons een beeld te vormen van de kennis en kunde van de architecten en bouwers van dit monument. Al onze aardse exacte wetenschappen zijn hierin vertegenwoordigd en tevens wordt ons de mogelijkheid geboden om te leren op verantwoorde en duurzame manier met onze Aarde om te gaan. Wie waren deze bouwers en waarom is deze piramide van kennis zo belangrijk voor ons?’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 11De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping
226 bladzijden op hoogglans papier, formaat 25,5 x 22,5cm

Simplisme ten top
Ik heb vaak met anderen over het mysterie van de Grote Piramide gesproken en bij één van die discussies was ooit iemand aanwezig die er geen interesse voor had en opmerkte dat het gewoon een paar stoffige stapels stenen waren “Waar maken jullie je druk om!?” voegde hij er geërgerd aan toe.

We fronsten heel even onze wenkbrauwen en spraken toen verder over de mysteries van het oude Egypte. De ongeïnteresseerde persoon verzonk gedurende een half uur blijkbaar in diep gepeins en onderbrak ons toen plotseling met de opmerking: “Ik denk dat ik weet hoe ze die zware stenen naar boven, de piramide op kregen!” Wij waren verbaasd dat hij er blijkbaar toch over had nagedacht en vroegen hem naar zijn oplossing. “Nou,” begon hij, “De eerste steen is natuurlijk het moeilijkst, die moet je met een hoop spierkracht boven zien te krijgen, maar als je die eenmaal boven hebt...”

Hij laste een korte pauze in, blijkbaar wilde hij zijn zonet ontdekte theorie nog even koesteren, maar eerlijk gezegd waren wij wel benieuwd naar het vervolg en drongen aan op de rest van zijn verhaal. “Kijk,” ging hij verder en gebaarde met beide armen in de lucht, “Als je die eerste steen boven hebt, dan bevestig je er op de één of andere manier een touw en een katrol aan en dan laat je die eerste steen zakken en haal je aan de andere kant van het touw de tweede steen omhoog!” Hij keer er heel triomfantelijk bij en vond zichzelf duidelijk het slimste van het stel. Wat je in een half uurtje nadenken wel niet kan bereiken.

“Ja, en dan?” vroegen wij in koor. Hij keek ons aan of wij gek waren en het niet begrepen, hij zei: “Dát is de oplossing!” Ik antwoordde dat hij inderdaad ‘dacht’ dat hij het wist, maar dat het voor 200% zeker is dat de piramides nooit op die wijze zijn gebouwd, en verder ook geen enkel ander gebouw, waar ook ter wereld. Deze ‘oplossing’ is zo simplistisch dat nadere uitleg overbodig is.


Bijziende blik en toeval
Waarom deze waargebeurde anekdote? Het is namelijk een perfecte vergelijking met de huidige Egyptologen die niet willen aannemen dat ze al jaren met een raadselachtige en hoogstaande techniek te maken hebben als we het hebben over het gehele plateau van Gizeh en de Grote Piramide in het bijzonder. Voor hen is het inderdaad niet meer dan een afbrokkelende stapel stenen die ooit door slaven als graf voor een farao werd opgetrokken. Hoe ze dat dan deden? Oh, heel simpel, met veel mankracht, wat boomstammetjes om de zaak voort te rollen en hier en daar een stuk touw om wat op te hijsen. Maar, maar, maar… hoe zit dat dan met de grote perfectie? Toeval! Met de uitlijning op de vier windstreken? Toeval!! Met de meetkundige precisie? Toeval!!! Met het verband met de sterrenhemel? Toeval!!!! Deze deskundigen beweren zelfs zonder te verblikken of te verblozen dat de oude Egyptenaren ten tijde van de bouw van de Grote Piramide het getal pi niet kenden, en absoluut geen uitgebreide kennis van de sterrenhemel hadden.

Dergelijke experts beweren dus, zonder het overigens zelf te beseffen, dat elke willekeurige berg stenen, elk (modern) gebouw, elke locatie op de wereldbol, zomaar vanzelf een diep en zeer uitgebreid wiskundig enigma in zich herbergt, ontstaan door… TOEVAL! “Als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je altijd wel wat.” is hun mening. Dat je op elke vierkante en kubieke meter van de Grote Piramide over die ‘toevallen’ struikelt, toevallen die je zelfs toeschreeuwen dat er hier absoluut iets niet klopt aan de huidige gevestigde zienswijzen, dat ligt volgens de Egyptologen aan een overmatige fantasie en het feit dat je geen deskundige bent. Meer woorden willen ze er niet over vuil maken en naar het bewijs weigeren ze te kijken. Ze verachten je als je er anders over blijft denken.

Je zou een dergelijke orthodoxe zienswijze als een belediging aan het adres van de antieke bouwers kunnen opvatten, maar ook die zouden hun wijze hoofden schudden en juist de Egyptologen geen blik meer waardig gunnen, en de ware onderzoeker een schouderklopje geven en hem aanmoedigen vooral door te gaan met het ontrafelen van een totaal andere geschiedenis dan wordt beschreven door dergelijke wetenschappers met bijziende en starre blik.


Willem Witteveen
Als er iemand is die een virtueel schouderklopje van de Oude Wijzen heeft gekregen en gedurende zijn onderzoek veel bovennatuurlijke aanmoedigingen van hen om door te gaan, dan is het Willem Witteveen wel. Hij schreef over zijn diepgaand onderzoek en zijn bevindingen het boek: ‘De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping’. Zelfs als je denkt zo’n beetje alles al te weten over de Grote Piramide, dan zal je je verbazen over de inhoud.


blz. 40-41 Piramidecomplex Gizeh

Willem vergelijkt de Grote Piramide met een schaalmodel van de Aarde, in het bouwwerk zit alles verwerkt dat belangrijk is voor een menselijke beschaving. Het is feitelijk het belangrijkste schoolboek dat er bestaat, met lessen waarvan het tijd wordt dat we ze eindelijk eens gaan bestuderen en serieus nemen.

Willem bespreekt in zijn boek de vier elementen waaruit de aarde bestaat, namelijk Aarde, Water, Lucht en Vuur, elementen die bewust allemaal in de Grote Piramide zijn verwerkt. Elk element en de betekenis en functie ervan binnen de Grote Piramide wordt afzonderlijk en uitgebreid door hem beschreven. Ik geef zeer beknopt wat informatie over deze vier hoofdstukken. Willem voegt tevens nog een vijfde hoofdstuk toe over geluid.


Element Aarde
De Grote Piramide staat niet toevallig op de locatie waar hij staat en de afmetingen en hellingshoeken geven niet bij toeval getallen weer die exact kloppen met de afmetingen van de Aarde, de lengte van een jaar, de precessie van de equinoxen en andere belangrijke aspecten van en rondom onze Aarde. Besproken worden bijvoorbeeld de wiskundige constanten die je overal in de Piramide kunt vinden, zo vind je pi, Phi (Gulden Snede) en het ‘getal van Euler’ vele malen terug. Het aantal samenvallende en intrigerende getallen is eindeloos en men moet wel moedwillig de andere kant op kijken om dat niet te zien.


blz. 45 Element Aarde

‘Het element Aarde wordt als het ware vertegenwoordigd door het rotsmassief van Gizeh met als uitbreiding de daarop geplaatste monumenten. Geplaatst op het van te voren geëgaliseerde rotsplateau op een enkele vloer van kalkstenen blokken om een waterpas gelegen fundament mogelijk te maken. Het kalkstenen vloerplatform van de Grote Piramide rust op de bewerkte rotsbodem en heeft een maximale afwijking van 15 mm over een afstand van 325 meter. Dit mag volmaakt horizontaal genoemd worden. De lagen erboven zijn nagenoeg waterpas.’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 41


Element Water
De Nijl overstroomde vroeger (totdat men in onze jaren 1960 - ’70 de Aswandam hogerop in de rivier bouwde) gedurende een tijd van het jaar het omliggende land en kwam tot aan de rand van het plateau van Gizeh. Bekijk je vele bouwwerken waarvoor de Egyptologie geen bestemming heeft kunnen vinden, dan blijken die gebouwd te zijn om op ideale manier met water om te kunnen gaan. Tijdens overstromingen van de Nijl werd via een ingenieus systeem water in het tunnelstelsel onder het plateau ingenomen, dat de Grote Piramide als uiteindelijk bestemming had. Overigens ligt er een zeer uitgestrekt ondergronds tunnelsysteem dat met elkaar in verbinding staat en zich zelfs ver van het Gizeh plateau uitbreidt.


blz. 94-95 Element Water

‘De aanwezigheid van de vele tunnels is jarenlang verzwegen door de betreffende autoriteiten omdat een verklaring en een koppeling aan de Oud Egyptische cultuur niet voorhanden was. Wat men niet begrijpt wordt liever verzwegen.’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 99


Element Lucht
Lucht transporteert de trillingsfrequenties van geluid en ook bepaalde ruimtes binnen de Grote Piramide zijn zo gebouwd dat ze de Schumann frequentie opvangen (een frequentie van gemiddeld 8,4 hertz en voortgebracht door de aarde zelf). De Schumann frequentie is heel belangrijk voor alle leven op aarde en de Oude Wijzen wisten van het bestaan ervan en pasten het toe in hun Grote Piramide. Door gebruik te maken van kwartskristal werd de juiste trillingsfrequentie opgewekt en onder andere het graniet van de koningskamer en de erboven liggende granieten balken (door de Egyptologie ‘verlichtingskamers’ genoemd) versterkten de resonantie en vormden zodoende een resonantietoren. De onderkant van deze granieten balken is vlak afgewerkt, de bovenkant is ruw gelaten, en dat is niet zonder reden.


blz. 143 Element Lucht

‘De resonantietoren is de enige locatie in de Grote Piramide die zo is geconstrueerd dat deze vrij kan resoneren op een bepaalde frequentie. De gehele constructie is van graniet en zeer zwaar uitgevoerd om de mechanische trillingen ten gevolge van de resonantie te kunnen opvangen.’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 99


Element vuur
In het hoofdstuk over het element vuur legt Willem gedetailleerd uit hoe van het water in de piramide waterstof werd gemaakt. Tegenwoordig doen we dat met behulp van elektriciteit, de bouwers van de Grote Piramide deden het met resonantietechniek, een veel schonere werkwijze waar we als mensheid veel aan zouden hebben. Willem legt ook de functie van de zogenaamde Koningskamer, Koninginnekamer en schachten uit. Door de Egyptologen worden de vier schachten nog eigenwijs ontluchtingskanalen genoemd, maar waarvan er twee al helemaal niet doorliepen tot aan de buitenkant van de piramide. In dit hoofdstuk vind je ook nog een verbluffend staaltje van afmetingen die je in de gehele piramide tegenkomt. Ook Leedskalnin, de bouwer van Coral Castle in Florida, wordt aangehaald, want ook hij kreeg het blijkbaar voor elkaar om, net als de oude Egyptenaren, zware blokken steen met het grootste gemak te verplaatsen.


blz. 173 Element vuur

‘Het ‘breken’ van water door middel van krachtige resonantie is tot op de dag van vandaag een door de huidige wetenschap niet geaccepteerde methode voor de productie van waterstof, maar dit is wel precies wat er plaatsvond in de resonantiekamer van de Grote Piramide.’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 167/168


Het geluid van de schepping
In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het feit dat alles trilling is met bepaalde frequenties waarvan een deel ook door de Aarde zelf wordt voortgebracht. Vaak zijn dat de heilzame frequenties, niet voor niets heeft het leven op aarde zich gericht naar de van nature voorkomende zaken, ook de mens is deel van de natuur en vindt in diezelfde natuur alles om hem gezond te houden. Dat aspect is weloverwogen verweven met de architectuur op het Gizeh plateau.


blz. 208-209 Het geluid van de schepping

‘De reactie van het lichaam op trilling is niets nieuws. Muziek is bijvoorbeeld al een vorm van afstemmen op de te ontvangen trilling en kan een bepaalde staat van geluk bewerkstelligen. Het principe van ‘genezing door klank en trilling’ is altijd genegeerd, vanwege de machtige lobby van de farmaceutische industrie.’

Citaat boek Willem Witteveen pag. 193/194


Toeval
Ter afsluiting nog het volgende, bij toeval kreeg ik tegelijkertijd met het boek van Willem Witteveen een boek van Theo Paijmans over de vrije energie uitvinder John Keely (1837 - 1898). Ik maakte voordat ik de boeken ging lezen een foto van beide boeken naast elkaar.

Terwijl ik Willems boek aan het lezen was, las ik af en toe ook alvast een stukje in het boek van Theo. Er bekroop me het gevoel dat er een overeenkomst was, ook Keely in het boek van Theo was bezig met holle vaten en een leidingsysteem waarin en waardoor water en lucht werden geleid waarmee een vacuüm en ether werden opgewekt. Het resultaat was een aanzienlijke energie die kon worden omgezet in mechanische energie. Keely gebruikte daarvoor geen brandstof of elektriciteit, hij maakte gebruik van de trillingseigenschappen van water en lucht, en zijn apparaten zette dat om in bruikbare energie.


blz. 108-109 boek: Free Energy Pioneer John Worrell Keely

Zoals het geval is bij alle uitvinders van vrije energie, werd Keely dwars gezeten en zwart gemaakt en bleef zijn vondst grotendeels onbekend en uiteindelijk zijn al zijn apparaten (hij bouwde er zo’n 2000!), bouwtekeningen en andere documenten spoorloos verdwenen.

Drie citaten uit het boek die duidelijk maken waarmee en waaraan Keely werkte en wat waarschijnlijk hetzelfde concept was dat de oude Egyptenaren, of een daaraan voorafgaande beschaving, volkomen begrepen en er zelfs een werkend ‘apparaat’ ter grootte van een piramide van 140 meter hoog voor bouwden:

‘Het model werd omschreven als een motor die in een badkuip stond en draaide door een waterstroom die door een ganzenveer werd geleid. Dit apparaat groeide al snel uit tot wat hij een ‘generator’ noemde en wat door de rest van de wereld de Keely motor werd genoemd en waarin drijfkracht werd geproduceerd afkomstig van de trillingseigenschappen van water en lucht.’

Citaat boek Theo Paijmans blz. 22

‘In 1878 begon Keely ook met het uitvoeren van verschillende opmerkelijke experimenten met betrekking tot het opheffen van de zwaartekracht, iets dat hij noemde: ‘vibrationele draagkracht’ en hij begon met het bouwen van een instrument met dezelfde naam.’

Citaat boek Theo Paijmans blz. 34

‘…dat water in natuurlijke staat, door vibrationele actie in staat is uiteen te vallen, waarbij de moleculaire structuur wordt opengebroken en het resultaat daarvan een permanent expansiegericht gas of ether is…’

Citaat boek Theo Paijmans blz. 43


Meer informatie over het boek van Willem Witteveen:

http://frontierworld.nl/nieuw-boek-over-de-grote-piramide-van-gizeh.html
http://www.facebook.com/willem.witteveen.75
http://www.facebook.com/pages/De-Grote-Piramide-van-Gizeh-als-monument-van-de-schepping-BoekBook/1099494190191322
Bestellen: http://frontierworld.nl/publishing/?product=de-grote-piramide-van-gizeh-als-monument-van-de-schepping-het-geheim-van-de-gulden-frequentie-van-gizeh-willem-witteveen


Meer informatie over het boek van Theo Paijmans:
http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/KeelyReview.html
Bestellen: http://www.amazon.com/Free-Energy-Pioneer-Theo-Paijmans/dp/1931882339


Share


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen