PRINTBARE VERSIE

BIJZONDERE RESULTATEN EN VERDER VERLOOP GRAANKORRELONDERZOEK

Door: Peter Vanlaerhoven © 2010

27 juli 2010

Bron: http://www.dcca.nl/2010/graankorrelonderzoek/graankorrelond-nl.htm
(Met toestemming van Peter Vanlaerhoven overgenomen)


Zoals we u al eerder hebben laten weten is de DCCA druk bezig met onderzoek naar het graancirkelfenomeen. Vorig jaar heeft een gerenommeerd laboratorium uit de agrarische sector al onderzoek gedaan naar o.a. de kwaliteit van het eiwit van graankorrels, genomen uit de graancirkels en ter vergelijking ook uit de rest van het veld. Hieruit kwam al naar voren dat deze kwaliteit significant anders was bij het graan uit de formatie ten opzichte van de korrels uit hetzelfde veld (controleveld), genomen van het nog rechtopstaande gewas. Voorzichtige conclusie van dit lab was dat er toch enige vorm van straling in verband gebracht werd met dit kwaliteitsverschil. De vorm van deze straling hebben wij nog niet weten te achterhalen maar wellicht heeft het te maken met het ontstaan van de graancirkels. Inmiddels is gebleken dat er geen schadelijke straling is getraceerd op het veld.

In 2006 is ons gewaardeerd lid binnen het DCCA-Research team, Sjaak Damen, begonnen met het graankorrelonderzoek met betrekking tot het kiemen en opgroeien van het graan uit de Nederlandse formaties. Uiteraard gebaseerd op vergelijking met het graan uit de rechtopstaande planten. Wij zijn met z'n allen erg blij met dit onderzoek, temeer omdat dit tot onze verbazing daadwerkelijk erg veel en groot verschil laat zien. Ter controle is hier ook een handgemaakte formatie (hoax) in meegenomen. Deze hoax liet echter geen verschil in opkweken zien t.o.v. de rest van het controleveld.


Sjaak Damen met diverse beelden uit het graankorrelonderzoek

Sjaak is erg zorgvuldig te werk gegaan, heeft steeds dezelfde condities genomen wat betreft weersinvloeden, zowel in een kas als in de volle grond. Ook andere mogelijke beïnvloedingen zoals bespuitingen werden allemaal gelijk uitgevoerd. Hij is van huis uit agrariër en bekend met de teelt van graan. Tevens zijn de voorbereidingen van zowel het graan als de grond strikt gelijk gehouden. Kortom, een onderzoek waar geen speld tussen te krijgen is.

De kieming van de graankorrels zijn nauwlettend gedocumenteerd in woord en beeld en telkens binnen een kort tijdsbestek gemeten op allerhande manieren. Tot op heden zijn de verschillen zo opzienbarend dat alle mensen die het onderzoek op enige manier gevolgd hebben toch enorm verbaasd waren over de resultaten. De verschillen zijn vooral waargenomen op het gebied van opkiemen, uitstoeling van het gewas, in de aarvorming, in de grootte van de zaaddozen en ook duidelijk in het aantal zaden per aar. Alsof het gewas een evolutie heeft ondergaan. Inmiddels zijn de korrels van de nieuwe teelt van zowel de graancirkels als uit het controleveld weer geoogst (de zogenaamde f1 korrels). Ook het graan van deze proeven worden komend seizoen weer uitgezaaid en ook hiervan zal Sjaak nauwlettend zijn onderzoek vervolgen. Nu kan ook naar de eventueel veranderde DNA-structuur gekeken worden.

Ons team heeft inmiddels voldoende informatie dat we kunnen zeggen dat we aan kunnen tonen wanneer een graancirkel handgemaakt is of ontstaan is op, vooralsnog, onverklaarbare wijze. Zelfs het verschil van binnen een paar centimeter, dus net binnen de cirkel of de rechtopstaande aren net buiten de formatie is erg opzienbarend. Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat we de nodige (wat ons betreft erg positieve) ervaringen hebben met Robbert van den Broeke. Hij heeft de meeste graancirkels ontdekt, of zoals hij zelf aangeeft, krijgt hij vooraf de locatie door waar de formatie is ontstaan. Een bijzonder gebeuren wat nog niet te verklaren is naar wetenschappelijke maatstaven. Robbert zal desgevraagd een dezer dagen met zijn uitleg komen en dieper op deze ongrijpbare materie in gaan.

Ook Richard van Rijswijk is met een artikel bezig wat ongetwijfeld zal aangeven dat er nog meer is aan bijzonder merkwaardige 'theorieën' en dat er zelfs een link te leggen is naar natuurwetten waar heel het leven is op gebaseerd. Ook dit zal spoedig op onze site gepubliceerd worden.

Om dan ter afsluiting nog in zijn algemeenheid even terug te komen op onze onderzoeken, we begrijpen dat de agrariërs erg gefrustreerd zijn met hun schade aan het gewas, van de andere kant lijkt het er op dat hogere machten zich met onze Aarde bemoeien. Inmiddels zijn de eerste 2 formaties van 2010 ook betrokken bij dit onderzoek en heeft zelfs de agrariër van de hoax in Zeeland toestemming gegeven aan Sjaak om het verschil aan te kunnen tonen van een 'echte' en een handgemaakte formatie.

Hieronder ziet u een paar foto's van het resultaat. Het onderzoek is nog niet afgerond en wordt daarom ook nog niet in zijn geheel gepubliceerd.


links: een korrel uit een graancirkel, met een sneller groeiresultaat
midden: de rand van een graancirkel, met een gelijk kiemresultaat als rechts
rechts: een korrel elders uit het veld


links: een korrel uit een graancirkel, met grotere aren en grotere zaaddozen
rechts: een korrel elders uit het veld met een normale aar


links: een korrel uit een graancirkel waar verandering in beeld is ontstaan
rechts: een korrel elders uit het veld, met een normaal beeld

Zodra we meer opvallende zaken hebben dan melden wij dit weer op onze site.

Peter Vanlaerhoven
DCCAGRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen