PRINTBARE VERSIE

GRAANCIRKELS DE LAATSTE FASE EN DE WAARHEID

Wie of wat zit achter de intelligentie of interactie?

Door: Colin Andrews

20 mei 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.colinandrews.net/Crop-Circles-Terje-Toftenes_CirclemakersTV_Colin-Andrews.html


De bekroonde filmmaker Terje Toftenes, die de documentaire ‘Crop Circles: Crossovers From Another Dimension’ maakte, verscheen gedurende de uitzending van 18 mei 2011 onverwacht via Skype op Circlemakers TV.

Terje vertelde gastheer Matthew Williams dat hij in 2002 geïnteresseerd in en betrokken raakte bij graancirkels en was overtuigd dat ze niet door mensen werden gemaakt. Zijn film ontving awards, maar nu voelt hij zich dwaas en in verlegenheid gebracht zei hij. Maar hij ging verder met het feliciteren van de mensen die ze maken omdat ze het zeer goed gedaan hebben. Hij vertelde Matthew dat hij vindt dat het tijd is dat de waarheid over dit alles verteld wordt en hij ging verder met te zeggen dat hij er overigens ook van overtuigd is dat er rondom graancirkels vreemde dingen plaatsvinden.


Terje Toftenes met zijn EBE award 2011

Bekijk de live streaming video van circlemakerstv op livestream.com

Veel mensen die dit onderwerp volgen weten dat ik zelf al elf jaar geleden tot deze conclusie kwam en dat tijdens een BBC tv-uitzending in 2000 aankondigde. Ik maakte de uitkomst van een tweejarig onderzoek bekend en dan speciaal naar mensen die graancirkels maken en dat leerde ons dat 80% van de graancirkels in Engeland gedurende 1999 en 2000 door de mens gemaakt zijn.

Die aankondiging zorgde ervoor dat ik door talloze bekende onderzoekers verbannen werd verklaard en inderdaad ook door mediamensen zoals Terje en filmmaakster Suzanne Taylor. Ik ontving haatmail en publieke terechtstelling door bepaalde vermaarde personen. Ik ben verheugd op te merken dat sinds mijn bevindingen uiteindelijk waarheid blijken te zijn, velen dat nu erkennen, in feite heb ik sindsdien erkenning gekregen voor dat historische werk. Mijn onderzoekswebsite staat bovenin de positielijsten met duizenden bezoekers per dag - waarvan honderden die het in het verleden, in 2000, niet leuk vonden wat ik te zeggen had, maar nu zien wat de waarde is van het werken met de feiten in plaats van geloof.

We weten allemaal dat wanneer het sociale milieu op wat voor onderwerp dan ook is gevestigd, in dit geval door een kleine, sterk verbonden groep die duidelijk maakt dat ‘graancirkels echt zijn’, het je aan de zelfkant van de maatschappij doet belanden als je dat in twijfel trekt. Het is ook deel van hun opzet. Deze sociale plannenmakers weten dat het toestaan van veranderend inzicht de mythe zal verzwakken, de mythe die de boekverkopen, de radio en tv-programma’s enz., voedt en waar zij belang bij hebben. Het vergt moed een nieuw baken uit te zetten, een baken dat niet zo goed is voor de zaken van deze ego’s. Om nieuwe wegen te banen moet je je eigen innerlijke waarheid kennen en beschikken over steun van vrienden en of familie, zoals ik heb en je voldoende kunnen concentreren om daaraan vast te houden.

De zoektocht naar de waarheid zal nooit makkelijk zijn. Ik neem mijn hoed af voor Terje die dat doet en ook voor Matthew Williams van Circlemakers TV om dit over te brengen. Matthew was de eerste persoon die cirkels maakte om mij te laten zien wat er aan de hand was. Naast het maken ervan echter, wist ik dat er iets anders was dat niet eenvoudig was te verklaren, bijvoorbeeld cirkels in verre landen en ook in Engeland, die niet waren gemaakt met planken van 1 meter lang en ook dat er vele onverklaarbare bovennatuurlijke gebeurtenissen direct met de graancirkels waren verbonden, maar dat is allemaal voor later.

Ik heb geen boze gevoelens voor Terje Toftenes die samenwerkte met de luidruchtige, maar kleine groep, waarvan de leden optreden als de sociale ingenieurs van dit onderwerp. Het aantal leden van die groep is slechts nog op twee handen te tellen, maar ze trachten het idee dat de meeste graancirkels niet door de mens worden gemaakt wanhopig in leven te houden. Op dit punt in het onderzoek zal iedereen die verstandig werk maakt van het onderzoeken van de cirkels weten wat de uitkomst is. De onbuigzame verdedigers van de mythe dat de meeste graancirkels echt zijn worden voorgezeten door onderzoeker Michael Glickman, gevolgd door Linda Moulton Howe, Francine Blake en filmmaakster Suzanne Taylor. Er zijn anderen, en zij weten wie het zijn, die weigeren de waarheid te erkennen en zij houden een industrie overeind waaruit zij een gezonde winst halen door het verkopen van producten die zij produceren.

Als zo meteen het seizoen begint en de gebeurtenissen zich in de velden ontvouwen en meer vreemde dingen gebeuren met onderzoekers en de menselijke cirkelmakers, dan zullen we zien dat uit het mistige, duistere verleden de waarheid oprijst. Er zal echter een kleine groep blijven die bewust voor eigen gewin anderen voor de gek heeft gehouden en die bekend zullen worden, maar wat belangrijker is, een buitengewoon mysterie, boeiender en betekenisvoller dan we ooit hadden verwacht, zal zich openbaren - een intelligent proces waarvan wij deel uitmaken zal duidelijker worden. Het graancirkelfenomeen verdwijnt niet omdat meer mensen wijzer worden en de waarheid gaan zien, het staat op het punt een nieuwe sprong voorwaarts in het paranormale te nemen, omdat dat allemaal al vanaf het begin te zien was, maar verloren ging in de splitsingen van de tijd. Deze keer zullen we ALLEMAAL deelnemer zijn en ik denk dat enkelen dat al weten.

Een andere filmmaakster Suzanne Taylor maakte de film ‘What on Earth’ en ze heeft fantastische beelden, maar was nooit in staat enige antwoorden te vinden. De vraag gesteld door de titel is nu echter beantwoord voor wat betreft hoe de meeste cirkels in het veld verschijnen. Maar het is verre van beantwoord als het gaat over de vreemde ervaringen rondom het menselijke bewustzijn en het graancirkelwereldje.

Zoals ik al in 2000 zei, de graancirkelstudie zal eindigen bij het kijken naar bewustzijn, dat is waar het zich bevind.


Nawoord Paul Harmans - ufowijzer
Zoals ik vorig jaar ook al eens heb geschreven, nadat ik de sceptische artikelen van Andrew Pyrka had vertaald en op ufowijzer geplaatst, het wordt tijd dat er in Engeland op dezelfde wijze met het graancirkelfenomeen wordt omgegaan als in Nederland. In Nederland hebben we onderzoekers (en nu heb ik het over de onderzoekers die in Nederland blijven en niet degenen die elk seizoen in Engeland verblijven) die neutraal zijn, die dus geen geld aan het fenomeen verdienen (die alle onkosten uit het eigen huishoudpotje betalen) en het graag zuiver houden.

Nederlandse graancirkels die duidelijk door de mens zijn gemaakt worden in Nederland ook meteen als zodanig bestempeld, graancirkels waarvan men vermoed dat ze echt zijn worden degelijk onderzocht. Vaak zijn dat de graancirkels die door Robert van den Broeke zijn ontdekt. En dat is nu juist het paranormale aspect dat het echte graancirkelfenomeen omgeeft. Ook in Engeland vinden in sommige graancirkels bijzondere en mysterieuze zaken plaats en vaak ook in de door de mens gemaakte cirkels, waardoor die o.a. ten onrechte als echt worden gezien. Zijn bijvoorbeeld de lichtbollen die in Engeland boven en door bestaande graancirkels vliegen en een aantal malen door legerhelikopters werden achtervolgd, een paranormaal iets?

De meeste mooie en ingewikkelde formaties in Engeland zijn vaak door de mens gemaakt en zelfs als dat vanaf dag 1 aan de bekende (Engelse, Amerikaanse, maar ook de Nederlandse) graancirkelonderzoekers bekend is, dan verzwijgt men dat omdat het business is geworden en dat is een kwalijke zaak.

Er bestaat dus een echt graancirkelfenomeen waarbij niet duidelijk is wie die paar formaties maakt en wie of wat voor de vreemde ervaringen in het veld zorgt, maar er bestaat ook een grote geldmachine die alleen blijft draaien als het mysterie maar groot genoeg blijft. Daar zit ik (en ik mag hopen ook iedere andere graancirkelliefhebber) niet op te wachten, dus wordt het tijd om dat aan de kaak te stellen!

Overigens vind je onder het originele artikel nog een aantal reacties van graancirkelonderzoekers die zich nu opeens geroepen voelen het volledig eens te zijn met Colin Andrews. Nou ja, die tonen in ieder geval dat ze de moed hebben de waarheid onder ogen te zien.


De vertalingen van de artikelen (2010) van Andrew Pyrka:
WAT IS HIER LOOS? http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/AndrewPyrka1.htm
WAT ER OP LURKELEY HILL GEBEURDE! http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/AndrewPyrka2.htm
DE EAST FIELD GEKTE http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/AndrewPyrka3.htm


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen