PRINTBARE VERSIE


GREENPEACE VERSCHUILT ZICH ACHTER DE STARRE WETENSCHAP

Door: Paul Harmans

Juni 2008

Mijn laatste actie wat betreft het interesseren van de politiek en Greenpeace voor de magneetstroom. Ze willen niet, dat is duidelijk, alleen een revolutie kan daarin wellicht verandering brengen.

De tweede e-mail die ik van Greenpeace ontvang is naar aanleiding van het uurlange telefoongesprek dat ik had met Hendrik de Lint, werkzaam op de Informatie & Servicedesk van Greenpeace. Uit het antwoord blijkt dat Greenpeace zich achter de orthodoxe wetenschap verschuilt en het vertikt naar echt alternatieve energievormen te kijken. Ik heb Hendrik een brief gestuurd waarvan je de tekst onder zijn onderstaande e-mail kunt lezen en ik heb er een DVD bijgedaan met daarop de documentaire Energy From The Vacuum.

De mail van Hendrik de Lint van Greenpeace:

Datum: 9 juni 2008

Onderwerp: Magneetstroomconverters


Geachte heer Harmans,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Vanwege de drukte van de afgelopen weken hebben wij hier helaas niet eerder op kunnen reageren. Hiervoor onze excuses.

Naar aanleiding van uw mail zien wij echter geen reden om onze campagnedoelstellingen te wijzigen en te pleiten voor meer inzet op nulpuntsenergie. Zoals in ons gesprek al naar voren is gekomen moet Greenpeace zich in haar campagnes baseren op gedegen wetenschappelijke inzichten. Wat betreft het aftappen van nulpuntsenergie wordt door natuurkundigen algemeen geaccepteerd dat, hoewel in theorie misschien niet geheel onmogelijk, een praktische toepassing als energiebron zeer onwaarschijnlijk is.

Greenpeace is van mening dat met reeds bestaande schone energiebronnen de gevolgen van klimaatverandering beperkt kunnen worden. Onafhankelijke onderzoeksrapporten zoals Energy[R]evolution bevestigen dit: www.energyblueprint.info, en ook het VN Klimaatpanel IPCC geeft aan dat er al veel betaalbare schone technologieën zijn. Greenpeace blijft zich daarom inzetten voor een duurzame energievoorziening, zónder nieuwe kolen- of kerncentrales. In Nederland heeft dat al geleid tot het intrekken van de plannen voor nieuwe kolencentrales door Nuon en Essent.

Meer hierover leest u op www.greenpeace.nl .


Hendrik de Lint
Informatie & Servicedesk
Stichting Greenpeace Nederland
info@greenpeace.nl
Telefonisch bereikbaar op
0800-422 33 44
Jollemanhof 15-17
1019GW Amsterdam
www.greenpeace.nl ( http://www.greenpeace.nl/ )

-----------------------------

Mijn brief aan Hendrik op 16 juni 2008:

Hallo Hendrik,

Het is duidelijk dat Greenpeace te groot is geworden en zich moet schikken naar de gevestigde orde. Ik begrijp dat jij daar niet veel aan kan veranderen, tenminste niet in een handomdraai.

Veel mensen achter de nulpuntenergie zijn ook wetenschapper, alleen worden zij door de gevestigde wetenschap niet getolereerd omdat nulpuntenergie nu eenmaal door bepaalde krachten die daar belang bij hebben is uitgeroepen tot iets waarmee je je alleen belachelijk kunt maken en dus kun je het orthodoxe wetenschappers niet eens kwalijk nemen dat ze hun naam liever niet aan dergelijke energievormen verbinden.

In Hongarije staan werkende exemplaren van magneetstroomconverters die ook door wetenschappers zijn ontwikkeld en door diverse landen worden gekocht. Jammer dat de politiek, het bedrijfsleven en helaas ook de grootste milieuorganisatie niet de moeite nemen er (eventueel gezamenlijk) een kijkje te nemen. Men besluit bij voorbaat dat het op voorspraak van de mainstream wetenschap niet kan. Wat zullen de kosten van een bezoek aan Hongarije zijn gezien de budgetten waarover de voorgaand genoemde partijen beschikken? Of moeten we de weigering zoeken in de angst voor gezichtsverlies omdat voorafgaand aan de reis de gedreven sceptici zullen rondbazuinen dat de politiek (en/of Greenpeace) ze niet allemaal meer op een rijtje heeft?

Natuurlijk hebben we de vooruitgang te danken aan de wetenschap, maar het is dezelfde wetenschap die dank zij een aantal van haar uitvindingen de wereld aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Zou het daarom niet eens tijd worden ook naar de alternatieve wetenschap te gaan luisteren en even geen aandacht te schenken aan een deel van de ‘ouderwetse’ wetenschappers die ons toeschreeuwen vooral niet te luisteren naar die ‘alternatieve charlatans’ omdat het zogenaamd niet waar is wat ze ons vertellen? De kans is echter groot dat de orthodoxen ons er juist vandaan willen houden omdat de nieuwe kennis zal aantonen dat we al vele tientallen jaren op de verkeerde weg zitten en dat zij daar onder andere verantwoordelijk voor zijn.

Ik heb gedaan wat in mijn vermogen lag om de interesse te wekken van de organisaties die direct en indirect verantwoording dragen over de toekomst van onze planeet, helaas blijken mijn voorstellen (gebaseerd op acties en artikelen van anderen, zoals bv. Benjamin Adamah en Frontier magazine) op grote onwil te stuiten.

Ik stuur je als afsluiting van mijn actie via de post een DVD met daarop de 2 delen Energy from the Vacuum en de relevante artikelen. Bekijk op een druilerige zondagmiddag vooral deel 2 van Energy from the Vacuum, met daarin de motoren van John Bedini en luister naar zijn uitleg en bekijk zijn demonstraties. Je zult je daarna net als mij en vele anderen, verbazen over het waarom dit soort nieuwe technische en vooruitstrevende inzichten op zoveel (volkomen onterechte) weerstand stuiten.

Mijn twee Internetartikelen over de magneetstroom en de reacties daarop van de politiek en van Greenpeace vind je op de DVD en ook op de links onder deze brief. Ik moet zeggen dat de reacties van de bezoekers van beide websites waarop de artikelen staan, hartverwarmend waren en dat men het bijna unaniem eens was over het feit dat er op de achtergrond krachten aan het werk zijn die zo lang als mogelijk heel veel geld willen verdienen aan een energievorm waarvan het hen geen malle moer interesseert dat het ten koste zal gaan van alles en iedereen op deze wereld. Tevens was men het er over eens dat politici boter op hun hoofd hebben en wat men over Greenpeace schreef zal ik je onthouden, maar het waren geen positieve zaken.

Ik heb via de telefoon een prettig gesprek met je gevoerd en ik neem het jou niet persoonlijk kwalijk dat Greenpeace vandaag de dag de flexibiliteit heeft van een multinational waarin initiatief en durf gebonden zijn aan groeiende jaarcijfers en continuïteit van de starre bedrijfsvoering. Ooit in de toekomst zul je ontdekken dat Greenpeace een gouden kans heeft laten liggen om werkelijk iets voor de mensheid, de natuur en het milieu te doen. Ik voel tot in het diepst van mijn wezen dat in de nabije toekomst iedereen zal moeten erkennen dat we een oplossing hadden, maar dat we die helaas uit valse schaamte en schouderophalend naast ons hebben neergelegd.

Tot slot, praat eens vrijblijvend met je collega’s over de magneetstroomconverters, laat ze eventueel de artikelen lezen en maak zo af en toe een kopie voor een ander van de DVD met de documentaires van Tom Bearden en John Bedini. Wellicht is de nulpuntenergie te groot om in één keer door te breken en moet het een aantal jaren in het onderbewustzijn van mensen rijpen, maar de kans is heel groot dat het dan te laat is en dat is triest.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

PS. Ja, ik ben eigenaar van de website ufowijzer (gem. 200 bezoekers per dag), ook dat fenomeen wordt door bepaalde krachten fanatiek belachelijk gemaakt, maar is dat beslist niet. Kijk echter even niet naar de titel van mijn website en vergeet gerust het UFO-fenomeen. Het gaat mij nu om de alternatieve energievormen waarvan mensen zoals ik eerder op de hoogte zijn dan anderen, omdat wij nu eenmaal open staan voor andere opvattingen dan die welke ons elke dag maar weer in de media worden voorgekauwd. Kijk over de welbewust opgetrokken muur van misinformatie en verbaas je over de werkelijke wereld die je daar zult zien!

Paul

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SchandaalPolitiek.htm

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/SchandaalPolitiek2.htm (In beide artikelen zul je ook lezen over Greenpeace en de reacties op mijn mails aan die organisatie.)

http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

Ook op http://argusoog.punt.nl/ArtikelenHarmans kun je mijn artikelen vinden en ze zijn inmiddels door vele honderden mensen gelezen.

Ook op de website NuJij staan ze en ook daar veel lezers en mensen die opmerkingen plaatsen.


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen