PRINTBARE VERSIE

HET ORION PROJECT – BELANGRIJKE UPDATE

Door: Dr. Steven M. Greer

13 mei 2010

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.theorionproject.org/en/05_13_10_mailing.html


Voorwoord Paul Harmans – ufowijzer
Steven Greer was een aantal jaar geleden goed bezig om het UFO-fenomeen onder de aandacht te brengen. Hij heeft (inmiddels had?) bijna 500 hoogwaardige getuigen die stuk voor stuk een zeer overtuigende UFO-getuigenis aflegden. Maar ergens is er iets mis gegaan, in plaats van met het verder gaan van het promoten van zijn getuigen, is Greer een boek over zijn eigen spirituele ervaringen met buitenaardsen gaan schrijven en daarna is hij als een soort goeroe met open sandalen aan de voeten herboren en heeft het alleen nog maar over de goede bedoelingen van de buitenaardsen, die hij inmiddels blijkbaar allemaal bij naam kent en waarvan hij de vluchtschema’s heeft gekregen zodat hij ’s nachts precies weet in welk veld hij op zijn rug moet gaan liggen om met behulp van een zaklantaarn met zijn space-vrienden te communiceren.

Helaas weer zo iemand die de wereld om aandacht voor het UFO-fenomeen smeekt, maar aan de verkeerde kant begint. Wie weet heeft hij werkelijk contact, maar het is nu eenmaal een feit dat de rest van de aardse beschaving eerst nog maar eens overtuigd moet raken van het feit dat het UFO-fenomeen zeer reëel is. Zodra dat bij de meerderheid is doorgedrongen zal er uitgebreid en onbevooroordeeld onderzoek op bv. universitair niveau moeten plaatsvinden om voor eens en altijd vast te kunnen stellen wat de werkelijke herkomst van het fenomeen is. Mocht dat inderdaad om goedwillende buitenaardsen gaan, dan zal dat alsnog voor veel mensen moeilijk te geloven zijn, maar dan staat tenminste onomstotelijk vast dat het zo is en dat het niet meer te negeren valt.

Greer en zijn buitenaardsen willen echter dat we allemaal voetstoots van hem/hun aannemen dat ze hier zijn en met goede bedoelingen komen en ons graag uit de shit willen helpen. Maar… dan moeten we eerst enkel en alleen op Greers mooie blauwe ogen aannemen dat het ook werkelijk zo in elkaar steekt. En met dat voetstoots aannemen moeten we snel zijn, want als de meerderheid eigenwijs blijft, dan worden we niet geholpen, eigen schuld, dikke bult. En dat bedoel ik met aan de verkeerde kant beginnen. Laat je om te beginnen eerst maar eens duidelijk zien, landt op plekken waar de media niet om je heen kunnen, landt op de binnenplaatsen van grote universiteiten en landt op het grasveld van politieke bolwerken, enz. Breek in op de journaals en laat je boodschap horen en vraag dan of mensen in de goede zaak willen geloven.

Is het voorgaande te rigoureus, bedenk dan als hoogstaande buitenaardse beschaving een subtielere manier om je bekend te maken, maar doe het anders dan je de afgelopen 60 jaar hebt gedaan, je hebt hier nu eenmaal te maken met een weerbarstig volkje dat zelfs de eigen moeder niet gelooft als ze zegt dat men haar kind is. Ik denk dat iedereen op de wereld wel snapt dat een beetje geavanceerde hulp van buitenaf onze vastgelopen en zwaar vervuilde wereld er mogelijk weer bovenop kan helpen. Maar bied je diensten open, eerlijk en duidelijk aan. Laat de ‘redding’ van deze planeet niet afhangen van onregelmatig geknipper met zaklantaarns in de nacht en van beweringen die met geen enkel bewijs gestaafd kunnen worden.

Ik ken een cameraman/journalist die al een paar jaar tracht een interview met Greer te bewerkstelligen, maar het niet voor elkaar krijgt. Hij wilde er zelfs op eigen kosten voor naar Amerika reizen, maar helaas. Greer zelf geeft geen antwoord op mails en telefoon, daar heeft hij inmiddels zijn mensen voor. Dus als je een interview met Greer wil doen, dan moet je eerst contact opnemen met ene Debbie Foch, bij haar moet je inschrijven voor de vet betaalde cursus ‘Ambassador to the Universe & Consciousness Trainings’ en mocht je mee mogen doen (dat is nog helemaal niet zeker, ook al heb je het geld overgemaakt), dan wordt er van je verlangd dat je alle boeken van Greer hebt gelezen en bestudeerd, te weten: Extraterrestrial Contact, Disclosure, and Hidden Truth Forbidden Knowledge. En deze boeken zijn natuurlijk weer te bestellen bij Greer. Pas na het volgen van deze training wordt gekeken of je wel een interview krijgt. Alle Jezus, dit lijkt wat mij betreft meer op een goed geolied partijtje flessentrekkerij! Inmiddels, oh wonder, heeft de cameraman/journalist de handdoek in de ring gegooid. Het zal mij niet verbazen als de disclosure trein inmiddels op het punt van ontsporen staat.

Maar goed, het bovenstaande staat weer los van het Orion Project, waarbij men nieuwe energievormen in de wereld wil zetten, wie weet staat dat los van zweverig buitenaards gedoe.

******


HET ORION PROJECT – BELANGRIJKE UPDATE

Gedurende de twee laatste jaren heeft het Orion Project zich ingezet om fondsen te verwerven om daarmee een faciliteit te kunnen bouwen waarin we wetenschappers en uitvinders tezamen kunnen brengen voor een soort vreedzaam Manhattan Project voor energie – om nieuwe bronnen van energie te ontwikkelen die ons zullen verlossen van de fossiele brandstoffen economie. We hebben ons ook ingezet om wetenschappers en uitvinders te vinden die in staat zijn dat werk uit te voeren. Gedurende de laatste honderd jaar hebben wetenschappers zoals Nikola Tesla aan dergelijke apparaten gewerkt. Het feit dat velen het hebben geprobeerd, maar waarom we nog steeds gebruik maken van de overheersende fossiele brandstoffen – dezelfde brandstoffen die in de jaren 1800 al werden gebruikt – wordt duidelijk gemaakt door onze recente ervaring.

We rapporteerden afgelopen december dat we een zeer getalenteerde wetenschapper onder contract hadden die met ons wilde samenwerken. Omdat hij nog steeds werkt voor een besloten vennootschap dat banden heeft met de inlichtingendiensten, sprak hij de voorkeur uit om zijn identiteit bij zijn werk voor ons niet te openbaren. Even een kleine opmerking, hij had al in de herfst van 2008 toegestemd in samenwerking met ons. In die tijd had hij een ontmoeting met de raad van bestuur en nam een contract ter bestudering en ter ondertekening mee naar huis, maar hij belde ons binnen drie dagen om te zeggen dat hij gedurende 15 maanden in het buitenland tewerk zou worden gesteld. We hoorden niets meer van hem tot een jaar later, precies nadat Dr. Greer zijn energiebriefing openbaar maakte die hij voor president Obama had samengesteld.


links Steven Greer - rechts Ted Loder

Hij dook weer op en vertelde dat hij met ons wilde samenwerken om nieuwe energietechnologieën te ontwikkelen. Hij had weer een ontmoeting met de raad van bestuur en hij verzekerde ons dat hij toestemming had van zijn ‘leiders’ binnen de inlichtingendiensten om met ons samen te werken en geavanceerde energiesystemen te bouwen, maar het was hem niet toegestaan om te werken aan geavanceerde voortstuwingssystemen – wat inhield dat hij systemen mocht bouwen die onze huizen en bedrijven van stroom konden voorzien, maar het was hem niet toegestaan de geavanceerde voortstuwingssystemen na te bouwen die hij in het verleden had ontwikkeld.

We brachten een lang weekend met hem door en stemden overeen over een systeem dat hij beschreef als gelijk aan een Tesla-type hoogvoltage systeem dat energie aan het aardse energieveld zou onttrekken. Het zou 24 uur per dag kunnen draaien, onafhankelijk van zonne- of windenergie zijn, behoorlijk kostenbesparend en ook nog eens niet-vervuilend zijn. Deze wetenschapper beschreef ook nog eens drie andere technologieën die hij voor ons zou willen en zou kunnen ontwikkelen. Hij en zijn vrouw waren het erover eens dat ze voor ons wilden werken en naar Virginia zouden verhuizen zodra wij een faciliteit konden betalen. Ze presenteerden een tijdschema voor de voltooiing van het eerste apparaat en zouden daarna werken aan de andere apparaten. Gegeven zijn kwalificaties en onafhankelijke bevestiging op hoog niveau van andere wetenschappers die zijn werk hadden gereproduceerd, waren we zeer gemotiveerd om door te gaan met deze bepaalde wetenschapper.

De zaken liepen goed en ontwikkelden zich gedurende de eerste paar maanden positief. Hij nam verscheidene malen per week cotact met Dr. Bravo op om te vertellen dat hij aan het project werkte en er opgewonden over was, ondanks dat maakte hij zijn verontschuldigingen dat het werk langzamer ging dan hij had gehoopt.

Midden maart was er plotseling een verandering. Hij belde Dr. Bravo om te zeggen dat hij bedreigingen ontving van buitenlanders en die te maken hadden met zijn andere verplichtingen. Hij zei dat telefoongesprekken met de raad van het Orion Project waren opgenomen en die hadden ze hem laten horen. Hij vertelde dat er geen probleem was met ons (het Orion Project) – in feite had hij in de afgelopen maanden verschillende malen herhaald dat zijn leiders binnen de inlichtingendiensten ons nagetrokken hadden en onze samenwerking goedkeurden. Hij bevestigde aan Dr. Bravo dat hij vast van plan was het apparaat waaraan hij werkte af te maken en ook in de toekomst met ons verder wilde. Maar toen, gedurende een tijdsperiode van zes dagen, veranderde hij van zijn standpunt: “Ja, ik verlang er naar en ben opgewonden om met jullie samen te werken,” naar: “Nee, ik kan niet met jullie samenwerken.”

Dr. Bravo had in die periode vele gesprekken met hem gevoerd. Hij vertelde hem dat verschillende mensen die bij de ‘staatsveiligheid’ werkten hem een bezoek brachten en hem verontrustende informatie verstrekten. Eén daarvan had hij geïdentificeerd (en hij noemde de naam) als een voormalige directeur van de Central Intelligence Agency (CIA). Het was duidelijk dat hij disinformatie kreeg – omdat hij daarvoor nog vele malen had gemeld dat wij diepgaand door de inlichtingendiensten waren onderzocht voordat hij toestemming van ze kreeg een contract met ons te tekenen.

Er was echter in de afgelopen maanden niets veranderd bij ons. Iemand, ergens, moet tot de slotsom zijn gekomen dat hij inderdaad in staat was om een paradigmaveranderend apparaat te produceren en dat het Orion Project de instelling was dat zoiets in de wereld kon zetten – en die persoon wilde nu dat dat werk werd stopgezet. Dit wordt oppositieonderzoek genoemd en het bestaat eruit dat de waarheid wordt verdraaid of dat er absolute leugens worden verteld om een valse voorstelling van zaken te geven. Eén absurde bewering die hij maakte was dat hem verteld was dat wij terroristen leerden hoe ze door gebruik van gedachtekracht massavernietigingswapens konden laten afgaan.

Meteen nadat dit voorviel werden er drie andere wetenschappers die hadden toegestemd om met ons samen te werken – met onberispelijke geloofsbrieven en ervaring in de ruimtevaartindustrie, een voornaam regeringslaboratorium en militaire projecten – allemaal werden voorzien van disinformatie of op bepaalde wijze werden bedreigd om hen daarmee van samenwerking met ons af te houden. Dit is een verbazingwekkend voorbeeld van hoe een groepering de macht in handen wil houden – deze groepering wordt ‘Majestic’ genoemd – en haar grip op de wereld van de fossiele brandstoffen economie met haar multi-biljoenen dollar productwaarde. Kolenmijnschachten storten wereldwijd in en daarbij vallen vele doden, grote hoeveelheden olie worden continue in de Golf van Mexico uitgebraakt, en onderwijl hebben velen in de wereld niet eens de beschikking over de basisenergiebehoeften.

We moeten volgens deze schoften wel op het juiste spoor hebben gezeten, zodat ze er de noodzaak van inzagen onze gesprekken af te luisteren, zich te bemoeien met een legaal contract en dit initiatief te laten intimideren en om zeep te helpen door een indruk makende voormalige CIA directeur.

Verder heeft Dr. Greer sinds we het Orion Project startten meerdere doodsbedreigingen ontvangen en is herhaaldelijk achtervolgd. Dat is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Daarover lopen FBI dossiers en lokale politieverbalen. Er werd in Dr. Greer’s computer ingebroken door gebruik te maken van één van de meest fatale softwareprogramma’s die een crimineel kan gebruiken. Bij één van onze vrijwillige hoofdingenieurs van het Orion Project is ook in zijn e-mail ingebroken. Een specifieke e-mail van een uitvinder met daarbij een gevoelig document waarin een memo van het Ministerie van Defensie en de contactgegevens van de uitvinder werd uit zijn postvak-in verwijderd, dat waren de enige zaken waarmee werd geknoeid.

Wat kunnen we doen nu we te maken hebben met deze in hoge mate georganiseerde onderdrukkingsinspanningen?

We hebben in de laatste weken een zeer uitgebreid dossier samengesteld (inclusief audio-files en papieren documenten) dat informatie bevat aangaande deze gebeurtenissen. In het geval dat er iets met iemand van ons gebeurt (lichamelijk letsel, valse aanklachten, verdwijningen, dood) en we niet verder kunnen, dan zullen kopieën van deze informatie aan het publiek worden vrijgegeven. De dossiers bevatten elk stukje informatie over de wetenschappers die dit werk kunnen uitvoeren en niet wordt toegestaan dat te doen, als ook zeer betrouwbaar bewijs en informatie over hen die betrokken zijn bij de onderdrukking – namen, adressen, telefoonnummers en specifieke details van handelingen.

We hebben contactpersonen die dit bij de president kunnen brengen en ook bij de hoogste mensen van de media en Hollywood. En het zal aan u worden vrijgegeven. Wij hebben het idee dat dit de beste strategische stap is die we kunnen zetten, want we kunnen niet de legale strijd met deze lieden aangaan omdat zij beschikken over ongelimiteerde macht en geld. Ons enige wapen – het beste dat we kunnen hebben – is de waarheid en de documentatie die we van die waarheid hebben.

Ons doel is niet om eindeloze gevechten met deze corrupte individuen aan te gaan, we willen alleen de mensheid de kans geven vooruit te gaan met technologieën die de aarde en het leven kunnen redden.

We hebben niet de drie miljoen dollar bijeen kunnen brengen waarop we hadden gehoopt en waarmee we een laboratorium, apparatuur en personeel hadden willen bekostigen. We hebben slechts voldoende geld ontvangen om mensen die op zichzelf werken een bescheiden bijdrage te geven. Zonder faciliteit kunnen ervaren wetenschappers en ingenieurs hun baan niet opzeggen omdat wij ze niet kunnen garanderen dat we een plek voor ze hebben en we hen een salaris kunnen bieden.

We hebben de conclusie getrokken dat mensen die individueel werken, zonder ondersteuning of projectbegeleiding, momenteel niet in staat zullen zijn dat werk met succes te voltooien. Als er iemand is die een volledig operationele technologie heeft, ga dan aub. naar www.theorionproject.org en bekijk het protocol dat we hebben om vooruit te komen. Vanzelfsprekend willen we niet-openbaringsafspraken ondertekenen.

We hebben enkele zeer gekwalificeerde ingenieurs die de complexiteit en de urgentie van de situatie begrijpen. Dr. Greer, Dr. Loder, Dr. Bravo en deze ingenieurs besteden hier op vrijwillige basis hun tijd en energie aan. Niemand van ons heeft ooit een salaris gekregen of enige compensatie voor de inspanningen ontvangen, wij doen dit enkel en alleen omdat wij geloven in wat we doen. Dus, als je iemand of een groep kent die een geloofwaardige technologie heeft en bereid is open en eerlijk samen te werken bij de testen en de reproductie ervan, zodat bevestigd en zichtbaar gemaakt kan worden dat het werkt, dan nodigen wij hen graag uit contact met ons op te nemen.

Bij elke technologie is het cruciaal om de wetenschappelijke methode van waardebepaling te volgen. Er zijn uitvinders die zeggen dat ze een techniek hebben die werkt, maar dat ze niet weten hoe het werkt. Gedurende de jaren heeft Dr. Greer veel bedrog aan het licht gebracht. Een voorbeeld daarvan betreft een technologie waarvan Dr. Greer en Dr. Loder werden gevraagd het te beoordelen. Het kwam uit een ander land en het was in feite een circuit omgeven door een plastic kunsthars en het leek alsof het energie aantrok vanuit het nulpunt of de ether. De voormalige Eugene Mallove, PhD (MIT, hij was de wetenschapper die een eind maakte aan de verdraaiing van de koude kernfusiegegevens en de cover-up ervan) was ook bij deze beoordeling betrokken. Het bleek dat deze technologie feitelijk een ingenieus circuit was dat de meters voor de gek hield en deed wat bekend staat als stroomfasehoekverschuiving (de elektronicamensen weten wat dat inhoudt), maar het punt is dat veel mensen er geld aan verloren hebben, het was een slim bedrog. Dat is waarom we transparantie eisen. Wij zijn professionals. We hebben zeer professionele ingenieurs. We willen niet betrokken raken bij een goocheltruc. We kunnen momenteel ook niet de ideeën van mensen financieren. We hebben ons gerealiseerd dat om dit werk gedaan te krijgen we een betrouwbaar laboratorium, uitgerust met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal en professioneel personeel nodig hebben.

Tevens bevinden we ons in de eindfase van een professioneel plan voor fondsenwerving. De persoon die het opstelt is eersteklas en hoog gekwalificeerd. We hebben een uitgebreide hoeveelheid onderzoek en informatie in het plan waarvan wij denken dat het het beste plan is dat op het gebied van nieuwe energie wordt aangeboden. We willen dit plan beschikbaar maken voor stichtingen. We hebben altijd geweten dat het adequaat inrichten van een lab en het inbrengen van de beste talenten verschillende miljoenen dollars vergt. Ondanks dat we onlangs te maken hebben gehad met de intimidatie van deze wetenschappers (zie hierboven), staan verschillende excellente wetenschappers klaar om met ons aan het werk te gaan. Dus, als u geïnteresseerd bent of contactpersoon bent van iemand waarvan u denkt dat hij interesse heeft in het financieren van echt nieuwe energiebronnen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Het zijn twee zeer vermoeiende jaren geweest, die uitliepen op de gebeurtenissen die we zojuist hebben gemeld. Toch zien we dat er een goede toekomst voor de mensheid mogelijk is. We willen de vele enthousiaste mensen rondom de wereld die onze inspanningen hebben gesteund en ons blijven steunen bedanken.

Dank u,

De raad van bestuur van het Orion Project


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen