PRINTBARE VERSIE

INTERVIEW MET LINDA MOULTON HOWE

Dierverminkingen, buitenaardsen en de Amerikaanse regering

Vertaald door Paul Harmans februari 2004

 


Linda Moulton Howe


Een gesprek met Linda Moulton Howe, journaliste, filmproducer en auteur

Linda is een televisieproducer en een onderzoeksjournaliste. Zij heeft een aantal nationale en internationale prijzen gewonnen inclusief drie regionale Emmy’s en een nationale Emmy nominatie voor haar documentaires. Gedurende de laatste 19 jaar is zij een van de meest vooraanstaande onderzoekers die een studie ondernemen naar het buitenaardse vraagstuk. Een studie die in de late jaren zeventig begon toen zij werd aangewezen om een uitbraak van gerapporteerde dierverminkingen in de staat Colorado te onderzoeken. Haar onderzoeken naar dit fenomeen leidden ertoe dat zij ging geloven dat de aarde werd bezocht door buitenaardsen en dat deze wezens genetisch materiaal van vee vergaarden waarvan de Amerikaanse regering op de hoogte is.

Toen zij haar eerste boek uitbracht: ‘An Alien Harvest - Further Evidence Linking Animal Mutilations and Human Abductions to Alien Life Forms’ (1989) lagen dit soort ideeën nog ver van het doorsnee denken. Linda was tevens regisseur van het internationale programma ‘Earthbeat’, een serie over het milieu die uitgezonden werd op ‘Turner’s WTBS Superstation’ in Atlanta, Georgia. Sindsdien heeft zij nog twee boeken geschreven: ‘Glimpses of Other Realities (Vol.I) – Facts and Eyewitnesses’ en ‘Glimpses of Other Realities (Vol.II) – High Strangeness.

Linda is een gerespecteerd en betrouwbaar onderzoekster. Ze heeft een wetenschappelijke achtergrond en zij richt zich herhaaldelijk tot wetenschappers om delen van hard en concreet bewijs, die voortkomen uit haar onderzoek, te analyseren en beter te begrijpen. Ze is, zoals ze zelf zegt, een bliksemafleider, ze trekt de belangstelling van hen die hun kennis van dit fenomeen met haar willen delen en deze zijn onder te verdelen in twee groepen: ten eerste militairen en ex-militairen die vaak, maar niet altijd, anoniem willen blijven. Zij beweren over informatie te beschikken over de rol van de overheid. En ten tweede de ontvoeringsslachtoffers die beweren direct contact te hebben gehad met verschillende soorten buitenaardse levensvormen.

Het is waarschijnlijk juist om te zeggen dat de meerderheid van ons buitengemeen sceptisch is als het over het denkbeeld gaat dat buitenaardsen actief aanwezig zijn op deze wereld. Het is echter moeilijk te ontkennen, of je nu gelover of niet gelover bent, dat het een fascinerende vraag is. Het onderzoek naar leven buiten de aarde roept een aantal meest fundamentele vragen op: Zijn wij alleen in het universum? Wat is de fundamentele aard van materie, hoe staan wij ervoor, en hoe ver zijn wij in technisch opzicht, in termen van begrip van materie en het leven zelf? En meer op het persoonlijke vlak, dat onderzoek roept ook vragen op betreffende ons individuele verstandelijke vermogen en geloof: zijn wij sceptisch? Open? Gesloten? Rationeel? Lichtgelovig? Gelovers? Elk van ons heeft een geest die in potentie een universeel voorstellingsvermogen heeft en de vraag van het bestaan van buitenaards leven is van een gelijke orde als de vraag hoe groot het universum is.

Wij willen Linda Moulton Howe bedanken voor haar medewerking aan dit interview, welk werd gehouden via de telefoon. (Linda reist door het hele land, maar is gevestigd in Philadelphia). We begonnen met haar te vragen naar de buitenaardsen zelf…

Linda: Als je die vraag stelt, dan moeten we kijken naar de literatuur die daarover gaat – de ontvoeringsliteratuur. Daarin zien we dat er wereldwijd tientallen en tientallen gevallen zijn (inmiddels is bekend dat het er duizenden zijn. Vert.) waarin mensen zeggen dat ze interactie met niet menselijke wezens hebben gehad en er zijn veel mensen die ontmoetingen hebben gehad waarbij geen hypnose nodig is om die te herinneren. Wat deze ontvoerden gedurende de laatste 35 jaar te zeggen hebben is dat wij te maken hebben met een niet-menselijke intelligentie die genetisch materiaal op aarde vergaart. Het vergaren van dit materiaal is volgens de ontvoerden nodig voor een hele serie technologieën waarbij onder andere androïden (levende robotten) worden ontworpen om diverse soorten van werkzaamheden uit te voeren op diverse planeten, met variërende atmosferische en zwaartekracht condities. Dus een deel van het genetische materiaal dat op onze planeet wordt gewonnen, gaat naar het proces om dergelijke biologische androïden te maken.

Al tientallen jaren beweren de ontvoerden dat de zogenoemde grijze wezens met de grote zwarte ogen, in essentie machines zijn. (Androïden zijn levende biologische ‘machines’ in tegenstelling tot mechanische robots die geprogrammeerd worden om werk te doen.) Ontvoerden beweren ook dat de meerderheid van de ontmoetingen tussen Homo Sapiens en de niet-menselijken, met deze androïden is. Als je het hebt over een biologische androïde dan praat je over een intelligentie die de perfectie en de kennis heeft om genetisch materiaal te vergaren en naar eigen inzicht genen kan kruisen om wat voor wezen dan ook te creëren die het werk kan doen dat ze in gedachten hebben, van planeet naar planeet. Volgens de ontvoerden geschiedt het vermenigvuldigen van deze androïden zelf via de kloontechniek.

Welnu, zodra je de informatie neemt die de ontvoerden je geven en je weegt die af tegen het fysieke bewijs waarvoor anderen en ik zich inspannen om die te bevestigen – wat mij betreft al meer dan 19 jaar – dan stuit je regelrecht op het dierverminkingsfenomeen omdat dat de voornaamste fysieke afwijking is, wellicht op de hele planeet en het relateert direct aan de ooggetuigenverslagen van schotels en lichtstralen boven weiden, waar vervolgens verminkte dieren worden gevonden.

Vraag: Misschien kunnen we terug gaan naar het begin van jouw onderzoekingen, toen je bezig was met de verminkingen van vee en andere dieren…

Linda: Ik heb persoonlijk over de jaren honderden gedocumenteerde gevallen gezien in de archieven van de politiebureaus en we kunnen aannemen dat er veel meer onbekende gevallen zijn omdat die nooit het bureau van de sheriff bereikten. Als je de hoeveelheid bewijs neemt – de incisies zonder bloedverlies, het ontbreken van sporen, het feit dat de boeren en politieagenten in de vijftiger en zestiger jaren zelf naar de lucht gingen kijken omdat er gewoon geen andere verklaring was. Ik zal je een feitelijk geval geven van een stier met een gewicht van 1000 kilo die op zijn rug liggend gevonden werd en met zijn horens 15 centimeter in de grond zat geboord. Hij had hetzelfde bloedeloze patroon van incisies en iets had hem daar, van bovenaf, op zijn rug gelegd. En wat er zo angstaanjagend was aan deze specifieke verminking van een stier, welke plaats vond in 1981 in Colorado, is dat de boer mij vertelde dat hij rond het dier was gelopen in een toestand van een shock. Hij realiseerde zich dat de stier op zijn rug lag, de horens zich ingegraven hadden en dat er géén sporen waren, zelfs niet de sporen van de stier zelf ondanks dat de grond brokkelig was, droge grond waar sporen gemakkelijk in te zien zouden zijn. En toen de boer naar de kop van de stier keek en de twee lege oogkassen zag, drong het plotseling tot hem door en hij herinnerde zich dat hij over zijn hele lichaam kippenvel kreeg, hij realiseerde zich dat ondanks dat de neus van de stier omhoog naar de lucht wees en zijn horens in de grond zaten, er uit de lege oogkassen twee 5 centimeter lange straaltjes vloeistof waren gedropen naar beneden naar de neus. Dat betekende dat wie dan ook de ogen eruit had gehaald, de tong had verwijderd, het kaakvlees had weggesneden, de geslachtsdelen had verwijderd en het rectum had uitgeboord, dat gedaan had voordat het dier op zijn rug was gelegd! Het was meegenomen naar een andere plek en deze incisies waren gemaakt terwijl het dier rechtovereind stond.

Vraag: Hoe heeft het dierverminkingsfenomeen ervoor gezorgd dat jij betrokken raakte bij mensen die beweerden dat zij ontvoerd waren door buitenaardsen?

Linda: Deze contacten kwamen rechtsreeks uit het dierverminkingsonderzoek. Er was een vrouw in Texas die leed aan ernstige hoofdpijnen. Haar naam is Judy Doraty en ze was naar de dokter gegaan om uit te vinden wat er aan de hand was. Ze wist dat de hoofdpijnen in mei 1973 waren begonnen toen zij en andere leden van haar familie na een bingoavond in een auto reden. Ze zagen een stralend licht dat hun auto omhulde en ze stopten. Ze wisten dat er een heleboel vreemde dingen waren gebeurd omdat ze, toen ze thuis kwamen, twee uur tijd kwijt waren. Judy was uit de auto gestapt en ze had een vage herinnering aan een soort lichtbundel. De dokter probeerde er achter te komen wat er gebeurd was en dat leidde tot een hypnosesessie waarbij de aantrekkelijke Judy een dier kon zien in die lichtbundel. Dat leidde er vervolgens toe dat Dr. Leo Sprinkle, de directeur van de sectie Test en Gesprekstherapie aan de universiteit van Wyoming, erbij betrokken werd. Hij nam weer contact met mij op omdat hij wist dat ik sinds 1979 probeerde te begrijpen wat er aan de hand was bij de dierverminkingen. Nadat ik de band had gehoord en de angstaanjagende vermelding daarop over het dier dat in die lichtbundel omhoog de lucht inging, wat gezien werd door deze vrouw terwijl de rest van haar familie in de auto zat, nam ik contact met haar op en dat is dus nu de beroemde Judy Doraty zaak met Dr. Sprinkle die de hypnosesessie deed en Judy die door haar geheugenverlies brak en zich herinnerde dat zij daar werkelijk op de weg stond en een bruin met wit kalf zag dat omhoog rees in de lichtbundel. Vervolgens bevond zij zich ook in het voertuig en zag hoe wezens delen van het kalf wegsneden zoals zijn ogen, tong en geslachtsdelen. Dat was hoe een eerstehands getuigenis tot stand kwam, via hypnose werden deze wezens gelinkt aan het verminken van dieren.

Gedurende de jaren vergaarde ik een dozijn gevallen waarbij mensen met mij spraken over wat ze gezien hadden op hun eigen ranches, lichtbundels die uit gloeiende schotels kwamen en waarin zij dieren omhoog en omlaag zagen gaan. Deze mensen willen niet in de openbaarheid, met uitzondering van twee mannen, beiden uit Oregon, die ooggetuige waren van dit soort dingen. Dus dat is hoe ik als een onderzoeksjournaliste in 1979 - 1980 begon met het onderzoek naar de menselijke ontvoeringen.

Vraag: Vraag je je ooit wel eens af of de herinneringen die boven komen bij deze mensen wel waarheidsgetrouw zijn, speciaal wanneer je hypnose gebruikt?

Linda: Dat is een essentieel punt, omdat hypnose geen harde wetenschap is. Toen ik werkte aan de documentaire ‘A Strange Harvest’ belde en interviewde ik een expert van het medisch centrum van Harvard van de vakgroep Psychiatrie; hij had presentaties gemaakt aangaande het gebruik van hypnose in de psychiatrie en de geneeskunde en we hadden een lange discussie over de rol van hypnose en hoe accuraat het was. Hij was betrokken geweest bij een onderzoeksstudie waarbij de proefpersonen onder hypnose werden teruggebracht naar hun zesde jaar. Vervolgens werd hen gevraagd hun naam op te schrijven. Als referentie hadden de onderzoekers schriften van de proefpersonen van de lagere school. Onder hypnose schreven sommige personen op identieke wijze zoals ze dat deden toen ze werkelijk zes waren. De onderzoekers konden dat verifiëren omdat zij over harde gegevens uit de eerste hand beschikten. Maar de onderzoekers ontdekten ook dat andere personen dat niet konden en dus was het standpunt van de expert dat sommige mensen gehypnotiseerd kunnen worden en dat de gegevens die zij zich dan herinneren accuraat zijn, maar voor anderen geldt dat niet. Hypnose is een hulpmiddel – zo noemen de dokters het – maar het is niet voor 100% betrouwbaar. Welnu, als je nu te maken hebt met de vraag of een buitenaardse beschaving de aarde bezoekt dan krijg je te maken met een soort lachspiegels. Zij hebben het vermogen geheugens te blokkeren en om beelden in de hersens te projecteren, om hologrammen te produceren die wij niet van echt kunnen onderscheiden, dan begeef je je al op een glibberig pad, dus hoe kan iemand weten wat een ander beschrijft?

Vraag: Hoe weet je dan wat je moet geloven?

Linda: In mijn werk als journaliste heb ik de nadruk gelegd en heb ik mij gefocust op die gevallen waarbij mensen bewuste herinneringen hebben aan wat zij hebben ontmoet, op boerderijen, weides, in slaapkamers en achtertuinen. We weten dat we te maken hebben met een technologie die alle soorten van omgevingsfactoren kan manipuleren en ook de geest kan manipuleren, dus het blijft moeilijk. Mensen die het willen aanvallen en bekritiseren kunnen dat gemakkelijk doen, maar het is niet eerlijk ten opzichte van de complexiteit van het fenomeen en het is niet eerlijk tegenover de mensen die proberen te beschrijven, naar hun beste weten, wat zij hebben meegemaakt in vol daglicht.

Vooral in de eerste jaren was het moeilijk toen mensen tegen onderzoekers zeiden: “Zij vervoerden mij dwars door de muur van de slaapkamer en het voelde alsof er een miljoen veertjes mijn huid kietelden,” en iedereen zei “Oh nee…” (ongelovig). Maar vandaag de dag overwegen natuurkundigen de mogelijkheid dat wij op een punt in de toekomst misschien in staat zijn beheersing te hebben over ‘sterke’ en ‘zwakke’ krachten die de neutronen, protonen en elektronen bindt (binnen het atoom). Als we dat kunnen, zullen we in staat zijn om een muur in een bepaalde staat te brengen zodat we er doorheen kunnen lopen!

Vraag: Dus wat jij zegt is dat onze wetenschap zich nu op het punt bevindt waarin zij kunnen begrijpen, technisch, hoe buitenaardsen zulke ongelooflijke dingen kunnen doen zoals de ontvoerden beweren?

Linda: Dat is juist. En het is pure techniek, het heeft absoluut niets van doen met de zeer negatief beladen begrippen als: ‘bovennatuurlijk’, ‘paranormaal’, enz. Het is pure vergevorderde techniek.

Bijvoorbeeld, er is een biofysicus die graancirkelformaties bestudeert – wat een ander wereldwijd mysterie is – en hij heeft stofwisselingsveranderingen gevonden in het mitochondrium in de cellen van de planten afkomstig uit een graancirkel. (Mitochondrium wordt gevonden binnen de cellen en bevat het genetisch materiaal en de enzymen die belangrijk zijn voor de stofwisseling en de vitaliteit van de cel.) De veranderingspatronen die hij in de cellen van de planten afkomstig uit een graancirkel vond, waren hetzelfde als die hij vond in het gras onder en rond het verminkte dier.

Vraag: Dat suggereert dat er een zelfde soort energie wordt gebruikt bij het maken van graancirkels en bij de dierverminkingen?

Linda: Ja, het mitochondrium gehalte en dat is echt heel belangrijk want je kunt dat niet veranderen door op het graan of op het gras van de weide op en neer te springen of door gebruik te maken van planken en touwen, die volgens de sceptici gebruikt worden om een graancirkel te maken. Wanneer je iets doet dat de hoeveelheid energie verandert die het mitochondrium afgeeft, dan heb je iets gedaan dat een fundamentele verandering teweegbrengt in de biochemie en de biofysica van dat levende organisme. Het feit dat Dr. Levengood nu al vijf jaar lang hetzelfde veranderingspatroon heeft gevonden en werkt aan wetenschappelijke verhandelingen voor de wetenschappelijke tijdschriften, is toch iets waar aandacht aan geschonken moet worden.

Wat zijn hypothese is? Hij heeft geen idee wat de bron van de veranderingen is, maar hij beschrijft een spinnende plasma vortex met een microgolf en een elektronische component. Gedurende zo’n 50 jaar al rapporteren wereldwijd betrouwbare getuigen bundels van licht met een wervelende dichtheid zodra ze in wisselwerking staan met gewas, dieren en mensen. Zonder een directe buitenaardse bron aan te wijzen hebben we zodoende wel hard fysiek bewijs van een wereldwijd patroon dat wijst op iets wat wij niet kennen en in wisselwerking staat met planten en dieren.

Vraag: Laat mij je iets vragen over fysiek bewijs; in je boek schrijf je dat er metaalmonsters naar je zijn toegestuurd die, zoals beweerd, afkomstig zijn van een buitenaards voertuig dat in New Mexico is neergestort. (Linda ontving van een anoniem iemand die beweert dat hij militair was stukjes metaal waarvan hij zegt ze op zijn beurt weer van zijn overleden grootvader te hebben gekregen. De grootvader heeft verteld en geschreven in zijn dagboeken, dat hij een lid was van een UFO-bergingsteam dat in 1947 op de plaats van de crash werkte.)

Linda: Dat materiaal is samengesteld uit zeer dunne zich herhalende lagen en bestaat uit pure bismut (element 83) met een dikte van 4 micron, (dat is ongeveer de helft van de diameter van een menselijke bloedcel) met daarbovenop een laag van 97.6% magnesium met een dikte van 100-200 micron en dan een laag van een 2:4 zinklegering. Deze lagen herhalen zich in het metaal. Toen ik het materiaal meenam naar het Carnegie instituut om te kijken wat de isotoop verhouding was, ontdekten de wetenschappers dat het metaal 60 keer meer positieve ionen afscheidde dan normaal magnesium. De operator die de meting uitvoerde overwoog dat het antwoord daarop wellicht lag in het feit dat het magnesium-zink uitgelijnd was op moleculair niveau. Het punt is dat wij pas sinds een paar jaar de techniek bezitten om dat te doen. De vraag is wat dit materiaal voor functie had in dat voertuig. De hypotheses lopen uiteen van voortstuwingssystemen met elektromagnetische overbrenging tot het kunnen manipuleren van tijdlijnen. Bismut is het enige meest diamagnetische element waarvan wij weten dat het magnetische velden afweert. Als je een voertuig hebt dat door de lucht reist en de gehele romp bestaat uit een grote hoeveelheid bismut dan is dat voertuig in staat magnetische velden te detecteren door magnetische velden af te weren. Dat is dus een zeer knap ontwerp.

Het materiaal vertoont ook een vreemde reactie in sterke elektromagnetische velden; het beweegt zijwaarts. (Het materiaal werd getest in een 1.2 miljoen volt Van de Graaff-gegenereerd elektromagnetisch veld) Dat betekent niet dat het verandert in een opstijgend lichaam, het betekent dat het een beweging maakt die wetenschappers verbluft. Via een advocaat heb ik op grond van de wet op vrijheid van informatie, aanvragen gezonden naar alle belangrijke inlichtingendiensten, militaire organisaties en wetenschappelijke laboratoria inclusief de ‘National Science Foundation’ en NASA. Van allen kregen we hetzelfde antwoord: niemand heeft enige kennis van iemand die werkt met bismut-magnesium-zink lagen en niemand heeft enige informatie wat de functie van een dergelijk materiaal zou kunnen zijn.

Vraag: Wat is de gedachte achter het feit dat er zo veel crashes lijken te hebben plaatsgevonden in New Mexico?

Linda: In de memo die ik weergeef in mijn boek (Glimpses of Other Realities, pag.32) veronderstelt de FBI dat er op zijn minst één reden voor de crashes zou kunnen zijn en dat is de experimentele radar op de White Sands Missile Range. Gedurende de jaren heb ik toch wel veel kleine beetjes informatie ontvangen die afkomstig waren van personen die met mij hebben gesproken of via documenten die ik heb gezien, maar die ik niet mocht houden, dat de White Sands Missile Range gedurende de jaren veertig en vijftig, tezamen met andere locaties, experimenteerde met zeer intensieve microgolffrequenties – dat is wat radar is – en deze frequenties interfereerden met of onderbraken mogelijkerwijs het besturingssysteem van deze voertuigen en leidden tot een crash in 1947.

Vraag: Waarom denk jij dat buitenaardsen de aarde bezoeken?

Linda: Aan de top van mijn lijstje staat het vergaren van genetisch materiaal. Als je dat eenmaal hebt gezegd, dan is de grote vraag tot welke grens en waarom? De mensen die ontvoerd zijn zeggen dat het te maken heeft met het creëren van een kruising tussen mens en buitenaardse tot aan biologische robots toe, die werken voor wie het ook is die over deze vergevorderde intelligentie beschikt. De aarde is een planeet die een biodiversiteit van leven bevat die gebaseerd is op één specifieke DNA-structuur en dat kan wel eens heel belangrijk zijn binnen het grote plaatje. Francis Crick die de vorm van de DNA-molecule ontdekte en daarvoor de Nobelprijs kreeg, schreef samen met de biochemicus Orgel een verhandeling en zij beweren dat het zeer raadselachtig is, het feit van één enkele DNA-structuur. Zij veronderstelden dat het antwoord lag in de ‘pan spermia’ theorie, het zaaien van DNA vanuit de ruimte door een vergevorderde intelligentie. Welnu, het idee dat deze planeet is ‘bevrucht’ met een specifiek DNA dat zich zou ontwikkelen tot een biodiversiteit aan levensvormen die gadegeslagen zouden worden en geoogst, is één van de verhaallijnen die je krijgt als je je bezig houdt met de buitenaardse ontvoeringen. De implicatie is dat dezelfde vergevorderde intelligentie tevens beschikt over duizenden planeten, met een variërend aanbod dat ook gadegeslagen wordt en geoogst.

Het is misschien wel aardig om op te merken dat het verhaal over de Hof van Eden wellicht een metafoor is en misschien wel accurater is dan wij ooit hebben gedacht. De aarde is een tuin en de biodiversiteit in die tuin is de kern van alles. Homo Sapiens is misschien wel gecultiveerd via genetische manipulatie… wij zouden de zorg hebben voor deze planeet, maar dat doen we niet.

Vraag: Ik vond het belangwekkend dat in je nieuwste boek de ontvoerden melden dat de buitenaardsen geïnteresseerd zijn in het milieu…

Linda: Als vergevorderde intelligenties gevestigde belangen hebben in de biodiversiteit van leven op deze planeet, dan zijn er vele implicaties en speciaal als wij mensen, met onze neiging tot zelfvernietiging, gaan knoeien met deze planeet en niet leven in balans met de natuur. Dat is één van de gemeenschappelijke thema’s in het ontvoeringsfenomeen. Het betekent dat de buitenaardsen meer om de aarde geven dan wij mensen doen.

Vraag: Maar als de ontvoerden het juist hebben en de buitenaardsen zijn zo bezorgd, waarom bemoeien zij zich er dan niet meer mee… ik bedoel, het zou zo gemakkelijk voor hen zijn om te landen in een drukbevolkt gebied en het geheim op te heffen…

Linda: Maar wat nu als de buitenaardsen weten wat de mensen door de geschiedenis heen hebben gedaan zoals, hen vereren als Goden en zij (de buitenaardsen) willen dat niet meer… zij proberen ons ‘volwassen’ te maken (via het beïnvloeden van ontvoerden) en een weloverwogen en bewuste keus te laten maken dat we geen oorlogen meer willen en geen nucleaire experimenten en dat we in harmonie met de natuur gaan leven en hen niet als goden vereren zoals we in de voorbije eeuwen hebben gedaan. Als zij proberen ons uit te dagen om een groter begrip te krijgen van deze dingen, dan hebben zij waarschijnlijk volbracht wat hun opzet was: ons als toezichthouder van deze enorme Hof van Eden, terwijl deze andere wezens oogsten wat zij nodig hebben zonder zich met ons te bemoeien.

De CIA huurde na 1947 psychologen in om verhandelingen te schrijven over wat de impact zou zijn als buitenaardsen, met een vergevorderde techniek en geest, open en bloot naar de aarde zouden komen. De eensgezinde conclusie was dat het het menselijk ras in een ondergeschikte psychologische positie zou plaatsen. Als buitenaardsen dat ook zo hebben ingezien en dat niet willen laten gebeuren, dan kan dat de reden zijn waarom zij ons eerder prikkelen dan overheersen. Ik persoonlijk denk dat dat een deel van de reden is waarom zij niet overgaan tot openbare landingen. Als zij dat eenmaal wel hebben gedaan en erkend zijn als superieur, dan kan de psychologische verschuiving binnen de menselijke beschaving wel eens een negatieve zijn.

Vraag: Misschien dat je op dit punt wat meer kunt vertellen over wat jij denkt dat de rol van de regering van de Verenigde Staten is, wat betreft de geschiedenis van de buitenaardse activiteiten?

Linda: In 1947 tekende president Harry S. Truman een uitvoeringsbesluit dat de oprichting betekende van de ‘Majestic-12’ studiegroep, die zou proberen de ontwikkeling en het onderzoek van de buitenaardse technologie (gevonden in Roswell) in goede banen te leiden en proberen te achterhalen waar deze wezens vandaan kwamen en wat hun bedoelingen waren in relatie tot de aarde en of zij een bedreiging voor de nationale veiligheid konden zijn. Dat waren de redenen om deze speciale studiegroep op te richten. Het was een bewust geplande officiële tactiek, startend in 1947, een tactiek die in het ‘SOM-101’ handboek (Special Operations Manual) staat en die compleet verborgen moest worden gehouden voor de pers en het publiek. Deze speciale studiegroep besliste ook dat men zou proberen gedurende twee generaties geen enkele informatie in de openbaarheid te laten komen.

Note: het is nodig, maar moeilijk om dat in het kort te doen, om een samenvatting te geven van de kenmerken van de Majestic-12 groep. Volgens onderzoekers die de connectie tussen buitenaardsen en de Amerikaanse regering bestuderen, heeft de Majestic groep (soms ook genoemd: Majesty of Majority) een primaire rol gespeeld in verband met de betrokkenheid van de regering bij buitenaardsen. Bill Cooper, een ex marineman die beweert dat hij zekere geheime regeringsdocumenten heeft gezien, wordt in ‘An Alien Harvest’ als volgt aangehaald: MAJIC is de hoogste veiligheidsclassificatie in de natie, MAJESTIC TWELVE is een geselecteerd team bestaande uit experts uit veel verschillende disciplines die informatie over de aanwezigheid van buitenaardsen evalueren zoals: techniek, biologie en andere facetten om een beter begrip te krijgen van het fenomeen. MAJORITY is de uitvoerende macht die volledig heeft te maken met buitenaardsen en alles daaromheen.

Vraag: Dus in de jaren veertig wist de regering van buitenaardse activiteiten en werden er documenten klaargemaakt voor de president en de militaire top begon aan een strategie om de informatie voor het publiek verborgen te houden?

Linda: Ja. De mensen die aan die strategie meewerkten waren dezelfde die werkten in de OSS (Office of Strategic Services, een groep die betrokken was bij decoderingsanalyse, het kraken van codes) tijdens de tweede wereldoorlog en misschien herinner je je wel dat in diezelfde jaren deze voertuigen in de lucht verschenen (Foofighters) en dat er beweerd werd dat er een schotel was gecrasht in New Mexico. Wat er ook allemaal op volgde was dat in de zomer van 1947 het Army Air Corp de U.S. Air Force werd en het was ook het eerste jaar dat Truman de CIA oprichtte op grond van de wet op de nationale veiligheid van 1947.

Truman en de Majestic-12 groep ontwierpen een bewust geplande, ontwikkelde tactiek gebaseerd op informatie van psychologen, psychiaters, sociologen, economen en anderen, die zij geheim wilden houden gedurende twee generaties, wat betekent 50 jaar vanaf 1947. Dat was waarom er in 1997 zoveel hoop en verwachting was dat 1997 het jaar was dat de regering zou beginnen met het onthullen van het ware verhaal achter de buitenaardse biologische wezens. Toen 1997 aanbrak gebeurde er volgens mij iets in de lente en alle deuren die langzaam iets open waren gegaan, werden met een klap gesloten. De regering heeft wellicht besloten nog een periode (generatie) van 25 jaar geheimhouding te nemen voordat dit alles officieel aan het publiek wordt geopenbaard.

De vraag die mij intrigeert is, wat vloog er over de staat Arizona in maart 1997 wat vele ooggetuigen zagen als driehoeken met afmetingen van meer dan 3 kilometer groot? Dit waren krachtige ooggetuigeverklaringen, zelfs vele verklaringen. De driehoeken vlogen van het noorden naar het zuiden. De meest dramatische waarneming was op 13 maart 1997 boven Phoenix. Er is een hoop onderdrukking geweest op de feiten over dit voorval en toch weten duizenden en duizenden mensen dat er iets zeer ongewoons gebeurde boven Arizona. Heeft die gebeurtenis iets te maken met een meer behoedzame politiek van ontkenning en het bedekken van dit gigantische verhaal?

Vraag: Omdat het direct te maken heeft met het idee van een regering/alien samenzwering, wil ik je vragen over de TV-serie ‘The X-Files’. Ik weet niet of ik het juist zie, maar als ik jouw boeken lees dan lijkt het of de makers van de serie materiaal gebruiken wat rechtsreeks daaruit overgenomen is.

Linda: Dat is helemaal juist. Aan het begin van het eerste jaar van de serie heeft de productiegroep met mij en vele anderen contact opgenomen. Zij hadden alle documentaires en boeken van mij. Ik denk dat dat ook de kracht is van ‘The X-Files’. Chris Carter, de schepper van de serie, wilde zijn script baseren op werkelijke, reële onderwerpen. Dat wil niet zeggen dat die ook zo beschreven worden in hun uiteindelijke verhaallijn, maar het betekent dat zij ware gegevens hebben gebruikt om daarop hun fictie te creëren.

Vraag: Denk jij dat wat zij doen alsnog het creëren van desinformatie is? (Desinformatie is incorrecte informatie die uitgezonden wordt om doelbewust verwarring te stichten over de waarheid.)

Linda: Desinformatie is een doorlopende strategie geweest van onze regering, al sinds de jaren veertig. Het is interessant want je kunt dat woord in oudere woordenboeken niet vinden. Het is een woord speciaal voorkomend in regeringstaal. Veel van deze vreemde woorden beginnen hun leven in deze onvoorspelbare, bureaucratische regeringsdocumenten en vinden vervolgens hun weg naar de gewone taal.

In één van mijn boeken schrijf ik dat het onderzoeken van dit onderwerp gelijk staat aan het onderzoek van een spiegelzaal met een vloer van drijfzand. Elf jaar lang maakte ik televisieprogramma’s die altijd een draagvlak hadden, ze waren gebaseerd op geneeskunde of wetenschap en ze hadden altijd een begin, een midden en een eind. Plotseling, toen ik met het onderzoeken van het mysterie van de dierverminkingen begon, kon ik geen vaste bodem vinden. Ik kon geen grenzen vinden. Het was een verhaal waarin je wel een echt karkas kon vinden, met bloedeloze incisies. Je had karkassen zonder sporen er omheen. Er waren getuigen die lichten hadden gezien of soms zelfs lichtbundels die naar beneden schenen naar de weide waar later de dieren werden gevonden, maar je had nooit een samenhangend rapport zoals: “Twaalf getuigen stonden in een weide en bekeken een schotel die een lichtbundel naar beneden richtte. Zij keken toe hoe een dier werd verminkt door niet menselijke wezens die aan de ooggetuigen verklaarden waarom ze het deden en toen oprezen in de lichtbundel en wegvlogen.”

Iedereen wil dat, iedereen wil hard bewijs.

Vraag: Wat ook logisch is…

Linda: Maar het is er niet. Je hebt al die stukjes van indirect bewijs, van harde gegevens tot sporen en veel ooggetuigenverklaringen. Ik sprak niet slechts met één getuige, maar met honderden boeren en politieagenten en zij weten het verschil tussen een roofdieraanval en deze bloedeloze moorden. Het algemene publiek en de media hebben een soort ‘uitschakeleffect’ als het om deze getuigenissen gaat in tegenstelling tot een ooggetuigenverslag bij een rechtszaak van moord, waar je een veroordeling krijgt. Hier hebben we wereldwijd, gedurende vijftig jaar, onmetelijke aantallen ooggetuigen van verschillende aspecten van dit fenomeen, maar er is dat uitschakeleffect bij een getuigenis die niet past bij het algemeen geaccepteerde model, dat zegt dat wij alleen zijn in het universum.

Vraag: Dus jij denkt dat het alleen ontkenning en angst zijn?

Linda: Ik denk dat aan de basis van dit alles de OSS en de CIA en hun hele psychologische raad van beleid, heel goed begrijpen dat mensen meer bang voor mensen zijn dan voor iets anders. Mensen zijn zo bang om uitgelachen te worden, bang voor een deuk in hun geloofwaardigheid. Als je buiten datgene komt wat algemeen als acceptabel wordt gezien dan ontvang je spot. De strategen begrijpen dat heel goed en zij zijn extreem deskundig om een nepverhaal de wereld in te brengen, omdat zij weten dat 99.99% van het volk niet de mogelijkheid heeft, of de interesse om actief onderzoek te doen en uit te zoeken of deze verhalen - welke desinformatie zijn - enige vorm van waarheid bevatten. Er is slechts een handvol onder ons die volharden in het onderzoek, omdat die ervaringen hebben met mensen of documenten of zoals in mijn geval met al die dierverminkingen, de karkassen, de pathologie, het biofysische bewijs…

Vraag: Veel mensen waar je mee gesproken hebt, speciaal de ex-militairen, hebben blijk gegeven van een zekere tegenzin om te praten. Heb jij ooit het gevoel gehad dat je leven in gevaar was vanwege je onderzoeken?

Linda: Ja. Verschillende malen… (stilte)

Vraag: Is jou ooit gezegd dat je moest stoppen?

Linda: Ja.

Vraag: Heeft dat je doen afremmen of stoppen?

Linda: Nee.

Vraag: Ik kan er niets aan doen, maar het valt mij op dat je antwoorden plotseling heel erg kort zijn. Heb jij je ooit in gevaarlijke situaties bevonden?

Linda: Ja. Kijk, ik heb lang gedacht dat ik een Amerikaans burger en een journalist was die leefde en werkte in een land dat geacht wordt mijn recht te beschermen bij het uitzoeken van welk onderwerp dan ook. Ik ben geen crimineel en ik doe niet iets dat illegaal is. Ik probeer simpelweg te begrijpen wat er aan de basis ligt van een niet menselijke interactie met de aarde. Uiteenlopende krachten, die liggen binnen de regering, hebben heel hard geprobeerd, mij en anderen, van onze koers te brengen omdat deze onderwerpen geacht worden buiten het bereik van het publiek of de media te blijven, vanwege een tactiek die in gang is gezet gedurende de regeringsperiode van Truman, een tactiek die heel duidelijk en helder wordt weergegeven in het SOM-101 document.

De tactiek van de regering is het negeren dat buitenaardsen of hun voertuigen ooit hebben bestaan, terwijl ze de technologie, afkomstig van dergelijke voertuigen, onderzoeken en analyseren en ook de lichamen. Ze communiceren met hen en ga zo maar door. Dus iedereen die zich in dit verhaal mengt en werkelijk bewijs opvoert op een geloofwaardige manier, wordt beschouwd als een gevaar voor de nationale veiligheidspolitiek. Vandaag de dag zijn ik en een paar anderen te beschouwen als waardevol op een kleine schaal en op dat niveau gaan wij hardnekkig door met het vertellen van een verhaal waarvan niemand weet hoe je het moet vertellen en wat niemand lijkt te willen vertellen, behalve die paar onder ons die eigenzinnig genoeg zijn om aan te voelen dat de menselijke familie wat eerlijkheid verdient.

Vraag: Maar sommige ex-militairen ‘hoge omes’ die jij hebt gesproken, wijzen erop dat de regering probeert om het verhaal naar buiten te brengen en dat is waarom jou toegestaan wordt om toegang te hebben tot bepaalde informatie…

Linda: Ik denk dat altijd als iemand in de positie verkeert om te rapporteren, hij ‘speciale’ informatie krijgt met de bedoeling om te helpen (de mensen die de informatie geven) en dat is een teken dat het desinformatie is. De mensen waar je werkelijk aandacht aan moet besteden zijn diegenen die plotseling opduiken en als de dood zijn, mensen die er niets bij te winnen hebben, die juist alles kunnen verliezen en toch de noodzaak voelen om te praten. Dat zijn de mensen van wie je de beste informatie krijgt.

Ik denk dat de regering het gevoel heeft dat veel mensen niet geven om de waarheid, die willen alleen een mooi verhaal. Ik ben meer van de andere zijde, ik ben een persoon die naar een hoop dingen wil luisteren, maar ik wacht tot de grote lijnen zichtbaar worden. Toen ik aan mijn boek ‘An Alien Harvest’ werkte werd ik gestimuleerd door het feit dat ik wist dat er een gigantische desinformatiecampagne door de regering was opgezet om de wereld ervan te overtuigen dat de dierverminkingen niet bestonden, behalve die gevallen die (zoals de regering beweerde) door roofdieren en satanische sekten werden gepleegd. Ik wist dat dat niet de waarheid was. Ik realiseerde mij dat ik om de een of andere vreemde reden de enige persoon in de media was die volharde in een poging om als journalist met het publiek te communiceren over de connectie tussen deze wereldwijd verminkte dieren en buitenaardsen. Die volharding stuitte op een zo grote muur van ontkenning in de wereld om mij heen, dat ik verwachtte dat mijn boek een soort boodschap in een fles zou worden.

Vraag: Ik wil je vragen hoe het voelt om een traditionele journalist te zijn, genomineerd voor Emmy’s, om vervolgens betrokken te raken bij dit soort zaken waarvan de meeste mensen denken dat het ongeloofwaardig is. Ik bedoel, het moet toch schade aan je carrière hebben toegebracht?

Linda: Ja… ik denk dat ik mijn leven als journalist moeilijker heb gemaakt. Maar, tenzij ik mijzelf voor de gek houd, ik denk dat als je een onderzoek zou doen naar mensen die bekend zijn met mijn werk, je zult ontdekken dat de algemeen heersende opvatting is dat ik een nauwgezette en geloofwaardige boodschapper ben. Zodoende heb ik dus niets verloren van wat ik had toen ik begon.

Vraag: Ben jij een magneet geworden voor mensen die ervaringen hebben met buitenaardsen?

Linda: Sinds de uitzending van ‘A Strange Harvest’ op 25 mei 1980 ben ik een bliksemafleider geworden voor elk aspect van dit fenomeen. De brieven die binnen stroomden kwamen in zakken en de telefoon stond roodgloeiend. Zelfs als ik vandaag met jou praat voel ik dat ik nog steeds op diezelfde golf zit, veroorzaakt door die explosie. Soms kun je dingen alleen in alle onschuld onderzoeken, omdat als je kennis had van waar het je naar zou leiden, je er nooit aan zou beginnen. Het dierverminkingsfenomeen leidde naar de buitenaardse ontvoeringen van mensen, wat weer leidde tot de cirkels in het graan, wat leidde tot al die vragen over de fysieke veranderingen in het weefsel, in de grond en in het graan, wat leidde tot het ‘ervan weten’ van de regering en hun doofpot. Dat alles leidde tot de conclusie dat er niet-menselijke wezens interactie hebben met deze planeet. En vervolgens kwamen de grotere vraagstukken zoals waarom de regering zo bang is om dit openlijk te delen met de rest van de wereld? En dan is er ook nog dat andere idee dat de regering deze technologie wil onderzoeken en ontwikkelen en het wil toevoegen aan onze eigen industrie, ons leger en het ruimtevaartprogramma en het uit de handen wil houden van de beweerde koudeoorlog vijanden. Wat betekent dat een van de kwetsbare plekken in dit verhaal is, dat onze belastingcenten zijn uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling van technologieën zoals de optische glasvezeltechniek en de geïntegreerde schakeling (chipindustrie) en kijk eens naar welke bedrijven miljarden dollars hebben verdiend aan deze technologie… zie je waarom dit zo’n raadselachtige kwestie is?

Vraag: Als laatste vraag, wat denk jij dat de mensen moeten doen gezien de aard van dit verhaal?

Linda: Gedurende vele jaren heb ik gezegd dat als iedereen voortdurend aan zijn of haar politieke partijvoorzitter om een onderzoek vraagt, er dan wellicht dingen veranderen… Maar ik ben wat cynischer geworden. Misschien is het volgende antwoord niet zo heel erg bevredigend, maar ik denk dat het de meeste mensen wel zal helpen en dat is: lees alles wat er uitgegeven is over dit fenomeen, om jezelf voor te bereiden op wat mogelijk in de toekomst kan gebeuren. We hebben geen echt ‘open geest’ voor dergelijke zaken, maar weet je, de starre geesten zijn de geesten die het meest geschokt zullen zijn.

DIERVERMINKINGEN