PRINTBARE VERSIE

UFO-ONTVOERINGEN IN NEDERLAND

Kort interview met Paul Harmans van ufowijzer

Magazine: ParaVisie juli 2007

Door: Niels Brummelman

Paul Harmans is UFOloog. Over UFO-ontvoeringen in Nederland zegt hij: “Het is een wereldwijd fenomeen en Nederland is daarvan niet uitgezonderd. Er zijn geen exacte aantallen te geven, maar je moet voor Nederland toch zeker wel in tientallen denken.”

Er zijn in Nederland helaas weinig onderzoeksgegevens over UFO-ontvoeringen voorhanden. Wat er is komt voornamelijk uit tijdschriften- en krantenartikelen, waarin in de jaren negentig van de vorige eeuw Hilda Musch aan het woord komt. Hilda is één van de weinige therapeuten die in Nederland met ontvoeringsslachtoffers werkt. Paul: “Dat selecte groepje doet al jaren onderzoek en werkt op het gebied van gegevensuitwisseling over het algemeen ook samen met de bekende buitenlandse therapeuten zoals Budd Hopkins en de onlangs overleden John Mack. Bij mijn weten is er niet een echt Nederlands geval te noemen dat eruit springt of het zou Ans Hoornweg moeten zijn die vooral bekend werd met haar handgemaakte poppen van buitenaardse wezens. Ook in Nederland hebben we ontvoeringsslachtoffers met littekens, vroegtijdig en mysterieus afgebroken zwangerschappen en implantaten. Fysiek bewijs dus. Over het algemeen komen de percentages in Nederland overeen met die van andere landen en ook met die van de Verenigde Staten. Het gaat wellicht over grotere aantallen slachtoffers dan wij denken, wereldwijd misschien wel miljoenen. Maar veel ontvoerden zullen er geen melding van maken, enerzijds omdat ze er wellicht mee kunnen leven, anderzijds omdat ze bang zijn belachelijk te worden gemaakt.”

Goedaardig?
De vooraanstaande therapeuten zoals John Mack, Budd Hopkins en David Jacobs gaan er allemaal vanuit dat het inderdaad een buitenaards fenomeen is en daar sluit Paul zich bij aan. Hij stelt: “Wat de werkelijke redenen achter het fenomeen zijn is onduidelijk. Sommigen menen dat het allemaal goedaardig is en dat het de mensheid ten goede zal komen. Naar mijn idee is echter het grootste aantal ontvoerden daar niet zo heel zeker van. De ongevraagde pijnlijke en traumatische ingrepen en de vaak afschrikwekkende beelden die men te zien krijgt, doen hen vermoeden dat het welzijn van de mensheid niet echt voorop staat bij deze wezens.”

Tot slot: Waar kunnen mensen die denken ontvoerd te zijn terecht voor hulp? Paul: “mensen die menen ontvoeringsslachtoffer te zijn kunnen helaas slechts bij een paar therapeuten in Nederland terecht. Die zijn ook nog eens moeilijk te vinden en de meeste hulpverleningsinstanties zullen die therapeuten ook niet kennen. Hilda Musch is de bekendste en staat sinds een half jaar weer redelijk in de belangstelling. Een lijstje met criteria waardoor mensen zelf kunnen bepalen of ze ontvoerd zijn, lijkt mij trouwens een slecht idee. Je kunt al snel de verkeerde conclusies gaan trekken. Maar over het algemeen zullen de echte ontvoeringsslachtoffers weinig nodig hebben om hun ‘probleem’ te onderkennen.”

Paul Harmans is eigenaar en beheerder van www.ufowijzer.nl. Hij vertaalt UFO-gerelateerde artikelen naar het Nederlands en publiceert die op zijn website met de bedoeling het Nederlandse taalgebied kennis te laten maken met de feiten en zelfs bewijs voor het voorkomen van niet-aardse voertuigen in het aardse luchtruim en van de officiële doofpot die al vele tientallen jaren hermetisch is gesloten.Uitgave juli 2007

Met toestemming van ParaVisie op ufowijzer geplaatst.

Website ParaVisie: http://www.paravisie.nl


ONTVOERINGEN PAGINA

MIJN WAARNEMING PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen