PRINTBARE VERSIE

DIE UFO’s KUNNEN DE WERELD VAN DE ONDERGANG REDDEN

Door: Koert van der Velde

Interview Trouw 8 juni 2007

(Met toestemming van de Trouwredactie geplaatst)


Trouw 8 juni 2007 pag 6 en 7 van katern 'De Verdieping'

Zonder religieuze beleving geen religie – misschien is ze wel de kern ervan. Toch lees je er maar weinig over. In deze rubriek beantwoorden mensen vragen over wat ze op religieus gebied hebben beleefd. Vandaag: Paul Harmans

Wat hebt u meegemaakt?
,,Ik word al 30 jaar lang uitgelachen om mijn overtuiging dat ufo’s bestaan. Het begon in 1974. Zeventien was ik en ik werkte op de 70.000-tons olietanker Diloma van Shell. Toen het schip in het dok lag in Marseille stonden we met zeven man op het achterdek te wachten tot het schip heel langzaam weer te water zou zijn gelaten, dus er was alle tijd om wat om je heen te kijken. Op eens was daar boven de heuvels een helder licht te zien. Het hing roerloos in de lucht, op één tot twee kilometer afstand, op zo’n 150 meter hoogte, het had de grootte van een kwart van de maan en het maakte geen geluid. We deden er wat lacherig over. Maar we bleven het wel goed in de gaten houden.

Zou het een ufo zijn, of is het de planeet Venus, die wel vaker voor een ufo wordt aangezien, vroegen we ons af. De stuurman, die nog navigeerde met een sextant, sterren en planeten, sloot dat uit. En een helikopter kon het ook niet zijn, zo lang en geruisloos en zonder ook maar een enkele beweging. Na een half uur hing het er nog steeds. Toen zagen we opeens uit de richting van Marseille een kleiner, net zo fel lichtje aan komen vliegen. Het ging er recht op af. Toen het in de buurt van het grotere licht kwam ging het langzamer vliegen en tot onze grote verbazing versmolten de twee. Sprakeloos stonden we te kijken, totdat het met een onvoorstelbare snelheid schuin omhoog de lucht in schoot, de ruimte in. Toen we even later verslag uit brachten aan de andere bemanningsleden, werden we hartelijk uitgelachen. Vanzelfsprekend, en zo is het doorgegaan, en zo is het nog. Ik heb inmiddels mijn levenswerk gemaakt van de ufologie, maar begin maar eens over een ufo op een verjaarspartijtje. Het is dé manier om niet serieus te worden genomen.’’

Geloof is tegenwoordig een privé-kwestie. Waarom zou u er over beginnen?
,,Dat wordt me inderdaad wel eens kwalijk genomen. Ik heb mezelf ten doel gesteld zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Dat komt misschien ook een beetje voort uit frustratie. Ik heb het over een van de belangrijkste fenomenen voor de menselijke beschaving, en de mensen lachen erom. Stel dat er beschavingen zijn die veel en veel verder zijn dan wij, ze zouden ons kunnen helpen. Hun ruimteschepen varen bijvoorbeeld heus niet op stookolie. Zij hebben de kennis om onze planeet van de ondergang te redden.

Dikke kans dat ze dat niet uit eigener beweging doen, maar alleen als we hen daartoe uitnodigen – vergelijkbaar hoe wij tegenwoordig met nog in isolement levende indianenstammen omgaan. Het lijkt misschien paranoïde, maar onze wereld wordt beheerst door de wereldelite die er alle belang bij heeft dat het niet zo ver komt – denk bijvoorbeeld aan de oliesector en de Amerikaanse regering. De zo noodzakelijke doorbraak moet van de – helaas nog steeds cynische – media komen.’’

Zijn ufo-gelovigen religieus?
,,Waarschijnlijk zijn de beschavingen die ons met ufo’s bezoeken ook spiritueel veel verder dan wij. En waarschijnlijk zijn er manieren om via ritueel, meditatie of langs paranormale weg contact met ze te leggen. Het zou ook heel goed kunnen dat de waarheid een onbegrijpelijke mix is van buitenaardse beschavingen, andere dimensies en het hiernamaals.

Er zitten ook donkere kanten aan – dierverminkingen, ontvoeringen door ufo’s. Vijftien jaar geleden kon ik me daar nog niet goed in verdiepen. Ik heb om meer afstand te nemen de boeken erover toen een paar jaar laten liggen. Er speelde een onbewuste angst. Een ufo zien is een ding, maar er ’s nachts door van je bed gelicht worden is anders. Tegenwoordig hoop ik wel op een ontmoeting, de angst heeft plaatsgemaakt voor nieuwsgierigheid. Mijn vrouw en kinderen geloven wel in ufo’s maar willen er verder niets over weten. Mijn ufologie beperkt zich tot de zolder, en beneden praten we er bijna nooit over.

Ik houd me toch eigenlijk ook het liefst vast aan het ‘moeren en bouten-verhaal’, hoogwaardige technologie en intelligentie die ons bezoekt. Hoe meer ik me erin verdiep, des te meer vragen het oproept. Iedere keer dat ik denk dat ik iets te weten ben gekomen, blijkt het toch weer veel ingewikkelder in elkaar te steken. Als ik de hond uit laat, let ik altijd op de lucht. Het zou immers zomaar kunnen dat er een ufo verschijnt. En met mooi weer, ga ik ’s nachts wel eens in de tuin zitten kijken naar de hemel. Nooit meer iets bijzonders gezien, maar dat valt te verwachten. Als het zo gemakkelijk was, was het hele fenomeen al lang opgehelderd. Dan zit ik wat te peinzen: zouden ze daar vandaan komen?’’

Paul Harmans (50) werkt in de scheepvaart.


Trouw 8 juni 2007

Website Trouw: http://www.trouw.nl


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen