PRINTBARE VERSIE

KOE ONTVOERD DOOR VLIEGENDE SCHOTEL, EEN ANALYSE

Door: Silvia Pérez Simondini

Vertaling vanuit het Spaans naar het Engels: © 2009, S. Corrales, IHU.
(Speciale dank aan Silvia Pérez Simondini en de leden van VISION OVNI)

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://inexplicata.blogspot.com


“Er bestaat geen beter bewijs”

Vele jaren geleden, in ieder geval sinds 2002, verwachte VISION OVNI bewijs zoals dit, simpelweg omdat het één van de meest geanalyseerde hypothesen is waarmee ons team heeft gewerkt, omdat er geen sporen van bloed ooit zijn gevonden in de buurt van het verminkte dier, iets dat er heel zeker op duidt dat de dieren niet op die plek zijn verminkt. Eerder is het zo dat ze zijn verplaatst naar een andere locatie, en wat ook duidelijk is, er zijn geen zwarte helikopters bij betrokken – enkel UFO’s, ongeïdentificeerde vliegende objecten.


Website VISION OVNI

Momenteel wil ik wel eens weten wat er is gebeurd met de roodsnuitmuis, wat is er geworden van de befaamde Chupacabras, de hoornaars (grote wespen. Vert.) en al die andere verklaringen die door de bureaucratie naar voren werden geschoven om daarmee de verminkingen te verdoezelen.

Persoonlijk ben ik meer dan blij dat de vele verminkte dieren die door ons team zijn bekeken het verdienen dat er ten minste iemand een antwoord tracht te vinden op hun dood. En dat antwoord komt van het fenomeen dat we nooit hebben uitgesloten, beter gezegd, we hebben altijd geweten dat het het resultaat was van een onbekende hand, ongeacht wat daar dan ook de herkomst van was.

We gaan door met ons onderzoek, maar met een breder concept in het hoofd, en als alle verklaringen ons zekerheid geven dat er geen enkele twijfel bestaat, dan zullen we oog in oog staan met een realiteit die onmogelijk is te negeren: het bestaan van een anomalie in de ruimte die in staat is volkomen straffeloos dergelijke dingen te doen.

Veldonderzoek door Elias en Daysee Kolev

Op 8 september 2009 ondervroegen leden van VISION OVNI de getuigen van een bijzonder belangrijke gebeurtenis binnen het UFO-onderzoek.

Op 5 september 2009 waren het stel Laura en Sergio en hun 7 jaar oude zoon in de namiddag in Puerto Gaboto op de oever van de Coronada rivier. Op een gegeven moment zagen ze iets boven het eiland dat hun aandacht trok.

Dit is het ooggetuigenverslag:

“We dronken wat met onze zoon, toen we boven het eiland iets wits in de lucht zagen. Toen we door de zoomlens van de camera keken zagen we dat het een koe was en daarboven hing iets in de lucht dat op een vliegende schotel leek. De koe was zo’n 30 meter vanaf de schotel toen wij het waarnamen.”

Volgens hun verhaal is het heel duidelijk dat het vliegende schotel-achtige voertuig ‘de koe opzoog’. Plotseling waren de koe en het vaartuig uit het zicht verdwenen. Het was geen helikopter of enig bekend vliegtuigtype. Dat waren ook hun opmerkingen.

Toen we vroegen of het dier bewegingen van welke soort dan ook maakte, werden we verteld dat hun indruk was dat het dier volkomen ontspannen of buiten bewustzijn was, het maakte geen enkele beweging. De duur van de waarneming, van begin tot eind, was van 17:22 tot 17:30 (8 minuten) en deze tijd is opgenomen in de volgorde van de foto’s.

Volgens Sergio is de rivier is op dat punt tussen de 60 en 80 meter breed. De foto’s laten verschillende dieren op het eiland zien. Volgens bewoners van die regio van het eiland zijn er bij verschillende gevallen verminkte koeien gevonden.

De camera waarmee de foto’s zijn gemaakt is een Sony DSC-W170. Volgens de melding van Channel 3 in Rosario werden er bij het inspecteren van de camera, voorafgaand aan de foto’s van deze zaak, een serie foto’s gevonden die eerder waren gemaakt. Voor elk van deze foto is te zien wie de fabrikant van de camera is – Sony, in dit geval – en de datum en tijd waarop ze zijn gemaakt. Daarom kunnen we er vanuit gaan, tenzij er gecompliceerd technisch werk bij is betrokken, dat dit originele, onbewerkte foto’s zijn.

Fotoanalyse

Tot nu toe hebben we het alleen over de vastgelegde getuigenis van de ooggetuigen gehad. De analyse heeft het volgende resultaat opgeleverd.

Gebruikte camera: SONY DSC-W170 10.1 megapixels.
Beeldresolutie is hetzelfde als de onderzochte beelden.
Er zijn geen modificaties toegepast voor wat betreft de latere opmaakinformatie (vergrotingen) van de originelen.

Beelden:

1) Objecten op de foto’s vertonen geen digitale manipulatie in de aangrenzende pixels.
2) Er bestaat overeenkomst tussen helderheid en hoek betreffende de lichtbron (de zon).
3) Uit het niet-destructieve superresolutie proces toegepast op de foto’s, blijkt dat het dier een rund is, met de rechterzijde naar de camera gericht en met de kop hangend naar links.
4) De conclusie kan getrokken worden dat het dier dat in de lucht werd gefotografeerd, ofwel levenloos was, of in een diepe bewusteloosheid verkeerde, afgaande op de waar te nemen conditie.
5) We zijn in staat geweest de hoeven, staart en kop te zien.
6) De 3D analyse spreekt voor zich.

Betrokken afstanden

Volgens de ooggetuigen bevonden zij zich zo’n 60 tot 80 meter van waar de gebeurtenis plaatsvond, aan de waterloop van de Coronada rivier waar deze de Caracaña ontmoet.

Het object:

1) In de opinie van de analist heeft het een diameter van tussen de 8 en 10 meter en is misschien zo’n 2,5 tot 3 meter hoog.
2) De een of andere straal(ing) rondom het object werd door de camera gevangen en we kunnen het object misschien niet in zijn totaal zien vanwege een soort camouflage, iets dat ook overeenkomt met het verslag.
3) Door filters toe te voegen kunnen we zien dat de UFO bij de bovenste en laagste delen iets uitstoot dat wellicht hoge ionisatiehitte is.
4) Volumetrische analyse laat zien dat het een schijfvormig object is, waarvan de helderheid correspondeert met die van de zon.
5) Het wordt vergezeld door een soort driehoekig en een ander cirkelvormig element, of anders is het plasma dat de camera niet in een ander vorm kon vastleggen.
6) Ik moet er de nadruk op leggen dat de resolutie van de foto’s een hoop ruis genereert in de vastgelegde beelden en dat impliceert een lange sluitertijd.
7) Insecten waren ook te zien op de gemaakte foto’s, maar niet in deze 4 belangrijke afbeeldingen.

Conclusie

Het digitale document is volgens mijn beoordeling compleet en accuraat. (Analyse uitgevoerd door Salvatore Valentin Carta – Santa Rosa – La Pampa – Argentinië – CEFORA)

Meer foto's:
http://www.visionovni.com.ar/modules/news/article.php?storyid=385


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen