PRINTBARE VERSIE

GOEDKOPE KOUDE FUSIE BESPAART DE WERELD MILJARDEN

Door: Hank Mills
(Pure Energy Systems News)

4 juli 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://pesn.com/2011/07/03/9501862_Cheap_Cold_Fusion_to_Save_World_Billions

Kostbaar Hete Fusie onderzoek gaat tot op de dag van vandaag door als voorbereiding op de onpraktische, multi-miljard dollar International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Gelukkig is Andrea Rossi’s Koude Fusie Energy Catalyzer een commercieel kant en klare technologie die een revolutie kan veroorzaken in de energiewereld en wel onmiddellijk en voor een kleine fractie van de kosten.

Hete Fusie wordt, door de gevestigde wetenschappers en geleerden die hun carrières hebben opgebouwd door daaraan te werken, beschouwd als de ‘Heilige Graal’ van de toekomstige energietechnologie. De ontwikkeling van Hete Fusie gaat echter langzaam en de vooruitgang is minimaal. In feite heeft niet één enkele experimentele reactor meer energie opgeleverd dan het verbruikte. De hoop is echter dat als er voldoende geld tegenaan wordt gesmeten, er praktische Hete Fusie reactoren gebouwd kunnen worden die de wereld goedkope en overvloedige energie kunnen verschaffen. De waarheid is dat ondanks de miljarden dollars die er al gespendeerd zijn aan de bouw van de gigantische reactoren, een praktische, energieopwekkende Hete Fusie reactor op zijn best nog decennia lang in het verschiet ligt. Gelukkig is de Koude Fusie technologie opgedoken als economisch uitvoerbaar en staat het op het punt de noodzaak van Hete Fusie onderzoek te beëindigen.

Het wereldrecord aangaande de efficiency van een Hete Fusie reactor staat op naam van het Joint European Torus (JET), gevestigd in Engeland. Het is de grootste Tokamak-type reactor ter wereld. De reactor alleen al weegt duizenden tonnen, heeft een hoogte van 12 meter en een diameter van 15 meter. Het is een complexe monstruositeit die talloze ondersteunende systemen nodig heeft en enorme hoeveelheden aan energie om te kunnen draaien en heeft miljarden dollars gekost om te bouwen. In 1997 verbrak de reactor het record voor de efficiency van een Hete Fusie reactor, er werd 70% van de hoeveelheid energie geproduceerd die het consumeerde. Die efficiency wordt zelfs nog lager als de kosten voor de energie die nodig is voor de magnetische beheersing en ondersteunende systemen worden meeberekend. Zonder er doekjes om te winden, de reactor is heel ver weg van een echt break-even punt waarop het evenveel energie produceert als het verbruikt.

Een zelfs nog grotere en meer kostbare Tokamak Hete Fusie reactor wordt momenteel in Frankrijk gebouwd, het is genaamd de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). De reactor wordt gefinancierd door landen rondom de wereld, inclusief de Verenigde Staten, de Europese Unie en China. Deze extreem kostbare reactor gaat naar verwachting 15 miljard euro kosten om te bouwen en zal nog meer geld kosten om te laten draaien. Er wordt gehoopt dat de bouw klaar is in 2018, de reactor kan dan getest worden in 2019. Na vele jaren van testen kan de ITER reactor mogelijk het doel behalen door meer dan 10 keer meer energie op te wekken dan het verbruikt. Als dat eenmaal zo is, dan kan de reactor sleutelinformatie leveren die nodig is om een industriële Hete Fusie reactor te bouwen. De bouw van een dergelijke reactor neemt weer vele jaren in beslag en zal ook miljarden dollars kosten.


ITER reactor, een verspilling van miljarden belastinggeld
(voor de grootte, zie rechtsonderaan het afgebeelde mannetje)

Simpel gezegd, Hete Fusie (zoals voorgesteld door de gevestigde wetenschap) is een luchtkasteel. Het zit nog decennia weg van het van stroom voorzien van een enkel huis en de financiële investeringen die nodig zijn om dat te bereiken zullen enorm zijn. Het is een eenvoudig feit dat de wereld een krachtige, betaalbare, schone en veilige alternatieve energiebron nodig heeft… en wel meteen!

Onze beschaving kan geen twintig, dertig of veertig jaar wachten op Hete Fusie reactoren die dan pas energie gaan produceren voor het elektriciteitsnetwerk. Er is een wereldwijde crisis, een economische recessie en een ecologische ramp gaande. Zonder een ‘doorbraak’ in de nabije toekomst van een energietechnologie, zal onze beschaving zoals we die nu kennen wellicht niet lang meer bestaan.

Het goede nieuws is dat we geen decennia hoeven te wachten op het Hete Fusie onderzoek dat ons naar een energie-utopie zal voeren. We hoeven niet te wachten op de ITER die nog gebouwd moet worden of andere experimentele reactoren. In feite is er geen enkele reden nog een enkele cent aan het Hete Fusie onderzoek te spenderen, omdat de ‘Koude Fusie’ technologie is gearriveerd!

Koude Fusie is een technologie die toestaat dat er kernfusiereacties plaatsvinden op relatief lage temperaturen - honderden of duizenden graden in plaats van miljoenen. Anders dan bij Hete Fusie heeft het geen miljarden dollars dure reactoren nodig die zo groot zijn als een groot huis. Een Koude Fusie reactor past op een keukentafel en kost slechts enkele honderden dollars om te bouwen. En het meest belangrijke, Koude Fusie technologie is NU (niet binnen decennia) commercieel toepasbaar en zal volgens schema in oktober (2011) op de markt komen.

Andrea Rossi is een Italiaanse ingenieur die een Koude Fusie technologie heeft ontwikkeld genaamd de E-Cat (Energy Catalyzer). De technologie is zeer eenvoudig, volledig veilig en produceert grote hoeveelheden energie. Een E-Cat opstelling is eenvoudig te beschrijven. Nikkelpoeder, waterstofgas en een nog niet geopenbaarde (vanwege een lopende patentaanvraag) katalysatorstof worden geplaatst in een roestvrijstalen vat met een inhoud van slechts 50 kubieke centimeter. Om je dat beter voor te kunnen stellen, ongeveer zo groot als je vuist. Er wordt hitte aan de reactor toegevoerd via elektrische weerstanden (maar elke hittebron zal werken) en het waterstofgas wordt onder druk gezet. Als de temperatuur rond de 400 graden Celsius bereikt dan verschijnen de kernfusiereacties en wordt er energie vrijgegeven in de vorm van hitte. De output kan gebruikt worden om water te verwarmen of om stoom op te wekken die een turbine kan aandrijven om elektriciteit te produceren.

Ondanks dat er een nucleaire reactie plaatsvindt, komt er slechts een kleine hoeveelheid straling bij vrij (dat kan afgeschermd worden door twee centimeter dik lood) en er wordt geen radioactief afval geproduceerd. (En heel belangrijk, ook geen CO2! Vert.) Het voordeel van de reactie is dat de kernfusie (anders dan bij een chemisch proces) een enorme hoeveelheid energie produceert. Een vijftig kubieke centimeter grote reactor kan verscheidene kilowatts aan hitte produceren, continue gedurende verscheidene maanden en verbruikt zelf éénzesde van die energie (of helemaal niets als het eenmaal op een zichzelf onderhoudende wijze draait). De kosten van het opnieuw van brandstof voorzien van de reactor zijn zeer laag vanwege het feit dat nikkel één van de meest voorkomende elementen op de planeet is en waterstofgas kan eenvoudig uit water worden verkregen.

Koude Fusie heeft de capaciteit een wereldveranderende energiebron te zijn die alle andere conventionele bronnen van energie onnodig maakt. Het elimineert de noodzaak van Hete Fusie onderzoek en dat is beslist één van de redenen waarom de gevestigde wetenschap hier sinds twintig jaar oorlog tegen voert. Veel wetenschappers die hun carrière hebben opgebouwd rondom het Hete Fusie onderzoek willen niet dat ze in hun levensonderhoud worden bedreigd! Als de voordelen van Koude Fusie en Hete Fusie tegen elkaar worden afgewogen, dan wordt het duidelijk dat het Hete Fusie onderzoek hetzelfde lot is beschoren als de Dodo vogel.

Laten we deze twee types van fusietechnologie eens met elkaar vergelijken. Het zal dan blijken dat de Koude Fusie technologie ertoe leidt dat het onderzoek naar Hete Fusie een nutteloos wegsmijten van geld is.

Huidige staat van ontwikkeling: Koude Fusie is commercieel klaar, maar Hete Fusie heeft nog decennia lang onderzoek nodig. Tegen het einde van dit jaar zullen de Koude Fusie reactoren op de markt verschijnen. Hete Fusie reactoren zullen gedurende nog minimaal twintig jaar of meer geen enkel huis van stroom voorzien.

Onderzoekskosten: Koude Fusie onderzoek kan goedkoop worden uitgevoerd, terwijl Hete Fusie onderzoek extreem duur is. Eén of twee mensen kunnen de testen van een Koude Fusie reactor uitvoeren, maar het vergt een groot aantal werknemers om een Hete Fusie reactor te testen. Dat betekent meer salaris en extra kosten om een Hete Fusie reactor te testen.

De kosten van een reactor: Koude Fusie reactoren kunnen gebouwd worden voor honderden dollars, maar Hete Fusie reactoren kunnen miljoenen tot miljarden dollars kosten.

De afmetingen van een reactor: Koude Fusie reactoren kunnen klein genoeg gebouwd worden dat ze passen in de behuizing van een airconditioner. Hete Fusie reactoren zijn zeer groot, zeer zwaar en vereisen naastliggende gebouwen of kamers voor de ondersteunings- en controlesystemen.

Bouwtijd: Koude Fusie reactoren kunnen massaal in miljoenen aantallen gefabriceerd worden en net als elk ander apparaat gekocht worden bij een bouwmarkt of witgoedhandel. Het bouwen van Hete Fusie reactoren neemt jaren in beslag en op het moment worden de enkele Hete Fusie reactoren alleen gebouwd voor testdoeleinden. Niemand weet vooralsnog hoe je een Hete Fusie reactor moet bouwen die praktische hoeveelheden energie kan produceren.

Efficiëntie: Koude Fusie reactoren verbruiken slechts een fractie van de energie die ze produceren, of verbruiken helemaal geen energie als ze op een zichzelf onderhoudende wijze draaien. Hete Fusie reactoren hebben nog nooit meer energie opgeleverd dan ze verbruikten en men denkt dat ze uiteindelijk hooguit 10x overunity zullen leveren.

Gebruiksvriendelijkheid: Koude Fusie reactoren kunnen verbonden worden aan individuele huizen en kunnen uiteindelijk gebruikt worden om individuele auto’s aan te drijven. Hete Fusie reactoren zijn zo groot en complex dat ze niet geschikt zijn voor kleine toepassingen, ze kunnen alleen gebruikt worden in energiecentrales.

Veiligheid: Koude Fusie reactoren produceren geen radioactief afval en de weinige straling kan eenvoudig afgeschermd worden. Sommige Hete Fusie reactoren kunnen deze voordelen ook hebben (dat hangt van de gebruikte brandstof af). Hete Fusie reactoren zijn echter groot, verbruiken grote hoeveelheden energie, hebben veel hulpsystemen nodig en zullen daarom veel vaker onderhevig zijn aan ongelukken.

Zoals je kunt zien is de Koude Fusie technologie klaar om commercieel de markt op te gaan. Hete Fusie technologie is nog decennia weg en zit nog in de experimentele fases.

De vele voordelen en de enorme capaciteiten van Koude Fusie kunnen voor sommige personen een reden zijn om te trachten te ontkennen dat er ‘fusie’ plaatsvindt in de Koude Fusie reactoren. Ze houden vol dat het proces dat in Koude Fusie reactoren plaatsvindt slechts ‘lage-energie nucleaire reacties’ zijn en niets van doen heeft met fusie.

Het is lachwekkend dat sommige wetenschappers theorieën hebben voorgesteld (zoals de Widom-Larsen theorie) die, als ze worden bewezen, het fusieproces zullen verklaren, maar de logische conclusie van hun theorie ontkennen nu een kernfusie heeft plaatsgevonden!

Er zijn mogelijk verscheidene redenen voor deze tegenstrijdige spelletjes, het ontkennen dat er fusiereacties hebben plaatsgevonden.

Ten eerste, als Koude Fusie op de markt opduikt dan willen ze dat zoiets onder een andere naam gebeurt. Dat kan (tenminste op beperkte schaal) de waarheid verbergen van de al 20 jaar durende oorlog tegen Koude Fusie, inclusief de onderdrukking daarvan door vele gesloten geesten, de arrogante en zogenaamde ‘wetenschappers’. Ze willen niet dat bij de massa de geschiedenis van de Koude Fusie uitlekt!

Ten tweede, het kan hen helpen bij het trachten te bewerkstelligen dat Hete Fusie nog steeds recht heeft op onderzoeksgelden, omdat ‘Koude Fusie’ niet echt fusie is, maar iets anders. Dat kan hen toestaan door te gaan met het verspillen van het geld van de belastingbetalers aan multi-miljarden dollar testreactoren (die nooit een enkele watt aan bruikbare energie zullen leveren), in plaats van het openen van hun geest zodat ze andere technologieën kunnen vinden om te onderzoeken.

En als laatste, het aanwenden van een andere naam voor Koude Fusie staat sommige onderzoekers toe te trachten hun onderzoek verschillend te laten zijn van wat eerder al is gedaan door anderen, ondanks dat het gewoon kernfusie is dat er plaatsvindt!

Een onmiskenbare consequentie van het tot een einde komen van het onderzoek naar Hete Fusie, is dat het geld daarvoor gespaard kan worden of aangewend voor andere dingen. Als het geld ergens anders aan moet worden besteed, dan kunnen de miljarden dollars worden gebruikt om de Koude Fusie technologie uit te breiden. Dat zou logisch zijn, omdat Koude Fusie geschikt is om onmiddellijk ten goede te komen aan de mensheid.

Het is tijd dat de wereld zich gaat realiseren dat Koude Fusie de toekomst is en dat Hete Fusie een verspilling van belastinggeld is.


Nawoord Paul Harmans - ufowijzer
Het is voor mij een wonder dat politici zo gemakkelijk miljarden aan Hete Fusie weggeven en nu niet weten wat er speelt of dat wellicht niet willen weten. Zouden zij ook bang zijn dat als het volk eenmaal de waarheid gaat kennen, namelijk dat de Koude Fusie 20 jaar geleden bewust de nek is omgedraaid, ook de politiek daarvoor verantwoordelijk zal worden gehouden? Dus dan maar liever doorgaan met het verspillen van ONS geld (van de burger) dan de kans lopen ter verantwoording te worden geroepen. En hoe zit dat met de zogenaamde ‘groene partijen’? Hoe langer zij wachten met het kijken naar de Koude Fusie, hoe medeplichtiger zij worden. Overigens geldt hetzelfde voor Greenpeace, daar gaan ze ook gewoon op hun geitenwollen sokken (waar inmiddels de gaten invallen) door alsof er niets nieuws onder de zon is!

En wat nog het meest schandalig is, is dat de gevestigde media het volledig laten afweten. De media horen aan de kant van het volk te staan. Ach, het is niet voor niets dat vorige week bekend werd dat kranten steeds minder abonnees overhouden. De reden daarvoor is niet alleen dat mensen hun nieuws wel op het Internet halen (iets wat de media als reden opgeven), maar de grootste reden is dat de oude media het vertikken verslag te doen van de werkelijk grote en belangrijke zaken, zoals nu met de E-Cat, maar ook over 9/11, over de farmaceutische industrie, over banken die iedereen bedonderen, over een politiek die een uur in de wind stinkt en waarvan er nog steeds niet één zijn excuses heeft aangeboden voor het opdringen van de euro en de Europese Unie. Dat was allemaal zo goed voor de economie was het motto en geen burger die dat tegen mocht houden. Welnu, iedereen die eerlijk is zal inzien dat de zaak (het piramidespel) volkomen kapot is, maar de hoge heren smijten er nog maar wat miljarden tegenaan in de hoop dat, net als bij de tegenstanders van Koude Fusie, hun leugens en gestumper nooit aan het licht zullen komen.

Welnu, dan heb ik nieuws voor al die bedriegers, maak je borst maar nat, de waarheid ZAL bovenkomen en wel zeer binnenkort!


Eerdere artikelen over Rossi en de E-Cat op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM
VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE
ROSSI ENERGY CATALYZER GELDIG VERKLAARD DOOR NY TEKNIK
170 E-CAT FUSIE MODULES ZIJN INMIDDELS KLAAR VOOR INSTALLATIE
ZWEEDSE SCEPTICI BEVESTIGEN NUCLEAIR PROCES IN KLEINE 4.7 KW REACTOR
KOUDE FUSIE APPARAAT E-CATALYZER HEEFT ITALIAANS PATENT GEKREGEN
USA KRIJGT 1MW KOUDE FUSIE CENTRALE

AMPENERGO BRENGT ROSSI'S ENERGY CATALYZER NAAR AMERIKA
E-MAIL AAN DIRECTEUR GREENPEACE
ZELFVERNIETIGINGSMOGELIJKHEID VAN E-CAT DOOR GETREUZEL VAN PATENTBUREAU
DEFKALION KONDIGT PERSCONFERENTIE OVER ENERGY CATALYZER AAN
DIT IS GEWELDIG NIEUWS: DEFKALION PERSCONFERENTIE
DEFKALION PERSCONFERENTIE ONTHULT MARKETINGPLANNEN E-CAT


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen