PRINTBARE VERSIE

E-CAT WORDT DE OFFICIËLE LANCEERNAAM

Vrijdag 29 april 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/04/e-cat-to-be-official-launch-name.html

Gisteren bevestigde Andrea Rossi mij tijdens een vraag en antwoordsessie dat zijn koude fusie technologie officieel de ‘E-Cat’ genoemd zal worden. Tot nu toe hebben we deze techniek gekend onder vele namen, zoals de energy catalyzer, e-catalyzer, Rossi Catalyzer en andere. Dus was het goed om uiteindelijk iets vast te zetten waarmee de wereld het eens kan zijn. Ik stelde nog wat vragen aan Rossi waarop hij korte, maar krachtige antwoorden gaf.

‘De enige meest belangrijke ontwikkeling in de recente geschiedenis, maar het is het blijkbaar niet waard om er aandacht aan te besteden’


Andrea Rossi met zijn E-Cat

Ik vroeg hem of hij afspraken/partnerschappen met officiële regeringsinstanties heeft, zoals het ministerie van energie om het uitrollen en de distributie van zijn technologie te bevorderen. Waarop hij reageerde met: “Nee.” Er werd onlangs verondersteld dat de overeenkomst ‘van enorm belang’ die hij recent in de USA ondertekende, een samenwerking was tussen zijn bedrijf (Leonardo Corp) in Amerika en het ministerie van energie. Nu weten we dat dat niet waar is.

Verbazingwekkend (en we kunnen wel zeggen dat het weloverwogen is) bevestigde Rossi dat hij niet voor een interview is gevraagd door wie dan ook van de grote media netwerken. Het is heel duidelijk dat er voortgaande en georganiseerde pogingen worden ondernomen om te voorkomen dat het publiek op de hoogte wordt gebracht van Rossi’s E-Cat. En iets dat de stilte in de media nog meer opvallend maakt, is als je dat afzet tegen de recente Fukoshima nucleaire ramp. De E-Cat, de enige meest belangrijke ontwikkeling in de recente geschiedenis en in een tijd van crisis, maar het is het blijkbaar niet waard om er aandacht aan te besteden.

Ik heb Rossi ook gevraagd of hij een indicatie kan geven wanneer de E-Cat units beschikbaar zullen komen voor aankoop door hen in de industrie die voordeel hebben van de installatie van zijn technologie. Zijn antwoord was dat dat oktober/november dit jaar (2011) zal zijn.

Ik stelde deze vraag vanwege het grote aantal e-mails dat we ontvangen waarin wordt gevraagd hoe en waar men een E-Cat kan kopen. Veel van de mensen die geïnteresseerd zijn hebben hun eigen fabrieken en gemeenschappen die voordeel zullen hebben als ze het bestaande energienetwerk niet meer nodig hebben. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de E-Cats verkocht zullen worden en in welke landen ze beschikbaar zullen komen, de verwachting is echter dat Griekenland tegen dat we 2012 naderen de toon zal aangeven op het gebied van Vrije Energie.


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF


Zie ook: http://pesn.com/2011/03/07/9501782_Cold_Fusion_Steams_Ahead_at_Worlds_Oldest_University
En: http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator

Rossi’s koude fusie geldig verklaard door de Zweedse Sceptische Sociëteit:
http://pesn.com/2011/04/07/9501805_Rossi_Cold_Fusion_Validated_by_Swedish_Skeptics_Society

 

 


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen