PRINTBARE VERSIE

VS MEDIA NEGEREN ENERGIEDOORBRAAK: MOEITE MET VRIJE KERNENERGIE

Door: Anne Landman

22 april 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.prwatch.org/news/2011/04/10661/media-ignores-energy-breakthrough-worry-free-nuclear-power


De (Amerikaanse) mainstream media hebben nagenoeg een opmerkelijke ontwikkeling gemeden welke in potentie de grootste doorbraak in energieproductie kan zijn sinds de ontdekking van vuur: de Lage Energie Nucleaire Reactor, ook wel genoemd de Energy Catalyzer, uitgevonden door de Italiaanse ingenieur en uitvinder Adrea Rossi en zijn collega Sergio Focardi.

De Energy Catalyzer, of E-Cat, is in principe een Koude Fusie kernreactor op kleine schaal, ongeveer met de afmetingen van een grote koffer, die heel goedkoop grote hoeveelheden stroom genereert zonder significante nadelen voor het milieu.


Anne Landman

Hoe werkt het?
De E-Cat combineert een kleine hoeveelheid van het overvloedig aanwezige en veilige element nikkel met waterstof en een katalysator (de naam daarvan is voorlopig een gedeponeerd handelsmerk) onder druk in een afgesloten kamer. Als er een kleine hoeveelheid hitte in de kamer wordt ingebracht, dan start de nucleaire reactie die dan meer energie – meer dan 30 keer meer – in de vorm van warmte afgeeft.

Wat er in de E-Cat gebeurt is een low energy nuclear reaction (LENR), of ‘Koude Fusie’ – een nucleaire reactie, maar niet zoals die plaatsvindt in een traditionele kernreactor zoals die in de Fukushima Daiichi plant in Japan. Kernenergiecentrales maken gebruik van atoomsplitsingreacties waarbij de atoomkernen worden gesplitst, of gebroken, om energie op te wekken. Koude Fusie is exact het tegenovergestelde, het brengt atoomkernen bij elkaar en dat resulteert in de productie van een ander, een derde element, en tijdens dat proces worden enorme hoeveelheden energie vrijgegeven. Het is dezelfde kernreactie die de zon en de sterren gebruiken om hitte en licht te creëren, maar in de E-Cat gebeurt dat op veel lagere temperaturen, vandaar de term ‘Koude Fusie’. De E-Cat kan grote hoeveelheden energie veilig, betrouwbaar en veel gemakkelijker en goedkoper produceren dan de kolen- natuurlijke gas- of ‘traditionele’ kerncentrales produceren en zonder gevaren voor de mens of een verval van het milieu.

Grote hoeveelheden goedkope stroom; geen gevaarlijk afval of gevaar voor de mens
De E-Cat die werd gedemonstreerd is ontwikkeld om 10 kilowatt (kW) aan elektriciteit te produceren en is zeer klein. Het volume van de reactorkamer is slechts 1 liter en de bijkomende componenten – controlemechanisme, fitwerk, loden schild en andere delen – passen gemakkelijk op het blad van een gemiddelde tafel. De E-Cat consumeert slechts een kleine hoeveelheid fijn nikkelpoeder om de reactie op te wekken. Slechts honderd gram nikkel is voldoende om de unit zes maanden te laten draaien. Deze kleine hoeveelheid nikkel die door de reactor wordt gebruikt wordt omgezet in niet-radioactieve isotopen van koper en sporen van andere veilige en stabiele niet-radioactieve elementen zoals zink. Ondanks dat de E-Cat werkt met een nucleaire reactie om energie te produceren, gebruikt het geen enkel radioactief materiaal om de reactie op gang te brengen en produceert ook geen radioactief afval. Binnen een paar uur nadat het systeem is uitgezet, kan het geopend worden en wordt er geen straling gemeten.

Deze ‘Koude Fusie’ reactie is vele malen minder gevaarlijk dan de atoomsplitsing die zich voordoet bij de bestaande kerncentrales. Als er zich een ramp voordoet en de reactorkamer barst en de inhoud verspreid raakt, dan zal het apparaat zichzelf onmiddellijk uitschakelen en de reactie zal simpelweg stoppen. Omdat er geen radioactieve materialen of radioactief afval zijn, zal er niets verkeerds in de omgeving terechtkomen en is er geen gevaar voor de mens of het milieu.


Andrea Rossi en zijn collega Sergio Focardi demonstreren een Energy Catalyzer

Een ander belangrijk punt is dat deze units het mogelijk maken stroomopwekking te spreiden. Met andere woorden, in plaats dat tienduizenden mensen afhankelijk zijn van één enkele elektriciteitscentrale die hen via kilometers en kilometers lange hoogspanningsleidingen van stroom voorzien, kan elk individueel huishouden in principe van stroom worden voorzien door een relatief klein E-Cat apparaat dat past in de ruimte van een bergkast.

Gedeponeerde katalysatoren
De kern van de reactie is de katalysator (of katalysatoren) welke de sleutel tot het hele proces vormt. Momenteel zijn de katalysatoren intellectueel eigendom en worden ze geheim gehouden, ten minste, totdat Rossi een volledig patent op het systeem heeft verkregen. Alleen Rossi en een paar van zijn naaste zakenpartners kennen de identiteit van de gedeponeerde katalysatoren.


Ross-Focardi Energy Catalyzer

Op 14 januari 2011 demonstreerden Rossi en zijn collega Sergio Focardi op de universiteit van Bologna, Italië, een klein werkend model van de Energy Catalyzer die gedurende een uur meer dan 10 kW hitte-energie produceerde, terwijl er een fractie van die energie nodig was om het draaiende te houden. Het apparaat gebruikte ongeveer 400 watt per uur om te draaien, maar produceerde 15.000 watt per uur aan energie. Met andere woorden, het heeft de vergelijkbare energie nodig van vier 100 watt gloeilampen om honderdvijftig 100 watt gloeilampen te laten branden – 37,5 keer meer output dan input – een fantastische opbrengst.

Rossi heeft één van zijn Energy Catalyzer apparaten gedurende twee jaar continue laten draaien
Rossi schat dat zijn systeem stroom produceert voor een bedrag van 1 cent per kilowatt-uur (kWh), hoewel hij niet specificeert of dit een groothandelsprijs of verkoopprijs is. In vergelijking, (Nederlandse) energiemaatschappijen berekenen momenteel ongeveer 20 cent per kWh, dus Rossi kan stroom leveren voor één-twintigste van de huidige prijs en zonder vervuiling van het milieu.

Binnenkort in commerciële productie
Rossi’s Energy Catalyzer is al ver voorbij de theoretische fases. Hij zit al op het pad naar industriële productie van zijn nieuwe apparaat. Hij is van plan aanstaande oktober een één-megawatt hittecentrale in Athene, Griekenland te openen en is van plan zijn units in november 2011 commercieel beschikbaar te stellen. Er wordt verwacht dat een Grieks bedrijf ongeveer 300.000 units per jaar zal produceren die zijn bestemd voor de Griekse en Baltische markten. Prijsschattingen voor de huis-unit om hitte op te wekken liggen rond de 3500 euro en dan nog eens 1500 euro voor het apparaat dat de hitte omzet naar elektriciteit. (Dat lijkt veel geld, maar vergeet niet dat een Nederlands gezin bestaande uit 4 personen een jaarlijkse energierekening voor gas en elektriciteit van bijna 2000 euro betaalt! En warm water voor de douche warm je met een E-Cat elektrisch op en koken doe je dan ook elektrisch, dus je hebt geen gas meer nodig. Vert.)


Een concept van Pure Energy Systems van een toekomstige E-Cat huis-unit

Er is kritiek op Rossi voor het nalaten van het publiceren van informatie over zijn systeem in peer-reviewed wetenschappelijke journalen, maar hij en Focardi hebben wel degelijk onderzoeksrapporten geschreven. Je kunt één van hun gedetailleerde verslagen hier lezen De conclusies zijn, omdat de unit nikkel en water (als bron voor waterstof) gebruikt om te draaien, dat het ‘een eindeloze energiebron voor de planeet is, zonder uitstoot in de atmosfeer.’ Rossi en Focardi hebben de E-Cat op een bruikbaar niveau gebracht zonder hun bevindingen te publiceren in journalen en soms gaan vernieuwingen ook op die manier.

Toen Rossi en Focardi hun E-Cat demonstreerden, stonden zij toe dat aanwezigen er rondom konden lopen en de handelingen van dichtbij konden gadeslaan. Ze nodigden zelfs wetenschappers en onderzoekers uit hun eigen meetapparatuur mee te brengen om hun beweringen over input, output, gebruikte elementen, enz. geldig te verklaren. Tot nu toe heeft nog niemand de functie en de effectiviteit van de E-Cat weerlegd. In feite is het tegenovergestelde gebeurd. Op 6 april keken Zweedse natuurkundigen toe bij een andere test van de E-Cat en bevestigden dat er een nucleaire reactie plaatsvond en dat de unit werkte zoals wordt beweerd. (Zelfs een wetenschapper van de Zweedse sceptische vereniging is overtuigd!
http://pesn.com/2011/04/07/9501805_Rossi_Cold_Fusion_Validated_by_Swedish_Skeptics_Society Vert.)

Kort na zijn demonstratie van zijn unit in Bologna in januari, daagde Rossi (wiens moedertaal Italiaans is) de ‘Je Moet Publiceren’ ideologie uit toen hij in zijn blog schreef:

‘We zijn reeds de fase gepasseerd om iemand te overtuigen. We hebben een product dat klaar is voor de markt. Onze beoordelaar is de markt. Op dit gebied is de fase van wedijver betreffende theorieën, hypothesen, speculatie, enz, enz. al voorbij. De markt bepaalt of iets goed is. Als iemand een gegronde technologie heeft, dan hoeft hij mensen niet te overtuigen met babbelen, hij moet gewoon een reactor maken die werkt en die verkopen, dat is zoals wij het doen.’

Gebrek aan nieuws voor Amerikanen
Het meeste nieuws over de E-Cat is gemeld in blogs en op websites beheert door mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in energiekwesties en in de algemene pers en media in Italië, Zweden, Griekenland en andere Europese landen. Daarbij vergeleken heeft de Energy Catalyzer praktisch geen enkele aandacht gekregen van de Amerikaanse mainstream media. De Amerikaanse media lijken of onwillig te zijn, of niet in staat te zijn het belang van de Energy Catalyzer in te zien, of laten om andere redenen een discussie daarover na. De afwezigheid van nieuws over de Energy Catalyzer, zo kunnen we veronderstellen, ligt mogelijk in het feit dat het een bedreiging is voor machtige Amerikaanse bedrijven die de media controleren en er belang bij hebben dat de energieproductie niet verandert. (Denk aan General Electric, die zowel eigenaar is van NBC [National Broadcasting Company] als ook de fabrikant is van nucleaire splijtingsreactoren.) Er blijken ook motieven genoeg voor bedrijven te zijn om deze nieuwsblokkade voort te zetten omdat steeds meer beleidsmakers erop aandringen de meer gevaarlijke, traditionele kernenergie opnieuw in overweging te nemen en er zijn ondernemingen die voordeel hebben van de huidige hoge prijzen van de fossiele brandstoffen en een fabelachtig vermogen bijeen harken waarvan het eind nog niet in zicht is.


Nawoord Paul Harmans – ufowijzer
In bovenstaand artikel wordt de indruk gewekt dat de Europese media aandacht aan deze uitvinding van de E-Cat besteden. Ik moet echter de eerste mainstream-krant nog zien die de moed heeft gehad hierover te berichten. Mijn vraag is dan ook of jullie (mijn bezoekers) de moeite willen nemen dit artikel door te sturen naar redacties van kranten (al is het er maar 1) of naar bijvoorbeeld de VPRO, daar hebben ze wel eens eerder aandacht aan dit soort zaken besteed. Aan Greenpeace mag ook. Wellicht is het handig om de tekst van mijn vertaling te kopiëren (zonder dit nawoord en de onderstaande ufowijzer-links) en in je e-mail te plakken. Als je de link doorstuurt staat er ufowijzer boven het artikel en in de adresbalk en dan weet ik alweer wat de reactie van iedere redacteur is.


Eerdere artikelen over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER
HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR
97 E-CATS MOMENTEEL IN 4 LANDEN IN BEDRIJF
E-CAT WORDT DE OFFICI╦LE LANCEERNAAM


 


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen