PRINTBARE VERSIE

HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR

15 april 2011

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/04/hot-fusion-scientist-goes-cold-on-rossi.html


Een scepticus wiens eigen carrière is gebaseerd op het werken met hete fusie, is naar buiten getreden om het werk van Andrea Rossi’s team af te kraken. Peter Ekström is een hoofdwetenschapper in Nucleaire Fysica aan de faculteit wetenschap van de Lund universiteit in Zweden.

Zijn conclusies zijn dat Rossi’s e-cat technologie gewoon zwendel zijn en dat dat bekend zal worden binnen een jaar vanaf nu. In zijn 4 pagina’s grote rapport vergelijkt Ekström de Rossi energiekatalysator met het Blacklight Power, iets dat volgens Ekström pseudowetenschap is die enkel wordt gevoed door onnozele investeerders die geloven dat uitvinder Randell Mills een ‘nieuwe natuurkunde’ heeft ontdekt.

In het rapport zorgt Ekström er ook voor dat hij de goede vriend van James Randi – Bob Park noemt, een verdediger van de gevestigde orde en afkraker van alle dingen die de wetenschap niet kan rondschudden in een reageerbuisje. Hij beweert tevens dat de Rossi energiekatalysator botst met de 100 jaar oude principes van nucleaire fysica – (hoe durft het, heeft het dan geen enkel respect! - Redacteur).

Het einde van fondsgelden voor de hete fusie
Ekström heeft zich echter niet goed op de hoogte van de zaak gesteld, omdat iedereen die dit verhaal volgt je kan vertellen dat Rossi op de radio en via zijn blog publiekelijk heeft verkondigd dat hij niet op zoek is naar investeerders en dat hij het allemaal doet met eigen geld dat hij heeft verdiend met de verkoop van zijn eigen bedrijven en dat zet hem meteen apart van ELKE vergelijking met Blacklight Power. Ekström’s eigen branche echter, de hete fusie, heeft tientallen miljarden belastingdollars gespendeerd en heeft niets om te laten zien, dus met Rossi’s e-cat die aan het eind van dit jaar in bedrijf gaat kan dat ook wel eens het einde van fondsgelden voor de hete fusieoven betekenen.

Ekström’s commentaren staan in schril contrast met het positieve nieuws deze week van de Zweedse collega-wetenschappers Essén en Kullander die rechtstreeks vanaf de demonstratie op 29 maart (2011) van de e-kitten (een kleinere versie van de e-cat) rapporteerden. Hun conclusies zijn compleet verschillend van die van Ekström en dat komt vanwege het feit dat zij, in tegenstelling tot Ekström, PERSOONLIJK AANWEZIG waren bij de demonstratie en de apparatuur konden bedienen.


Rossi met Essen en Kullander

Ruwweg gerekend zo’n 15 maal overunity!
Kullander en Essen onderzochten de test set-up en keken naar een eventueel verborgen stroomtoevoer. Zij konden ook de reactor vullen met waterstof, de watertoevoer kalibreren, andere apparatuur doorlichten en het gehele experiment van zeer dichtbij observeren. Slechts 50 gram nikkelpoeder en niet meer dan 0.11 gram waterstof werden bij het experiment gebruikt. Zij concludeerden: “We hadden vrije toegang tot de elektrische verwarmingstoevoer, tot de inlaat waterslang, tot de uitlaat stoomafsluiter en waterslang en tot de waterstofgas toevoerpijp. Het totale gewicht van het apparaat wordt geschat op zo’n 4 kilo.” Er werd een gemiddelde van 4,69kW aan stroom geproduceerd gedurende bijna 6 uur terwijl de gemiddelde input 330 watt aan stroom was. Ruwweg gerekend zo’n 15 maal overunity!

Kullander en Essen sloten tevens uit dat de energie afkomstig was van een chemische bron. Zij beweerden: “Een chemisch proces dat 25kWh produceert uit brandstof in een 50 kubieke centimeter houder kan worden uitgesloten. De enige alternatieve verklaring is dat er een soort nucleair proces is dat de aanleiding is tot de gemeten energieproductie.”

Hanno Essén is een universitair hoofddocent in theoretische fysica en een docent aan het Koninklijk Instituut voor Technologie en voorzitter van de Zweedse Sceptische Sociëteit.

Sven Kullander is Professor Emeritus aan de universiteit van Uppsala en voorzitter van de Energie Commissie van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen.

Ekström’s rapport (merendeels in het Zweeds – aanhangsel in het Engels):
http://www.fysik.org/WebSite/fragelada/resurser/cold_fusion.pdf

Kullander and Essen’s rapport:
http://www.nyteknik.se/Download+the+report+by+Kullander+and+Ess%C3%83%C2%A9n+%28pdf

Rossi’s koude fusie geldig verklaard door de Zweedse Sceptische Sociëteit:
http://pesn.com/2011/04/07/9501805_Rossi_Cold_Fusion_Validated_by_Swedish_Skeptics_Society


Eerder artikel over Rossi op ufowijzer:
THE WASHINGTON TIMES BRENGT VERSLAG UIT OVER DE ROSSI ENERGY CATALYZER


Zie ook: http://pesn.com/2011/03/07/9501782_Cold_Fusion_Steams_Ahead_at_Worlds_Oldest_University
En: http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator

 

 


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen