PRINTBARE VERSIE

TECHNISCHE MASTURBATIE

Door: Stijn Van de Paer

April 2011

Hoi Paul,

Ik had je vertaling inderdaad al gezien. (HETE FUSIE WETENSCHAPPER IS NEGATIEF OVER DE ROSSI KATALYSATOR http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/KoudeKernfusieApr2011.htm)

Over het laatst hoorde ik een mooie (en grappige) term die echt van toepassing is op hete fusie en andere megalomane onderzoeksprojecten. Ik wilde je die term niet onthouden :-)

Ik heb je in het verleden al eens gezegd dat ik het bouwen van die ITER fusiereactor in Frankrijk veel weg vind hebben van grootdoenerij en op de borst-klopperij. Het moet toch serieus stoer en vernuftig overkomen als je als wetenschapper tegen de hele wereld kan zeggen dat je plasma's van miljoenen graden weet te bedwingen en hiermee fusie naar je hand hebt weten te zetten, in bovendien moeilijkere omstandigheden dan de zon zelf tot fusie komt. Hoe moeilijker het experiment, hoe moeilijker de ganse opzet, hoe meer respect wetenschappers zullen afdwingen. Daar is in feite niets mis mee, maar dat er voor enkele wetenschappers geen plaats is voor andere ideeën of een andere aanpak, dat noem ik kleuterachtig. Ik zou de gedrags- of reactiepatronen graag eens volledig omgedraaid zien. Waar je vandaag de dag als wetenschapper uitgelachen/uitgescholden kunt worden om het over controversiële wetenschap of controversiële ideëen te hebben, vind ik dat net de negationistische ingestelde kleuters onder de wetenschappers zouden moeten vrezen voor hun subsidies als ze zich ongefundeerd en negationistisch opstellen tegen de ene of andere uitvinding. Opdat ze 5 keer nadenken vooraleer ze hun (beperkte) wijsheid etaleren en de figuurlijke etter op de speelplaats uithangen.

Wel, laat me komen tot die term :-). Mijn frustratie deed me weer afwijken :-). Voortaan ga ik zelf wat meer aan die term denken als de frustratie de kop zou kunnen opsteken en hij van toepassing is. Hier komt ie: ‘Technische Masturbatie’.

Ik zie het net zo met hete kernfusie, de deeltjesversneller in Cern, de radiotelescoop van SETI, .... De enige manier waar die laatste in het rijtje nog interessant kan blijven, is de technische capaciteit die ze om de zoveel tijd weten op te voeren: “Joepie, nu kunnen we een miljard frequenties per seconde afscannen over een paar arc seconden hemel meer!” Wat alleen nog meer bewijst dat SETI de verkeerde experimentele weg is ingeslagen :-). Bij wetenschappers van SETI zie je ook dezelfde negationistische reacties opborrelen aangaande het ufo fenomeen en alles daarrond dat van bewijsmateriaal is opgedoken in de vorm van officiële documenten. Iemand zou SETI eens moeten polsen over de interesse van Kennedy in ufo's of over de recent verschenen FBI files. Dan trekken ze zich waarschijnlijk terug in hun schelp die "pure wetenschap" heet. Hoelang loopt SETI al, zonder resultaat? Ik heb het even opgezocht. In 2000 hadden ze voldoende budgetten bijeengebracht om het op te starten. Dat is al 11 jaar. Ik hoop dat de rest van de wetenschap nog iets kan aanvangen met het technisch vernuft dat met SETI opgebouwd is, maar voor de rest heeft het experiment waarde 0 na 11 jaren dienst. Krijg jij zoiets verkocht aan je baas?

Maar ja, niemand verliest graag zijn job natuurlijk. Een geheel menselijke reactie. Maar toch, bij dit soort van technische masturbatie heeft men allang uit het oog verloren dat de opbrengst aan nieuwe kennis of aan verhoogde efficiëntie totaal niet meer in verhouding staat tot de investeringskost of in de operationele kost om het draaiende te houden.

Ik vind het persoonlijk knap en aanvullend op de wetenschap in het algemeen dat uitvinders eerder het type zijn dat iets bruikbaars op de markt willen brengen, waar dat voor wetenschap in veel mindere mate het geval is. Het moet serieus pijnlijk zijn voor wetenschappers om nu te moeten inzien dat hun desinteresse aan praktische toepassingen heeft geleid tot een wereldwijde golf aan vrije energie toepassingen die zij niet in gang hebben gezet. Het moet toch frappant zijn dat een paar eenzaten in de wereld gewoon zonder al teveel formules en geaccepteerde theorie iets in mekaar kunnen steken wat een horde wetenschappers nooit voor mogelijk achtte, wat ze nooit in hun (al dan niet correcte of kompleet vergeten) theorieën terugzagen !? Ik blijf van oordeel dat eender welke groep tekenen van (serieuze) logheid vertoont, zoals in "ze kunnen niet goed tegen verandering". Ik vind dat het individu zeker een zo belangrijke plaats moet kunnen innemen als de groep. Een individu kan veel vrijer zijn gang gaan, hoeft zich niets van de groepsgeest aan te trekken en is op het vlak van (radicale) nieuwigheden zeker tot zoveel in staat als een groep kan voortbrengen.

Ik beticht eigenlijk die negationistische wetenschappers van dezelfde fout te maken als de Kerk in het verleden. De bijbel is enkel vervangen door de wetenschappelijke theorie en MEER NOG, door hun interpretatie van die theorie. Door hun interpretatie van wat mogelijk is binnen de theorie en welke theorieën er moeten geselecteerd worden. Het woord "interpretatie" en "selectie" klinkt wel heel herkenbaar in de context van de kerk he!? :-). Ik beweer totaal niet dat er (echt) kwaad opzet mee gemoeid is, maar het is gewoon te reduceren tot hun menselijke driften en onhebbelijkheden die de boel verzuren en daarin meestal ook nog de gezond sceptische wetenschappers ervan doen afzien om het een en ander toch eens te controleren. Die negationisten zijn de figuurlijke "etters van de speelplaats" :-)

Ik haal zelf af en toe eens eens graag een voorbeeld om aan te tonen in wat voor kinderschoenen de wetenschap zich eigenlijk bevindt. Gewoon maar om aan te tonen dat echt niemand maar dan ook niemand (inclusief wetenschappers) mij moeten zeggen wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Neem nu de kosmologie. Een interessante wetenschap die probeert te achterhalen hoe het heelal tikt, waar het van komt, waar het naar toe gaat, enz..... Wel, dat is een tak van de wetenschap waar ze twee groteske begrippen hebben ingevoerd om toch maar vast te kunnen blijven haken aan de geaccepteerde theorie. De eerste term is "donkere massa" en de andere is "donkere energie". Wat zijn de percentages ondertussen: 4 % van de materie zien we en 96% is onzichtbaar. Hecht jij veel geloof in een theorie die een correctiefactor van 96% nodig heeft ;-) Hecht jij veel geloof aan een theorie die ook een begrip als "mysterieuze energie" (ze noemen het liever "donkere energie" om begrijpelijke redenen :-)) heeft moeten invoeren om te verklaren waarom het heelal in een versneld tempo uitdijt!? Ik wed er mijn paarden dus niet op, als een kosmoloog of fysicus me zegt dat dit of dat niet kan. Van de kosmologie is mij althans het meest duidelijk dat er nog heel ... heel veel grote vragen zijn die onbeantwoord zijn.

Maar er is een ommekeer gaande. Meer en meer worden die uitvinders toegelaten binnen universiteiten zoals Rossi, zoals Yildiz, Steorn (in het verleden), Lutec, ... . 10 jaar geleden denk ik niet dat je als niet-ingewijde in de wetenschap op een universiteit voor de nodige aandacht kon zorgen. Ik ben al dermate blij en opgelucht dat als je als niet-wetenschappelijk-geschoolde aangetoond hebt dat je iets reproduceerbaar hebt en dat je wetenschappelijke methodes hebt toegepast om tot je conclusie te komen, dat er voldoende aandacht kan ontstaan binnen wetenschappelijke kringen. Dat er nog angstige fossielen als Elkström rondlopen, viel te verwachten.

Uit de woorden van negationistische wetenschappers valt nog een andere kleinigheid te concluderen. Durf je namelijk een patent te nemen op je uitvinding, dan verslijt men je als geldwolf. Iets wat niet onbekend zal klinken in de oren van de auteurs van ufo-boeken :-). Dus waar in de tijden van de Middeleeuwen de kerk je een "ongelovige Thomas" noemde, zijn we geëvolueerd naar "geldwolf" . Als ik dan toch de wind van voor zou krijgen, dan word ik toch liever met een man met een zekere naam vergeleken :-)

Ik vind trouwens geldgewin eigenlijk wel een mooie troostprijs, want tenslotte moeten dergelijke uitvinders het opnemen tegen een ‘angry mob’. Daar mag voor mij wel wat compensatie en wat luxe tegenover staan, voor de geleden schade en sociale druk waar ze tegen hebben moeten vechten. Ik vind die heetgeblakerde Ekström een echte kleuter die de volgende wijsheid uit zijn kinderjaren al lang vergeten blijkt te zijn: ‘Alles wat hij zegt, is hij namelijk zelf’. Als we echt willen bloeien als maatschappij, zowel op technologisch als op spiritueel vlak (niet zweverig bedoeld), dan zouden we beter eens mensen van jongs af aan scholen in het omgaan met mekaar. Als de overgrote meerderheid tegen zijn 18e in staat is om een open discussie te kunnen en DURVEN voeren, waarbij iedereen een heel eerlijke kans krijgt om te spreken, dan zou je het hier nogal vooruit zien gaan denk ik, zonder dat het een zootje van ideeën wordt waar niets van ontwikkeld geraakt. Gezamenlijk zijn we een vrij intelligente soort, alleen het komt er niet uit door de donkere drijfveren van machtswellustelingen en andere vormen van egotripperij.

k ga hier maar weer stoppen. Het is eruit en ik hoop dat me het tegendeel bewezen wordt in de komende maanden/jaren: dat de mensheid wel in staat is om dergelijke ideeën te laten doorsijpelen en te verwezenlijken.

Aan alle negationistische wetenschappers zou ik nog het volgende willen doorgeven:

"Nature will continue to prove you weren't exactly right, again and again and again..."

Hartelijke groeten,

Stijn


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen