PRINTBARE VERSIE

VIDEO: THE MAGIC OF MR. ROSSI

Door: Stijn Van de Paer

Mei 2011

Hoi Paul

Hier een interessante 25 min video met alle protagonisten van de E-Cat: Andrea Rossi, Sergio Focardi (professor emeritus Bologna), Guiseppe Levi (fysicus - onderzoeker).- Het plaatst die 3 personen in een duidelijker en historischer daglicht, wat betreft hun inbreng in de E-Cat technologie is.


1. Zo zou Rossi blijkbaar ook nog de experimenten en resultaten van Fleischmann en Pons hebben proberen te dupliceren met deuterium en palladium ... wat hem en niemand anders gelukt is natuurlijk.

2. Rossi probeerde daarna zelf met nikkel en waterstof. Uit wat ik opmaak uit de video komen Focardi en Levi daar al in "the picture" want ze liepen met hetzelfde idee rond, maar beiden waren hopeloos geworden tot Focardi in een artikel over Rossi's hypothese las dat het wel mogelijk zou zijn.

3. De 3 hadden een meeting waarna werd afgesproken dat Focardi en Levi betaald zouden worden om Rossi's hypothese voor eens en voor altijd te ontkrachten of bevestigen. Rossi heeft blijkbaar ook wel zijn twijfels gehad over zijn eigen hypothese, maar heeft dan toch door toedoen van Focardi doorgezet, met het resultaat van vandaag. Het heeft hun beiden wel 2 jaar gekost om dit voor mekaar te spelen. Tijdens die 2 jaar speelde Focardi de telkens positiever wordende meetresultaten door aan Levi wiens interesse ook meer en meer gewekt werden.

4. Die telkens positievere energie-opbrengsten zijn duidelijk een gevolg van Rossi's eigen ideeën, want in Focardi's eigen woorden zegt hij ongeveer dat het Rossi was die met de ideeën op de proppen kwam om hier concreet energie uit te onttrekken. Dit zijn wel mijn eigen woorden maar ik denk dat het er o.a. op neerkomt dat Rossi dit echt tot een bruikbaar product wilde omvormen. Hiermee lijk ik misschien de inbreng van Rossi te minimaliseren, maar wacht tot je het volgende puntje leest :-)

5. Nu komt er iets op te proppen wat ik nog totaal niet wist: er is sprake van een geheim additief dat gebruikt wordt [om de fusie] te vergemakkelijken of tot stand te brengen. Dit mag je volledig op het conto van Rossi schrijven, want Focardi geeft toe dat hij niet weet wat dat geheim additief is en wil het zelfs niet weten.

6. Op de vraag hoe Rossi aan zijn ideeën kwam omtrent dat geheim additief: dit was het gevolg van 10% intuïtie en 90% hard werk in zijn woorden :-). Hij heeft (figuurlijk / letterlijk?) wel duizend combinaties uitgeprobeerd in zijn reactor.


- qua hoeveelheid brandstof (nikkel en waterstof) wordt er nog vermeld dat om het toestel 24 uur te laten draaien er 1 gram waterstof nodig is en dat je voor een continue operatie van 180 dagen een 50 gram nikkel nodig hebt (hoeveel kWh dit toestel kan produceren wordt er niet bijgezegd). Dat is je reinste sciencefiction :-) (niet negatief bedoeld). Ik koop even een paar klontjes nikkelpoeder en 180 gram waterstof om je huis een half jaar te verwarmen :-)

- de universiteit van Bologna blijft verder zoeken en verder experimenteren op zoek naar een waardige theorie. Rossi financiert dit onderzoek (er is sprake van 500.000 Euro ). Focardi zelf beweert al een theorie te hebben. Focardi trekt ook een beetje van leer tegen de fysici die hier hun neus voor ophalen, zeggende dat ze wel lijken te beweren dat we in hun ogen blijkbaar geen experiment kunnen uitvoeren.

- Qua prijs zegt Rossi zelf dat het toestel 1200-1300 Euro per geïnstalleerde kW kost. (ik zal er nog bijzeggen: 2000 dollar per kW :-), mss wordt je unit wel in de US gebouwd en zijn de wisselkoersen gewijzigd :-))

- Operationeel zou een kWh geproduceerd met de E-Cat niet meer dan 1 Eurocent kosten, gezien de lage prijs van waterstof en nikkel

- Massaproductie is gestart en vanaf november zijn de units te koop (waar wordt niet gezegd precies).

- Er wordt ook nog wat meer uitleg gegeven waarom de patent toekenning wat moeizamer verloopt. Vroeger had ik al eens opgevangen dat de bezwaren voor toekenning te maken hadden met de vaagheid omtrent de werking van zijn reactor of dat er geen sluitende theorie voor werd gegeven in de patentaanvraag. Nu komt iets aan het licht dat ik nog niet eerder wist. Een zekere professor Piantelli Francesco van de universiteit van Siena heeft een heel gelijkaardig patent ingediend in 1995. En nu komt er weer een verband boven water drijven: deze Piantelli heeft vroeger zijn onderzoek samen uitgevoerd met Focardi. Hoe het ook mag aflopen met de patentaanvraag, Rossi kan altijd vasthouden aan zijn industrieel geheim (vnl. dat geheim additief denk ik dan zelf), maar hij geeft het duidelijk niet op. Er wordt gewoon verder onderzoek naar gedaan op de universiteit van Bologna waarvan het nut zich nog kan bewijzen voor zijn patentaanvraag. Ik denk dat als hij zijn patent wat kan bijschaven met een sluitende theorie dat hij dan wel eens zijn patent kan te pakken krijgen en dan kan Rossi alles publiek maken, royalty’s, licenties, ... incasseren van geïnteresseerde bedrijven. Er wordt nog iets gezegd van 1998, maar ik versta de commentator zijn woorden niet!? Loopt dit patent van Piantelli en Focardi af in 1998?

- Op Rossi's achtergrond wordt er ook ingegaan. Zo blijkt hij filosofie gestudeerd te hebben. Zijn interesse voor engineering heeft hij van zijn vader. Rossi blijkt geen onbekende te zijn Italië. In de jaren 70 met de oliecrisis op komst, publiceerde hij een magazine Ambiente en werkte hij nauw samen met Polytechnico(?). In die tijd heeft hij ook een bedrijf opgericht dat vloeibaar afval omzette in olie. Dit is echter nooit echt van de grond gekomen, de capaciteit van de plant was te klein voor de hoeveelheid afval die hij verzamelde, het patent is nooit toegekend omdat Rossi's afgewerkte product geklasseerd bleef als afval, het was gewoonweg niet geschikt voor de toepassingen waarvoor men olie nu nog altijd aanwendt. Die historie is wel een smet op zijn blazoen want hij heeft zo tonnen toxisch afval achtergelaten op de terreinen van die plants. Om dat goedje op te ruimen, inclusief bodemsanering heeft 22,5 M Euro gekost. Het heeft Rossi veel veroordelingen opgeleverd. Hij wordt duidelijk afgeschilderd als iemand die de publieke opinie kan beïnvloeden en duidelijk ook ingenieurs en wetenschappers om het tuintje kan leiden.

- er wordt dan nog even gesuggereerd of luidop nagedacht of de speciale nikkelpoeder mengeling (met verschillende nickel-isotopen) misschien wel de clue is van het nucleaire proces.

- het is ook wel interessant om te horen dat de 2 Zweden niet echt overtuigd zijn over Rossi's uitleg van hoe zijn reactor zou kunnen werken. De Zweden zijn van oordeel dat niemand het op dit moment zal begrijpen, maar dat Focardi en Rossi wel eens potentiële Nobelprijs winnaars zijn als dit meer uitgeklaard en bewezen is.

- Over "waarom Griekenland" kunnen we kort zijn denk ik. Het is misschien een van de weinige landen in Europa waar er de durf is om in iets nieuws te investeren. Net zoals in de US natuurlijk waar er geen gebrek aan tegenpolen zullen zijn :-). Defkalion Technologies laat ook duidelijk blijken dat de E-Cat al volledig ontwikkeld is, ze hebben het finale ontwerp in handen. Ik hoor ze ook zeggen dat ze een toestel van 10 kW op de markt zullen brengen dat enkel warmte produceert. Het begint wel een beetje naar vis te stinken want de CEO van Defkalion maakt een onderscheid tussen "verkopen" en "leveren": zo lijkt men een business model momenteel te hebben waarbij huizen een huurprijs (leasing fee) betalen. Zij staan daarbij blijkbaar wel in voor de "ingrediënten" van de E-Cat (de nikkel en waterstof denk ik dan). Aan wie gaan ze dan wel hun units verkopen, dag 1? Misschien is dit maar een tijdelijke fase, zolang het patent niet goedgekeurd is!?

- De 2 heren van Defkalion Technologies laten ook nog weten dat degenen achter Defkalion internationale industriëlen van over heel de wereld zijn, wiens namen niet mogen bekend gemaakt worden. Dit stemt me niet meer of minder gerust :-). Er passeert wel een foto in de video van een groep mensen.

- Ze plannen met een budget van 200 M Euro 300.000 eenheden te bouwen per jaar, bestemd voor Griekenland en de Balkanlanden. Daarbovenop zijn er al voldoende andere landen die de E-Cat willen aankopen.


Even terzijde:
1. Ik las ergens nog, maar kan het niet terugvinden :-) dat er na de fusie van waterstof en nikkel tot koper, (een gedeelte van?) het koper terug uiteenvalt in een nikkel isotoop, wat nog eens energie oplevert, zonder de schadelijke straling die je zou verwachten bij fissie processen (kijk maar naar Japan!). Misschien zit dat geheim additief er daar ook wel voor iets tussen :-)

2. Op wikipedia is een vrij interessant en niet-negatief artikel te lezen over de Energy Catalyzer (http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer). Daarin wordt het volgende uiteen gezet:

According to Focardi, "the hydrogen is heated at a given temperature with a simple resistor. When the ignition temperature is reached, the energy production process starts: the hydrogen atoms penetrate into the nickel and transform it into copper.”[4]
Nu is me duidelijk hoe die elektrische weerstand aangewend wordt om het fusieproces op te starten :-)


Hartelijke groeten,
Stijn


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen