PRINTBARE VERSIE

ER IS THERMIET GEBRUIKT OP 9/11

Scheikundig rapport van april 2009 over Nano-thermiet materiaal
ontdekt in het 9/11 stof van het World Trade Center

Deel 1

Door: Linda Moulton Howe © 2009

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.earthfiles.com/news.php?ID=1555&category=Science


‘We hebben kenmerkende roodgrijze schilfertjes ontdekt in alle monsters die we hebben bestudeerd van het stof dat werd geproduceerd bij de ondergang van het World Trade Center. …we hebben uitgevonden dat het rode deel van deze schilfers thermiet materiaal is dat niet geactiveerd is, maar wel hoog energetisch is en waarbij nano-technologie betrokken is. …het koolstofdeel van het rode materiaal duidt er op dat er een organische substantie aanwezig is. Dat mag verwacht worden voor super-thermiet samenstellingen om zodoende hoge gasdrukken bij ontsteking te produceren en ze daarmee explosief te maken.’

April 2009 Bentham Open Chemical Physics Journal, Volume 2


Links: microfoto van roodgrijze schilfer in stofmonsters van het WTC die gebruikt zijn bij dit onderzoek. Het 31 pagina grote rapport met microfoto’s en analyses werd op 13 april 2009 gepubliceerd in het Open Chemical Physics Journal. Rechts: roodgrijs overblijfsel van verbrande thermiet gebruikt door spoorwegwerkers om spoorstaven door te smelten.

1 mei 2009 Kopenhagen, Denemarken – Op 4 april ontving ik (LMH) een e-mail waarvan het onderwerp was: ‘Actieve Thermiet Ontdekt in Stof van de 9/11 WTC Ramp’. Er was een link bijgevoegd en ik kwam op een website met de titel ‘Bentham Open Access, The 2009 Open Chemical Physics Journal, Volume 2’, ik klikte op DOWNLOAD en al snel bevond een 25 pagina groot PDF-file, met vele kleuren microfoto’s en analyses, zich op mijn scherm. Zie:
http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/7TOCPJ.SGM

Als eerste onderzocht ik thermiet en ik ontdekte dat als aluminium en ijzer op specifieke wijze worden gemengd, het korte uitbarstingen van extreem hoge temperaturen kan creëren. De hitte van thermiet kan gebruikt worden bij het lassen of branden van staal, zoals bij spoorstaven zonder dat daarvoor zware apparatuur nodig is. In de vroege jaren ’90, ongeveer een decennium voor september 2001, begonnen wetenschappers van het Lawrence Livermore Laboratory in Californië een onderzoek naar thermiet dat via nano-technologie werd geproduceerd en dat door het leger kon worden gebruikt. Normale thermiet maakt geen geluid terwijl het door staal smelt, maar het via nano-technologie geproduceerde ‘super thermiet’ kan hoge gasdrukken produceren die explosief zijn.

Wikipedia over thermiet:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermiet

Het verslag in het Open Chemical Physics Journal begint met:

‘We hebben kenmerkende roodgrijze schilfertjes ontdekt in alle monsters die we hebben bestudeerd van het stof dat werd geproduceerd bij de ondergang van het World Trade Center. Het stof dat werd onderzocht was verzameld door vier verschillende inwoners die dicht bij het World Trade Center wonen. Het rapport beweert: ‘Eén monster was verzameld tien minuten na de instorting van de tweede toren, dus dat kan niet vervuild zijn door de opruimingswerkzaamheden.’

Het rapport meldt verder ook:

‘Er werd vastgesteld dat elk monster roodgrijze schilfers en ijzerrijke, microscopisch kleine bolletjes bevatte, welke ook eigenaardig zijn.

25 pagina’s verder, nadat nauwgezet via microfoto’s en analyses uitleg is gegeven over de roodgrijze schilfers en de microscopische bolletjes, concluderen de wetenschappers:

‘…de rode laag van de roodgrijze schilfers die we hebben ontdekt in het WTC-stof, is een actief, niet-gereageerd thermiet materiaal waarbij nano-technologie is betrokken, het is een hoog energetisch pyrotechnisch of explosief materiaal.’


Om 08:45 op 11 september 2001 werd de North Tower (110 verdiepingen) van het World Trade Center geraakt door American Airlines vlucht 11. Om 09:03 werd de South Tower (110 verdiepingen) geraakt door United Airlines vlucht 175. Nadat de South Tower (links op bovenstaande foto) 59 minuten in brand had gestaan, stortte deze in, gehuld in een wolk van stof en puin, een half uur later gevolgd, om 10:32, door de North Tower (op de foto rechts).


Gele cirkels markeren het World Trade Center (WTC) Tower 1,
WTC Tower 2 and WTC gebouw 7.


Als de North Tower op 11 september 2001 instort, raakt het puin WTC-7 en veroorzaakt schade aan het zuidelijke deel van het gebouw


Zeven uur na de instorting van WTC-1 en -2, om 17:20 op 11 september 2001, stort ook WTC-7 rechtstandig in.

Na 9/11 droeg de regering het ministerie van handel op te onderzoeken hoe de WTC torens en gebouw 7 rechtstandig konden instorten. Het ministerie van handel, toen onder leiding van minister Donald Evans, zette een World Trade Center Federal Building and Fire Safety Investigation Team op dat onder toezicht stond van haar National Institute of Standards and Technology, bekend als NIST.

Pagina 9 van een door NIST gereed gemaakte vraag en antwoord samenvatting over de instorting van WTC-7 verklaart:

Vraag: Waarom keken de NIST onderzoekers niet naar de feitelijke staalmonsters van WTC-7?

Antwoord: De staalmonsters werden van de rampplek verwijderd voordat het onderzoek van NIST begon. In de onmiddellijke nasleep van 11 september werd het puin snel van de plek weggehaald om bij te dragen aan het herstelwerk en de nooddiensten om rondom de plek te kunnen werken. Toen het eenmaal van de plek was verwijderd, kon het staal van WTC-7 niet meer duidelijk worden geïdentificeerd. Anders dan de stukken staal van WTC-1 en -2, dat rood was geverfd en duidelijke markeringen bevatte, had het WTC-7 staal niet van dergelijke karakteristieken.

Zodoende leerde ik dat de stalen balken die de twee grote WTC torens steunden, rood waren geverfd, maar niet dat van WTC-7 (47 verdiepingen, gebouwd in 1985). Konden de roodgeverfde stalen balken, gebruikt bij WTC-1 en -2 constructie (110 verdiepingen) die begon in 1966 op verzoek van de voorzitter van de Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, de rode kleur verklaren op de roodgrijze schilfers beschreven in het Bentham rapport?

Mijn volgende stap was het bellen van de hoofdauteur van het Bentham rapport, Niels H. Harrit. Ph.D. en professor in de chemie aan de universiteit van Kopenhagen in Denemarken. Professor Harrit ontving zijn Ph.D. in chemie in 1975 van de universiteit van Kopenhagen, waarna hij een jaar werkte aan het Max Planck Instituut in Munchen, Duitsland en in 1977 nog een jaar postdoctoraal werk deed aan de Columbia University van New York City.


INTERVIEW:

Niels H. Harrit: Deze roodgrijze schilfers waren eerder al ontdekt door Dr. Steven E. Jones omdat er vele indicaties waren dat er thermiet was gebruikt. Ten eerste was er gesmolten staal in de overblijfselen op Ground Zero en er stroomde gesmolten staal uit de South Tower kort voordat die instortte. En dat alleen al is een sterke indicatie dat thermiet aanwezig was. Veder was er de vondst van een overvloedige hoeveelheid kleine stalen bolletjes in het stof. Als een ijzerdeeltje perfect rond is, dan betekent dat dat het vloeibaar is geweest en dat het heeft gevlogen.


April 2009 Bentham Open Journal: fig. 20 microfoto van overblijfselen van roodgrijze schilfers ontstoken in de Differential Scanning Calorimeter (DSC). Zie ook de glanzende metaalachtige bolletjes en de doorschijnende bolletjes. Elke blauwe schaalmarkering staat voor 50 micron.

Linda Moulton Howe: U bedoelt door de lucht?

Niels H. Harrit: Ja, dat houdt in dat deze ijzerdeeltjes aanwezig zijn in het WTC stof. Dat is gesmolten staal dat in druppeltjes veranderde en automatisch bolvormig werd. Dus deze twee observaties:

1. Gesmolten staal dat uit de toren komt en weken en maanden later nog onder de torens en WTC-7 werd gevonden, en

2. de vondst van ijzerdeeltjes in het stof duiden erop dat er thermiet is gebruikt.

Er was dus een goede reden te zeggen: “Hé, laten we eens naar het stof kijken. Misschien is er iets in achtergebleven.”

Deze roodgrijze schilfers zijn niet gemakkelijk te ontdekken of te zien omdat ze zeer klein zijn. De grootste onder hen zijn rond een millimeter, misschien iets groter. Ze kunnen, als je geluk hebt, met het blote oog gezien worden. Maar de meeste zijn kleiner en dat betekent dat je het stof onder een microscoop moet bekijken om ze te vinden.

Gelukkig zijn de schilfers magnetisch, dat betekent dat je een sterke magneet in een plastic zak kan gebruiken en de roodgrijze schilfers, tezamen met de stalen bolletjes kan isoleren van het stof. Op deze manier krijg je automatisch een hoge concentratie schilfers en zijn ze eerder te ontdekken onder de microscoop. Maar je hebt nog steeds een microscoop nodig om ze te zien.

Welnu, deze roodgrijze schilfers, en dit is het meest belangrijke aspect of kwaliteit van deze schilfers – die zijn actief! De schilfers reageren in feite. Ze ontbranden bij 430 graden Celsius, maar hun reactie gaat door tot boven de 1500 graden Celsius en er wordt in dat proces gesmolten metaal gevormd. Je kunt het in feite zien, ervoor en erna, dat door de actieve schilfers gesmolten staal wordt gevormd. Ik ben daardoor verrast omdat de schilfers zeer, zeer klein zijn, maar dat de reactie zo krachtig is dat het temperaturen produceert boven de 1500 graden Celsius.

 

Rode verf op de originele WTC stalen binten

Verder hebben we gekeken naar de verf die is gebruikt op de stalen binten van het originele World Trade Center, we hebben gekeken naar de originele samenstelling van deze verven. Deze verven bevatten als een anticorrosief chroom en zink en dat hebben we niet gevonden. Ze bevatten ook magnesium, maar ook dat hebben we niet gevonden. Dat zijn negatieve indicaties voor het waarom de roodgrijze schilfers geen verf zijn.

Linda Moulton Howe: Het thermiet materiaal geproduceerd via nano-technologie, zoals u hebt beschreven in uw rapport, dat zou een explosief gas creëren?

Niels H. Harrit: Dat kan ja. We weten het nog niet. Dit is iets dat nog overblijft. We weten op het moment nog niet of het thermiet materiaal werkt als een explosief of als hitteopwekking. Het kan in principe beide doen en tegelijkertijd. Alles dat we zeggen is dat we dit materiaal hebben gevonden en zij die het daar hebben geplaatst moeten ons maar vertellen hoe ze het maakten, waarom het daar was en hoe het daar kwam.

 

Nano-technologisch geproduceerd Thermiet onderzoek


Uit Bentham Open Chemical Physics Journal april 2009
Vol. 2, Pagina 7 tot 31, ‘Actief Thermiet Materiaal Ontdekt in het Stof van de 9/11 World Trade Center Catastrofe,’ Voetnoot [20] Miziolek, A. W. nano-energetica: een opkomende techniek van nationaal belang.
Ministerie van Defensie Amptiac Q 2002; 6 (1): 43-48.
AMPTIAC is Advanced Materials, Manufacturing and
Testing Information Analysis Center in Rome, New York.

Vertaling van bovenstaande tekst:

Een rapport op een conferentie in april 2001 onthult van wie bekend is dat hij in die tijd werkte aan dergelijke explosieven.

Op de 221ste nationale bijeenkomst van het Amerikaans Chemisch Genootschap, gehouden in april 2001 in San Diego, was ook een symposium betreffende defensie toepassingen van nano-materialen. Eén van de vier sessies was getiteld nano-energetica… Deze sessie verschafte een uitstekende representatie van het uitgebreide werk dat in dat veld gaande was, dat ruwweg tien jaar bestaat… Op dit punt in de tijd hebben alle militaire onderdelen, en enkele laboratoria van academici en het ministerie van energie, actieve onderzoeks- en ontwikkelings programma’s, gericht op het exploiteren van de unieke eigenschappen van nano-materialen die de potentie hebben gebruikt te kunnen worden in energetische samenstellingen voor vergevorderde explosieven… Nano-energetica is veelbelovend door de bruikbare ingrediënten voor de thermobarische (TBX) en thermobarisch-achtige wapens. Speciaal vanwege hun hoge graad van maatwerk in verband met energievrijgave en impulsbeheer [20]

Linda Moulton Howe: Waarom produceren de Lawrence-Livermore laboratoria Nano-technologisch thermiet materiaal?

Niels H. Harrit: Omdat dat de explosieven van de toekomst zijn. Er is geen tijfel aan dat de explosieven van de toekomst nano-thermitisch zullen zijn. En ze worden aangeprezen als ‘kleiner, goedkoper en gevaarlijker’. Dat is de trend. Als je de explosieven van de toekomst produceert, dan zullen ze kleiner, goedkoper en gevaarlijker zijn.

Linda Moulton Howe: In 2001 was het concept van Nano-technologisch thermiet materiaal niet algemeen bekend in de wereld, toch?

Niels H. Harrit: Dat heb je helemaal juist. Ik zou er waarschijnlijk ook niets vanaf geweten hebben als ik niet het instorten van gebouw 7, de derde wolkenkrabber van het WTC, had gezien.

 

Waarom stortte gebouw WTC-7 zeven uur na WTC-1 en WTC-2 in?

Linda Moulton Howe: Juist, iedereen vroeg zich af waarom gebouw 7 instortte terwijl het niet geraakt was door een vliegtuig zoals de andere twee WTC torens die door vliegtuigen waren geraakt en door de kerosine, en daardoor instortten.

(Linda zit nog in de eerste fase waarbij ze wel wil gaan geloven dat WTC-7 door explosieven is neergehaald, maar ze houdt nog even vast aan het idee dat WTC-1 en -2 alleen zijn ingestort als gevolg van de inslagen en de kerosinebranden van de vliegtuigen. Het valt niet mee als je jarenlang geloof hebt gehecht aan de officiële versie van 9/11. Vert.)

Kunt u uitleggen waarom de instorting van gebouw 7 u en anderen dwong scheikundig onderzoekswerk te starten?

Niels H. Harrit: Ik was verbijsterd. Ik zag het bij toeval. Als een natuurwetenschapper begrijp je wat er rondom je heen gaande is en als je iets ziet dat je niet begrijpt, dan heb je een probleem. Je hebt waarschijnlijk zelf ook de video gezien. Dat gebouw 7 totaal symmetrisch neergaat, een plotselinge start, vrije val snelheid, in 6,5 seconden. En ik zei: “Wat! Dat moet ik nog eens zien!” En ik drukte tien keer op de knop om het telkens weer te zien en mijn onderkaak zakte steeds verder naar beneden. “Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand?”

En toen was ik gestrikt. Sinds die dag was er geen weg terug voor mij. Dat was het! Er zijn niet veel bedrijven, slechts een handvol, die dat op deze briljante wijze kunnen, dat het gebouw neerkomt op zijn eigen footprint, met een marge van nog geen meter. Ze brachten een gebouw neer van 186 meter, 47 verdiepingen, bijna 200 meter naar beneden op zijn eigen footprint in 6,5 seconden! Welnu, dat is een meesterstuk. Er zijn waarschijnlijk slechts 5 bedrijven in de wereld die een dergelijke prestatie kunnen volbrengen.

Linda Moulton Howe: Hoe denkt u dat het Nano-technologisch thermiet materiaal gebouw 7 mogelijk heeft neergehaald?

Niels H. Harrit: Het smelt, of blaast tegelijkertijd, de stalen balken, de stalen kolommen. Je kunt het gebruiken om staal te snijden of om het omver te blazen, dat hangt af van de specifieke functionaliteit van de thermiet.

Linda Moulton Howe: In gebouw 7 zou het thermiet materiaal, als het er was, in de kelders hebben gezeten?

Niels H. Harrit: Gebouw 7 was een meer klassieke demolitie, waarbij je bij de top begint en dat heel erg snel. Er zijn verschillende ladingen, er zijn verschillende golven, verschillende series explosies. Allereerst verzwak je het gehele gebouw en dan, als het op het punt staat ineen te vallen, dan blaas je het vanaf de grond naar boven toe op en dat doe je in fracties van seconden.

Het is van belang te beseffen dat gebouw 7 op vrije val snelheid viel. Dat betekent dat de 47 verdiepingen, toen ze begonnen te vallen, niets onder zich hadden. De 47 verdiepingen vielen alsof ze 187 meter boven de grond alleen vrije ruimte onder zich hadden. Ze vielen omdat alle steun onder ze verdwenen was. Op het moment dat de bovenste verdieping begint te vallen, op dat moment zijn alle steunen doorgesneden. Dat is wat tijd betreft heel accuraat gedaan.

Linda Moulton Howe: De sloop van gebouw 7 moet gedaan zijn in de zeven uur nadat de twee Twin Towers waren ingestort?

Niels H. Harrit: Absoluut niet! Het vergt maanden van voorbereiding. Je moet dit plannen. Je moet kijken naar de bouwtekeningen van de gebouwen. Ze maken dan een driedimensionaal voorbeeld in een computerprogramma, niet alleen om te beseffen hoe het gebouw is gebouwd, maar ze kunnen ook de demolitie zo vaak ze willen simuleren om zo te zien hoe exact het gebouw naar beneden komt. Het aanbrengen van de ladingen, dat duurt maanden!

Linda Moulton Howe: Dus, wat u zegt is dat het thermiet materiaal, als het was betrokken bij de stille explosies in alle gebouwen, dan zouden er op 11 september een soort elektronische signalen de ladingen hebben doen ontsteken…

Niels H. Harrit: O, ja!

Linda Moulton Howe: En voor gebouw 7, er was een beslissing om 6 of 7 uur te wachten voordat de elektronische signalen de thermiet ladingen lieten afgaan?

Niels H. Harrit: Ja. Waarom ze 7 uur wachtten met gebouw 7 is speculeren en dat gaat voorbij mijn rol hierin. Ik ben een chemicus. Wij vonden het thermiet materiaal en zij die zij die het daar hebben geplaatst moeten ons maar vertellen over het hoe, wanneer en waarom. Hoe de ladingen precies werden geactiveerd, mogelijk via draadloze overdracht. Dat zou de meest veilige manier zijn. Het werd zeer precies gedaan. Gebouw 7 is een meesterstuk in de demolitie.

Linda Moulton Howe: Oké, maar hoe werd het gedaan? Als dit thermiet materiaal de schuldige is in alle drie de gebouwen die naar beneden kwamen, hoe werd het in de World Trade torens aangebracht en hoe in gebouw 7?

Niels H. Harrit: Dat weet ik niet. Wij zeggen niet dat de roodgrijze schilfers het enige materiaal zijn die zoiets kunnen doen Alles wat wij zeggen is dat er thermietachtig materiaal in het stof is gevonden en degenen die het materiaal daar naar binnen brachten moeten ons vertellen hoe ze dat deden, hoe het aan de stalen binten werd aangebracht en hoe ze het hebben gemaakt.

Wij denken dat dit een gedegen strafrechtelijk onderzoek verlangt, iets wat tot nu toe nog steeds niet is gedaan.

Linda Moulton Howe: De gevolgtrekking is een inside job binnen de Verenigde Staten, is dat juist?

Niels H. Harrit: Ik heb geen idee. We hebben het hier over behoorlijk grote hoeveelheden en om dat te vervoeren heb je een vrachtwagen nodig. Daarna, zo denk ik, rol je het op pallets het gebouw binnen en brengt je het met de lift naar boven en vervolgens breng je het op strategische plaatsen op de stalen balken aan. Het neemt maanden in beslag voor wat betreft voorbereiding, berekening en planning. Maanden!

Linda Moulton Howe: Wat laat het thermiet materiaal afgaan?

Niels H. Harrit: Mogelijk afstandsbediening. Dit werd op afstand geregeld. Het was een delicate operatie.

Linda Moulton Howe: Alle millimeter grote schilfers zouden geregeld worden door een radiofrequentie?

Niels H. Harrit: Nee, de millimeter grote schilfers zijn de overblijfselen van veel grotere ladingen. Dit is slechts het materiaal dat het overleefde.

Linda Moulton Howe: Dus dit is niet zoiets als mensen die rondlopen met het een of andere spuitpistool en op dit nano-technologische thermiet materiaal spuiten?

Niels H. Harrit: Oh, nee. Dat weten we niet! Zij die het deden moeten gedwongen worden ons daarover te vertellen. Nogmaals, wij hebben de overblijfselen gevonden, de ongebruikte resten van actief thermitisch materiaal. Hoeveel er precies is aangebracht? Hoe het is aangebracht? Wie het de gebouwen heeft ingebracht? Wie het daar plaatste en hoe werd het aangebracht? Dat zijn vragen die iemand anders moet beantwoorden.

Maar de gebeurtenis heeft nooit een strafrechtelijk onderzoek gehad. En er is nog nooit bewijs aan het volk gepresenteerd dat de officiële versie van de regering ondersteunt. De FBI heeft geen enkele aanklacht ingediend. Niemand is ooit aangeklaagd. Niemand wordt hiervoor gezocht! Als je naar de lijst met meest gezochten van de FBI gaat, dan zal je zien dat er niemand wordt gezocht voor de aanslagen op het World Trade Center.

Ik voer een groep wetenschappers aan die thermitisch materiaal in het stof hebben ontdekt. En zij die het daar hebben binnengebracht moeten ons maar vertellen over het hoe en waarom.

Linda Moulton Howe: Maar wat zou voor hen een reden kunnen zijn om naar voren te komen en aan de wereld te verklaren over hoe en waarom ze het deden? Ze willen dat niemand het ooit te weten zal komen, is dat juist?

Niels H. Harrit: Als er nog gerechtigheid bestaat in Amerika, dan zullen er middelen zijn om daarachter te komen.

Linda Moulton Howe: Dus, de gevolgtrekking vanuit uw gezichtspunt is dat als het thermitisch materiaal in feite de schuldige is van het neerhalen van de twee WTC Twin Towers en gebouw 7…

Niels H. Harrit: Ja, dat geloof ik.

Linda Moulton Howe: Dat dit dus heeft moeten plaatsvinden, het aanbrengen van het thermiet materiaal moet dagen en weken voor 9/11 gedaan zijn?

Niels H. Harrit: Laten we zeggen weken, ja.

Linda Moulton Howe: Het kan niet allemaal op 11 september 2001 gedaan zijn?

Niels H. Harrit: No way!

Linda Moulton Howe: Is er een andere verklaring voor het waarom het nano-technologisch geproduceerde thermiet materiaal overal in het stof uit het gebied van het World Trade Center wordt gevonden?

Niels H. Harrit: Nee. Dit is een zeer gecompliceerd materiaal, gemaakt in hoogst geperfectioneerde laboratoria door zeer ervaren mensen.

 

Normale thermiet sist. Kan nano-thermiet exploderen?

Linda Moulton Howe: Een vraag waar ik nog steeds mee zit is de volgende. Er waren brandweerlieden die meldden dat ze explosies onder hun voeten hoorden.

Niels H. Harrit: De klassieke thermietreactie maakt geen geluid. Als je de thermiet gebruikt voor het smelten van staal, dan hoor je alleen sissen. Het maakt geen luid geluid. Er zijn geen knallen. Dus wat er afging in de kelderverdiepingen dat weet ik niet. (Gasexplosies van nano-thermiet?)

Linda Moulton Howe: Osama Bin Laden is een ontwikkeld zakenman met wereldwijd connecties. Zijn familie heeft wereldwijde connecties. Is het mogelijk dat Osama Bin Laden met een geperfectioneerd laboratorium werkte en dit thermiet materiaal maakte?

Niels H. Harrit: Dat ligt buiten mijn competentie. Het wetenschappelijke werk dat wij hebben gepresenteerd, laat zien dat er thermiet materiaal in het stof is gevonden. Wij vinden dat jullie (de VS) een gerechtelijk onderzoek moeten starten en dat degenen die het deden moeten vertellen wanneer, hoe en waarom ze het deden.

Wordt vervolgd in deel 2 - fysicus Steven E. Jones


 
Niels H. Harrit in een interview voor de Deense televisie


Websites:

Bentham Journal Report About Nano-Thermitic Material in 9/11 Dust:
http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/7TOCPJ.SGM

NIST Final WTC 7 Investigation Report:
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tbx2008_1120_wtc7.htm

NIST Q & A About WTC 7 Investigation (Updated 042109):
http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.html

NIST Final Report of WTC Disaster Investigation:
http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/

World Trade Center Building 7 Collapse:
http://911review.org/Wiki/Building7Collapse.shtml

Bentham Science Publishers:
http://www.bentham.org/index.htm

Bentham Science Publishers Offices:
http://www.bentham.org/Contact.php

Advanced Materials, Manufacturing and Testing Information Quarterly (AMPTIAC):
http://ammtiac.alionscience.com/pdf/AMPQ6_1.pdf

Voor zeer uitgebreide Nederlandstalige informatie over 9/11 klik je op onderstaande banner:


9/11 PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen