PRINTBARE VERSIE

BARBURY CASTLE PI FORMATIE

Perfect schoon in modderig en door regen verzadigd veld

Door: Linda Moulton Howe © 2008

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.earthfiles.com

“Toen Newsnight mij vertelde dat de BBC geen intenties had een grondige studie te doen naar of een programma te maken over graancirkels, dacht ik dat dat genoeg zei. Zij zijn niet bereid serieus naar het graancirkelfenomeen te kijken.”

Lucy Pringle, Graancirkel fotografe en auteur


Barbury Castle gerstformatie nabij Wroughton, Wiltshire, U. K.,
Gerapporteerd op 1 juni 2008, 100 meter in diameter
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle


Fragiele gerst in de drie cirkels onbeschadigd en zich alweer oprichtend naar de zon
Foto © 2008 Stuart Dike, Cropcircleconnector.com

12 juni 2008 Wroughton, Wiltshire, England - Lucy Pringle fotografeert sinds 1993 graancirkels vanuit de lucht en op de grond. Haar boeken die het graancirkelfenomeen beschrijven zijn: Art in the Landscape © 2007, Crop Circles (Pitkin Guides) © 2004, and Crop Circles: The Greatest Mystery of Modern Times © 1999. Haar website bevat haar laatste en gearchiveerde foto’s, graancirkelkalenders en andere zaken die aan het fenomeen zijn gerelateerd.

Als ze onder de indruk komt van de graanformatie die ze vanuit een vliegtuig fotografeert, dan probeert Lucy tevens op de grond de formatie te betreden. Dat is ook wat zij deed nadat zij de 100 meter in diameter metende Barbury Castle formatie had gefotografeerd. Lucy en een vriend betraden de formatie echter niet eerder dan op 7 juni, een week nadat die voor de eerste maal op 1 juni 2008 was gerapporteerd. Zij en ik (Linda M.H.) spraken op zondag 8 juni over de conditie van het gewas. Ze vertelde dat het gewas in de cirkel geen schade van mechanische gereedschappen of vertrapping vertoonde, maar ze was wel verbluft over de gebroken halmen aan de rand van de buitenste omtrek.

Na dit gesprek op 8 juni ontving ik de volgende dag een e-mail van Lucy:

Ik heb met Charles Mallett gesproken (de eigenaar van het Silent Circle graancirkel onderzoekscentrum). Hij bevestigt dat de zeer duidelijke beschadigingen die wij zagen in de Barbury Castle formatie, zowel aan de buitenste als de binnenste ringen, daar NIET waren toen hij de formatie bezocht (op 1 juni). Het is duidelijk dat iemand voor verwarring wil zorgen.

Verder heb ik Charles Mallett ondervraagd, die het Barbury Castle veld rond 10:30 op de morgen dat de formatie werd gemeld, betrad. Het had de dag ervoor geregend en de grond was modderig. Charles vertelde dat hij ongeveer 200 meter moest lopen om het patroon te bereiken en de modder zat overal op zijn laarzen. Toen hij de formatie in de jonge gerst bereikte: “Was die perfect schoon – niemand had staan stampen op dat fragiele, jonge gerst.”


Barbury Castle gerstformatie nabij Wroughton, Wiltshire, U. K.,
Gerapporteerd op 1 juni 2008, 100 meter in diameter
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle

De suggestie is dat mensen, mogelijk werkzaam voor overheidsagentschappen, niet willen dat het publiek en de media het wereldwijde graancirkelfenomeen serieus nemen vanwege onverklaarde nationale veiligheidsredenen. Dit wordt al onder graancirkelonderzoekers besproken sinds de beruchte Doug en Dave in september 1991 opdoken. Deze twee oudere mannen beweerden dat zij verantwoordelijk waren voor het graancirkelmysterie. Tot mijn grote verbazing en die van andere onderzoekers, kwam zelfs The New York Times in september 1991 met een krantenkop en een artikel waarin men de twee gepensioneerde mannen, Doug Bower en Dave Chorley uit het zuiden van Engeland, als de verklaring brachten voor het wereldwijde graancirkelmysterie.

Die zomer van 1991, werden er graancirkels gemeld en gefotografeerd in ongeveer 23 landen, inclusief in de natte rijstvelden in Japan. Dus het was een gefabriceerde en onmogelijke verklaring dat Doug en Dave elke dag de wereld rond reisden en alle graancirkels maakten die er op het Noordelijk- en Westelijk hafrond werden gevonden. Toch, tot op de dag van vandaag, denken de meesten in de media en het publiek, dat de belachelijke Doug en Dave aankondiging in september 1991 het graancirkelfenomeen heeft verklaard en dat er alleen nog door de mens gemaakte formaties voorkomen en dat is het politiek geaccepteerde perspectief dat de media uitdraagt. Voor mij was het een voorspelbare en gemanipuleerde procedure van mensen in overheidsdienst om zodoende de zaak te vertroebelen, zoals ook Lucy al vertelde.

Maar geen enkele overheidsbron heeft tot op heden gelekt over wie of wat er verantwoordelijk is voor de wereldwijd voorkomende graancirkels met de daarin ingesloten wiskundige taal. Maar autoriteiten blijven Doug en Dave en menselijke grappenmakers naar voren brengen als de verantwoordelijken, terwijl dezelfde agentschappen in het geheim de graanvelden met infrarood bestuderen en met apparatuur zoeken naar de mysterieuze lichtbollen die al heel lang worden gelinkt aan de creatie van de graancirkelpatronen.

Ondanks het regeringsbeleid van ontkenning om daarmee de aandacht van het publiek en de media af te leiden, kan het 2008 Barbury Castle gerst patroon met haar getrapte spiraal worden aangemerkt als een ‘Steen van Rosetta’ vanwege het exact plaatsen van nummers in zelfs de meest fragiele gerst.

INTERVIEW


Lucy Pringle in een graancirkel in Wiltshire, Engeland

Lucy Pringle: Het gewas waar we in de Barbury Castle formatie van 2008 mee te maken hebben, is gerst van een dergelijke fragiele soort die ik nooit eerder heb gezien. Als je alleen al over de planten loopt en je kijkt terug, dan zie je alleen maar verbrijzelde stengels en ik ben niet eens zo’n zwaar persoon. Ik droeg lichte canvasschoenen en ik merkte tegen mijn collega in de Barbury formatie op hoe buitengewoon fragiel dit gewas was. Het was ongewoon fragiele gerst. Gerst is tevens een gewas waarin je niet snel een zwaar ingedrukt patroon zult vinden. Dat in deze 2008 Barbury Castle formatie het gewas weer zo snel opveert, is zeer opzienbarend.

Linda Moulton Howe: Het feit dat je geen beschadigingen vond binnen de Barbury Castle, zeker gegeven het feit dat jouw eigen lichte canvasschoenen de planten verbrijzelden, dat doet vermoeden dat er helemaal niets mechanisch is geweest binnen de formatie. Jij was er een week nadat de formatie op 1 juni was gemeld.

Lucy Pringle: Nou ja, maar dat is het buitengewone hier – er was schade aan de omtrek ervan. (Charles Mallet, al lange tijd graancirkelonderzoeker en eigenaar van het Silent Circle graancirkel onderzoekscentrum, vertelde dat hij de Barbury Castle formatie bezocht niet lang nadat die was gemeld op 1 juni en hij vond geen enkele beschadiging aan de omtrek van het 100 meter in diameter zijn de patroon.)

 

Wie manipuleert de belachelijke ‘Door de mens gemaakt’ verklaring?

Linda Moulton Howe: Aan deze complexiteit kun je nog toevoegen of er nu werkelijk overheidskrachten of agentschappen zijn die zeker willen stellen dat de mysterieuze patronen niet de aandacht van het publiek en de media trekt, door er beschadigingen in aan te brengen?

Lucy Pringle: Inderdaad. In feite had ik nogal een discussie met het programma Newsnight van de BBC. Welnu, BBC Newsnight is zogezegd een programma met integriteit. Het wordt in Engeland uitgezonden rond 22:30 ’s avonds en wordt gepresenteerd door een man met de naam Jeremy Paxman. Hij is een zeer scherpzinnige, goed onderwezen man die goed is in het stellen van vragen. Het is een zeer intelligente man.Jeremy Paxman, gatheer van BBC2 Newsnight, Engeland

Dit programma was er ook op 13 mei 2008 en ze discussieerden over de recent, na dertig jaar, vrijgegeven UFO-files (door het Britse Ministerie van Defensie). Toen, tot mijn afschuw en die van anderen, liet het programma beelden zien van Doug Bower met Dave Chorley die graancirkels maakten.

Dus nam ik dat op met de BBC en vertelde hen dat dit een serieus nieuwsprogramma was met integriteit, zij lieten totaal gebrekkige beelden zien en zij hadden beiden kanten van het graancirkelfenomeen moeten laten zien, zowel de wetenschappelijk kant als de ‘door de mens gemaakt’ theorie. Ik vertelde hen behoorlijk aandringend dat ik wilde dat iemand mij terug zou bellen om dit te bespreken.

Het kantoor van de BBC deed er drie weken over. Toen belden ze mij terug en zeiden: “Het was slechts een grappig programma.” Ik zei: “Er is helemaal nergens te lezen dat het een grappig programma is. Wat jullie lieten zien werd gepresenteerd als feit in een programma dat bekend staat om haar geloofwaardigheid en dat integer is. Jullie hebben dit gebracht als feit (dat het graancirkelfenomeen verklaard is als mensenwerk).

Het weerwoord was: “Oh, het spijt ons dat u er zo over denkt. Wij zijn echter niet van plan een diepgaande studie naar het graancirkelfenomeen te doen of er een programma over te maken.”

Linda Moulton Howe: De BBC maakte haar politieke beleidslijn kenbaar door de video van Doug an Dave die graancirkels maakten te laten zien in de context van de vrijgekomen Britse UFO-files.

Lucy Pringle: Ja, ja, maar toen Newsnight mij vertelde dat de BBC geen intenties had een grondige studie te doen naar of een programma te maken over graancirkels, dacht ik dat dat genoeg zei. Zij zijn niet bereid serieus naar het graancirkelfenomeen te kijken.

Linda Moulton Howe: Dat geldt voor elke media op deze planeet, behalve een enkeling van ons die blijft proberen het feitelijk te rapporteren.

Lucy Pringle: Jij doet het op een kritische wijze en we moeten kritisch zijn in ons onderzoek omdat dat de enige manier is waardoor onderzoek geloofwaardig kan zijn

Linda Moulton Howe: Maar waarom kijken niet meer wetenschappers en milieujournalisten in al die landen naar de graanformaties en het echte fysieke bewijs?

Lucy Pringle: Wel, ik denk dat ze bang zijn Linda. Ik denk dat zij reputaties hebben waar ze om moeten denken.

Linda Moulton Howe: Ach, ik heb mij eerlijk gezegd altijd laten leiden door wat er werkelijk gebeurt en niet door wat anderen mensen denken!

Lucy Pringle: Ik weet het, ik weet het Linda, maar zij (wetenschappers) met al hun academische titels en zo, zij vinden dat ze dat niet op het spel kunnen zetten.

 

Charles Mallett heeft vals ‘grappenmakerbewijs’ in originele ongerepte graancirkels gevonden en gezien

Charles Mallet is het ermee eens. Hij onderzoekt al gedurende tien jaar graancirkels in het zuiden van Engeland en runt het Silent Circle graancirkel onderzoekscentrum op het White Horse Inn bed and breakfast complex in Compton Bassett, Wiltshire. Niet alleen is hij gefrustreerd door de afwijzing van graancirkels door de Britse media als een niet serieus genoeg zijnd fenomeen om te onderzoeken en over te rapporteren, tevens is Charles er net als mij van overtuigd dat overheidsagentschappen echt mysterieuze graanformaties opzettelijk hebben vervuild en vernield, zoals in de 2008 Barbury Castle formatie, om het publiek en de media te laten denken dat er alleen mensen bij betrokken zijn.


INTERVIEW


Charles Mallett, Wiltshire, U. K.

Charles Mallett: Lucy was bijvoorbeeld bezorgd over de serieuze schade aan de omtrek toen ze daar was op 7 juni. Die schade was daar NIET toen ik er op 1 juni rond 10:30 was, vlak nadat het was gemeld aan Mark Fussell van Cropcircleconnector.com, en die mij weer belde. Vandaar dat ik vermoed dat de schade aan de omtrek enige tijd daarna werd aangebracht, geheel in stijl met de schandelijke dingen die er gaande zijn in de Zuid Engelse graancirkels.

Ik ben in het verleden in graancirkels geweest die ’s morgens om 8 uur perfect waren en toen ik ze ’s middags weer bezocht, leken ze op een slechte hoax, omdat ze vernield waren. Gedurende mijn tien jarige onderzoek naar graancirkels ben ik op zijn minst in een dozijn graancirkels geweest waarvan ik zeker weet dat er toevoegingen zijn aangebracht – dat gaat zelfs zover dat ik ooit zaklantaarns zo groot als een ballpoint, perfect geplaats in het centrum van cirkels vond. Ik heb tevens touw en stukken hout gevonden, strategisch geplaatst zodat ze wel gevonden moesten worden, zaken die exact in het midden van de formaties zijn gelegd om zodoende de indruk te wekken van een menselijke grap.

Er was eens een verbazingwekkende formatie die ik om 7 uur ’s morgens samen met onderzoeksvrienden uit Noorwegen bezocht. We onderzochten die ongerepte formatie zeker een uur lang. Toen dook er een vreemdeling op, bleef drie minuten in de formatie en liep toen weg. Vijf of tien minuten later vond één van ons een zaklantaarn, geplaatst exact in het centrum van de formatie en we realiseerden ons dat die vreemdeling dat gedaan moest hebben, omdat het er niet was toen wij daar al eerder waren. Waarom zou zomaar iemand in een onbekend veld lopen en een zaklantaarn in het midden van een graancirkel plaatsen?!

Ik ben in formaties geweest waarvan ik wist dat ze in prima staat waren en later op de dag waren ze onderwerp geweest van een behoorlijk fysieke aanslag. Dus geloof ik zeer zeker dat er pogingen worden ondernomen om sommige cirkels of een groep cirkels in diskrediet te brengen of het fenomeen in zijn geheel. Er is het een of andere agentschap bij betrokken dat het onderwerp tracht te bevuilen, of het nu de media is die wordt gebruikt, of op de grond in het graan, of wat dan ook.

Linda Moulton Howe: Deze agentschappen zijn gefocust op misinformatie en zoals Lucy zei: ze willen de zaak vertroebelen aangaande het feit dat er werkelijk een mysterieus fenomeen bestaat dat gerelateerd is een de een of andere soort fysieke energie die niet door de mens wordt voortgebracht.

Charles Mallett: Ja, en over het algemeen zijn de methoden van de onderzoekers zeer goed bekend. Het is algemeen bekend dat men naar bepaalde plekken gaat om te zoeken naar bepaalde schades. Ik kan een brandnieuwe cirkel binnenlopen en in tien minuten genoeg schade creëren. Ik zou dat bij Barbury Castle gedaan kunnen hebben, tien minuten in mijn eentje en het zou lijken op een duidelijke hoax. Daarna zou elke nuchtere onderzoeker die er na mij zou binnenlopen zeggen: “Oh, God, kijk eens naar deze schade en de paalgaten daar en daar. Dit is duidelijk een hoax.” Daarna zullen ze weglopen en zich niet realiseren dat er iets echt verbazingwekkends lag, zoals de Barbury Castle graancirkel zeker is.


Eén van de drie cirkels van de Barbury Castle formatie in jonge gerst, gefotografeerd rond 10:30 ’s morgens op 1 juni 2008, 90 minuten nadat de eerste melding om 09:00 bij Mark Fussell van Cropcircleconnector.com binnenkwam. De planten waren nat van de voorgaande regen, maar er was volgens Charles Mallett nergens op de planten modder te zien
Foto © 2008 Charles MallettZie ook op ufowijzer: 2008 BARBURY CASTLE PATROON IS PI TOT OP 3.141592654


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen