PRINTBARE VERSIE

2008 BARBURY CASTLE PATROON IS PI TOT OP 3.141592654

Door: Linda Moulton Howe © 2008

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.earthfiles.com

“Het feit dat het Pi decimale punt is toegevoegd (in het 2008 Barbury Castle
gerst patroon) en er een afronding tot op 10 decimalen is, dat is een klein beetje verbijsterend!”

Michael Reed, sterrenkundig fysicus


Barbury Castle gerstformatie nabij Wroughton, Wiltshire, U. K.,
Gerapporteerd op 1 juni 2008, 100 meter in diameter.
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle.

8 juni 2008 Timberlake, North Carolina – Op 7 juni 2008 ontving ik (Linda M. H.) een e-mail van een gepensioneerd sterrenkundig fysicus van de universiteit van Arizona, nu woonachtig in Timberlake, North Carolina. Hij heeft de formatie van 1 juni in het gerst bij Barbury Castle bestudeerd.

Van: mreed@reedev.com
Onderwerp: Barbary Castle Patroon = Eerste tien cijfers van Pi 3.141592654
Datum: 5 juni 2008
Aan: earthfiles@earthfiles.com

Hallo Earthfiles,

Bij het bekijken van het Barbary Castle patroon blijken de verhoudingen van de hoeken van de straalsgewijze sprongen duidelijk op de eerste tien getallen van het mathematisch constante Pi (het getal dat de verhouding tussen de middellijn en de omtrek van een cirkel uitdrukt).

De stip na de eerste radiale sprong is zelfs correct gepositioneerd als het decimale punt.

De betekenis van de drie afnemende diameters van de cirkels aan het eind, kan een poging zijn het idee weer te geven dat het getal Pi oneindig is.

Ik ben heel benieuwd of er andere interpretaties zijn.

Tot ziens,

Mike Reed

Michael A. Reed, President
Reed Development Associates Inc.
Timberlake, NCHet beginpunt ligt in het centrum, de eerste drie kleine rode segmenten tot aan de kleine zwarte stip, geven het getal 3 aan. Na de stip komen de getallen achter de komma, dus het groene segment, met daarin ook de kleine zwarte punt, is het eerste getal achter de komma, een 1. Dan vier paarse segmenten die staan voor het getal 4, enz. Aan het eind van de getallenreeks (9 cijfers achter de komma) komen drie cirkels waarvan de diameter aflopend is en volgens Mike Reed zou dat een aanduiding kunnen zijn van oneindigheid, het getal Pi is zoals je weet oneindig.

Toen zond hij mij een grafische analyse van zijn Pi analyse en ik belde hem om hem te vragen naar de vorderingen van zijn ontdekking dat de getrapte spiraal die hij opmat ook voorkwam in de Barbury Castle formatie van 1991 en tevens is te vinden in enkele diagrammen die zich bevinden in de uitgelekte CARET documenten van het Palo Alto Laboratorium, welke gaan over geheime constructie in de jaren ’80 van buitenaardse techniek. (En waarvan we de symbolen die ook in de documenten staan terugzien op de drones die gedurende een aantal jaren boven de VS worden waargenomen en gefotografeerd. Vert.)


INTERVIEW

Michael A. Reed: Ik was op jouw website Eartfiles.com en zag de Barbury Castle foto en zag de verwijzing naar Lucy Pringle als de persoon die de foto had genomen. Dus klikte ik op de link naar Lucy Pringle’s website en daar stonden meer gedetailleerde foto’s en van een meer verticale positie genomen, zodat je het patroon beter kon zien. Toen, op de website Cropcircleconnector.com zag ik een duidelijk diagram van het Barbury Castle patroon dat was getekend door Andreas Mueller, een Duitse onderzoeker van Cropcirclescience.org.

Ik keek naar het patroon en wat me vooral opviel was de kleine punt, meteen naast het begin van het patroon, net buiten de centrale cirkel. Ik dacht: “Dat is een vreemd iets om te doen. Waarom? Er moet een speciale betekenis zijn verbonden aan die punt.”


Het centrum van de Barbury Castle gerst formatie van 1 juni 2008 waarin de kleine cirkel aan het begin van de getrapte spiraal het decimale punt voor het getal Pi is en waarvan deze graancirkel de eerste 10 cijfers weergeeft: 3.141592654.
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle.

Het viel mij op dat het eerste segment langer was dan het tweede segment, dat weer veel korter was dan het derde. Op de een of andere wijze sprong ‘3,14’ in mijn geest. Ik dacht: “Wacht eens even!” Ik herinnerde mij het getal Pi met zes cijfers, wat 3.14159 is, omdat ik dat altijd bij mijn vroegere berekeningen gebruikte.

Toen viel het mij op dat exact waar het volgende segment lag, dat ook een kort segment was, wat misschien wel stond voor een 1. Pi is 3,1415, dus dan zou het volgende segment weer langer moeten zijn dan het voorgaande, en dat was het. Ik dacht: “Wow, dit begint echt te lijken op een evenbeeld van het getal Pi.”

Dus ik nam in eerste instantie de foto en begon lijnen te trekken door alle sprongen in de radius. Afijn, die lieten zich mooi op een rij zetten. Er zijn er drie daar waar de eerste punt is. Als je een rechte lijn trekt door die eerste sprong, dan loopt die recht door een andere sprong verder naar de buitenkant en een andere sprong aan de tegenoverliggende zijde. Toen begon ik ook lijnen te trekken door de andere sprongen en ik trachtte de lengtes uit te vinden van de andere bogen vóór de sprong – een beetje de proporties bekijken aan de hand van de waarden van de cijfers die je ziet in het getal Pi.


Het Griekse symbool voor Pi, de betekenis is ‘omtrek’.

In wikipedia vind je alles over Pi:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_%28wiskunde%29

 

10 ‘Getrapte Sprongen’ in de Barbury Castle formatie


Barbury Castle gerstformatie nabij Wroughton, Wiltshire, U. K.,
Gerapporteerd op 1 juni 2008, 100 meter in diameter.
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle.

Er is een totaal van 10 sprongen in de Barbury Castle formatie. Dus moest ik kijken naar de waarde van Pi tot op 12 cijfers, wat is 3.14159265358. De getrapte sprongen en de Pi nummers leken samen te vallen, dus stuurde ik jou een bericht om je te laten weten dat er iets was te zien in deze formatie.

Toen ging ik er verder aan werken en nam het diagram van Andreas Mueller (CropcircleScience.org) en ik trok lijnen door alle sprongen, helemaal door tot aan het de buitenzijde van de graancirkel. Toen keek ik naar de bogen in de sprongen. Het eerste segment bevat drie van deze secties.


Diagram van de 2008 Barbury Castle formatie
© 2008 Andreas Mueller.

Uiteindelijk verdeelde ik de formatie in tien sectoren, elke sector is 36 graden (360 graden is een hele cirkel)

Als je kijkt naar het eerste segment, dan is dat 3 sectoren groot.
Dan is er het decimale punt, de kleine cirkel.
Het volgende segment is 1 sector lang.
Het daarop volgende segment is 4 sectoren lang.
Het daar weer op volgende segment is 1 sector lang.
Het volgende segment is 5 sectoren lang. Op dit punt was ik al zeer verbaasd en ik werkte het verder uit.

Het is zo duidelijk als wat dat deze graancirkel in principe de eerste 10 cijfers van het getal Pi aangeeft, inclusief het decimale punt.

Een ander interessant punt is, is dat als Pi wordt geschreven in 12 getallen, je het getal 3.14159265358 krijgt. Het tiende cijfer is een 3. Als je een dergelijk lang getal in 10 cijfers wilt weergeven, dan rond je het normaal gesproken af en dat doe je aan de hand van het daaropvolgende elfde cijfer. Het volgende cijfer na het tiende, is een 5, dus wordt het laatste cijfer (de 3) met een 1 verhoogd. Het Mueller diagram laat zien dat in het getrapte patroon de 3 is afgerond op een 4 en dat vond ik zeer interessant.

Het getrapte ontwerp is een wijze van communicatie, je zou bijvoorbeeld een cirkel kunnen verdelen in 50 segmenten. En dan kunnen communiceren in cijfers, het getrapte ontwerp is daar een mooie, krachtige methode voor.

Deze graancirkel blijkt zeer simpel te zijn en zeer duidelijk weer te geven van wat de cirkelmakers hebben gedaan. Maar als dit dichter opeen gepakt zou zijn en meer gelijkmatige segmenten zou bevatten, dan zou je er een hoop informatie in kunnen stoppen.

 

Vergelijking van de getrapte spiraal van de 2008 Barbury Castle formatie met die van de 1991 Barbury Castle formatie.


17 juli 1991, Barbury Castle, 100 meter diameter in tarwe. Getrapte spiraal op de voorgrond. Verscheidene mensen rapporteerden dat ze de nacht ervoor mysterieuze lichten boven het veld hadden gezien.
Foto: © 1991 George Wingfield.

Linda Moulton Howe: Heeft u de getrapte spiraal van de 2008 Barbury Castle formatie vergeleken met die van de 1991 Barbury Castle formatie, waarvan één van de toegevoegde cirkels aan de driehoek ook een getrapt ontwerp heeft?

Michael A. Reed: Ja, het viel mij op dat de trappen in de Barbury Castle formatie van 1991 allemaal onder een hoek van 90 graden zijn gemaakt. De trappen verdelen die cirkel in vier segmenten en elk segment is van gelijke grootte, de afzonderlijke gebogen lijnen in het gewas zijn natuurlijk wel langer. Er zit weinig informatie in dat ontwerp, en in vergelijking met het 2008 Barbury Castle patroon, daarbij is er GEEN vergissing mogelijk, dit is Pi tot op 10 cijfers, punt uit.

Linda Moulton Howe: Waarom zou iemand dit doen?

Michael A. Reed: Goeie vraag. Het feit dat het Pi decimale punt is toegevoegd (in het 2008 Barbury Castle gerst patroon) en er een afronding tot op 10 decimalen is, dat is een klein beetje verbijsterend!”

 

Drie cirkels die in grootte afnemen


Barbury Castle gerstformatie nabij Wroughton, Wiltshire, U. K.,
Gerapporteerd op 1 juni 2008, 100 meter in diameter.
Luchtfoto © 2008 Lucy Pringle.

De drie cirkels in de 2008 Barbury hebben een zeer simpele relatie, maar het gehele patroon lijkt uitgevoerd te zijn om heel duidelijk te zijn over een simpele communicatiewijze en daarbij aan te geven dat mensen een rekenkundig decimaal systeem hebben en dit geeft aan dat wie deze cirkel ook maakte, dat begrijpt en dat deze drie cirkels wellicht een eenvoudige wijze is om ons te vertellen dat zij ook het concept begrijpen van het vermeerderen van simpele getallen.

Linda Moulton Howe: Zoals ook de verhoudingen tussen de drie cirkels?

Michael A. Reed: Precies.

 

Verhoudingen van de 3 in grootte afnemende cirkels, berekeningen door Michael Reed

Grote cirkel tot de middencirkel = 2:1

Middencirkel tot de kleine cirkel = 3:1

Kleine cirkel tot de grote = 6:1

(Opmerking vertaler: Reed zegt het niet, maar de bovenstaande verhoudingen zijn op basis van oppervlaktegrootte en niet op de diameter. Dat geeft meteen aan dat Pi door de makers van het patroon gebruikt is om die oppervlakte te berekenen voordat ze in het veld verschenen en dat geeft een extra dimensie aan de drie kleine cirkels.)

 

Het getrapte patroon komt ook voor in het CARET document over geheime constructie van buitenaardse technologie in het Palo Alto Lab in Californië in de jaren ’80

“Ik heb ook gekeken naar de CARET documenten en de zaken zijn zo complex, ze zijn nogal verbijsterend!”

Michael Reed, sterrenkundig fysicus


Boven en beneden: getrapt patroon in het Palo Alto CARET (Commercial Applications Research for Extraterrestrial Technology) Q4-86 onderzoeksrapport. Laboratorium Taalkundige Analyse Handboek, afbeelding 14.15, pagina 123.

Linda Moulton Howe: Het getrapte patroon komt ook voor in het CARET document van Isaac, gebaseerd op zijn werk als wetenschapper in het Palo Alto laboratorium en waarvan de titel van het document gaat over het terugontwikkelen van buitenaardse technologie welke gerelateerd is aan onzichtbaarheid en het projecteren van 3 dimensionale hologrammen. Is er iets in dat concept dat Isaac heeft gedefinieerd als een technologie waarin de patronen zelf, mits exact ontworpen, zelf functionerende software worden zonder de hardware nodig te hebben?


De CARET documenten beschrijven de techniek van de drones die gedurende een aantal jaren boven de VS worden waargenomen en gefotografeerd en waarop we de symbolen zien die ook in de documenten staan.

Michael A. Reed: Zeker, CARET gebruikt dezelfde 90 graden segmenten als in het 1991 Barbury Castle patroon. Het verschil in de CARET documenten is dat er verschillende diktes zijn van de gebogen lijnsegmenten daar waar de radiale sprongen zijn. En de CARET bogen zijn van verschillende dikte in 90 graden sectoren.

Linda Moulton Howe: Misschien geven die meer wiskundige informatie weer welke ingesloten zit in de diagrammen van het CARET document?

Michael A. Reed: Jazeker, dat kun je coderen. Er zit definitief meer informatie in de variërende diktes dan alleen in sprongen maken in radiussegmenten. Ik heb ook gekeken naar de CARET documenten en de zaken zijn zo complex, ze zijn nogal verbijsterend! Maar er is zeker gelijkenis tussen het gebruik van sprongen in de radius op een toenemende diameterspiraal om zodoende wellicht informatie over te brengen.

Linda Moulton Howe: Zouden de graanformaties rondom de wereld, van de laatste 20 jaar, een soort zichzelf activerende software in het gewas van onze planeet kunnen zijn en wat zou de bedoeling daarvan kunnen zijn?

Michael A. Reed: Het concept van zelfactiverende software, is een totaal vergevorderd concept vergeleken met dat waaraan wij gewend zijn. Ik heb echter geen knowhow van een dergelijk concept en ik kan er daarom niet zoveel over zeggen. Het ligt ver van het punt waarop wij ons bevinden.

Linda Moulton Howe: Maar u bent positief geprikkeld door de ontdekking van het grafisch weergeven in een graancirkel in gerst van het getal Pi?

Michael A. Reed: Ja. En het is geen dichte benadering, het is absoluut. Het is zeer, zeer duidelijk als je naar de tekening van de sectoren kijkt en dat die voor getallen staan. Dat zijn individuele getallen met een zeer kleine mogelijkheid op fouten, dus het getal dat eruit komt zijn de eerste tien cijfers van Pi.

Linda Moulton Howe: Zou het geoorloofd zijn te zeggen dat een bepaalde intelligentie een poging doet ons een Steen van Rosetta aan te bieden, met daarop de wiskundige taal die gecodeerd is weergegeven in de graanformaties van nu al een kwart eeuw?

Michael A. Reed: Het idee van het gebruik van getrapte spiralen en radiusveranderingen in eerdere graancirkels, zoals in deze 2008 formatie, is nooit eerder zo geïnterpreteerd, maar het is in essentie zo simpel dat het tijd wordt terug te kijken en ons af te vragen: “Is er een andere manier in het interpreteren van voorgaande graancirkels?” Het getrapte ontwerp is zeker een interessante manier voor het overbrengen van informatie en dat is heel duidelijk in dit Barbury Castle patroon van 2008.

Linda Moulton Howe: Het getrapte patroon, dat voorkomt in de Barbury formaties van 1991 en 2008 en in het CARET document, dat zijn allemaal dezelfde getrapte patronen.

Michael A. Reed: Ja, het CARET document is identiek aan de graanformatie van 1991, buiten dat de radiale bogen in de Barbury formatie van 1991 niet dikker of dunner zijn zoals wel het geval is in het CARET document. Het gebruik van kleinere sectoren om zodoende een getal van 10 cijfers over te brengen, zoals in het Barbury patroon van 2008, is werkelijk uniek.

De complexiteit van het CARET document is zo hoog, dat het zeer moeilijk is het te vergelijken – er zijn daarin zoveel andere symbolen in relatie tot de getrapte spiraal, dat er een indrukwekkende hoeveelheid informatie in te vinden moet zijn. Wat het te betekenen heeft? Wie zal het zeggen?

Ik denk dat ik enkel degene ben die aan getalsverhoudingen dacht omdat ik de waarde van Pi heel veel gebruikte bij mijn elektronische berekeningen. Dus ik had dat heel goed in mijn hoofd zitten en als je dan kijkt naar die sectoren, dan gaat er een belletje rinkelen en dat bracht mij tot mijn analyse. Het gaat zeer zeker een interessante zomer worden!Zie ook op ufowijzer: BARBURY CASTLE PI FORMATIE Perfect schoon in modderig en door regen verzadigd veld


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen