PRINTBARE VERSIE

DEEL 1

EAST FIELD GRAANFORMATIE VAN 7 JULI 2007

Deel 2

AFTELLENDE MAANCYCLUS TOT 18 AUGUSTUS 2007?

Door: Australische wetenschapper die anoniem wil blijven

Onderwerp: Maanfasendiagram van 2007 op het East Field nabij Alton Priors,
Wiltshire, Engeland

11 juli 2007

© 2007 Linda Moulton Howe

Vertaling: Paul Harmans

Bron: www.earthfiles.com

Op 7 juli (2007) verscheen er een complexe formatie in tarwe op het East Field in Wiltshire, Engeland. Het laat drie bijna cirkelvormige bogen zien waarbij elke boog in een steeds volmaaktere schaal is ingedeeld door een serie van opeenvolgende cirkels die geleidelijk aan in grootte variëren. Als toevoeging is er een kort gedeelte van een vierde boog die ietwat afwijkend in het veld is gelokaliseerd, tussen twee lange bogen.

Sommige mensen hebben de formatie in het East Field geïnterpreteerd als het religieuze Hindoe symbool ‘Ohm’ waarmee het een oppervlakkige overeenkomst vertoont.


Vergelijking met het Ohm symbool in het gele midden van de mandala en het cirkelpatroon in het East Field dat verscheen op 7 juli 2007 na een heldere lichtflits die werd gezien door drie ooggetuigen die zich op de top van Knap Hill bevonden.
Luchtfoto © 2007 van John Dove. Photoshop perspectief correctie en compositie © 2007 door Peter Sorensen.

Opmerking Linda Moulton Howe:

De Shivananda Yoga Vedanta centra omschrijven het Ohm symbool op de volgende wijze: “Voor een Yogi is er geen ander symbool met meer kracht dan de lettergreep Ohm. Dit eeuwige woord is alles; wat was, wat is en wat er zal zijn.”

Australische wetenschapper: Ik wil hierbij laten zien, via een kwantitatieve analyse als wel door vergelijking met andere afbeeldingen van graancirkels, dat het patroon op het East Field waarschijnlijk een serie maanfases laat zien, en wel in het tijdsbestek van de zomer van 2007. Drie van deze vier cyclussen beginnen en eindigen normaal, de vierde maancyclus eindigt zes dagen na een nieuwe maan (mogelijk op 18 augustus 2007).

Een overzicht van het East Field 2007
Onderstaand een overzicht van het nieuwe patroon in het East Field met aanduidingen om de maanfases beter te kunnen interpreteren:


Vier verschillende bogen van maancyclussen zijn er te zien, ze zijn gemerkt als: I, II, III, IV. Cyclus I en II beginnen en eindigen met kleine cirkels om een ‘nieuwe maan’ aan te geven.
Alle tekeningen zijn van de Australische wetenschapper

Vier verschillende bogen van maancyclussen zijn er te zien, ze zijn gemerkt als: I, II, III, IV. Cyclus I en II beginnen en eindigen met kleine cirkels om een ‘nieuwe maan’ aan te geven. In het midden van elke boog staat één grote cirkel voor de ‘volle maan’. Er zijn 29 cirkels in cyclus I en II en die lijken volledig overeen te komen met een maanfaseperiode van 29,5 dagen.

Deze nieuwe symbolen die getoond worden in het East Field, zien er in feite hetzelfde uit als andere symbolen die in het verleden zijn gebruikt: met name bij Stonehenge 1996, Windmill Hill 1996 en Milk Hill 2001.

Cyclus III (linksboven in de bovenstaande afbeelding) is iets eenvoudiger afgebeeld dan de eerste twee cyclussen en alleen de grotere maanfases (grotere cirkels) zijn weergegeven. Het begint met een ‘halve maan’ aan de linkerkant, gaat voort tot aan een ‘volle maan’ in het midden en eindigt weer met een ‘halve maan’. De andere kleine cirkels tussen ‘half’ en ‘nieuw’ zijn weggelaten, misschien om technische redenen.

De ‘volle maan’ van cyclus III heeft precies de afmeting die tussen een stel tractorsporen ligt en is dus kleiner dan de ‘volle maan’ symbolen van cyclus II (anderhalf maal de afmeting tussen een stel tractorsporen) en I (twee maal deze afmeting). Deze oplopende maat, tezamen met de lange ‘staart’ aan het verste eind van cyclus I, stelt ons in staat vast te stellen welke van deze drie cyclussen als eerste komt: I (groot), dan II (medium) en dan III (klein).

Cyclus IV lijkt het meest essentieel in deze graanformatie. Waarom eindigt het slechts zes dagen na een nieuwe maan of negen dagen voordat de maan vol wordt? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we elke cyclus nader bekijken.

Het probleem van de fases: welke huidige maancyclussen geeft het East Field weer?
Als we trachten een kalenderinterpretatie aan het East Field te geven, dan is de moeilijkheid daarbij om de fase te bepalen. Op welke dag begint en eindigt cyclus I? Op welke dag eindigt cyclus IV zo abrupt? Ik heb in dit geval aangenomen dat we hier wellicht te maken hebben met het zomerseizoen van 2007, zoals al eerder is getoond in een graancirkel bij Yatesbury.

Daarin werd het zomerseizoen van 2007 gedefinieerd met een verloop van 87 dagen van 30 mei tot 24 augustus. Binnen deze bij benadering aangegeven tussentijd vallen vier volle manen: op 1 juni, 1 juli, 30 juli en 28 augustus. Men kan dus naar alle redelijkheid aannemen dat cyclus I op het East Field staat voor de volle maan op 1 juni, cyclus II voor die van 1 juli, cyclus III voor 30 juli en cyclus IV voor een volle maan op 28 augustus (welke niet bereikt wordt).

Een kalenderinterpretatie voor cyclussen I, II, en III
Met dergelijke hypothetische toewijzingen in gedachten, kunnen we nu elk van deze vier maancyclussen interpreteren op basis van onze moderne jaarlijkse kalender. Cyclus I begint met een nieuwe maan op 17 mei, vordert naar een volle maan op 1 juni en eindigt met een nieuwe maan op 15 juni. Cyclus II begint dus met een nieuwe maan op 15 juni, vordert naar vol op 1 juli en eindigt met een nieuwe maan op 14 juli.


Maancyclus I begint met een nieuwe maan op 17 mei, vordert naar een volle maan op 1 juni en eindigt met een nieuwe maan op 15 juni.


Maancyclus II begint met een nieuwe maan op 15 juni, vordert naar vol op 1 juli en eindigt met een nieuwe maan op 14 juli.

De graanartiesten maakten klaarblijkelijk twee fouten bij het afbeelden van cyclus II. Ten eerste, de volle maan daarin op 1 juli laat een iets kleinere cirkel zien dan die van 2 juli. En ten tweede, een serie van hele kleine cirkeltjes verschijnt aan beide zijden van cyclus I vanaf waar de maan haar halve lichtsterkte krijgt. In cyclus II zijn deze kleine mini-cirkeltjes doorgetekend helemaal tot aan de nieuwe maan van 14 juli.

Cyclus III is enkel gedeeltelijk getekend, dat is te wijten aan haar kleinere maat in het veld dan die van cyclus I en II. Als we de kalendertoewijzingen van hierboven volgen dan begint de cyclus met een halve maan op 22 juli, vordert tot vol op 30 juli en eindigt op een halve maan op 7 augustus.


Cyclus III is enkel gedeeltelijk getekend, dat is te wijten aan haar kleinere maat in het veld dan die van cyclus I en II.

De maansymboliek die is gebruikt in cyclus III lijkt heel erg op een andere serie van maansymbolen die we zagen in de twee graanformaties bij Trottiscliffe op 20 juni 1999. Eén afbeelding toont drie maansikkels en de andere laat een diagram van drie overlappende maanfasen zien.


Een eerdere graancirkel in Trottiscliffe 1999, welke deze maanfase-interpretatie bevestigt

Elk van deze fasediagrammen laat de helft van een 29,5 dagen maancyclus zien, beginnend met een nieuwe maan op dag 1, dan voortgaand naar een volle maan op dag 14 of 15. Deze twee graancirkels bij Trottiscliffe schijnen zonder twijfel te bevestigen dat de drie lange en één korte boog, te zien op het East Field in 2007, werkelijk diagrammen van maanfasen zijn.

Een kalenderinterpretatie voor cyclus IV
Uiteindelijk belanden we bij de kern van onze analyse en dat is de op afwijkende wijze afgebroken cyclus IV. Het begint met een lange, smalle staart (net als bij cyclus I aan de andere kant van het veld) die is gevat tussen de twee ‘nieuwe manen’ van cyclus I en II.


Maancyclus IV eindigt zes dagen na een nieuwe maan: 13 tot 18 augustus 2007?

Maar in plaats van door te gaan tot een volle maan, zoals we ook zien in cyclus I en II, begint cyclus IV met een nieuwe maan (vermoedelijk op 13 augustus), en breekt dan onverwachts af, zes dagen voordat de volle maan van 28 augustus is bereikt.

Wat kan dat te betekenen hebben? Is er wellicht iets speciaals aan deze datum van 18 augustus 2007 in de nabije toekomst? Een dramatische toename van bewolking misschien?

Een verwante kalendervoorspelling van 2005
Een andere graancirkel van 2005 verschaft ons ook een datum in de nabije toekomst van midden augustus 2007. De cirkel bij Wayland’s Smithy toont een hexadecimale datum van 14-5-11 in onze huidige 52-jarige Maya-kalender. De belangrijkste zaak was om te achterhalen op welke dag onze huidige 52-jarige Maya-kalender begonnen is en eindigt. Als we de 365,25 dagen cyclus van de zon nemen dan bevat de lange kalenderperiode 52 x 365.25 = 18,993 dagen


Tarweformatie met een geschatte diameter van 100 meter, gemeld op 9 augustus 2005 nabij de grafheuvel van Wayland’s Smithy (cirkel van bomen) nabij de grens van de graafschappen Oxfordshire en Wiltshire, Engeland.
Luchtfoto © 2005 Steve Alexander

Als we er dus voor kiezen dat onze huidige 52-jarige Maya-kalender eindigt op 22 december 2012 (zoals ook getoond op Silbury Hill in 2004), dan kan deze kalender begonnen zijn op zowel 22 december 1960 als op 4 januari 1961. De eerdere omzetting van de hexadecimale datum 14-5-11 is 14 tot 17 augustus 2007, terwijl de laatstgenoemde cirkel een datum aangeeft van 16 tot 19 augustus 2007.

Geen van beide waarden ligt ver van 18 augustus 2007 af, zoals wordt gesuggereerd door de kwantitatieve studie van de patronen op het East Field. Zelfs als onze keuze van de fase van het East Field een maand eerder zou moeten zijn, dan nog schijnt het nieuwe plaatje te zeggen: ‘zes dagen na een nieuwe maan’.

De noodzaak van een derde datumafbeelding
Staat er werkelijk iets te gebeuren op 18 augustus 2007? Dat weet ik niet, het lijkt allemaal nogal vreemd. Maar ook de graancirkelpatronen zijn vreemd!

Laten we hopen dat deze graancirkelmakers de menselijke, aangeboren cynische aard begrijpen en ons binnenkort een derde of zelfs vierde datumafbeelding verschaffen.

Een gedetailleerde kennis van de graancirkels uit het verleden is essentieel als men de nieuwe tracht te interpreteren. Als men tracht de nieuwe en complexe afbeeldingen zoals die op het East Field te doorgronden, dan is een gedetailleerde kennis van de andere graancirkels in het CCC archief van 1999 tot en met 2006 absoluut essentieel om te begrijpen wat bepaalde symbolen betekenen. Daarom wil ik elke student aanmoedigen, die dit fenomeen wil bestuderen, nauwgezet het archief te bestuderen, net zoals zij een moeilijk academisch onderwerp bestuderen zoals bijvoorbeeld de Chinese karakters. Ik heb zelf al enige vooruitgang geboekt op dat gebied, maar toch wachten nog honderden belangrijke graancirkels op een verklaring.

Nawoord ufowijzer
Het blijft natuurlijk giswerk. Of 18 augustus werkelijk een bijzonder datum is dat weet ik ook niet. Ik vond het wel een interessante uitleg en ik heb al eens eerder een vertaling van de berekeningen van deze Australische wetenschapper gemaakt (zie link). Misschien staat er een nieuw 9/11 voor die datum op de agenda, of een zeer zware aardbeving, of een gamma-uitbarsting ergens in het zichtbare heelal of… We zullen het zeer binnenkort weten, maar ik zou er maar niet voor gaan verhuizen of jezelf met noodvoorraden op de zolder terugtrekken, wat komt dat komt en de meeste voorspellingen komen vaak niet eens uit.

Toch is er aan deze graanformatie iets bijzonders. In deel 1 heb je kunnen lezen dat de formatie waarschijnlijk tijdens een korte lichtflits op 7 juli is ontstaan, iets wat al zolang het graancirkelfenomeen bestaat soms wordt waargenomen. In deel 3 kun je lezen hoeveel belangstelling het leger voor deze formatie heeft en tracht mensen met zwarte, ongemarkeerde helikopters uit de formatie te jagen.

Als het graancirkelfenomeen enkel en alleen het werk van grappenmakers is, zoals niet alleen de media denkt, maar ook de officiële verklaring van overheidswege is, waarom dan zoveel belastingcentjes gespendeerd aan de missies van de talloze helikopters die urenlang bezoekers van deze graancirkel de stuipen op het lijf jagen en capriolen uithalen waarbij het kleinste stuurfoutje fataal kan zijn en er een dure heli naar de schroothoop kan en er wellicht ook doden te betreuren zijn. Waarom die officiële aandacht en inspanningen?

Deel 3 MILITAIRE HELIKOPTERS BOVEN DE EAST FIELD TARWE FORMATIE

Zie ook: 9-VOUDIGE GEOMETRIE IN GRAANCIRKEL BIJ PEWSEY WHITE HORSE VOEGT MEER GEGEVENS TOE AAN DE COUNTDOWN NAAR 18 AUGUSTUS 2007

De eerdere vertaling van een graancirkelartikel van de hand van bovenstaande wetenschapper waarin ook de periode midden augustus 2007 centraal staat:
'MAYA KLOK' IN ENGELSE GRAANCIRKELS VAN AUGUSTUS (2005)?
GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen