PRINTBARE VERSIE

DEEL 1

DEEL 2

EAST FIELD GRAANFORMATIE VAN 7 JULI 2007

Deel 3

MILITAIRE HELIKOPTERS BOVEN DE EAST FIELD TARWE FORMATIE

© 2007 door Linda Moulton Howe

Vertaling: Paul Harmans

Bron: www.earthfiles.com

Er was een vreselijk stinkende lucht die afkomstig was van de helikopter. Ik kan het omschrijven als een zwavelachtige geur, zeer krachtig! Het maakte dat mijn ogen brandde. Ik zag dat nog een stuk of zes personen aanwezig waren en ook zij hadden er behoorlijk last van. Ik zag een man overgeven in het gewas… en mijn stralingsmeter schoot de hoogte in, tussen 300 en 500… wat betekent: wegwezen, het is gevaarlijk!

Andrew J. Buckley, grafisch ontwerper, Engeland


Een zwarte, ongemarkeerde Apache helikopter hangt boven cameraman Andrew J. Buckley in de formatie op het East Field op 10 juli 2007. Het zwarte object rechts naast de helikopter is ongeïdentificeerd.
Video image © 2007 Andrew J. Buckley.

19 juli 2007/update op 27 juli 2007 Alton Priors, Wiltshire, Engeland - Op dinsdag 10 juli 2007 was Charles Mallet, de eigenaar van het Silent Circle Cafe nabij Cherhill, Wiltshire, Engeland, naar het grote patroon in tarwe op het East Field gaan kijken dat ogenschijnlijk op de vroege zaterdagmorgen van 7 juli 2007 binnen een tijdsperiode van 90 minuten moet zijn ontstaan. (zie deel 1)

Terwijl Charles Mallet enkele tarwe en grondmonsters ter bestudering aan het verzamelen is, komt er een grote, zwarte ongemarkeerde helikopter over het veld en binnen 15 meter vanaf Charles. Hij vertelde mij in een interview per telefoon: “Het was behoorlijk intimiderend, maar ik wist dat wie dat dure ding ook vloog, het niet zou laten crashen in het East Field en dat hij niet zou beginnen met het afvuren van een kogelregen over het vredelievende boerenland van Wiltshire.”

Maar wie was het nu precies die in die grote ongemarkeerde helikopter vloog en in al die andere militaire helikopters die sinds 7 juli boven de graanformatie in het East Field opdoken? Niet alleen was de militaire helikopteractiviteit de meest intense ooit waargenomen, de ongeïdentificeerde helikopters brachten ook iets mee dat slecht rook, in de ogen van mensen brandde en hen zelfs misselijk maakte, zelf tot overgeven toe, en hadden tot gevolg dat een stralingsmeter op zijn minst tot twee keer boven de veilige norm klom.

Deze week sprak ik met graancirkelonderzoeker Andrew J. Buckley, een professionele grafisch ontwerper uit Winsford, Cheshire, Engeland. Hij heeft zich sinds 7 juli geconcentreerd op het East Field en heeft zijn videocamera laten draaien terwijl de helikopters verschenen. Andy vangt aan met wat er met hem op maandag 16 juli gebeurde.


INTERVIEW:

Maandag 16 juli 2007, East Field


De gele cirkel geeft de locatie aan van het grote East Field nabij Alton Priors, Wiltshire, onderaan Knap Hill, gemarkeerd rechts bovenaan, en niet ver van Woodborough Hill, gemarkeerd midden onder.

Andrew J. Buckley: Ik arriveerde op het East Field nadat ik vanaf Woodborough Hill was komen lopen. Toen ik kwam bij wat wordt genoemd de silage pit (voederkuil), die net buiten het East Field ligt, viel het mij op dat er wat auto’s stonden geparkeerd. Het waren bestelbusjes, witte busjes. Er stond niets op en er waren er drie van en er stond een persoon bij een van de busjes. Maar ik zag ook iemand in de formatie, dus nam ik aan dat zij beiden van de witte busjes waren. Ik liep voorbij de busjes en was van plan het veld in te lopen. Op dat moment kwam de persoon die bij een busje stond naar mij toe en zei: “Excuseer mij, maar waar denkt u naartoe te gaan?” Ik zei: “Nou, ik ga een kijkje bij de formatie nemen.” Hij zei: “U begrijpt toch wel dat dit privé-terrein is?” En nog meer van dat. Er was op dat moment het een of andere project aan de gang en of ik maar uit het veld wilde blijven. Ik zei: “Oké, maar kunt u mij vertellen wat ze aan het doen zijn?” En hij zei: “Nee.”

Linda Moulton Howe: Andy, heb je hem gevraagd waar hij van was?

Andrew J. Buckley: Hij was gekleed in formele kleding, geen militair uniform, maar hij zag er wel officieel uit. Ik haalde de boer aan, ik vertelde dat ik Tim Carson de eigenaar van de boerderij kende. Maar hij reageerde daar niet echt op. Hij zei dat hij nooit gehoord had van iemand met de naam Tim Carson (de Carsons bezitten het East Field en de grote boerderij al tientallen jaren).

Op dat punt werd ik het een beetje beu en ik besloot het veld in te gaan om te kijken wat voor reactie dat zou opleveren. Ik liep in de richting van het East Field en hij liep op mij af en blokkeerde min of meer de weg. Hij zei: “Het zou nogal onverstandig van je zijn om op dit moment het veld in te gaan. Alles wat ik hoef te doen is de boer te bellen.” Ik zei: “Ik ken de boer en jij zegt net dat je hem niet kent.” Daarna trachtte ik hem in een gesprek uit te horen en ik heb enkele notities gemaakt nadat ze weg waren. (Leest uit zijn notitieboekje) Hij zei dat er personeel – hij gebruikte het woord personeel – in het East Field was.

Die kwamen terug toen ik daar stond. Deze gasten kwamen uit de formatie en ik zag ze door de tractorsporen lopen. Het was nogal vreemd. Er waren er vier of vijf en ze leken allemaal dezelfde apparatuur te dragen, wat er nogal zonderling uitzag. Ze droegen wat ik beschrijf als witte overalls en toen ze uit het veld kwamen droegen ze ook monsters. Ze hadden duidelijk plantmonsters van de tarwe en zo genomen en ze droegen dat in zakken. Ze gingen naar een van de busjes, maakten de achterkant open en legden daar de monsters in.

Voordat ze weggingen vroeg hij mij of ik nog iemand anders kende die die morgen de formatie zou komen bezoeken. Ik vroeg hem waarom hij dat aan mij vroeg. Hij zei: “Ik adviseer je er niet in te gaan omdat er een soort militaire oefening daar zal worden gehouden, dus je bent gewaarschuwd om er uit te blijven.” Ik vroeg: “Wat voor militaire activiteit?” Hij negeerde mij en stapte in een van de busjes en ze reden allemaal weg. Ze reden in de richting van Pewsey.

Daarna ging ik de formatie binnen. Ik heb altijd een apparaat bij mij dat het stralingsniveau aangeeft en dat gebruik ik altijd om de achtergrondstraling te meten. Dus toen ik het East Field inging zwaaide ik die meter in het rond en ik mat niet iets significants.

Ik hing er een tijdje rond en ik zou zo zeggen dat rond 9:30 de militaire activiteit begon, zoals hij voorspeld had. Er waren een hoop helikopters. Er waren Apache helikopters, Lynx, Gazelle en ze cirkelden allemaal continue rondom het East Field en dat is meer dan een normale oefening. Dat ging door gedurende een uur. Tegen die tijd (10:30) waren er behoorlijk wat meer mensen in de formatie die waren gekomen om te kijken.

O ja, ik heb dat allemaal op video opgenomen en om ongeveer 11:30 verscheen er één helikopter. Het was een Gazelle en die kwam zeer laag de vallei in. De heli nam een stationaire positie in boven de formatie en bleef daar een tijdje. Toen kwam hij snel naar beneden en maakte zeer lage passages over de formatie in het veld en over de mensen die in de formatie waren, inclusief ik. En het was behoorlijk intimiderend. Op een bepaald moment landde het bijna in de formatie. Het was extreem laag.

Welnu, dit ging door – ik heb het op de klok – van 11:30 tot 12:30. Tegen 12:30 was het er nog en begon toen te bewegen in de richting van Knap Hill, liet zich vervolgens naar beneden vallen en kwam zeer langzaam op grondniveau dwars over het veld. Toen het bij de graanformatie kwam, rees het iets omhoog en bleef stil hangen. Het bleef daar gedurende een paar minuten en toen, bijna onmiddellijk, begonnen ik en de andere mensen zich zeer onwel te voelen. Het kwam heel plotseling en toevallig toen de helikopter verscheen. Ik begon een vreselijke hoofdpijn te voelen en voelde mij misselijk. Mijn mond werd droog en mijn oren suisden. Het viel mij onmiddellijk op dat er twee andere personen waren (we stonden in dezelfde cirkel) en dat zij zich vreemd gedroegen. Dus ik ging naar hen toen en vroeg: “Voelen jullie je ziek?” En zij zeiden: “Ja, dat is vreemd is het niet?” De helikopter was tegen die tijd alweer verdwenen, hij vloog weg en we hebben hem niet meer gezien. Maar wij voelden ons zichtbaar onwel.

Linda Moulton Howe: Zag je dat de helikopter iets in de lucht spoot?

Andrew J. Buckley: Nee, Nee, niet op dat moment.

Stralingsmeter piekt na overkomende, laagvliegende helikopter boven het East Field.

Andrew J. Buckley: Ik had de stralingsmeter om en ik zag dat de uitlezing aanmerkelijk uitsloeg, van nul naar 60 en 80. Het fluctueerde.

Linda Moulton Howe: Wat denk jij dat de helikopter uitstraalde?

Andrew J. Buckley: Het enige waar ik aan kan denken is aan Freddy Silva (onderzoeker en auteur). In zijn boek Secrets of the Fields © 2002, valt hem een gelijkwaardig fenomeen op als hij in een andere formatie op het East Field is, dat kan wellicht in 2000 geweest zijn, en er een helikopter over komt en hij dezelfde symptomen heeft: hoofdpijn en misselijkheid. Freddy Silva verklaart het als infrasound.

Opmerking van Linda MH: Wikipedia - Infrasound is geluid met een frequentie die te laag is om opgemerkt te worden door het menselijk gehoor. De studie naar dergelijke geluidsgolven wordt soms ook wel infrasonics genoemd en het omvat geluiden die beneden de grens van het menselijk gehoor (ongeveer 16 of 17 hertz) liggen, tot wel 0,001 hertz. Deze frequentiereeks is dezelfde die gebruikt wordt door seismografen bij het bestuderen van aardbevingen. Infrasound kenmerkt zich vanwege het vermogen lange afstanden af te leggen en rondom obstakels te gaan zonder noemenswaardige verspreiding.Woensdag 18 juli 2007 meer agressieve, ongemarkeerde militaire helikopters boven het East Field

Andrew J. Buckley: Ik ben sinds 7 juli (2007) elke morgen met mijn videocamera naar het East Field gegaan, om het in de gaten te houden. En op 18 juli om exact 12:47 ’s middags (tijdsaanduiding op de videoband) keek ik naar beneden in de vallei in de richting van Martinsell Hill, wat niet zo heel ver weg ligt, en zag ik drie heldere lichten in de lucht, in een soort groepering. Het leek alsof ze zeer laag in de lucht stil stonden, juist onder de top van Martinsell Hill. Toen werd ik mij er plotseling van gewaar dat ze op mij afkwamen en ze kwamen de vallei in, zeer laag en recht op de formatie in het East Field af. Er waren drie helikopters en ik heb die nooit eerder gezien. Ik ben bekend met de meeste helikoptertypes hier, maar deze waren heel, heel erg groot en helemaal zwart en ongemarkeerd. Ze vlogen zij aan zij.

Toen ze halverwege de vallei waren verbroken ze de formatie en de helikopter aan de linkerkant vloog naar de kant waar de heuvels zijn (Knap Hill). Ze zaten heel dicht bij de grond. De helikopter aan de rechterkant vloog naar rechts en de heli in het midden vloog gewoon door totdat ze allemaal arriveerden bij de graanformatie in het East Field.

Dan, gedurende de volgende tien tot vijftien minuten – ik heb het op tape vanaf 12:47 – cirkelen de helikopters op een zeer, zeer lage hoogte rondom de formatie. Ze vlogen heel soms door de vallei en kwamen dan weer terug. De helikopter in het midden kwam extreem laag. Ze waren behoorlijk intimiderend. Het waren hele grote helikopters. De enige vergelijking die ik kan maken is met wat Gordon Stuart eens opmerkte, hij is een luchtvoertuig specialist en op een middag waren we bij de basis van het korps luchtmacht in Middle Wallop en we zagen daar een helikopter die leek op die boven het East Field en Dave zei onmiddellijk: “Dat is een SAS Special Forces helikopter.”

Ik heb een behoorlijk goed plaatje van de middelste helikopter boven het East Field op mijn video en ik kan geen markeringen of wat dan ook ontdekken. Het lijkt compleet zonder markeringen te zijn, zwart en groot.

Wat van betekenis is, is dat ze, ik denk een serie van drie passages maakten. Er waren behoorlijk wat mensen in de formatie en die waren zeer, zeer bang hierdoor. Ik bedoel, sommige mensen renden de formatie uit toen bleek dat deze helikopters zeer duidelijk intimiderend waren.

Maar bij de laatste nadering kwam de middelste helikopter weer naar beneden en bij die derde passage hadden we hetzelfde effect als we op maandag hadden, alleen was het veel sterker. Het was zeer, zeer krachtig en het leek vanuit de helikopter te komen. En deze keer was het een stuk erger. Deze keer waren er veel die moesten overgeven (lacht.) En ik moest in feite ook behoorlijk overgeven.

Er was een vreselijk stinkende lucht die afkomstig was van de helikopter. Ik kan het omschrijven als een zwavelachtige geur, zeer krachtig! Het maakte dat mijn ogen brandde. Ik zag dat nog een stuk of zes personen aanwezig waren en ook zij hadden er behoorlijk last van. Ik zag een man overgeven in het gewas. In feite schreeuwde ik naar deze mensen dat we uit de formatie moesten en dat deden we.

Andy’s stralingsmeter rijst boven de gevarendrempel

Andrew J. Buckley: Wat er nog meer gebeurde, was dat mijn stralingsmeter omhoog schoot, heel erg omhoog, tussen de 300 en 500. Er staat bij de waarschuwingen dat als de meter hoger komt dan 275, er dan stralingsgevaar is. De stralingsmeter die ik heb is gebruikt bij kerncentrales om de stralingsniveaus te meten. Als het boven de 275 komt, dan geeft het een signaal af en dat gebeurde dus op woensdag in het East Field en dat betekent: wegwezen, het is gevaarlijk!

Linda Moulton Howe: Dat betekent Andy, dat de drie grote, ongemarkeerde en ongeïdentificeerde helikopters iets uitstraalden waardoor jij moest overgeven, maar er zou dus ook straling bij betrokken zijn?

Andrew J. Buckley: Daar lijkt het wel op. Deze meter pikte een zeer hoog niveau van straling op en daalde plotseling toen de helikopters verdwenen. Dat geeft mij het idee dat de straling verband hield met de drie helikopters.

Linda Moulton Howe: Zag iemand van jullie iets van een spray vanaf de helikopters komen?

Andrew J. Buckley: Ik kon het ruiken en ik had het idee dat er iets vanuit de helikopters kwam, maar het is moeilijk uit te maken. Het leek kleurloos te zijn.

Maar wat er later die middag gebeurde was dat Foeke Kootje met zijn videocamera in de buurt van Woodborough Hill aan het filmen was en er een Apache helikopter zeer laag cirkels begon te draaien. Ik en anderen waren bij de silage pit in de buurt van het East Field. De helikopter bewoog zich tussen ons en Woodborough Hill en er werd iets gedropt vanuit de helikopter en dat liet een roze spoor na in de lucht dat recht naar de grond kwam. Het bleef een tijdje in de lucht hangen en er was een ongewone geur, het was een vreemde geur, niet zoals gewone rook of zoiets.


Andere ooggetuigen

Ik (Linda Moulton Howe) heb met andere ooggetuigen over de gebeurtenissen op 18 juli gesproken. Gill Nicholas bezoekt al graancirkels sinds ze 20 jaar geleden verschenen. Ze heeft voorheen ook helikopters boven graancirkels gezien. Maar ze vertelde mij aan de telefoon dat ze nog nooit helikopters heeft gezien die zo groot en geheel zwart waren als die ze op 18 juli 2007 zag. Gill was met haar Australische vriendin Megan bij de silage pit bij het East Field toen beide vrouwen een zeer grote, geheel zwarte en ongemarkeerde helikopter zagen die tot op 3 tot 4 meter boven de hoofden kwam van een jong stel dat in één van de cirkels van de formatie stond. Het stel haastte zich het veld uit, duidelijk van streek door de laaghangende helikopter.

Toen zagen de vrouwen tussen Tawsmead Copse en Woodborough Hill een andere helikopter hangen. Gill vertelde dat die helikopter een gas losliet dat neerspiraalde over het gewas en dat het gas een grijze kleur had. Verderop in het veld, meer naar Woodborough Hill, waren nog twee kennissen, Foeke en Connie Kootje uit Nederland, met hun videocamera aan het filmen. Foeke en Connie zagen beiden, wat zij noemden, twee projectielen die uit de helikopter kwamen, net voordat ze een roze rookwolk in de lucht zagen. De Kootjes, Andy Buckley en anderen hebben in de velden tussen Woodborough Hill en het East Field gezocht naar objecten die mogelijk zijn gedropt, maar tot op heden hebben ze niets ongewoons kunnen vinden.

Andy Buckley ging ook naar de eigenaren van het East Field en vroeg Tim Carson of hij wist wat de helikopters aan het doen waren. Ondanks dat Andy Tim Carson al verscheidene jaren kent en met hem over graancirkels heeft gesproken, wilde Tim Carson op de dagen van 16 tot 20 juli, terwijl er mannen met witte, ongemarkeerde busjes plantmonsters van het East Field namen en er al die ongeïdentificeerde militaire helikopters laag over het veld bleven vliegen die de bezoekers angst aan jaagden en hen ziek maakten, niet met Andy praten. Andy deed ook navraag over een Zuid Afrikaanse man die in een grote zilveren Hummer rondreed. Andy en anderen hebben de Hummer-chauffeur regelmatig ontmoet en de man kwam heel vijandig over en weigerde met iemand te praten.
GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen