PRINTBARE VERSIE

STRIPTEKENAAR LODE DEVROE

Door Paul Harmans

Augustus 2005


Graancirkel-stripboek
Begin augustus kreeg ik van de Belgische striptekenaar Lode Devroe een paar bladzijden toegestuurd die bestemd zijn voor zijn nieuwe Nederlandstalige graancirkel-stripboek.

Hij vroeg mij of ik die op ufowijzer wilde tonen om zodoende alvast wat bekendheid voor zijn werk op dit gebied te krijgen. Natuurlijk doe ik dat graag, zeker omdat Lode al vele jaren oprecht is geïnteresseerd in het graancirkelfenomeen en van plan is om in zijn strip de feiten weer te geven zoals ze zich elk jaar in en nabij een groot aantal graancirkels voordoen. Lode is een begaafd tekenaar en zijn stripboek zal veel mensen aanspreken. Bij een goede ontvangst door het lezerspubliek staat dit eerste deel misschien wel aan de geboorte van een hele reeks strips, gebaseerd op de harde feiten en bewijs rondom de vele raadsels en fenomenen waarvan de orthodoxe wetenschap vindt dat ze het niet waard zijn om naar te kijken. Stripboeken worden gretig gelezen door de jeugd, maar ook volwassenen lezen ze massaal en zijn soms fervent verzamelaar. Een stripboek zal het graancirkelfenomeen bij een deel van de bevolking beter bekend maken en zal een aantal daarvan ertoe aanzetten meer te weten te komen over een fantastisch en enigmatisch gebeuren dat elk jaar plaatsvindt en ten onrechte door de media wordt genegeerd.

Dit is wat Lode zelf over zijn werk zegt:
‘Ik ben illustrator/striptekenaar. Ik illustreer al 15 jaar in diverse tijdschriften (voornamelijk in België). Ik volg al 20 jaar UFO/graancirkel-literatuur. Het is m'n plan om een stripreeks te maken rond deze verboden wetenschap. Het is m'n bedoeling doorheen m'n strips en illustraties de ware toedracht van deze raadsels aan te raken. Recent ontdekte ik jouw fantastische site. M'n eerste album zal gaan over de Julia-set graancirkels nabij Stonehenge in 1996.'

'Inderdaad toeval of synchroniciteit mbt tot graancirkels (zoals ik het wel es tegenkom in de boeken van Janet M. Ossebaard of Lucy Pringle) is een interessant gegeven voor stripverhalen. Vooral als er meerdere verhaallijnen zijn met verschillende personages en dito locaties. In m'n lang verhaal over graancirkels maak ik daar gebruik van.'

'Ik stuur je in bijlage een zestal pagina's van m'n strip over graancirkels. In totaal heb ik er 8. Voorlopig is dat genoeg om uitgeverijen te contacteren. Maar ik wacht aldus nog op m'n site om tot de invasie op de uitgeverswereld over te gaan.'

'Stripverhalen zijn geen wetenschappelijke studies. Het gaat er me om een spannend verhaal te vertellen en de lezer als extra toch een beetje aan het denken te zetten over onze leefwereld en onze kennis er over. Let wel: ik noem me noch een believer, noch een non-believer. Ik ben gewoon heel gefascineerd door deze 'not done' onderwerpen. Als een non-believer hardnekkig volhoudt en me zegt dat ik beschaamd zou moeten zijn om in deze dingen te geloven, prikkelt dat alleen maar m'n nieuwsgierigheid. Als een believer zonder enige argumenten zegt dat 'ze er zijn', dan begin ik dat verdacht te vinden.’

De Critters
Lode Devroe is momenteel ook bezig aan een kort stripverhaal over de critters. (Critters zijn volgens sommigen niet eerder ontdekte levensvormen die in de hogere lagen van onze atmosfeer leven en wellicht een deel van het UFO-fenomeen kunnen verklaren.)

Dit schrijft Lode erover:
‘En om es een expliciet 'not done' onderwerp te behandelen in een strip, wars van elke maatschappelijke fatsoenlijkheid, dan zijn het de critters van Trevor James Constable wel. Het ideale vehikel om onze kijk op onszelf es aan de tand te voelen, en es verder te kijken dan onze horizon. En dat laatste is altijd m'n drijfveer geweest om er stripverhalen over te maken.'

'Ook al is er allemaal niets van waar van al deze fenomenen, dan hebben we tenminste ons eigen menszijn in dit heelal voor even in vraag gesteld. Eén feit zouden we altijd in het achterhoofd moeten houden: we zijn niet alwetend.'

'Het wordt een kortverhaal van 8 a 10 webpagina's die bedoeld zijn voor de stripsite www.pulpdeluxe.be Het artikel The Case For The Critters vond ik zeer intrigerend, bizar en origineel. Ik had voordien nog nooit van Constable gehoord. Nochtans lees ik al 20 jaar UFO-boeken, maar nimmer was er sprake van de man en zijn theorieën. En dat terwijl z'n eerste boek al van eind jaren 50 dateert. Op zich al vreemd.’


GRAANCIRKELS PAGINA