PRINTBARE VERSIE

DÉ ALTERNATIEVE ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST

Door: Dick

Juli 2008


Voorwoord Paul Harmans
Naar aanleiding van de diverse artikelen in Frontier en op Internet over de Hongaarse magneetstroomconverters nam Dick contact met mij op. Dick is al langer met deze nieuwe energievorm bezig. Zo is hij onder andere in Amerika geweest om daar nog weer andere energievormen te bekijken, vormen van energie waarvan de meesten van ons nu nog denken dat ze niet bestaan en dus ook niet opgewekt kunnen worden. Ook is Dick eind januari 2008 in Hongarije in de EBM - testruimte (Energy By Motion) geweest waar de verschillende prototypes magneetstroomconverters staan die in Houston, Toronto en London zijn ontwikkeld. Hij heeft daar een draaiend prototype gezien waar meer energie uitkwam dan erin ging! Binnenkort gaat hij ook naar Zwitserland waar inmiddels een huis, tuin en keuken-unit van 15 kW getest is die nagenoeg klaar is voor productie, en reken maar dat het storm gaat lopen zodra daar op in te schrijven is. Hij heeft daar inmiddels een uniek financieringssysteem voor ontwikkeld waarbij de opbrengsten weer ten goede moeten komen aan moeder aarde (t.a.v. duurzaamheid en welzijn zowel hier in het westen als elders).

Dick heeft onlangs een voorzichtig en persoonlijk contact met de Nederlandse politiek gehad en laat mij weten dat zijn verhaal positief is ontvangen, vooral zijn zorg om nog meer kolencentrales te bouwen stond daarin centraal, laat staan kerncentrales. Een van zijn collega's heeft zelfs al een presentatie bij de Shell gegeven over deze nieuwe vorm van energie opwekking, stel je voor! Het gaat er dus om dat "men" begint te beseffen dat er grote veranderingen op komst zijn en dat daar voor open staan beter is dan de zaken te negeren of de nieuwe ontwikkelingen tegen te spreken. Dick wil nog even wachten met het op Internet vrijgeven van zijn contactgegevens, maar zodra de zaken gaan draaien zal hij beslist beschikbaar zijn voor geïnteresseerden (dat men b.v kan inschrijven op de unit van 15kW) en een presentatie kan geven aan groepen belangstellenden. Hij schreef onderstaand artikel waarin hij alvast het een en ander uit de doeken doet.


Supermagneetstroomconverter EBM Power Plant


8 juli 2008
Hardinxveld
Van Dick

Geachte Lezer,

Betreft: Dé alternatieve energiebron van de toekomst.

Ja, er is een alternatieve bron van energie die onuitputtelijk is en waar geen gram CO2 bij vrij komt en NB ook geen fossiele brandstof bij nodig is n.l. "Nulpuntenergie", ook wel “Vrije Energie” of “Energy from space” genoemd. Ja dit klinkt natuurlijk heel futuristisch en haast ongeloofwaardig maar ik zeg dan: wat je niet weet dat mis je niet, .... maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat.

Al meer dan 100 jaar zijn mensen gefascineerd en op zoek geweest naar dit fenomeen. Ik noem een Nikola Tesla, Victor Schauberger, John Keely, Wilhelm Reich, Tom Bearden en nog vele anderen. Hierbij stelt men dat álles om ons heen energie is en dat men alleen de kunst moet ontwikkelen om uit die “zee van energie”, energie af te tappen, zomaar, gratis!

Ik ben nu op het spoor dat het realiteit aan het worden is n.l. dat de doorbraak om ons mondiale energieprobleem op te lossen nabij is, en juist op het moment dat de hele wereld zich enorm druk maakt over de enorme CO2 uitstoot, de opwarming van de aarde t.g.v. het broeikaseffect en de enorme toename aan energiegebruik (vooral fossiele brandstof) in de wereld. Dit heeft weer tot gevolg dat we o.a. kolencentrales moeten bouwen en misschien zelfs wel kerncentrales met alle nare gevolgen van dien. De vicieuze cirkel in de vorm van een negatieve spiraal is dan weer rond n.l. nog méér van juist dat wat we niet willen.

Waarom schrijf ik dit? Omdat ik altijd al een sterke betrokkenheid heb gehad t.a.v. energiebesparing. Zo had ik o.a. een eigen windmolen (waarbij de energiemeter achteruit liep!) en een HR-ketel ontwikkeld toen er nog helemaal geen sprake van was wat “hoog rendement” betekende(!) maar bovenal mijn zorg om de toekomst van moeder aarde die we op een verschrikkelijke manier aan het ondermijnen/uitputten zijn.

Wat is de stand van zaken t.a.v. deze Vrije Energie:

1. ik heb in Budapest (eind januari ‘08) een unit gezien die meer energie leverde dan er werd ingestopt! Het basisprincipe is het werken met permanente magneettechnologie. De uitvinder, prof. Szabo, heeft hier >20 jaar aan gewerkt! Momenteel worden er 2 van deze units gebouwd van elk 1500kW (EBM genaamd= Energy By Motion)waarvan er 1 mogelijk eind ‘08 beschikbaar komt en als demonstratie model opgesteld gaat worden in Heidelberg/Duitsland. Na de testen zal er een grotere unit gebouwd worden van waarschijnlijk ca. 15MW (15.000kW) en daarna zijn er al tekeningen voor één van 75MW (75.000kW).

2. Een heel andere en veel kleinere unit die al getest en geoptimaliseerd is in een lab in Zwitserland levert ca. 15kW. Van deze unit worden momenteel de tekeningen gemaakt voor massaproductie en is uitermate geschikt voor kleinschalige energieopwekking bij particulieren thuis.

3. Begin juli ‘08 ben ik in Akron-Ohio geweest en heb daar een unit gezien waar 10 á 15 maal meer energie uitkwam dan er ingestopt werd. Dit principe werkte op zwaartekrachttechnologie. Echt heel fascinerend. Er wordt momenteel een veel grotere unit gebouwd die begin augustus getest zal gaan worden.

Hoewel we nog op een heel bescheiden manier hiermee om willen gaan wil ik u toch hiervan op de hoogte stellen omdat de belangen t.a.v. onze toekomstige energievoorziening met de bovenstaande ontwikkelingen van grote (revolutionaire) invloed kunnen zijn op de besluitvorming hierover.

Stelt u zich eens voor dat de kleine machine 15kW continu levert dan is dat 130.000 kWh/jaar, décentraal opgewekt, waarvan het grootste deel teruggeleverd wordt aan het net met aftrek van niet alleen het eigen elektriciteitsverbruik, maar tevens de warmte voor verwarming via een boilersysteem aangesloten op de CV. Dus is er dan géén elektriciteit en géén gas meer nodig! Indien er b.v. slechts 50.000 á 70.000 huishoudens zo'n unit thuis hebben staan kan er een complete kolencentrale minder worden gebouwd, nog afgezien van het feit dat er dan ook geen atoomcentrales meer nodig zullen zijn! Ja, hiervoor zal toch eenieder warm lopen!?

Bij deze wijs ik u op een stuk uit het boek van: Jan Wicherink: “Ontheemde Zielen Ontwaken”, een samengaan van wetenschap en spiritualiteit: Hfdst.4: "Het Nulpuntsveld". Het boek is zelfs gratis te downloaden via: http://www.soulsofdistortion.nl en klik dan op de Nederlandse vlag. Het boek is zeer aanbevelenswaardig door de veelzijdigheid en antwoord gevend op wezenlijke vragen. Dit geldt ook voor het boeiende boek van: Lynn McTaggart: “Het Veld”, zoektocht naar de geheime krachten van het universum.


Met vriendelijke groet,

Dick,

Website van Dick: http://www.freeenergy4all.nl/welkom


Zie b.v. ook het artikel in het grensverleggende tijdschrift “Frontier” over Nulpuntenergie:
http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen