PRINTBARE VERSIE

NIEUWSBRIEF FREEENERGY4ALL

Door: Dick Korf


Beste geïnteresseerde mensen in de Vrije Energie-unit van FreeEnergy4All
Vooral voor diegene die zich al in het begin aangemeld hebben wordt het de hoogste tijd om op de hoogte gesteld te worden van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan met de vraag wat nu de stand van zaken is.

Ik heb al eerder op het punt gestaan om deze nieuwsbrief rond te sturen echter steeds deden zich weer nieuwe ontwikkelingen voor die om uitstel vroegen.

Maar nu bij deze op 26-01-'09.

De unit waar het om gaat bestaat uit een motor en een generator, beide werken met z.g. "overunity" wat betekent dat er meer energie uitkomt dan er in gaat. De machine kan 12-20kW leveren afhankelijk van het toerental. Het definitieve toerental wordt echter bepaald door de netfrequentie omdat hij te allen tijde op het net wordt aangesloten, wat bij ons 50Hz (=3000/min) is.

De unit is inmiddels getest en geoptimaliseerd (kinderziekten opgelost e.d.) in een laboratorium in Zwitserland en zou gereed zijn voor definitieve testen door derden om uiteindelijk de unit af te nemen. Men heeft mij gevraagd om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen.

Ik heb al enkele malen op het punt gestaan om daar heen te gaan wat echter op het laatste moment weer moest worden afgelast door o.a. 2x opname van de eigenaar van het lab in het ziekenhuis vanwege hartproblemen.

Inmiddels zijn er communicatieproblemen tussen het bedrijf dat de licenties uitgeeft en het lab en men heeft nu mij gevraagd om zelf rechtstreeks contact met het lab op te nemen. Van het bedrijf in Duitsland, dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft, ben ik inmiddels ook vertegenwoordiger geworden.

De communicatieproblemen hebben vooral te maken met het vragen van het lab van een som geld voordat het apparaat mag worden gezien, getest en kan worden afgenomen. Hiervoor zoeken we nu een juiste sleutel om op een positieve en constructieve manier aan tafel te komen zitten, in aller belang maar vooral ook in het belang van het grote geheel.

Wat indien de unit is getest en wordt vrijgegeven?
Als dit achter de rug is, en dat kan /zal m.i. niet lang meer duren, dan heb ik de toezegging dat ik als eerste de licentie voor Nederland krijg en dat ook de unit naar Nederland komt (!).

Het is dan de bedoeling dat er 5 nieuwe units gebouwd gaan worden die dan getest kunnen worden of ze voldoen aan wat er verwacht mag worden.

Tegelijkertijd lopen de testen van de unit uit het lab t.a.v. b.v. het opstarten, stabiliteit, beveiligingen, wat als het net wegvalt, enz.

Pas als ook deze 5 nieuwe units aan alle verwachtingen voldoen zal gestart worden met serieproductie en later massaproductie.

Er is zo een vrij veilige weg gekozen omdat ik wil voorkomen dat er units op de markt komen die nog allerlei kinderziekten zouden (kunnen) hebben.

Op dit moment gaat het er om dat de unit die in het lab reeds uitgebreid getest is wordt vrijgegeven en naar Nederland komt. Daar ga ik voor!

Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn worden jullie op de hoogte gesteld.

Inmiddels ben ik gestopt bij mijn vroegere werkgever als innovatiemanager om me helemaal op bovenstaande te kunnen richten. Ook andere revolutionaire projecten spelen hierbij nog n.l. een "nulpuntenergie-unit" van ca 1500kW uit Budapest en een "Clean Air-unit" uit Brazilië die de CO2 uit rookgassen via z.g. plasmaverbranding afbreekt en omzet in pure koolstof en zuurstof waardoor NB het hele CO2 probleem opgelost zou kunnen worden....!

Hartelijke groet,

Dick Korf


Zie ook: DÉ ALTERNATIEVE ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST

Er kan nog ingeschreven worden voor de Zwitserse unit, ga daarvoor naar de volgende website:
http://www.freeenergy4all.nl


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen