PRINTBARE VERSIE

DEEL 1

DEEL 2


VELE STEMMEN, ÉÉN GEEST

Over het leven en ervaringen van Dr. Dan Burisch

Transcriptie en vertaling: Hans Bruin

http://www.eaglesdisobey.net

Deel 3


Voorwoord ufowijzer
Het laatste deel van de transcriptie van de DVD van Dan Burisch. Persoonlijk had ik er meer van verwacht, er staan goede stukken op waarin interessante informatie wordt verstrekt, maar er zit ook het een en ander tussen dat zo weggelaten had kunnen worden. De boodschap in het algemeen is acceptabel, hoewel natuurlijk veel mensen het te religieus getint zullen vinden, maar alweer, kunnen we met zekerheid beweren dat religie geen deel uitmaakt van het menselijk bestaan? En dan bedoel ik meer religie op spiritueel niveau en niet zoals de grote geloven op aarde hel en verdoemenis preken als we niet snel zullen luisteren naar wat zij als de enige waarheid opdringen.

Wil je meer weten over de ‘Stargates’ en wat ‘Looking Glass’ precies inhoudt, kijk dan op de website van ‘Project Camelot’, daar vind je de laatste twee delen van het interview dat Bill Ryan en Kerry Linn Cassidy Dan Burisch onlangs (aug. 07) afnamen en Kerry Linn Cassidy stelt de juiste vragen en begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Ik heb het idee dat, mocht Dan Burisch nog een derde DVD uitbrengen, hij beter haar als interviewster kan uitnodigen, dat geeft de zaak diepgang en het komt het intellect van Dan ten goede. Over de indringende vragen van Kerry Linn moet hij regelmatig goed nadenken en zorgvuldig zijn woorden kiezen, zodoende komt de beste informatie naar buiten.

Stargate secrets deel 1 en 2: http://projectcamelot.net/dan_burisch.html


(Tekst in beeld: Nadat we in gebed bijeen waren en deze wijsheid hoorden, gingen we nog meer hoop voor te toekomst voelen, denkend aan de hulp die onze verwanten onder de grote ‘Native American Nations’ en de ‘First Nations of Canada’ ons zouden kunnen verlenen als opzichters en mogelijk bestuur van zulke technologie zoals we die overwegen naar buiten te brengen…)

Marcia McDowell: Maar het probleem van dit bepaald soort technologie is natuurlijk dat het een keerzijde heeft zo lang we ons in deze zone bevinden, we kunnen het risico dan niet nemen.

Dan Burisch: Het punt is, dat er beveiligingen in de machine zullen moeten worden ingebouwd, zodat de machine niet kan functioneren tijdens bepaalde posities voor de ringen. Er zouden voorzieningen moeten worden ingebouwd, zodanig dat ze fysiek niet in deze posities kunnen worden gebracht zonder de machine te vernielen als je dat zou doen. Daarom wilde ik de oorspronkelijke Amerikanen als bestuur voorstellen.

Marcia McDowell: Maar ik dacht dat de machines zichzelf konden aanzetten als ze op de juiste manier zijn ingesteld, gewoon omdat ze bestaan.

Dan Burisch: Alleen als ze de ringen in de positie kunnen zetten om in de toekomst of het verleden te kijken…

(Tekst in beeld: Een werkelijke technologie gebaseerd op de bouwtekeningen die Dan memoriseerde uit Area 51/S-4 en zijn tijd in de Majestic archieven? Gesteld dat we beveiligingen kunnen inbouwen, wat zou het echt kunnen doen?)

Dan Burisch: Het zou zijn… ik bedoel, van wat ik van de werking begrijp en nogmaals, ik ben geen fysicus, maar wat ik van de werking begrijp is het een verplaatsing en reorganisatie van informatie en dan wordt het materiaal aan de andere kant fysiek gebruikt om het te reconstrueren, maar ik weet niet hoe dat precies werkt, maar weet je, als we de…

Marcia McDowell: Hoor eens, dat stond nog in de kinderschoenen toen jij ermee te maken had.

Dan Burisch: Ik kan ze het helpen bouwen en dan kunnen de fysici uitwerken wat het allemaal betekent, als we een team daarvoor bij elkaar hebben. Maar het gegeven dat toen ‘Looking Glass’ in een afgesloten systeem was geplaatst, het mogelijk was een gegeven gas te verwijderen uit de lucht rond ‘Looking Glass’, ik weet alleen niet waar het gas naar toe ging.

Marcia McDowell: Neem me niet kwalijk, maar ik bedoel, het beeld wat ik kreeg toen je het de eerste keer beschreef, was…

Dan Burisch: Kleine J-Rods ergens op een planeet die omhoog naar ons kijken en zeggen: “Huhhhh, we zullen je krijgen! (lachend) Burisch!”

Marcia McDowell: Toen we hier voor de eerste keer over spraken stelde ik me voor – laten we zeggen, we hebben een gesloten systeem en je wilt selectief kooldioxide verwijderen – het zo af te regelen dat de kooldioxide kan worden verwijderd. Ik stelde me het voor als het verwijderen van de kooldioxide uit die omgeving, maar dat het bijvoorbeeld als een klont koolstof of een andere klomp materiaal dat dan zou moeten worden bewerkt en ik dacht dat het totaal nieuwe handelsgebieden zou openen, waar mensen bijproducten zouden kopen en dat als basismateriaal voor andere technologieën zouden gebruiken.

Dan Burisch: Dat is een mogelijkheid waarbij ‘Looking Glass’ als een knooppunt zou werken, één of twee knooppunten. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de kooldioxide zou worden verwijderd vanuit de ene, en vervolgens worden gezift en doorgegeven naar de andere kant, naar een ‘Looking Glass’ fabriek met toegang tot industriële containers waar het dan kan worden herverwerkt…

Marcia McDowell: …die het dan zouden hergebruiken en het zou mogelijk worden nieuwe industrieën te ontwikkelen en nieuwe technische toepassingen, gebaseerd op de beschikbaarheid van nieuwe grondstoffen, wat…

Dan Burisch: Ik zou het prachtig vinden als we zoiets naar de maan zouden kunnen sturen en we konden dan met grondstoffen van de aarde naar de maan iets in weinig tijd opbouwen.

Marcia McDowell: Dat zou mooi zijn…

(Tekst in beeld: De sleutel is de balans te vinden. Zoals Dan’s ondervragingen hebben onthuld, memoriseerde hij een grote hoeveelheid materiaal van Majestic-12, Area-51/S-4, toen hij zijn ambt bekleedde. In het bijzonder vanwege de omstandigheid dat we ons op dit moment in een galactische positie bevinden waar verkeerd gebruik van deze technologie verwoestend zou kunnen zijn.)

Dan Burisch: We zitten momenteel in een ompoling van het Aards magnetisch veld (polar flip)…

Marcia McDowell: Dat gebeurt regelmatig.

Dan Burisch: Inderdaad, en als dit langzamerhand naar een punt schuift waar het instabiel wordt en er een ompoling plaats zal vinden, zal er een overgangsperiode zijn. We zullen waarschijnlijk prachtige nachten hebben met aurora verschijnselen.

Marcia McDowell: Oh, ze zullen mooi zijn, maar waar ik aan zit te denken is…

Dan Burisch: Als het zich maar weer hersteld (de stabiliteit), is het prima.

Marcia McDowell: Waar ik eigenlijk naar toe probeer te komen is, dit heeft alles te maken met het in werking hebben van verboden technologie, omdat de overtollige energie in de aarde zou worden geleid, die daardoor zou worden gedestabiliseerd, en dit zou weer een fysieke verschuiving teweegbrengen die dan de overstroming zou veroorzaken.

Dan Burisch: De overstroming veroorzaken. Weet je, veel overstromingen zouden eenvoudig ontstaan omdat het water van de oceanen in plaatsen stroomt waar het daarvoor niet kon komen, het is zelfs mogelijk dat er water opwelt maar dat weet ik niet en ‘Kyo’ heeft het daar niet over, dat het daar een functie van is.

Marcia McDowell: Maar dat is volgens hun eigen geschiedenis, waar we aan gewerkt hebben om te proberen die te vermijden natuurlijk, dus zonder…

Dan Burisch: alleen kan veranderen, maar dan is de nieuwe vraag waar ’t nu naar toe gaat…

Marcia McDowell: Nou, hopelijk vindt Dan een onderbreking niet vervelend. Ik ga proberen en eens kijken of ik wat commentaar voor het slot van de DVD kan loskrijgen… Hallo Dan, ben je daar? Hallo, ik hoop dat je het niet erg vindt, kan ik je voor tien minuten lenen, ik heb wat commentaar nodig voor het eind van de DVD als je het niet erg vindt, alleen een paar van je gedachten. …camera loopt.

Dan Burisch: Ik ben een beetje verbaasd dat je er klaar mee bent, met de DVD…

Marcia McDowell: Ik was eigenlijk klaar, maar steeds als ik een slot probeerde te vinden, leek het niet goed te zijn, weet je, ik…

Dan Burisch: Nou, je hebt me nu te pakken…

Marcia McDowell: Oh, goed, goed.

Dan Burisch: Het kan zijn dat je wat geknal op de achtergrond hoort, ter informatie aan de mensen die dit nu waarschijnlijk zullen zien vanavond, het is de avond dat we ‘Independence Day’ 2007 vieren. [onafhankelijksdag, Vert.]

Marcia McDowell: 4 juli 2007.

(Tekst in beeld: Ik nam even de tijd om de airconditioner af te zetten, om het omgevingsgeluid te verminderen en ging verder met filmen…)

Marcia McDowell: Ja, ik weet dat ik iets probeerde te vinden, iets dat ik in het archiefmateriaal kon vinden dat ik voor het einde zou kunnen gebruiken en, ik bedoel, ik heb heel wat uit ons archiefmateriaal ja, ik weet dat je dat niet wilde gebruiken maar er zaten dingen bij die zo goed waren, vooral toen we aan het praten waren over de ‘Morage’(?), ik moest er gewoon veel van gebruiken maar ik had niets om echt de film mee te kunnen afsluiten, weet je, en de DVD te eindigen. Ik gebruik het gedeelte waar we spraken over de belangrijke veranderingen die tot dusver zijn uitgevoerd om de verboden technologie weg te krijgen en het uit de circulatie te halen.

Dan Burisch: Goed, ik voegde net iets aan een blog op ons forum toe dat te maken had met de strafvermindering van ‘Libbey’ door de geachte president van de Verenigde Staten, dan de kleine Bush… Burisch. Ik ben toch niet slecht door hem kleine Bush… (te noemen)

Marcia McDowell: (lachend) Hij zou het niet erg moeten vinden.

Dan Burisch: Maar het is op z’n best volgens mij een wettige verandering, beschermd onder artikel twee, sectie twee van de Amerikaanse grondwet. Het is één van de dingen waar hij macht over heeft.

Marcia McDowell: Zeker.

Dan Burisch: En het stinkt naar de misdaad, het zou moeten worden onderzocht omdat het duidelijk een snelle… (?)

Marcia McDowell: Service mandaat… (?)

Dan Burisch: Juist, en weet je, zoals we gisteren via de telefoon zeiden en het was heel erg vroeg vanochtend, dat telefoontje eh… dat eh… de ‘record of history’ is nu niet langer zo makkelijk pleite. Het wordt op zoveel verschillende plaatsen bewaard en het wordt niet meer met de hand per koerier overhandigd, zeg maar.

Marcia McDowell: Nee, het is dynamisch en het is ook niet meer zo gemakkelijk toegankelijk als toen het papierwerk was, omdat de elektronische versies hiervan binnen een seconde de wereld rond kunnen gaan.

Dan Burisch: Ja, ik begrijp dat er groeiende hoeveelheid mensen die Internet hebben, bereid zijn om de nationale regering te ontstijgen, die het echt niet meer nodig hebben. De grote meerderheid echter, zoals ik dat zie en we zien momenteel dingen op aarde die nog steeds een nationale regering vereisen of een aantal nationale regeringen.

Marcia McDowell: Ja, de mensen hebben geleerd om in een zekere comfort zone te leven.

Dan Burisch: Inderdaad, en de mensen die bereid zijn om te ‘ontstijgen’ zouden volgens mij zichzelf moeten aanbieden om anderen zo veel mogelijk te helpen. Hoe meer hulp we kunnen bieden aan anderen, hoe sneller – hopelijk – zal de hele bevolking dit oppikken en de verenigde mensheid kunnen vormen die we in werkelijk zijn.

Marcia McDowell: Ik zou ook de mensen die hier een sterke mening over hebben, willen aanraden om het niet voor zichzelf te houden. Ze zouden op pad moeten gaan, ze zouden vrijwilliger moeten worden, ze zouden zichzelf hiermee moeten inlaten en een positie tot stand zien te brengen van waaruit ze het goede kunnen doen.

Dan Burisch: Juist, als je zoiets doet is wat wrijving onvermijdelijk en dat is een natuurlijk iets. Veranderingen komen nooit, maar dan ook nooit tot stand zonder frictie en controverse. Een van die wrijvingen waar we onlangs mee te maken kregen was de publicatie van de informatie over de NSSM200 [National Security Study Memorandum], het uithongeren van de derde wereld met als doel de hulpbronnen en hoe dat correleert met de situatie van de wereldwijde opwarming (van de aarde).

Marcia McDowell: Ja, dat was de NSS. Eh… dat was er één van de jaren ‘70 met eh…

Dan Burisch: Ford en Nixon… het was na Nixon met Ford en het was geloof ik Kissinger die de eigenlijke auteur was… wacht even, ik merkte dat de computer…

Marcia en Dan spelen nu even met de kat die is binnengekomen…

Dan Burisch: In elk geval is er een correlatie tussen deze doctrine voor het eh… het uithongeren, het gebruiken van voedsel als wapen en hoe dit correleert met de tegenwoordige toestand van het opwarmen van de aarde, dat een bescheiden toename van de temperatuur ten goede komt aan de gebieden waar zich de eerste en tweede wereld bevinden, terwijl diezelfde matige temperatuurstijging de groei van de landbouw in de derde wereld juist verminderd…(?) macht en het gebruik ervan als wapen met als doel de (natuurlijke) hulpbronnen.

Marcia McDowell: Absoluut, ik stel me voor…

Dan Burisch: En het is verkeerd!

Marcia McDowell: Ja, en ik stel me dan voor plotseling in een gewetenscrisis te raken en te zeggen oh, we moeten wat doen, op het moment dat het zo’n twee graden warmer geworden is, dat ten goede zou komen aan de eerste en tweede wereld als het ware, en dan… dan zijn ze er plotseling in geïnteresseerd om wat aan de opwarming van de aarde te doen.

Dan Burisch: Ja, ze zijn al aan het praten om te proberen het tot twee en een halve graad te beperken, en dit is precies in het (temperatuur)gebied waar volgens een schatting van de klimaatcommissie een decimering (van de bevolking) van de derde wereld het gevolg zou zijn.

Marcia McDowell: Alleen vanwege macht en hebzucht en…

Dan Burisch: Ja, het is droevig en het is luguber en weet je, het is dezelfde reden waarom ik de verontschuldiging in Laughlin [UFO conferentie] aanbood. Dat dezelfde mensen waar ik mee werkte, met wie ik heel nauw samenwerkte eh… en voor een korte periode eigenlijk een aantal hielp…

Marcia McDowell: J-9

Dan Burisch: Ja, dat het onder mijn verantwoordelijkheid valt om excuses voor hen te maken omdat ze er kennelijk niet de mannen en vrouwen naar zijn om dat zelf te doen.

Marcia McDowell: Precies wat Al Fast Thunder zei.

Dan Burisch: Ja, ik begrijp dat we dit jaar de Sundance kunnen doen…

Marcia McDowell: Nee, niet dit jaar.

Dan Burisch: …om te vertellen dat hij omstandigheden voelde en dat soort dingen, maar we gaan toch the ‘blue pertise’(?) doen?

Marcia McDowell: De ‘blue pertise’ (?) doen en dan eh… gaan we al onze gebeden samenvoegen en we kunnen hopelijk voor volgend jaar iets regelen om het bij te wonen, dat zou prachtig zijn.

Dan Burisch: …het uiteindelijke resultaat van dit alles is dat iedereen op een spiritueel niveau bid en een eenheid vormt, omdat we nu werkelijk onder de oppervlakte van alles aanwezig zijn, allen deel van een eenheid, een grote eenheid. En daarom is het juist nu heel belangrijk, maar er zijn krachten aan het werk die ons willen bedriegen (trying baits and switches). Een van die krachten en ik spreek hier niet rechtstreeks tot de persoon die het boek ‘The Secret’ schreef, waarvan ik denk dat…

Marcia McDowell: Oh, ik weet waar je het over hebt.

Dan Burisch: ‘Ron…(?)’ is het geloof ik…

Marcia McDowell: Nee, ik hoorde het rechtstreeks, maar…

Dan Burisch: Er is een filosofische ‘richting’, zeg maar, genaamd: de wet van de aantrekking, die eigenlijk onderdeel van het…(?) systeem is. Echter, dit is niet zoals oorspronkelijk was bedoeld om aan de mensen te geven. Er is een ander geheim, we kennen het geheim en de mensen daar zeggen waarschijnlijk: ja, zal wel, Oké… Het is waarschijnlijk tijd om het ze te laten weten. Misschien is het in feite een beetje overbodig, ik weet het niet, maar…

Marcia McDowell: Het is zeker tijd!

Dan Burisch: Het is de hoogste tijd voor hen om het te weten. ‘Het Geheim’, dat was omgetoverd in een film op DVD en met een enorme verzameling ‘elite’ op de proppen kwam om het aan te prijzen.

Marcia McDowell: Dit was het ook waar al die reclames voor waren en die kleine…

Dan Burisch: Ja, de rijken, de machtigen, hoe je rijk en machtig kunt worden en hoe de industriële giganten uit de 19e en de 20e eeuw ‘Het Geheim’ hadden begrepen en hoe mensen, de grote leiders in de geschiedenis zoals Sir Isaac Newton en Plato en zelfs Victor Hugo en vele anderen, die gelieerd zijn aan de mytische ‘Priorij van Sion’. Hoe zij ‘Het Geheim’ kenden en hoe het ze faam en fortuin bracht, dat is NIET ‘Het Geheim’!

Marcia McDowell: Het echte ‘Geheim’.

Dan Burisch: Nee, het ECHTE ‘Geheim’, en weer zullen er mensen zijn die aanvankelijk zullen zeggen: ja, het zal wel. Het echte ‘Geheim’ heeft te maken met de EENHEID waar we over hebben gesproken en we kunnen dit bewijzen, compleet bewijzen. Vier jaar voor ‘Het Geheim’ zoals de mensen het nu kennen als de wet van de aantrekking: de ‘breng het naar mij toe, breng het naar me toe’ ethiek. Ik zend dit gevoel uit en dus moeten mijn wensen worden vervuld. De ‘ik eerst’…

Marcia McDowell: ‘ik eerst, ik alleen, altijd ik’, die ethiek?

Dan Burisch: Onder de officiële regels die ze geven, is het nog steeds ‘ik eerst, breng het naar me toe, breng het naar me toe’, het is een omkering van het ‘ware Geheim’. Vier jaar voordat ‘Het Geheim’ onder het publiek bekend werd, was er een ander geheim aan de mensen gegeven door een rabbi, ene Michael Berg. En hoe ik dit weet? Nou, ik zit in een…(?) kabbalist en hij is het hoofd van het kabbalistische centrum! Hij is ook verantwoordelijk voor bestsellers zoals ‘De Weg’ en ook de vertaling van de ‘22’ geloof ik… ‘43’… de index van de delen hiervan zijn in het Engels zodat het goed kan worden… de wijsheid kon zo ook op de juiste manier worden doorgegeven aan de Engels sprekende bevolking.

Marcia McDowell: Hij is bekend, er is veel van hem gepubliceerd.

Dan Burisch: Dat is hij, en het geheim dat hij doorgaf, dat hij sindsdien altijd aan de bevolking doorgaf is afkomstig van een grotere rabbi: 'Rav Yehuda Ashlag'… En de persoon waar hij het weer van leerde heeft men niet kunnen identificeren. De ‘Rav’ was niet toegestaan, zeg maar, om de naam van die persoon bekend te maken en op die manier wordt veel wijsheid in een cultuur doorgegeven als wijsheid echt is. Mensen weten meestal niet de naam van wie de informatie afkomstig is omdat het uit ons allemaal komt.

Marcia McDowell: En de mensen die dit doorgeven zijn doorgaans heel bescheiden en ze zoeken geen roem voor zichzelf, ze willen alleen de boodschap doorgeven.

Dan Burisch: De nederigheid ontstaat door het delen en dat is het eigenlijke geheim. De enige manier waarop we bevrediging en blijdschap in onze levens als menselijke schepsels kunnen bereiken is onze essentie om te vormen van een schepsel dat neemt, ontvangt – de wet van de aantrekking – tot een schepsel waar het gaat om het delen. Dit (proces) is in de oude sagen bekend als ‘Het Trouwblijven’. Het is het trouwblijven aan God, meer als God te worden, als God het woord, de daad, de emotie van liefde… het is een schepsel dat met de ander deelt en als er meer onder ons gedeeld wordt, neemt onze blijdschap toe.

Dat is het ware geheim van de ‘rijkdom’ en we kunnen dit bewijzen. Dit boek blijft altijd op mijn bureau. Dit boek is geschreven en voor het eerst uitgegeven in 2002 door Michael Berg,…(?) van het kabbalistische centrum en de naam van het boek is ‘Het Geheim’. Dit, dames en heren, is het 'Echte Geheim’ en ik zal u precies voorlezen wat de… omdat eh… er staat hier geloof ik ook wat het geheim…

[Dan is in het boek aan het bladeren, Vert.] het is niet zoals de mensen de afgelopen jaren hebben gehoord, wat IS het geheim? Het gaat niet om het naar je toehalen van fysieke, materiële rijkdom, het gaat erom een schepsel te worden dat deelt en er staat hier en ik haal nu aan: ‘De enige manier om ware vreugde en vervulling te bereiken is door een schepsel te worden dat deelt’ U zult de verbluffende gelijkenis opmerken tussen de voorzijde van het boek ‘The Secret’ en de voorzijde van het boek (alweer…) ‘The Secret’. Als je vervolgens naar het woord ‘The’ kijkt, wat het ultieme betekent, het 'Ultieme Geheim'. En ik denk dat we ook wel iets in beeld kunnen brengen voor de DVD.

Marcia McDowell: Ja, ik zal proberen een ‘macro’ te maken zodat ze het van wat dichterbij kunnen bekijken.

Dan Burisch: Het is bijna hetzelfde lettertype, dezelfde stijl van precies dezelfde woorden.

Marcia McDowell: Oh, mijn hemel, ja.

Dan Burisch: Dat de rijkdom, de vreugde, de vervulling niet verkregen wordt door het naar je toehalen van fysieke rijkdom, geldelijke rijkdom, vluchtige macht… maar dat het gaat om jezelf aan anderen te geven. DAT, dames en heren, is de echte rijkdom. Dit geheim is geen geheim voor de oorspronkelijke Amerikanen, ze weten het… zij weten het. …maar wat in de volkscultuur is weggezakt en het materialisme is toegenomen. En dan heb je altijd de machten die je bedriegen (do the bait and switch), omdat ze weten dat de gewone man die meer wil dan wat aan de ‘gewone man’ is veroorloofd vanwege de macht en de omgang met leven en dood door de elite en hen met wereldse macht, maar zoals Woodraw Wilson zei: “Rechtvaardigheid heeft niets te maken met eigenbelang” en dat koos Woodraw Wilson om een reden, in het bijzonder als we het door een ‘aas en verwissel’ truc getroffen ‘Geheim’ in aanmerking nemen, dat de bevolking bereikte.

Marcia McDowell: …het publiek, in plaats van dat het echte geheim het publiek bereikt.

Dan Burisch: Ieder van ons moet individueel de wereld ontstijgen als een collectief en dan zullen we onze bestemming bereiken. Ik kan me voorstellen dat je mogelijk nog meer van deze DVD’s wilt aanbieden aan het publiek.

Marcia McDowell: Ik denk dat het een goed idee zou zijn.

Dan Burisch: Ik zou iedereen een kort vaarwel willen toewensen tot we elkaar weer ontmoeten. De zegeningen in ‘licht’.


Naschrift Dan Burisch en Marcia McDowell

We willen deze gelegenheid gebruiken om Al Fast Thunder te bedanken, Medicijnman en Oudste van de Lakota Natie, voor het met ons delen van zijn grote wijsheid en ons toe te staan zijn woorden voor de mensen op te nemen...

We willen ook Jim Gordon bedanken die ons toestond om zijn prachtige muziek in deze DVD te gebruiken. ‘Coyote Moon’ is te horen aan het begin en einde van de DVD en u kunt ‘The Chief’ horen spelen in het kantoor van Dan toen ik daar naar binnen ging om een geïmproviseerde discussie op te nemen.

Om meer over Jim Gordon te leren en zijn muziek, ga dan naar: http://cdbaby/cd/gordonjim

We willen ook onze dank uitspreken aan Will Sheephogan, de zoon van Bill Uhouse, voor zijn toestemming om zijn gesprekken met Dan op te nemen over Area-51/S-4 en de SAP programma’s waar hij mee te maken heeft gehad.

Voor meer informatie over het voortgaande werk van Dr. Dan Burisch en Marcia A. McDowell, Ph.D. ga dan naar: http://www.eaglesdisobey.net

Vele Stemmen, Eén Geest © 2007 door Dan B Catselas Burisch, Sc.D. en Marcia A. McDowell, Ph.D. Alle rechten voorbehouden.


Vertaling DVD Tell the World

Vertaling video Bezoek aan Frenchman Mountain

Getuigenis Bill Uhouse


Pagina Ganesh Particle

UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen