PRINTBARE VERSIE

MENSELIJK VERMINKINGSGEVAL IN BRAZILIË

G. Cope Schellhorn

Vertaling Paul Harmans augustus 2004

Als deze zaak echt aan UFO’s is gerelateerd – en op dit moment heb ik geen reden om daar aan te twijfelen – dan zullen we allemaal opnieuw, tot op zekere hoogte, onze voorlopige conclusies moeten herzien wat betreft de mogelijke specifieke bedoelingen, ethische standpunten en het algemene plan van sommige van onze buitenaardse bezoekers.

Er waren al een tijd geruchten van moord, aan UFO’s gerelateerde menselijke verminkingsgevallen, maar hard bewijs was niet voorhanden. Tot nu toe misschien. De Braziliaanse UFO-onderzoekster Encarnacion Zapata Garcia en dr. Rubens Goes hebben onlangs een serie sensationele foto’s verkregen afkomstig uit politiedossiers. Deze foto’s laten verminkingen bij een mens zien die precies lijken op de ontelbare, aan UFO’s gerelateerde, dierverminkingen die sinds de jaren zestig zijn gerapporteerd in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Op het eerste gezicht lijken zij de ergste nachtmerrie voor de ufologie.

Wat het meest verontrustend is, is dat de Braziliaanse ufologen en de politie hebben laten doorschemeren dat er mogelijk op zijn minst een dozijn of meer gevallen zijn die gelijk zijn aan de onlangs openbaar gemaakte zaak van het Guarapiranga reservoir. Als dat waar is dan is het de vraag of iets van dit potentieel nieuwe materiaal, gezien de officiële houding die nu de overhand heeft bij de westerse mogendheden, ooit het daglicht zal zien. Maar we moeten dankbaar zijn voor toevallige onthullingen, de Guarapiranga-zaak en de begeleidende foto’s zijn zo’n onthulling. Een behoorlijk buitenkansje alhoewel het verbijsterend is. Het is duidelijk dat als de Guarapiranga-zaak legitiem is, het in toenemende mate moeilijk zal zijn om vol te houden dat alle bezoekers een relatief vriendelijke houding demonstreren ten opzichte van de mens, ongeacht de plannen die zij hebben. De Guarapiranga-situatie wijst erop dat er op zijn minst één groep van buitenaardse bezoekers aan de aarde is die een complete minachting heeft voor de menselijke emoties en in feite niets geeft om de waarde van menselijk leven.

Toen ik via de Braziliaanse UFO-onderzoeker A.J Gevaerd, die de eerste was die de foto’s in zijn UFO-tijdschrift publiceerde, van de Guarapiranga-zaak hoorde werd mijn interesse gewekt en maakte ik snel plannen voor een reis naar Brazilië. In Sao Paulo ontmoette ik Encarnacion Zapata Garcia thuis bij de welbekende ufoloog Claudeir Covo en ik sprak later uitgebreid met haar. Daarna reisde ik naar Campo Grande en ondervroeg Gevaerd. Hij was zo vriendelijk mij te voorzien van kopieën van de foto’s (de beste kwaliteit die mogelijk was) van het slachtoffer van het Guarapiranga reservoir. Hij had zichzelf ervan overtuigd dat het bewijs dat de zaak ondersteunde authentiek was en dat het gerelateerd was aan UFO’s. Ik kwam tot dezelfde conclusie omdat alle andere alternatieven niet werden ondersteund door feiten of logica, terwijl de overeenkomsten met de dierverminkingen, die ik in de VS bestudeerd had, talloos waren, precies gelijk aan wat ik vele malen hiervoor gezien had.

De details van de zaak
Encarnacion Zapata Garcia hoorde van haar vriend, dr. Rubens Goes, dat hij in het bezit was van enkele tamelijk ongewone foto’s welke hij had gekregen van zijn neef, een politietechnicus, Rubens Sergio. Het waren originele foto’s van een lichaam van een man dat op 29 september 1988 was gevonden nabij het Guarapiranga reservoir en dat later werd geïdentificeerd. De naam van deze man is voor alle media en onderzoekers, inclusief UFO-onderzoekers, op verzoek van zijn familie geheim gehouden.

Het slachtoffer op de plaats waar het werd gevonden. De brancard, broek en koorden die zichtbaar zijn behoren toe aan het reddingsteam.

Na bestudering van de foto’s was Encarnacion Zapata Garcia onder de indruk van de overeenkomst van de verwondingen van de man met die van de verminkingen die werden gevonden op de karkassen van de vele aan UFO’s gerelateerde verminkte dieren. Deze kennis was niet aanwezig bij het originele onderzoeksteam van de politie en de medici die bij de zaak betrokken waren. Een verrassing was dat dr. Cuenca, hoofd van het eerste onderzoeksteam, zijn dossier van de zaak beschikbaar stelde. Dit is zo’n buitenkansje waar ik het hiervoor al over had en waar we zeer dankbaar voor moeten zijn. Het dossier bevatte de zeer belangrijke autopsiebeschrijving waarnaar ik zodadelijk zal verwijzen.

Het originele politierapport was niet buitengewoon van aard behalve de aantekening dat het lichaam, ondanks dat het extreem verminkt was, niet in aanraking was geweest met ongebruikelijk geweld, waarmee bedoeld wordt dat er geen tekenen van een worsteling of van enige vorm van kneveling aanwezig waren.

Het was het autopsierapport dat het meest onthullend was en voornamelijk als we de opmerkingen die daarin opgenomen zijn vergelijken met wat we weten van de dierverminkingszaken elders. Het is noodzakelijk om in gedachte te houden dat de personen, zoals ik hiervoor al aanhaalde, geen kennis hadden van de eraan gelijke dierverminkingen. Dat maakt de officiële opmerkingen in het rapport achteraf gezien eens te meer onthullend.

Encarnacion Zapata Garcia ontving zeven kopieën van foto’s. Ik heb de vijf meest onthullende genomen voor een beschrijving en commentaar. Het werk van de daders van deze gruweldaad, de soort van de insnijdingen, de precisie van de insnijdingen, het verwijderen van gehele interne organen door kleine openingen, het gebrek aan bloedingen, het gebrek aan geur en geen snelle ontbinding van het lichaam, zijn allemaal kenmerken van de dierverminkingen. Deze typische kenmerken lijken satanisten, een wraakactie of toevallige moordenaars uit te sluiten en gaan zelfs de capaciteiten van een moderne Jack the Ripper te boven.

Foto 1 - Gezicht
Het lichaam was in perfecte staat. De rigor mortis had zich nog niet ingezet en er werd vanuit gegaan dat het slachtoffer ongeveer 48 tot 72 uur eerder was vermoord. Er waren geen tekenen die erop wezen dat het lichaam door dieren was aangevreten en er was geen ontbindingsproces ondanks dat je beide zaken mag verwachten. Vreemd genoeg gaf het lijk ook geen geur af. Bloedingen vanuit de verwondingen waren zeer minimaal. De zwarte verkleuring die men ziet in het gezicht en andere delen is deels te wijten aan de geringe hoeveelheid licht toen de foto’s werden gemaakt en aan gestold bloed.

Zoals duidelijk is te zien zijn vlees en lippen rondom de kaken weggesneden zoals dat ook gebeurt bij dierverminkingen. Het autopsierapport vermeldt: “de ogen en oren zijn verwijderd en de mondholte is leeggehaald.” Het verwijderen van deze lichaamsdelen, inclusief de tong, is duidelijk in overeenkomst met de dierverminkingen.

Gelijke verminkingen bij een rund.

Zoals Encarnacion Zapata Garcia terecht opmerkte: “Als je deze zaak met de dierverminkingen vergelijkt, kun je zien dat zij exact overeenkomen en dat is ook de conclusie van ervaren doktoren.” De doktoren trokken deze conclusie overigens pas nadat zij foto’s hadden gezien van gelijksoortige verminkingen bij dieren, iets waar zij voordien niet van op de hoogte waren.

Het autopsierapport verklaart: “Er zijn behoorlijke stukken weefsel verwijderd van vele delen van het gezicht, hoofd en nek van het slachtoffer. Er is ook weefsel rond de ogen weggenomen evenals de ogen zelf, interne en externe gehoororganen (oren) en volledige delen van het hoofd. De tong en verschillende spieren zijn ook weggesneden.”

Van groot belang is de precisie van de insnijdingen. De ‘chirurgie’ (of slachtpartij zo je wilt) was behendig en met zorg uitgevoerd en waarschijnlijk zeer snel. De afwezigheid van overvloedige bloedingen doet denken aan het gebruik van een laserinstrument dat hitte afgeeft en onmiddellijk de randen van de wonden dichtschroeit. Dit is speculatie van mijn kant, maar er is wel het nodige aan vooraf gegaan. Veel van de incidenten die in de VS door dr. John Altshuler zijn bestudeerd laten dit soort hitte en snelle chirurgie zien. Of het nog mogelijk is om enkele delen uit de wondgebieden van het slachtoffer te testen is te betwijfelen. Het is voldoende te zeggen dat de wonden exacte replica’s lijken te zijn van die in de dierverminkingsgevallen die bestudeerd zijn door dr. Altshuler, Tom Adams, Bob Pratt, Ted Oliphant, Linda Moulton Howe, Colman Von Keviczky en mijzelf.

Foto 2 – Gezicht en bovenste deel van de romp met uitgestrekte armen
Misschien is het beter om hier meteen te beginnen met enkele citaten uit het autopsierapport: “De delen bij de oksels tonen aan beide zijden slappe plaatsen waar organen zijn verwijderd. Incisies zijn gemaakt in het gezicht, interne borstkas, de buik, benen, armen en borst.” De doktoren verklaren dat deze wonden zeer ongewoon zijn en dat is waarom het Garcia ook opviel. Het rapport maakt tevens melding van: “Schouders en armen hebben perforaties van 2,5 tot 3,5 cm in diameter waardoor weefsel en spieren zijn verwijderd. De randen van de perforaties zijn gelijkmatig en dat is ook de grootte ervan. De borst is ingevallen vanwege het verwijderen van interne organen.”

Met andere woorden, interne organen zijn verwijderd of misschien weggezogen door deze kleine ronde incisies. Waarom met een dergelijke techniek? Sommige doktoren gebruiken vandaag de dag een vergelijkbare methode om aangetast weefsel en zieke organen bij hun patiënten weg te halen, maar die methode beschadigt wel de weg te halen organen. Gaven de ‘chirurgen’, die werkten aan dit slachtoffer, er wel om dat de organen beschadigd werden of niet? Wat voor soort specimen zocht men? Wat voor soort onderzoek is dit? Zou het niet makkelijker en meer medisch verantwoord zijn om een menselijk proefkonijn te ontvoeren en het levend te bestuderen, inclusief zijn anatomie en fysiologie, in een naar behoren uitgerust laboratorium? Het lijkt erop dat de daders van deze daad er niets om gaven of het leven van de man verloren ging, noch gaven zij erom dat het lichaam gevonden zou worden. Hier hebben we sterke aanwijzingen van een totale onverschilligheid ten opzichte van het slachtoffer en ook als we dat doortrekken voor het menselijke leven in het algemeen. Het lichaam was achtergelaten als afval. Wat zegt dat over de daders en hun gedrag?

De foto toont duidelijk de symmetrische gaten in de armen van de man. Eén arm vertoont duidelijk een verzonken gebied nabij de perforatie daarmee aangevend dat er spieren zijn weggehaald. De gekrompen borstkas wijst ook op een dergelijke handeling van het verwijderen van interne organen. Het is veelzeggend dat de politie en de medische onderzoekers het erover eens zijn dat de gaten die gevonden zijn in het hoofd, de armen, de maag, anus en benen niet veroorzaakt zijn door kogels.

Foto 3 – Close-up van de linkerzijde van het hoofd van het slachtoffer
Hier zien we dat het oor netjes is weggesneden. Het rapport verklaart: “Gehoororganen zowel intern als extern zijn verwijderd.”

De foto toont niet de kleine gaatjes die ontdekt werden in de schedel. Deze werden ontdekt door de medische onderzoekers. Het is niet bekend of er hersenweefsel was verwijderd.

Oor, oog en vlees rond de kaken weg plus ovaal gat in de borst bij een paard.

Foto 4 – Close-up van het onderste deel van de romp inclusief dijen
Het autopsierapport gaat verder: “Ook de navel is verwijderd waarbij een gat van 3,5 cm diepte is ontstaan in de buik en een inzinking van de buikholte laat zien dat er ingewanden zijn weggehaald.” Braziliaanse doktoren die later het bewijs zagen stonden perplex vanwege het feit dat door het gat van de navel een groot deel van de ingewanden was verwijderd. De rand van het gat was perfect en liet een precieze insnijding zien. Het originele autopsierapport doet verslag van: “Het scrotum is eveneens verwijderd via een elliptische incisie van 3 x 1,5 cm.”

Vreemd genoeg was de penis niet weggehaald ondanks dat het erop leek dat die tot tweemaal de normale lengte was uitgerekt. Waarom wordt de balzak weggesneden zonder de penis mee te nemen? Menselijke logica schiet tekort bij dergelijke acties. We zijn ons er echter van bewust dat er grote overeenkomst bestaat met dierverminkingen en met name bij vrouwelijk vee waarbij het niet ongewoon is om te zien dat de anus, tepels, vagina en baarmoeder zijn weggehaald. Maar waarom dit nu precies wordt gedaan is een groot mysterie en dat geldt ook voor wie de daders zijn. Desondanks bestaat er sterk, indirect bewijs dat wijst op de betrokkenheid van UFO’s.

Uiers bij koe weggesneden.

Het gat in het linkerbeen is identiek aan dat van de navel en van de arm. In de woorden van het autopsierapport: “Het is een elliptische incisie van ongeveer 3 x 1,5 cm. De penis is uitgerekt en vertoont geen tekenen van snijwonden. De testikels zijn weggenomen via een precieze insnijding.” Nogal verrassend is het ontbreken van schaamhaar alsof het slachtoffer gereed was gemaakt voor de chirurgie.

Close-up van het gat in het linkerbeen van de man.

Eerder in het onderzoek overwogen de officiële Braziliaanse onderzoekers de mogelijkheid of de castratie van het slachtoffer een daad van wraak was. Al snel lieten ze deze theorie vallen omdat die niet paste bij de rest van de verwondingen en de eigenaardigheden van het lichaam. En wat nog belangrijker is, wrekers die castreren snijden normaal gesproken de penis weg, niet alleen de testikels.

Foto 5 – Slachtoffer liggend op de buik
Het autopsierapport omschrijft: “Verwijdering van de anus en een gat tussen de tweede en derde teen. De anale opening van het slachtoffer is verwijderd door een grote incisie van ongeveer 7,5 x 15 cm in diameter. De endeldarm en andere delen van het menselijke ontlastingssysteem zijn ook weggehaald. Het is mogelijk dat meerdere interne organen van de man via deze incisie zijn weggenomen.”

Wat nog het meest meeslepend is aan de verwijdering van de anus en het spijsverteringskanaal, is dat het een exacte kopie is van de chirurgie die we zien bij de vele aan UFO’s gerelateerde dierverminkingen.

Groot ovaal gat in de buik en weggesneden anus en geslachtsdelen bij een koe.

Wordt er van ons verwacht dat we geloven dat er een wraakzuchtig mens of een groep duivelaanbidders in staat is om dergelijke precieze, moeilijke chirurgische technieken en procedures uit te voeren, welke zelfs de meest professionele medici perplex doen staan omdat die niet weten hoe ze het hebben gedaan? Ik denk het niet. Heeft of hebben de Braziliaanse en/of de Amerikaanse regering een kleine demonstratie opgezet bij het Guarapiranga reservoir om UFO-onderzoekers en het algemene publiek bang te maken om zodoende elk buitenaards contact te vrezen? Met andere woorden, worden we geconfronteerd met een gruwelijke, zorgvuldig georganiseerde demonstratie van desinformatie? Mogelijk, maar waarschijnlijk niet en er zijn verscheidene redenen waarom ik dat niet geloof.

Het lijkt op een gelukkig toeval dat ufologe Encarnacion Zapata Garcia over de juiste vrienden beschikt op de juiste plaats en de juiste tijd. Als de Amerikaanse regering en misschien de Braziliaanse regering, dergelijk gelijkwaardig sensationeel materiaal in een doofpot heeft gestopt – en ik twijfel er niet aan dat er meer dan voldoende bewijs is dat een dergelijke bewering ondersteunt – dan hebben we hier een klein stukje dat tegen alle verwachtingen in per ongeluk uit die pot is ontsnapt. We hadden het geluk aan onze zijde, kun je wel zeggen.

De foto’s baren zeer zeker veel opzien en zetten veel mensen, inclusief enkele UFO-onderzoekers, ertoe aan om anders te gaan denken. Maar de machthebbers die de doofpot beheren zullen in de toekomst het deksel dubbel controleren om ervoor te zorgen dat die zo goed mogelijk is afgesloten. Daarom heb ik weinig hoop dat er in de nabije toekomst dergelijke gevallen van aan UFO’s gerelateerde menselijke verminkingen en de bijbehorende foto’s aan het licht zullen komen.

Als we de mogelijkheid van desinformatie uitsluiten dan blijven we zitten met enkele intrigerende alternatieven. Is dit een zeldzame daad van een kwaadaardige buitenaardse groepering die het van tijd tot tijd leuk vindt om zich te buiten te gaan aan een bloederig vermaak ten koste van de mens? Misschien, maar meer aannemelijk is denk ik, dat we indirect getuige zijn van een verachtelijke daad die met voorbedachten rade wordt begaan door een ras van buitenaardse oorsprong dat daardoor ook andere ons bezoekende rassen een slechte naam bezorgt en met bijkomend effect dat het het menselijk ras een angstgevoel geeft. Maar dit zijn slechts speculaties en we zullen moeten wachten tot er in de toekomst meer onthullingen en bewijs zullen volgen die ze ondersteunen.

Zijn er vergelijkbare gevallen aan deze Guarapiranga-zaak? Ja, die zijn er. Op zijn minst één heel goed voorbeeld en de geruchten van een mogelijke andere zaak. De zaak van sergeant Jonathan P. Louette die in 1956 was gestationeerd op de White Sands Missile Range en wiens verminkte lichaam drie dagen later op het testgebied werd teruggevonden. Een majoor van de luchtmacht was getuige van zijn ontvoering door een schijfvormig object. Deze zaak heeft frappante gelijkenissen met de Guarapiranga-zaak. Louette’s genitaliën waren verwijderd, zijn rectum was met chirurgische precisie uitgeboord en zijn ogen weggenomen op een wijze die gelijk was aan de incisies die gemaakt waren bij het slachtoffer in Guarapiranga. En dan is er nog het gerucht van een verminking in het midden van de zestiger jaren in Texas – dat snel tot zwijgen werd gebracht. Ik heb de bekrachtiging van de legitimiteit hiervan van twee mensen van de inlichtingendienst, één in actieve dienst en de ander gepensioneerd, maar ik heb nog geen tijd gehad om het verder te onderzoeken.

Op het moment zijn er nog geruchten over menselijke lichaamsdelen die gevonden zijn bij op zijn minst één UFO-crash in 1940, lichaamsdelen die verscheidene jaren geleden gevonden zijn in een schuur in de Amerikaanse staat Oregon en het gerucht van een verminkte bemanning van een B-52 bommenwerper in de Vietnam oorlog, maar dat zijn voorlopig nog geruchten totdat het deksel van de doofpot nogmaals per ongeluk opengaat en we degelijk bewijs ervoor krijgen. Maar het staat buiten twijfel dat de Guarapiranga reservoir zaak ons ver voorbij geruchten heeft gebracht. Het bewijs is onmiskenbaar en rationeel. Aan de ene kant wijst het overrompelend in een aan UFO’s gerelateerde richting, aan de andere kant denk ik dat het verstandig is om een voorlopige conclusie te trekken totdat andere zaken meer duidelijkheid geven. We moeten niet, zoals in de meeste gevallen, generaliseren over onze buitenaardse bezoekers, noch over hun motieven, hun moraal of hun onderzoeksagenda.

We hebben in het verleden en met name in Brazilië, veel gevallen gezien waarin mensen werden aangevallen door UFO’s en hun inzittenden. Dat is een niet te ontkennen realiteit waar veel onderzoekers niet naar willen kijken. Het fenomeen van de Chupacabras en het ‘Suck-Suck’ (Zuig-Zuig) fenomeen, wat zich in de zeventiger en tachtiger jaren voordeed in het Amazonegebied en het noordoostelijk deel van het land, had honderden gewonde mensen op zijn naam staan en zelfs enkele doden. Deze meest in armoede levende mensen werden gewoonlijk aangevallen door kleine sondes van zo’n 10 tot 20 cm in diameter, kleine UFO’s welke krachtige, vurige stralen uitzonden. Veel van de slachtoffers leden niet alleen aan brandwonden maar waren ook een aanzienlijke hoeveelheid bloed kwijtgeraakt na een ontmoeting met het Suck-Suck fenomeen. Sommigen zoals Luiz Fernandes Barroso liepen een aanzienlijke uitschakeling van fysieke en mentale capaciteiten op. Barroso’s geest werd gereduceerd tot die van een kind van twee jaar.

In Noord-Amerika zijn de rapportages van wreed toetakelen door UFO-inzittenden veel zeldzamer. Als er al moorddadige aan UFO’s gerelateerde menselijke verminkingen zijn voorgevallen, dan zijn die wat betreft hun werkelijke aard onopgemerkt gebleven of ze zijn deskundig verdoezeld door officiële tussenkomst. Wat de waarheid ook is, de Guarapiranga reservoir zaak en de begeleidende schrikwekkende foto’s geven ons een adempauze waarin we kunnen nadenken. Ik ben, net als ufoloog en schrijver A.J. Gevaerd, tot de conclusie gekomen, nadat ik het bewijs van aan UFO’s gerelateerde verminkers nogmaals heb bekeken, dat buitenaardsen de meest voor de hand liggende daders zijn van het gruwelijke incident in Guarapiranga. En ik geloof dat Gevaerd waarschijnlijk gelijk heeft als hij zegt dat: “De meeste buitenaardse bezoekers lijken neutraal in hun houding ten opzichte van de aarde en de mensheid. Sommigen zijn vriendelijk en sommigen geven daar minder om. We kunnen beter proberen achter de verschillen te komen. Dat zou op de lange termijn wel eens onze wereldse cultuur en onze levens kunnen sparen.”

ONTVOERINGEN PAGINA

DIERVERMINKINGEN PAGINA