PRINTBARE VERSIE

WE KUNNEN NIET ZONDER OLIE... WERKELIJK???

Door: Paul Harmans

8 juli 2011

Het gaat voor de politiek zo lekker met de fossiele brandstoffen dat een andere energiebron voor hen blijkbaar niet echt nodig is, niet voor de Nederlandse politiek en ook niet voor bijna alle politici wereldwijd. Ik heb zelf niet eens meer de moeite genomen de politiek op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van de Koude Fusie, ze hebben een eigen agenda en daar heb je als burger geen enkele invloed op, zo is mij wel gebleken bij mijn eerdere pogingen. Ik hoor van anderen die mij mailen en die de moeite nog wel hebben genomen om Nederlandse politici in te lichten, dat er weinig is te merken van enig enthousiasme bij de dames en heren.

De oude machthebbers beliegen en bedriegen ons, samen met de grote multinationals hebben ze de natuur en het milieu naar de klote geholpen en niet te vergeten ook de economie (en wat eigenlijk niet?). Ze durven niet te kijken naar alternatieven omdat dan zal blijken dat die alternatieven er al een hele tijd waren (sommige al sinds Nikola Tesla begin 1900) en dat zij die moedwillig hebben genegeerd en tegengehouden. De kans zou dan bestaan dat als dat heel erg duidelijk wordt (maar ik vraag me af of zelfs dan nog het grootste deel van de mensheid de schouders ophaalt en het niet snapt), er revoluties uitbreken nog groter en uitgebreider dan we nu in het Midden Oosten zien.

Toch kunnen ze het niet meer tegenhouden, het kan nog een paar jaar duren, maar dan is het voorbij voor ze. Straks ga je zien dat als het inzicht bij politici komt dat het niet meer te stuiten is, de eerste ratten het zinkende schip verlaten en opeens aan de kant van het volk gaan staan om zodoende als nieuwe leider aangewezen te kunnen worden. Dat zag je ook toen de protesten van het volk bij de muur tussen Oost- en West Duitsland niet meer in de hand te houden waren, toen opeens stonden een paar politieke kopstukken op de brokstukken van de muur en deden net of ze ook altijd voorstander van een vrij Oost Duitsland waren geweest. De rest die te laat voor de camera’s verscheen werd opgepakt en berecht.

Hier wat berichten van deze week die aantonen dat olie voor een nog veel grotere vervuiling zorgt dan we al dachten:
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/06/wekelijks-olie-en-gaslekken-in-noordzee
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10150792/__Gas_en_olie_in_de_Noordzee__.html?sn=binnenland
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2462406/2011/07/06/Elke-week-ernstige-olie--en-gaslekken-in-Noordzee.dhtml
http://www.nu.nl/buitenland/2558252/iedere-week-ernstige-lekkages-olie-en-gas-in-noordzee.html
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1289099/2011/07/07/Elke-week-ernstig-olielek-in-Noordzee.dhtml


En oliemaatschappijen kunnen dan wel beweren dat ze zich aan alle regels houden - ze bedoelen waarschijnlijk de bedekte regels van de elite waarbij je voor de buitenwereld alles mooi voorstelt en op de verborgen (en krampachtig als complottheorie voorgestelde) achtergrond, met medeweten, of toekijken van de politiek, alles en iedereen een oor aannaait - maar op een olieveld voor de kust van China blijkt al weken een lek blijkt te bestaan dat moedwillig voor de wereld werd verzwegen:
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/2461847/2011/07/05/Grote-schade-door-olielek-voor-Chinese-kust.dhtml


O ja, en dan ook nog een 'olielekje' in de Yellowstone River in Amerika:
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/wereld/breuk-in-pijpleiding-exxonmobil-zorgt-voor-olielek-in-yellowstone-river/article-1195052699432.htm


Maar… dames/heren van de politiek, de oude media en in iets mindere mate van Greenpeace, slaapt u lekker verder, laat u fijn inpakken door het bedrijfsleven, beloof het volk beterschap en acties en dat u er vooral voor hen bent, maar ga gewoon door met het verkwanselen van de wereld, de prijs daarvoor (in geld, ongemak, ziektes en oorlogen) wordt toch wel betaald door de burger.


ENERGIE PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen