Oproep:

Ik ben op zoek naar mensen die mij meer kunnen vertellen over de dierverminkingen in Nederland. Vorig jaar en ook de afgelopen tijd, zijn er verminkte paarden, pony’s en schapen gevonden zonder dat de dader te traceren is. Ik heb de heer H. ten Napel van de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren, tweemaal een e-mail gestuurd met de vraag of hij mij meer kon vertellen. Op beide e-mails heb ik geen reactie ontvangen.

Ik ben op zoek naar de eventuele e-mailadressen van de getroffen boeren of particulieren. Ik zou hen graag willen vragen wat de verminkingen precies inhielden en of zij mij daar een foto van willen sturen. In de media wordt wel gesproken over deze verminkingen, maar er worden (misschien logisch) geen foto’s getoond. Ook over de werkelijke verminkingen wordt alleen in algemene termen gesproken. Het gaat om verminkingen aan de geslachtsdelen, maar meer wordt vaak niet duidelijk.

Ik zeg niet dat het pertinent zo is dat we in Nederland met het raadselachtige fenomeen van dierverminkingen te maken hebben zoals dat in Amerika en ook in veel andere landen voorkomt en waarvan men sterk het vermoeden heeft dat het met buitenaards handelen te maken heeft. Wel heb ik het intuïtieve gevoel dat er meer aan de hand is dan een enkele gestoorde gek die, ondanks de wachten die ’s nachts patrouilleerden in het gebied rondom Enschede, niet gepakt kon worden. Ook werden er tijdens zo’n wacht een paar schapen verminkt gevonden die kort daarvoor niets mankeerden. De dader had, bijna recht onder de ogen en oren van de wachten, kans gezien deze dieren te verminken. (zie de opmerking hierover in de e-mail van Henk ten Napel)

De politie wordt op de site van de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren door ten Napel verweten te weinig te doen om de dader op te sporen. Deze verwijten kregen de instanties in Amerika ook over zich heen, maar als we in Nederland werkelijk te maken hebben met het originele fenomeen ‘dierverminkingen’, dan kunnen alle opsporingsdiensten thuis blijven, dan is de dader voorlopig niet in de kraag te vatten.

Mijn oprechte dank aan hen die mij van informatie kunnen voorzien.

Paul Harmans

e-mail naar: info@ufowijzer.nl

Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren

Dierverminkingen: Satan of UFO's?

Foto's Amerikaanse dierverminkingen

 

 

1e UPDATE 3 februari

De eerste vorderingen in deze zaak zijn er. Ten eerste heeft de heer ten Napel binnen enkele uren gereageerd op mijn aankondiging dat er een oproep op ufowijzer staat. Ik zal hieronder zijn reactie zetten:

Beste Paul,

Ik heb net je mail ontvangen, de reden van niet antwoorden was dat door extreme drukte wij niet de mogelijkheid hebben gehad om te antwoorden.

Wij hebben naar de verwondingen gekeken op de site en de verwondingen die daar getoond worden komen niet overeen met de verwondingen zoals wij ze hebben onderzocht. Ik verzoek je de tekst aan te passen op de site, er staat namelijk iets in dat niet op waarheid berust. De leden van de burgerwacht zaten 15 meter van de mishandeling verwijderd, het was enkel zo dat de mishandeling reeds op een eerder tijdstip heeft plaatsgevonden. Ik verwijs je graag naar de site van de stichting naar "dossier paardenmishandeling" daar is een stream te zien die nader uitleg geeft over het hoe en het waarom.

"dossier paardenmishandeling"

het spijt mij ten zeerste dat er niet eerder op je mail is geantwoord,

Met vriendelijke groet,

Henk ten napel


Ten tweede heb ik foto’s gevonden op de site van de heer ten Napel die een verminkte pony tonen. Ik zet hier de link naar de foto’s, maar ik moet je waarschuwen dat de beelden gruwelijk zijn.

http://www.zinloosgewelddieren.nl/fotospaardaug2003.php

Wat mij opvalt bij het zien van de foto's en wat eigenlijk ook altijd opviel bij de dierverminkingen in Amerika, is dat er geen bloedverlies is waar te nemen. De plek waar het arme dier ligt is brandschoon, op zijn vacht is nagenoeg geen bloed waar te nemen en de grote gaten in zijn maagstreek doen vermoeden dat er wellicht organen zijn weggehaald. (Dat had een onderzoek natuurlijk moeten uitwijzen). Ik vraag mij af of er werkelijk iemand zo knettergek is om in het donker een beest zo toe te takelen en er complete delen uit te snijden. (Er bestaan natuurlijk vreselijk gestoorde mensen en als deze verminkingen door zo iemand zijn toegebracht, dan mogen we hopen dat hij/zij zo snel mogelijk wordt gegrepen) De steekwond (?) in de hals van het dier vertoont ook al geen bloedsporen, tenzij die is toegebracht toen het dier al dood was. Deze foto’s sluiten, voor mij althans, nog steeds niet uit dat het misschien toch om een geval gaat dat is toe te schrijven aan het authentieke dierverminkingfenomeen. Ik heb de heer ten Napel een uitgebreide email gestuurd en hem om meer foto's gevraagd. Ook heb ik hem een aantal specifieke vragen voorgelegd wat betreft de verminkingen.

Er is overigens een beloning uitgeloofd, de hoogte die de beloning momenteel bedraagt is 10.000 euro, dit bedrag is voor diegene die de politie een tip geeft die veroordeling tot gevolg heeft.

 

2e UPDATE 5 februari

Ik heb de heer ten Napel een tweede e-mail gestuurd waarin ik hem heb bedankt voor zijn reactie. Ik heb hem tevens een paar vragen voorgelegd waarvan hij de meeste heeft beantwoord. Ik zal dat gedeelte uit de mail hier weergeven:

Ik heb enkele vragen en ik hoop dat u de tijd wilt nemen om ze te beantwoorden:

1. Zijn er gedupeerden die met mij zouden willen e-mailen of bellen?

ten Napel: We kunnen geen gegevens bekend maken, dit zijn afspraken die we gemaakt hebben met de slachtoffers.

2. Zijn er andere instanties die ik om informatie over de verminkingen kan vragen?

ten Napel: Niet dat ik weet.

3. Wat is de 'trofee' die de dader meeneemt? (Op de website van de stichting wordt gezegd dat de dader regelmatig een trofee meeneemt).

ten Napel: Allerlei delen van dieren, waaronder ook geslachtsdelen.

4. Worden de karkassen van de overleden dieren aangevreten door roofdieren als ze incidenteel meerdere dagen dood in het weiland liggen?

Geen antwoord.

5. Is soms al het bloed afgetapt van het ongelukkige dier?

ten Napel: Niet bekend.

6. Stolt het overgebleven bloed, of blijft het ook vele dagen daarna vloeibaar?

ten Napel: Het stolt.

7. Zijn er gevallen waarbij een oog en het vlees rondom de kaken is weggehaald?

ten Napel: Nee.

8. Zijn de randen van de wonden in sommige gevallen mooi glad, alsof ze met een laserscalpel zijn gesneden waarbij de bloedvaten meteen dichtschroeien en er geen bloedverlies optreedt?

ten Napel: Nee.

9. Zijn bijvoorbeeld in het geval van de pony, waarvan de foto's op uw website staan, inderdaad organen verdwenen en dan vooral die organen bestemd voor de voortplanting of zoniet bij deze pony dan wel bij andere dieren?

ten Napel: Ja geslachtsdelen.

10. Hangt er een vreemde lucht (anders dan een rottingslucht) op de plaats waar het dode dier is gevonden?

ten napel: Niet waargenomen.

11. Zijn er voorafgaand aan de verminking vreemde lichten in de lucht waargenomen?

ten Napel: Niet bekend.

12. Vliegen er wel eens (ongeïdentificeerde) helikopters boven de plaats waar een verminkt dier ligt?

ten Napel: Niet bekend.

13. Ligt het verminkte dier wel eens op een plek waar het zelf niet had kunnen komen, bijvoorbeeld door aanwezig hekwerk of prikkeldraad?

ten Napel: Sommige gevallen wel, maar is waarschijnlijk door de dader gedaan.

14. Zijn er duidelijke sporen van voetstappen rondom het verminkte dier aangetroffen? (Dat is in de zomer als de grond droog en hard is moeilijk te zien natuurlijk).

ten Napel: In de meeste gevallen wel.

15. Heeft u het vermoeden dat de politie of andere overheidsinstanties zich geen raad weten met de zaak en het proberen te negeren?

ten Napel: Het is voor de politie extreem moeilijk om de dader te kunnen pakken, het zal op heterdaad moeten gebeuren.

Er zijn misschien antwoorden op vragen die u liever niet op ufowijzer ziet verschijnen, wilt u aangeven welke dat zijn, dan houd ik daar rekening mee.

Geen antwoord.


Er zijn een paar antwoorden die mijn vermoeden in zekere zin bevestigen. Zo worden er regelmatig geslachtsdelen meegenomen door de dader. Dat blijkt uit het antwoord op de vraag welke trofee er door de dader wordt meegenomen en uit het antwoord op de vraag over de verminkte pony (die op de foto’s staat). Frappant is dat juist die organen ook in de authentieke dierverminkingen zijn weggehaald. Ook het antwoord op de vraag of dieren wel eens op een plek worden teruggevonden waar zij zelf niet hadden kunnen komen, bevreemdt mij enigszins. Ik heb zelf wel eens een schaap moeten optillen en ik kan je verzekeren dat volwassen schapen nog behoorlijk wat wegen. Een pony, zelfs een kleine, til je absoluut niet over de afscheiding van een weiland. Ook in de authentieke gevallen zijn de verminkte dieren vaak verplaatst en het lijkt er daarbij soms op (door het ontbreken van sporen rondom het kadaver) alsof ze door de lucht zijn verplaatst. Vaak is aan te tonen dat ze van een behoorlijke hoogte zijn neergekwakt omdat alle botten zijn gebroken. Op de site van de stichting spreekt ten Napel zijn ongenoegen uit over het politieonderzoek naar deze verminkingen. Bestaat er toch een soort van onwil bij deze instantie om klaarheid in deze zaak te brengen?

Krantenknipsel:

Tubantia Enschede 23-01-2003

Politie zet streep onder recherche-onderzoek naar paardenbeul Enschede - De politie heeft het onderzoek naar de reeks paardenmishandelingen in de regio stopgezet. Het onderzoek zit op dood spoor en heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd die kan leiden naar een verdachte.

 

Ik heb de heer ten Napel een derde en laatste e-mail gestuurd als reactie op de vorige:

Bedankt voor uw antwoord.

Ik heb slechts drie vragen en ik beloof u dat ik u daarna niet meer zal lastig vallen.

ten Napel: Je valt mij totaal niet lastig, alle hulp is welkom die mogelijkerwijs zou kunnen leiden naar de oplossing van deze mishandelingen.

De plek waar de pony ligt (op de foto's op uw site) is dat ook de plaats waar de werkelijke slachting heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoe komt het dan dat er rondom het dier geen enkel spoor van bloed is te zien?

ten Napel: Het dier is op een andere plek neergelegd (versleept).

Hoe komt het dat er op het dier zelf ook geen sporen van bloed zijn waar te nemen?

ten Napel: Wel sporen van bloed op het achterbeen. Wij weten ook niet waarom er zo weinig bloed weergevonden wordt, dit is voor ons ook een groot raadsel...

En de laatste vraag: hoe staat u persoonlijk tegenover het UFO-fenomeen?

ten Napel: Heb er niet zoveel mee, maar ik heb wel geleerd dat je alle ingangen open moet houden, ik heb ook ervaringen gehad met een dierentolk waarvan ik nooit had verwacht dat ze echt bestonden (de mensen die echt met dieren kunnen praten) ik geloof eigenlijk niet....maar zeker weten dat iets niet mogelijk is geloof ik ook niet. Er is zeker meer tussen hemel en aarde dan ik kan bevatten.


Wat mij eerlijk gezegd kippenvel bezorgde was het antwoord op de vraag over het ontbreken van bloed. Zoals al is te zien op de foto’s van de pony, heeft het ook de mensen van de stichting zinloos geweld tegen dieren verbaasd dat er zo weinig bloed wordt teruggevonden. Juist dat is een steeds weer terugkerend gegeven in de authentieke verminkingen. Het laatste antwoord wat betreft de persoonlijke mening op het UFO-fenomeen, vind ik getuigen van een objectieve geest.

Ik hoop dat er meer mensen willen reageren op deze oproep en dan vooral diegenen die rechtstreeks zijn betrokken bij dit drama. Misschien herinnert de heer ten Napel zich nog wat vreemde voorvallen en laat hij mij dat weten. Als er mensen zijn die informatie hebben, maar gedeelten daarvan niet op ufowijzer geplaatst willen zien, dan kan ik hen geruststellen, dat komt er dan ook niet op. Willen zij liever anoniem blijven dan is dat geen probleem.


Foto van een verminkt kadaver van een Perzische kat die letterlijk doormidden is gehakt en waarvan slechts één helft werd teruggevonden. Opmerkelijk is dat in de vacht van het dier niet één (!) druppel bloed te vinden was. Hier moesten specialisten aan het werk zijn geweest. (Bron: Het geheimboek UFO van Helmut Lammer en Oliver Sidla).

Ik heb inmiddels een e-mail verzonden naar Linda Moulton Howe - de Amerikaanse deskundige op het gebied van dierverminkingen - met de vraag of zij eens naar de foto's van de pony wil kijken en of dergelijke grove verwondingen ook voorkwamen in het Amerikaanse dierverminkingsfenomeen.

 

3e UPDATE 8 februari

Ik heb op Internet het een en ander opgezocht. Zo vond ik het volgende bericht:

De Duitse politie jaagt al jaren op een persoon die op gruwelijke wijze paarden heeft gedood. De gezochte persoon maakte op boerderijen in het noorden en oosten van de Bondsrepubliek ongeveer 100 paarden af. Verder verminkte hij tientallen dieren. De Duitse politie heeft een beloning van 120.500 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot de aanhouding van een paardenmoordenaar.

Dus ook in Duitsland heeft men te maken met dit wereldwijd voorkomende probleem. Ik las op een Duitse website dat er ook op paarden wordt geschoten, maar in veel gevallen heeft het snijwonden aan de buik en zijn de geslachtsdelen verwond. Ook hoofdletsel komt voor, maar ik kan daar geen gedetailleerd verslag van vinden. Men merkt nog op dat de dader zeer mobiel moet zijn, gezien de afstanden tussen de voorvallen.

De overheid doet ook een lachwekkende duit in het zakje:

Vertrouwen winnen
Volgens de autoriteiten gaat de gezochte paardenmoordenaar geraffineerd te werk. Hij is in staat het vertrouwen van de dieren te winnen en brengt die vervolgens 'professioneel uitgevoerde' wonden toe. (vetgedrukt P.H.)

Hoeveel vertrouwen moet je winnen om een levend paard te kunnen slachten?


Zondag 14 december 2003 - Aan de Bredaseweg in Tilburg is vanochtend een dood paard aangetroffen in een weiland. Het beest had zware verwondingen aan het hoofd (onder andere een afgesneden oor) en aan de geslachtsdelen. Het dier is aan de zware mishandeling overleden.

De politie van Tilburg heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) erbij betrokken. Zij beschikt over een team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van soortgelijke delicten als die in Tilburg. De eigenaar van de viervoeter, Wim van Tuijl, heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling.

Maandag 5 januari 2004 - Nog steeds is niet duidelijk waaraan het paard Unco van Tilburger Wim van Tuijl is overleden. Het 25 jaar oude paard werd op 14 december dood gevonden in een weiland aan de Bredaseweg. Een afgesneden oor en andere beschadiging leken destijds te wijzen op zware mishandeling.

Maar sectie op Unco door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer wees uit dat het paard niet door geweld om het leven kwam. De onderzoekers interpreteerden de zichtbare beschadigingen aan het beest anders dan de betrokken dierenarts en eigenaar Van Tuijl. Die kwamen op het spoor van mishandeling en zelfs seksueel misbruik door bloedsporen uit de anus en de neusgaten, een verdikking boven de ogen en het afgesneden oor.

Justitie was niet tevreden met de uitkomsten van de sectie door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Vooral ook op grond van de massale verontwaardiging over de raadselachtige dood van het paard heeft Justitie een aanvullend onderzoek gelast. Met dat onderzoek moet vastgesteld worden of Unco gedrogeerd was op het moment dat het dier overleed. Volgens een politiewoordvoerder is met zo'n toxicologisch onderzoek veel tijd gemoeid. (vetgedrukt P.H.)


Het paard Unco uit Tilburg. Graag zou ik een duidelijker foto van de maagstreek hebben. Het lijkt op deze foto alsof er onder (naast) het geslachtsdeel een ovaal stuk uit de huid is gesneden zoals ook in de Amerikaanse gevallen voorkomt.

Opmerking van 11 februari. Er is inmiddels uit politieonderzoek komen vast te staan, dat het paard Unco een natuurlijke dood is gestorven. Toch zou ik graag de eigenaar willen spreken.


Hieronder een verklaring van een Amerikaanse boer:

King vertelde dat het eruit zag alsof een chirurg het mes had gezet in zijn 7 jaar oude koe, vanwege de manier waarop het rechteroog en oor waren weggesneden, om nog maar niet te spreken van de wijze waarop de voortplantingsorganen waren verwijderd.

Wat King echter zeer ongewoon vond, was dat het karkas er na twee maanden nog net zo bij lag als hij het de eerste keer had gevonden, onaangeraakt. Het had allang opgevreten moeten zijn, maar roofdieren lustten het niet. (vetgedrukt P.H.) (Bij toeval was King ook de gedupeerde van het vermoedelijk eerste geval van dierverminking in Amerika. In 1967 vond hij zijn merrie Lady mysterieus verminkt terug, nadat het twee dagen daarvoor was verdwenen.)

In Amerika gaat het inmiddels om meer dan 10.000 (!) verminkingsgevallen bij groot vee.

Op de site van de FBI vond ik vele documenten over de Amerikaanse verminkingen. Een losse opmerking uit een van die documenten is:

Aan: de directeur van de FBI
Van: SAC Minneapolis

De weggesneden delen bij de verminkte dieren zijn: voortplantingsorganen, oren, lippen en uiers. In sommige gevallen is het bloed volledig afgetapt.

http://foia.fbi.gov/ufoanim.htm

Ik kwam ook een opmerking tegen dat sommige dieren met fluorescerende verf waren gemerkt. Ik heb deze opmerking ook al eens gelezen bij verhalen over menselijke ontvoeringsslachtoffers, die soms terugkomen met fluorescerende afdrukken van handen met lange vingers op hun lichaam.

Fluorescerende markeringen.

 

Enkele links naar foto's en artikelen op ufowijzer:

Foto's Amerikaanse dierverminkingen

Dierverminkingen: Satan of UFO's?

Het antwoord van Linda Moulton Howe is nog niet binnen.
Ik heb wel op een tiental paardenforums een oproep geplaatst voor informatie.

Het vervolg: AuthentiekeDierverminkingenInNederland.html

 

DIERVERMINKINGEN