PRINTBARE VERSIE

BOEK: IN GRAANCIRKELKRINGEN

Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap

Auteur: Theo Meder

Boekrecensie voor ufowijzer door Paul Harmans

April 2007


Een dik (416 pag.), zwaar (0,7 kg) en veelbelovend boek. Je moet dit boek echter niet zien als een graancirkelboek geschreven door een echte graancirkelonderzoeker. De auteur Theo Meder is senior onderzoeker bij de afdeling Etnologie van het Meertens Instituut in Amsterdam en heeft dit boek geschreven omdat hij een project wilde doen op het snijpunt van moderne religieuze cultuur en de vertelcultuur en zodoende uitkwam op het graancirkelfenomeen. Afijn, hier snap je wellicht niets van, dus laat ik Theo zelf even aan het woord:

‘Wat mij vooral boeit aan het fenomeen zijn de verhalen die mensen erover vertellen, en de betekenissen die ze aan graancirkels toekennen, en welke plaats deze verhalen in hun leven innemen. In de etnologie staat de mens centraal, en meer in het bijzonder de ‘alledaagse’ cultuur van de mens, de menselijke beleving van de werkelijkheid, en de betekenissen en interpretaties die mensen toekennen aan gebeurtenissen en verschijnselen. Vanuit de invalshoek van de etnologie en de vertelcultuur zal ik deze studie van het fenomeen van de graancirkels benaderen.’

Hmm, ik denk dat je toch wat meer uitleg wilt horen alvorens tot aankoop van het boek over te gaan en die uitleg zal ik geven: Theo heeft intensief gesproken met voornamelijk de echte graancirkelonderzoekers en in iets mindere mate met de sceptici. Hij is lid geworden van de Nederlandse onderzoeksgroep naar graancirkels, DCCCS, en heeft daar een aantal vergaderingen bijgewoond en heeft zich overvloedig laten voorlichten over de diverse wetenschappelijk vastgestelde fysieke afwijkingen aan gewas en bodem van een graancirkel. Hij is meegegaan op veldonderzoek en heeft daarbij met alle grote namen samengewerkt. Hoewel zijn onderzoek op de Nederlandse situatie is gebaseerd, is hij ook in Engeland gaan kijken om het verschil te proeven tussen daar en hier.

Het boek geeft een prima overzicht, met foto’s en statistieken, van het graancirkelfenomeen en het zal beslist niet misstaan tussen een collectie graancirkelboeken van de reeds bekende onderzoekers als Janet Ossebaard, Robert Boerman, Eltjo Haselhoff, enz. Het geeft een opsomming van alle zaken die zich in de loop van vele jaren in Neerlands graancirkelland hebben voorgedaan. Natuurlijk houdt Theo zich aan zijn rode draad vast die is geweven van volksverhalen en cultuur en hoe mensen daardoor beïnvloed kunnen worden en zich bijvoorbeeld een leven lang kunnen wijden aan een interesse die daaruit is voortgekomen.

Het werk van de hoaxers komt natuurlijk ook aan bod, maar vergeet niet dat de echte graancirkelonderzoekers blij zijn met dergelijk ‘vandalisme’ omdat het ze goed vergelijkingsmateriaal geeft ten opzichte van de vermoedelijk echte cirkels. (Niet alle hoaxers zijn vandalen, er zijn er ook die wel toestemming van de boer hebben, maar dat is sporadisch).

Het klinkt wellicht alsnog als een droge brok lectuur waar je je doorheen moet worstelen, maar niets is minder waar. Het boek leest - en nu citeer ik Erwin Noorman van Shoreline radio, welk station Theo Meder een interview afnam – ‘als een trein’ en daar ben ik het volledig mee eens. Het is ook nog eens gevuld met een buitengewoon groot aantal (meest) kleurenfoto’s, grafieken en tekeningen en dat geeft extra waarde aan het boek.

Theo maakt ook de opmerking: ‘Als wetenschapper wil ik geen partij kiezen, noch voor de sceptici, noch voor de ‘gelovers’ en ik probeer zoveel mogelijk iedereen in zijn waarde te laten en zijn opvattingen te respecteren.’

Tijdens een discussie welke ik op ufoplaza met Theo en vele anderen had, liet Theo weten: ‘Of graancirkels buitenaardse boodschappen zijn, is overigens maar de vraag. Twee andere theorieën zeggen: 1. het is een bovennatuurlijk fenomeen (wezens uit een andere aardse dimensie maken ze) of 2. het is een psychisch menselijk fenomeen (we maken ze met onze gedachtekracht vanuit het morfogenetische veld). Het zou me niet verbazen als in de toekomst met name de laatste theorie terrein gaat winnen, in combinatie met de kwantumtheorie...

Nu ga je vast mijn boek nog eens een keer lezen, Paul... Toe maar. Kwaad kan het niet...’

Inderdaad Theo, kwaad kon het niet en ik kan het boek iedereen aanbevelen. Neem het desnoods van de zomer mee op vakantie. Er zijn altijd wel graanvelden in de buurt en mocht de inhoud van het boek je aanzetten tot wat onderzoek, dan heb je een prima naslagwerk bij de hand. Maar onthoudt het volgende heel goed: loop niet zomaar een graanveld binnen, de meeste boeren vinden dat heel terecht niet goed. Denk je iets bijzonders in een veld waar te nemen, tracht dan eerst toestemming te krijgen om er via de tractorsporen naartoe te mogen lopen.

Reactie van Theo Meder op bovenstaande recensie:
Tja, ik kan kort zijn in mijn commentaar. Je hebt mijn boek goed gelezen en juist geïnterpreteerd. En dat heeft dus geresulteerd in een mooie en bondige bespreking die op Ufowijzer niet misstaat. Hulde.

Theo.

 

In Graancirkelkringen Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap
Auteur: Theo Meder
Uitgeverij: www.aup.nl
416 pagina’s
Het kost 39,90 euro en is oa. verkrijgbaar bij:
http://www.fsf.nl/nfsf/shop (vul in het tekstvakje bij ‘Search’: In Graancirkelkringen in)
ISBN 978 90 5356 838 5

Link naar het boek op de ufowijzer boekenpagina:
In Graancirkelkringen

Luister ook naar het interview dat Jan Blei en Erwin Noorman van Shoreline radio Theo Meder afnamen. Hij vertelt daarin over de achtergronden van het boek.
http://www.ufoplaza.nl/downloads.php?view=detail&id=41

Link naar discussie op ufoplaza:
http://www.ufoplaza.nl/viewtopic.php?t=2189&highlight=theo+meder


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen