PRINTBARE VERSIE

Misschien dat de paranormale gaven van Robbert van den Broeke niet aansluiten op het UFO-fenomeen (behalve dan van den Broeke's betrokkenheid bij graancirkels en zijn foto's waarop aliens lijken, met de nadruk op 'lijken', te staan), toch hebben beide zaken iets gemeen, namelijk de venijnige en onwetenschappelijke aanvallen van stichting Skepsis zodra er publieke aandacht aan dergelijke fenomenen wordt geschonken. Zo heeft Rob Nanninga (van stichting Skepsis) zeer veel moeite gedaan om van den Broeke volledig zwart te maken (ook wel karaktermoord genoemd) bij zowel de media als de Nederlandse bevolking. Aangezien de media nogal wat vertrouwen stellen in de mening van Skepsis en het zèlf nadenken schijnbaar al lang geleden hebben afgezworen, heeft dat tot gevolg dat RTL4 niet langer met van den Broeke wil samenwerken, ondanks de eerder gedane toezeggingen. Zelfs herhalingen (iets waar de omroepen gek op zijn) van de eerste vier afleveringen met van den Broeke wil men niet meer op tv vertonen en men geeft onomwonden toe dat dat komt door de invloed van stichting Skepsis. Lang leve de vrije pers!


Robbert van den Broeke

Jan Blei, de columnist van ufoplaza, heeft voor ufowijzer onderstaande column geschreven omdat hij wist dat ik de directie van RTL4 en Irene Moors over het bovenstaande een brief (geen e-mail) heb geschreven, waarop ik nog geen antwoord heb mogen ontvangen. Zie link onderaan Jan’s column.


ROBBERT VAN DEN BROEKE EN DE MEDIA

Door: Jan Blei

Februari 2006

Met verbijstering heb ik de afgelopen weken het media circus rond Robbert van den Broeke gadegeslagen. Nog niet eens zo lang geleden binnengehaald als een wonderbaarlijk fenomeen, is de jongen inmiddels keihard afgeserveerd door de (internet) media. Skepter woordvoerder Rob Nanninga speelde een belangrijke rol in de (vermeende) ontmaskering van Robbert. Nanninga verkeert in de uiterst comfortabele positie weinig weerstand te ondervinden van 'goed gebekte' opponenten en heeft de "kind en badwater" methode tot kunst verheven. Skepter gaat tekeer tegen alles wat niet past binnen het huidige wetenschappelijke denkraam en laat geen methode onbenut om andersdenkenden en -voelenden vakkundig de nek om te draaien. Tijd om de degens te kruisen en de media uit te nodigen verslag te doen van dit duel, dat veel meer is dan een 'welles nietes' spelletje van opgewonden kemphanen.


Jan Blei

Dat Nanninga erin slaagt van den Broeke op basis van het ontbreken van een "e" in het stof te doen bijten is hoogst opmerkelijk. Minister Zalm en Veerman komen er wat dat betreft beter af; zij worden betrapt op het verschaffen van onjuiste informatie, maar geen mens die het in zijn of haar hoofd haalt de bredere verdiensten van beide bewindslieden uit het oog te verliezen. Van den Broeke heeft een groot aantal 'waarnemingen' op zijn conto staan die door honderden getuigen op validiteit en accuratesse zijn getest, weinigen in zijn nabije omgeving twijfelen aan de oprechtheid van Robbert en de waarde van zijn 'doorgevingen'. Jammer alleen dat "paranormale waarnemingen" lastig te bewijzen zijn, zeker wanneer ze op hun waarde moeten worden geschat door mensen als Nanninga, die al op voorhand overtuigd zijn van het eigen gelijk. We komen hiermee onmiddellijk bij de kern van de zaak. Wat ik de mensen van Skepter verwijt is dat ze zo overtuigd zijn van de eigen absolute waarheid van het 'wetenschappelijk paradigma' (de bril waardoor we de werkelijkheid bekijken) dat er geen enkele ruimte overblijft voor andersdenkenden of ervaringen die het "wetenschappelijk geaccepteerde" overstijgen. Skepter bedrijft geen wetenschap; het genootschap houdt zich bezig met het om zeep helpen van waarnemingen die niet stroken met de algemeen aanvaarde perceptie van de werkelijkheid. Wetenschap hoort anders in elkaar te steken. Het beste kan ik dit duidelijk maken aan de hand van de honderdduizenden UFO waarnemingen die de afgelopen tientallen jaren zijn gedaan. Skepter slaagt er uitstekend in deze waarnemingen onder het vloerkleedje te vegen met oneigenlijke argumenten, het wordt tijd dat er iemand opstaat die de Skepterianen te lijf gaat met argumenten die hout snijden en duidelijk maken dat Skepter een geloof aanhangt (geloof in de absolute waarheid van het wetenschappelijk paradigma) en alles wat daar ook maar enigszins mee in strijd lijkt te zijn vurig bestrijdt.

Nanninga en Skepter houden zich bezig met "organisatie op het laagste nivo", dat van de materie. Mensen zijn wezens die toevallig zijn ontstaan, willekeurige producten van een zinloos proces dat nergens toe dient en nergens toe leidt. Liefde wordt verklaard in termen van stofjes die van A naar B reizen, UFO's als zinsbegoochelingen van psychotische geesten en paranormale ervaringen als godsonmogelijk. In zekere zin is Skepter een genootschap dat alle "meta behoeften- en ervaringen" van mensen ontkent en vasthoudt aan haar uitgangspunt dat 'dode materie' de enige realiteit is in dit aardse tranendal. Ik heb diep medelijden met dit soort mensen, niet alleen vormen zij een aanklacht tegen de goede smaak en rijkdom van ervaringen die mensen tijdens hun leven ondergaan, tegelijkertijd zijn zij zo vreselijk overtuigd van het eigen gelijk dat ik ze alleen maar kan scharen onder de categorie 'fundamentalisten' en oud gereformeerde (wetenschappelijke) calvinisten.

Wie de moeite neemt zich te verdiepen in het UFO fenomeen, komt al vrij snel tot de conclusie dat er veel meer aan de hand is dan de hogepriesters van Skepter ons willen doen geloven. Het UFO fenomeen is van alle tijden en onttrekt zich aan de vurige wens van Skepter dat alle waarnemingen verklaarbaar zijn. Skepter haalt graag Venus, moerasgas, herintredende satellieten, meteorieten en verkeerd begrepen vliegtuigbewegingen van stal om astronauten, ervaren luchtmachtpiloten, radartechnici, meteorologen, verbijsterde wetenschappers en andere gekwalificeerde waarnemers in een kwaad daglicht te stellen. Skepter doet dit niet op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, maar op basis van het geloof dat dit soort waarnemingen niet mogelijk zijn en dus op voorhand als waardeloos naar de prullenbak kunnen worden verwezen. Een grovere schending van de "wetenschapsrechten" heb ik zelden aangetroffen.

Dat de media de oren laten hangen naar zoveel onbenul is even verbijsterend als een van den Broeke die andere realiteiten waarneemt. Waar is het wetenschappelijk debat dat dit soort onoirbare praktijken keihard aan de kaak stelt, waar zijn de producenten die eindelijk eens werk maken van hun bevoegdheid om 'ter zake doende zaken' op het scherm te brengen.

Ik daag de media uit een debat op poten te zetten dat het geloof van Skepter aan de kaak stelt, dat eindelijk eens een keertje recht doet aan al die mensen die dingen waarnemen die niet binnen het wetenschappelijk denken kunnen worden verklaard en dat een einde maakt aan de rol van alle Nanningaatjes en Skeptertjes die nog altijd in de veronderstelling verkeren dat zij de wetenschap een goede dienst bewijzen. Welke zender kijkt verder dan de neus lang is, durft dieper te graven dan het oppervlakkige geprietpraat van de 'Skeptiosi' en verzuipt de Nannin-gaatjes in het eigen drek?

Onthoud het beste lezer: niet Skepter bepaalt de zinvolheid van het leven, de eigen ervaring is maatgevend, liefde is het hoogste goed, ieder mens bepaalt de eigen plaats in het heelal en iedere Skepteriaan kan wat mij betreft worden bijgezet in het kabinet van rariteiten dat onze werkelijkheid rijk is. Skepter vecht een achterhoede gevecht, een bij voorbaat verloren strijd tegen de werkelijkheid van alledag die immens veel rijker is dan het "sliblaagje" waaruit de Skepterianen putten. Nanniga is een artefact, een fossiel uit een vergeten tijd, een karikatuur van zichzelf, een half levend wezen dat er niet in slaagt de eigen ontoereikendheid om te zetten in een visionair betoog omtrent menselijke mogelijkheden.

Het is te dwaas voor woorden: Skepter is een achterhaald betoog, een vertwijfelde poging de werkelijkheid naar eigen hand te zetten, een haperende motor die koerst op het kompas van beperking en visionaire inzichten heeft gedegradeerd tot de onderafdeling van het bestaan.

Opheffen die bende.

Verbeten groet,

Jan Blei

PS; beste omroepen, organiseren dat debat, ik ben wel van de partij.


Link naar de brief aan RTL4 en Irene Moors: Brief Paul Harmans aan RTL4


Eerdere weergaloze columns van Jan Blei over Robbert van den Broeke en Skepsis:

1e column: Robbert van den Broeke

2e column: Robbert van den Broeke, UFO's en "nannin-gaatjes"

Ik heb een deel van de zeer onwetenschappelijke aantijgingen van Rob Nanninga weerlegd, van al zijn zogenaamde bewijs blijft niets over! Stuur mij een e-mail met als onderwerp 'Nanninga weerlegd' en ik stuur je het artikel persoonlijk. Skepsis wil namelijk niet meer dat hun artikelen op andere websites verschijnen. e-mail Paul Harmans


GRAANCIRKELS PAGINA