PRINTBARE VERSIE


SUPERMAGNEETSTROOMCONVERTERS

en de lakse houding van de Haagse politiek en Greenpeace

Door: Paul Harmans

April 2008

In het Frontier magazine van januari/februari 2008 staat een intrigerend artikel van de hand van Benjamin Adamah over supermagneetstroomconverters die momenteel door Hongaarse ingenieurs worden gebouwd en die een eind kunnen maken aan een wereldwijde energiecrisis, olieoorlogen en verdere vervuiling van het milieu. Adamah schrijft onder andere:

'Hongaarse ingenieurs bouwen momenteel magneetstroomconverters die zelfs zo krachtig zijn dat je met één ervan al een middelgrote stad 40 jaar achtereen van onbeperkte, schone energie kunt voorzien. Landschap bedervende windmolens kunnen straks op de schroothoop. Kolen- en kernenergie kunnen we ons goddank besparen en de laatste oerwouden hoeven niet te worden gekapt voor biomassaplantages. Dit alles dankzij de eerste echt grote doorbraak van (bijna) vrije energie-technologie.'


Supermagneetstroomconverter EBM Power Plant

Je kunt het complete en zeer interessante Nederlandstalige artikel op de volgende link lezen en eventueel naar je computer downloaden:
http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

Nog een stukje uit het artikel:

'De kosten om de supermagneetconverter te bouwen variëren van 5,2 miljoen voor een 1,5 megawatt/uur-machine tot 485 miljoen voor een monster dat 300 megawatt/uur op het net gooit. Het duurt 12 tot 15 maanden voor het apparaat gebruiksklaar is. Maar dan beschik je ook over een futuristisch wonder, dat zich bovendien binnen vier jaar volledig terugbetaalt en daarboven miljoenen winst gaat draaien. De kostprijs lijkt hoog, maar dat is schijn als je de magneetstroomconverters vergelijkt met andere moderne stroomgenerators. Vergeleken met windmolens is de besparing zelfs enorm. Een verhelderend kostenoverzicht en een schat aan extra informatie is te vinden op www.gammamanager.com, de website van het ingenieursteam.'
http://www.gammamanager.com


Controlekamer EBM Power Plant

Een aantal landen heeft al belangstelling en daaronder bevindt zich zelfs het oliestaatje Bahrein. Ook daar begint het tot de oliesjeiks door te dringen dat olie schaars wordt of in ieder geval niet zo lang meer getolereerd zal worden als algemene brandstof die de complete wereld aan de rand van afgrond kan brengen vanwege alle daaraan verbonden negatieve aspecten. Maar ook landen als China, Italië, Oostenrijk en Hongarije hebben belangstelling.

Adamah beschrijft in zijn artikel tevens een waarheid als een koe!

'Sinds Tesla al meer dan een eeuw geleden ontdekte dat je overal ter wereld onbeperkt gratis energie uit het vacuüm kunt tappen en om kunt zetten in koude stroom, vallen alle verhalen over energietekorten onder de kop ‘vakkundig georkestreerde leugen’. Overheden vangen astronomische bedragen door energie te belasten met accijnzen. Deze inkomsten willen overheden koste wat kost niet kwijt. En dus worden alle uitvindingen die substantieel het wereldenergieprobleem kunnen oplossen maar tegelijkertijd de burger meer overheid-, en industrieonafhankelijk maken de kop in gedrukt.'

Zou het dát zijn waarom geen enkele Tweede Kamerfractie heeft gereageerd op de vraag van de Frontier-redactie en Benjamin Adamah om een reactie op het artikel? Een artikel waartoe ze overigens heel gemakkelijk toegang hadden, omdat het bewuste Frontier magazine hen gratis is toegestuurd.


Proefopstelling supermagneetstroomconverter EBM Power Plant

Zelfs Greenpeace (dat dezelfde vraag en hetzelfde magazine kreeg) had blijkbaar niet de behoefte te reageren! Zouden ook daar de in hele hordes oprukkende ‘money managers’ en zakkenvullende zakenlui de plek hebben ingenomen van de oorspronkelijke felle actievoerders en is het volgens dergelijke grof geldverdienende witte boorden helemaal niet de bedoeling om iets aan de huidige situatie te veranderen? Zijn ze soms bang om de eigen dikbelegde boterham te verliezen? Ik ben al meer dan 25 jaar donateur aan Greenpeace, maar als het antwoord (wat ze mij hopelijk geven) op mijn vragen over deze nieuwe energievoorziening mij niet bevalt, dan zoek ik subiet een andere bestemming voor dat geld. Voorlopig ga ik echter nog uit van de goede bedoelingen van Greenpeace. (Zie ook verderop mijn verslag van het telefoongesprek dat ik met hen voerde.)


Controlesectie EBM Power Plant

Hoe eerlijk zijn politici en hoe eerlijk is Greenpeace? Waarom reageren zij niet op een dergelijk initiatief van Benjamin Adamah en Frontier? Ik heb zelf ook maar eens de moeite genomen om de grote politieke partijen aan te schrijven en ik heb ze onderstaande e-mail gestuurd:

Onderwerp: Magneetstroomconverters

Geachte Tweede Kamerfractie,

Als stemgerechtigd burger en dik 30 jaar belastingbetaler, vraag ik u om een korte reactie op het volgende:

In het Frontier magazine van januari/februari 2008 stond een artikel over supermagneetstroomconverters, een nieuwe vinding die veel energieproblemen en verdere vervuiling van de aarde kan voorkomen. U heeft een exemplaar van dat magazine ontvangen en er is u gevraagd om een reactie op dat artikel. Helaas heeft niet één van de Kamerfracties gereageerd en uw fractie dus ook niet. Zelfs Greenpeace schijnt niet geïnteresseerd te zijn! Wat is er mis? Waarom worden dit soort nieuwe technieken genegeerd door de politiek en milieuorganisaties?

U mag natuurlijk wantrouwend staan tegenover dergelijke technieken, maar als iets er zo veelbelovend uitziet als dit project in Hongarije, zou dan een klein beetje aandacht niet het minste kunnen zijn? U zou op zijn minst wat meer informatie kunnen inwinnen of er wellicht een technicus op af kunnen sturen en wat u zeker behoort te doen is een antwoord geven op de vraag om een reactie van Benjamin Adamah, de schrijver van het artikel, en Frontier magazine. U bent dat min of meer verplicht aan uw stemmers en de burgers in het algemeen. Of mogen mooie woorden over verbetering van het milieu en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen alleen in verkiezingstijd?

Graag zou ik een eerlijk antwoord op bovenstaand probleem ontvangen en geen standaard briefje. Neem uw verantwoordelijkheid, lees het artikel op onderstaande link, of in het aan u opgestuurde Frontier magazine. Neem het serieus, andere landen doen dat namelijk ook, zelfs Bahrein heeft grote belangstelling voor een magneetstroomconverter, maar ook landen als China, Italië en Oostenrijk.

http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans


De politieke partijen die ik deze mail stuurde zijn:
SP
PvdA
CDA
D66
GroenLinks
VVD

PVV (Geert Wilders heeft naar ik meen een Hongaarse vrouw, dus dat moet voor hem helemaal een reden zijn naar deze techniek te kijken en zich daarvoor in te zetten.)
ChristenUnie
SGP (De website van de SGP is op zondag (de dag dat ik dit artikel voorbereidde en de vraag aan de Tweede Kamerfracties verstuurde) afgesloten, dus geen e-mailadres. De wereld staat voor de SGP op zondag gewoon stil, nog een paar jaar en dan staat de wereld misschien elke dag voorgoed stil!)


Ontvangstbevestigingen met goede voornemens

PvdA: Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw mail van 20/4/08. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 235691. Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie. Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

CDA: Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw mail van 20/4/08 met het onderwerp Magneetstroomconverters. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 106132. Wij streven ernaar om uw mail binnen veertien dagen te beantwoorden. Aangezien wij op dit moment te maken hebben met een achterstand bij de mailbeantwoording, zou het daardoor iets langer kunnen duren dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

D66: Het bericht wordt verzonden aan het e-mailadres van de Tweede Kamerfractie van D66 en dan doorgezonden aan de verantwoordelijke personen, inclusief degene aan wie u het bericht richt.

VVD: Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-Tweede Kamerfractie. In verband met het grote aantal e-mailberichten dat wij dagelijks ontvangen, kan de beantwoording van uw e-mail langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar alle vragen te beantwoorden.

ChristenUnie: Wij doen onze uiterste best om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Ondanks alle mooie dankwoorden die de fracties je automatisch verschaffen op het versturen van je mail, moet je maar afwachten of antwoord echt volgt en of dat antwoord niet gewoon het stereotiepe standaard berichtje is waarmee de politiek mensen zo vaak met een kluitje in het riet stuurt en waaruit blijkt dat je buiten verkiezingstijd niet serieus wordt genomen. Hoe zou het toch komen dat hele grote aantallen burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek? Dat is een vraag waarop al die burgers het antwoord wel weten, maar welk antwoord de politiek niet wilt horen!


Natuurlijk heb ik ook Greenpeace een mail gestuurd:

Onderwerp: Magneetstroomconverters

Geacht Greenpeace,

Ik ben denk ik al zo’n dikke 25 jaar donateur aan uw organisatie en ik zit nu met een vraag waarop ik graag een antwoord wil hebben. Geen standaard antwoord, maar een antwoord waaruit ik op kan maken dat het milieu u werkelijk aan het hart gaat, net als het dat bij mij doet en vele andere Nederlanders.

In het Frontier magazine van januari/februari 2008 stond een artikel over supermagneetstroomconverters, een nieuwe vinding die veel energieproblemen en verdere vervuiling van de aarde kan voorkomen. U (en tevens alle Tweede Kamerfracties) heeft een exemplaar van dat magazine ontvangen en er is u gevraagd om een reactie op dat artikel. Helaas heeft u niet gereageerd (voor zover bij mij bekend op 20 april 2008) en dat heeft ook niet één van de Kamerfracties. Wat is er mis? Waarom worden dit soort nieuwe technieken genegeerd door de politiek en zelfs door milieuorganisaties???

U mag natuurlijk wantrouwend staan tegenover dergelijke technieken, maar als iets er zo veelbelovend uitziet als dit project in Hongarije, zou dan een klein beetje aandacht niet het minste kunnen zijn? U zou op zijn minst wat meer informatie kunnen inwinnen of er wellicht een technicus op af kunnen sturen en wat Greenpeace zeker behoort te doen is een antwoord geven op de vraag om een reactie van Benjamin Adamah, de schrijver van het artikel, en Frontier magazine.

Graag zou ik een eerlijk antwoord op bovenstaand probleem ontvangen. Neem uw verantwoordelijkheid, lees het artikel op onderstaande link, of in het aan u opgestuurde Frontier magazine. Neem het serieus, andere landen doen dat namelijk ook, zelfs Bahrein heeft grote belangstelling voor een magneetstroomconverter, maar ook landen als China, Italië en Oostenrijk.

http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans


Ontvangstbevestiging Greenpeace

Geachte heer, mevrouw, Wegens enorme drukte op onze servicedesk hebben we een achterstand met beantwoording van binnengekomen e-mail . Indien u een vraag heeft die u graag snel beantwoordt wil hebben vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0800-4223344 elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Omdat ik mijn vraag inderdaad snel beantwoord wil zien, heb ik dus op maandag 21 april om 11:00 ’s ochtends gebeld:

Ik krijg een aardige mevrouw aan de lijn en ik leg haar uit wat mijn verhaal is, wat magneetsroomconverters kunnen betekenen voor het milieu, welke landen al belangstelling tonen en dat onze Haagse politiek het vooralsnog vertikt om er naar te kijken, enz. Ik vertel haar dat Greenpeace het bewuste Frontier magazine heeft gehad en is gevraagd om een reactie, maar dat die is uitgebleven. De vriendelijke vrouw begint uit te leggen dat Greenpeace natuurlijk niet overal naar kan kijken en dat ze sinds kort de spaarlampenactie steunen en momenteel ook de kolencentrales promoten, “Zij focussen zich op deelgebieden van energievoorzieningen, omdat het anders gewoon teveel is,” zo meldt ze. Ik leg uit dat spaarlampjes leuk zijn om misschien wat stroom te sparen, maar of ze er ook rekening mee willen houden dat het produceren van dergelijke lampen veel meer energie vreet dan voor gewone lampen nodig is. En wat te denken van de uiteindelijke verwerking van spaarlampen, die behoren bij het chemisch afval, ze bevatten namelijk kwik, maar wie doet dat? Ik geef ook aan dat je dan wel voor kolencentrales kunt zijn, omdat die misschien (heel misschien) iets schoner zijn dan oliegestookte- of kerncentrales, maar dat je, zodra je het verhaal over de magneetstroomconverters leest, toch meteen een gat in de lucht springt en denkt: “Dat is het!!”

Ik vertel ook dat ze best sceptisch mogen zijn en er natuurlijk eerst zelf onderzoek naar moeten doen, dat ze informatie moeten opvragen bij de ingenieurs in Hongarije en dat als milieuorganisatie beslist zullen krijgen, want dat zijn de organisaties die de ontwikkelaars van dergelijke energievoorzieningen nodig hebben om hun product geaccepteerd te krijgen onder het deel van de bevolking dat wel geeft om het milieu. Ze vraagt me even te wachten om eens navraag te doen bij een collega. Helaas blijkt ook die niets te weten van een artikel in het Frontier magazine, maar ze hebben inmiddels al wel gezien dat ik ook een e-mail heb gestuurd. Ik druk ze nogmaals op het hart de link naar het bewuste artikel in mijn mail te gebruiken en het artikel helemaal en met aandacht te lezen. Ze belooft me dat zeker te doen en zegt dat ik binnenkort ook een reactie op mijn mail krijg.

Afijn, ik heb misschien 20 minuten met haar gesproken en nog veel meer uitleg gedaan en er veel op aangedrongen om de vooroordelen die er onder wetenschappers bestaan over dergelijke magneetstroomconverters en andere alternatieve energievormen even te vergeten.

Ik stuur ook Benjamin Adamah, de schrijver van het artikel over de magneetsroomconverters in het Frontier magazine, mijn artikel en vraag hem om een reactie daarop, hij reageert met:

Hallo Paul,

Hartelijk dank voor je actie. Je bent een van de vele belastingbetalers die, die merkwaardige mix van stomme verbazing en verontwaardiging zal blijven voelen zolang de beroepsidioten naar wie het artikel is verzonden geen normale respons geven op deze prachtige uitvinding. Eenzelfde actie als jij al hebt gedaan had ik zelf ook in mijn planning om de info op te nemen in mijn derde boek dat begin 2009 zal verschijnen. Ik zal iets van een follow up gaan proberen na de zomervakantie. Ik neem aan dat ze dan lang genoeg de tijd hebben gehad om te reageren.

Greenpeace is een varkentje dat - jouw actie bevestigd dat weer – eens flink gewassen moet worden. Kolencentrales stoten veel meer radioactiviteit in de lucht dan kerncentrales. Hier als milieuorganisatie actie voor voeren is dus krankzinnig. In spaarlampen, die vele malen meer stroom verbruiken dan ledverlichting zit zoveel kwik dat je weg moet rennen als er één kapot valt. Kwik zit niet in ledverlichting. Ik denk dat Greenpeace of met handen en voeten gebonden zit of al lang is overgenomen door mensen die de belangen behartigen van de energiebobo's.

Het gaat overigens heel goed met de magneetstroom. Zelfs de Wereldbank pompt er geld in. Te stoppen zijn ze waarschijnlijk niet meer.

Met vriendelijke groet, en houdt me op de hoogte svp,

Benjamin

Oh ja, ik ben overigens ambassadeur van de EBM-powerplants geworden, dus mocht je ooit een geïnteresseerde tegenkomen die ook over de middelen beschikt zo'n magneetwonder aan te schaffen, dan mag je altijd naar mij door verwijzen.

------------------

Tot nu toe (25 april 2008) heb ik slechts 1 reactie van de politiek ontvangen, Fetse Visser van de SP had zomaar tijd om wel 2 hele zinnen aan de magneetstroomconverters te besteden. Lees de naïeve reactie op de onderstaande link. Natuurlijk kan een antwoord van de politiek maanden op zich laten wachten. De politiek loopt altijd en eeuwig overal hijgend achteraan en vernieuwingen op het gebied van energievoorziening en werkelijke zorg om natuur en milieu komen waarschijnlijk pas als het te laat is.

De schier onwaarschijnlijke kans dat oliemaatschappijen gaan toegeven dat olie slecht is voor alles en iedereen hier op aarde, is wellicht groter dan de kans dat de politiek op milieugebied werkelijk actie onderneemt. (Vergeet de zogenaamde milieuacties die Den Haag wel snel weet door te voeren door enkel en alleen extra belastingverhogingen op vervuiling te leggen, dat is namelijk alleen bedoeld om de kas te spekken!)


Links naar de antwoorden van de politiek:

Het aan de ene kant optimistische, aan de andere kant na´eve antwoord van de SP

De orthodoxe reactie van Diederik Samsom van de PvdA 3 mei 2008

Ik hoop dat dit een eerlijk antwoord van D66 is 5 mei 2008

Het behoorlijk ongeloofwaardige antwoord van GroenLinks 14 mei

De zeer teleurstellende reactie van Greenpeace 16 mei 2008


Help mee!
Je kunt Benjamin Adamah, Frontier en natuurlijk het milieu helpen door de link van dit artikel naar de politiek te sturen. Neem svp die moeite en denk niet: “Dat doet een ander wel.” Nee, help mee en wie weet, als ooit de Hongaarse techniek ook in Nederland wordt geïntroduceerd, dan kun je er trots op zijn dat je daar je steentje aan hebt bijgedragen.

Enkele links waarop je vele e-mailadressen van politici kunt vinden:
http://home.hccnet.nl/l.blok/Email.html
http://www.waarheid911.nl/tweedekamer_911.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partijen_in_Nederland
http://www.rug.nl/dnpp/politiekepartijen/index


DEEL 2 MAGNEETSTROOMCONVERTERS


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen