PRINTBARE VERSIE


VERVOLG SUPERMAGNEETSTROOMCONVERTERS

en de Rotterdamse energie- en CO2 reductieproblemen

Door: Paul Harmans

Mei 2008

Woord vooraf
Het milieu, de natuur en het welzijn van de mensheid gaan mij aan het hart en vandaar naast UFO-nieuws ook aandacht aan nieuwe, schone en goedkope energie en wellicht uiteindelijk een doorbraak van de echte nulpuntenergie, die echt schoon en gratis is, maar waartegen de orthodoxe wetenschap, de olie-elite en de politiek een verbeten strijd voeren door zonder de feiten te onderzoeken glashard blijven beweren dat het op basis van natuurwetten niet kan bestaan. Overigens zijn er (weliswaar een klein aantal) vooral jonge wetenschappers die wel in nulpuntenergie geloven, maar welke dan vervolgens weer niet willen aannemen dat het ook opgevangen kan worden, of in ieder geval voorlopig nog niet.

Misschien is nulpuntenergie wel de brandstof van UFO’s, het is namelijk ongelimiteerd aanwezig, zowel in de aardse atmosfeer als in het heelal. Dat zou dan ook meteen de oplossing zijn voor de altijd en eeuwig maar weer opgeworpen tegenwerping van de wetenschap, dat reizen tussen zonnestelsels niet mogelijk is vanwege de gigantische hoeveelheden brandstof die je mee zou moeten nemen. In het geval van de nulpuntenergie hoef je niets mee te nemen, het is overal en altijd om je heen.

Een ieder die een mening over nulpuntenergie wil uiten, zou verplicht eerst de documentaire ‘Energy From The Vacuum’ moeten bekijken (bevat: deel 1: Tom Bearden, deel 2: John Bedini, samen 4 uur!). Gegarandeerd dat daarna al je twijfels en vooroordelen zijn verdwenen, als je tenminste eerlijk bent! Of zouden Bedini en Bearden al 20 jaar weten dat de Bedinimotor echt niet werkt, maar toch al die tijd de wetenschap en de media uitdagen om ernaar te komen kijken, alles uit te zoeken en te filmen, om dan vervolgens gigantisch voor lul te staan?


Nikola Tesla

Tesla, Bearden en Bedini
Dat de nulpuntenergie - waar Nikola Tesla rond 1900 al van wist en zoals bijvoorbeeld Tom Bearden en John Bedini die al dik 20 jaar weten op te wekken - de natuurwetten geen geweld aandoet, maar dat je om dat in te zien even je elektrotechnische knobbel moet resetten en de glazen van je bril oppoetsen, dat wil men niet aannemen en dus worden we door kortzichtigheid van juist de mensen die voor ons de verantwoording dragen, voor een onvoldongen feit geplaatst en dat feit is een verdere aantasting van de natuur, het milieu en uiteindelijk het voortbestaan van de gehele mensheid!


Tom Bearden

Zet je maar schrap want ik wind er geen doekjes om, ik zeg zonder dralen wat ik ervan vind. Mooie woorden en geveinsd fatsoen hebben ons zowat aan de afgrond gebracht, het is nu de hoogste tijd om de waarheid in duidelijke taal te uiten. Daar zullen politici natuurlijk niet naar luisteren, maar neem van mij aan dat ze dat ook niet doen mocht je ooit op het torentje van Balkenende uitgenodigd worden en je daar, in je tot bloedens toe geoefende ABN, je pleidooi houden. De oude media heulen met de politiek, net als de gevestigde wetenschap, dus ook daarvan hoeven we echt niets te verwachten, al spreek je honderd keer met twee woorden.

We zullen het dus als burgers zelf moeten doen en massaal van ons moeten laten horen. De muur tussen Oost en West Duitsland is niet verdwenen omdat de politiek dat wilde, maar omdat er uiteindelijk voldoende burgers waren die er daadwerkelijk tegen in opstand kwamen en het zaakje met blote handen afbraken. Toen vielen plotseling veel politici over elkaar heen om ook in de schijnwerpers te kunnen staan en schaarden zich schijnheilig achter de protesten en namen brallerige posities op de puinhopen en voor de camera’s in. De politiek mag daarna dan wel de eer opeisen, maar wij hebben de macht. Zodra het volk gaat regeren, volgt de politiek!

John Bedini een weloverwogen oor aangenaaid
Het bekende Discovery Channel - dat schijnbaar van kapitaal wordt voorzien door sceptische instellingen die op vreemde wijze geld teveel hebben - heeft door de heren van hun programma ‘Myth Busters’ de Bedini motor laten testen.

Natuurlijk kwamen deze twee behaarde lachebekjes, tezamen met een ingehuurde wetenschapper, tot de conclusie: MYTH! (Mythe, volgens het woordenboek een: ‘als waar aangenomen verzinsel’.)


John Bedini

John Bedini heeft samen met Tom Bearden ook een documentaire (Energy From The Vacuum) gemaakt over onder andere zijn magneetmotoren, over wat het verschil is tussen zijn kennis van elektriciteit en die van de oude energie- en elektrodeskundigen, over hoe zijn motor de nulpuntenergie opwekt en hoe hij daardoor meer energie eruit haalt dan wat erin gaat en hoe zoiets toch helemaal volgens de natuurwetten gaat, en hij laat daarin ook het klinklare geknoei van de Myth Busters zien. Zij prutsen namelijk een oude, lompe elektromotor aan een volle accu, waarna de elektromotor weer stroom aan de accu gaat leveren en de accu dus nooit leeg kan raken. (Dat is de vreselijk versimpelde en totaal verkrachte voorstelling die de wetenschap aan de techniek van Bedini en Bearden geeft.)

Aansluitend laten ze met grote pret hun gammele proefopstelling draaien. Natuurlijk is de accu, zoals iedere leek kan voorspellen, in seconden uitgeput en wordt de motor met hoongelach op de oudijzerbelt gegooid en verschijnt het bordje ‘BUSTED’ (mislukt) beeldvullend op het scherm.

Bedini laat vervolgens zien waarom het fout gaat, ze zijn de spoelen en de magneten ‘vergeten’! Iets wat de heren Myth Busters en de betrokken wetenschapper wellicht ook wel weten, want ze zullen voorafgaand aan de opnames toch wel naar de modellen van Bedini hebben gekeken? Hoewel, hoofdregel 1 uit het ‘Gulden Handboek der Sceptici’ is: Verveel me niet met de feiten, mijn mening staat vast. Overigens lijken de modellen van Bedini van geen kanten op een gewone elektromotor en al helemaal niet op wat Discovery van een sloperij opviste.


De motoren van John Bedini in zijn werkplaats waarin hij voor iedere wetenschapper kan en wil demonstreren dat en hoe het werkt, alleen willen de wetenschappers niet!

Maar zoals verondersteld wordt Discovery met geld en ideeën gevoed door gedreven sceptici en de orthodoxe wetenschap en daarvan mág de motor van Bedini niet werken, zo simpel is het. (Je zou ze bijna met het bordje BUSTED van Discovery om de koppen slaan.) Alleen zul je om die botte onwil van dergelijke sukkels in te zien, zelf op onderzoek op Internet moeten uitgaan, want de oude media (kranten, magazines en tv) zullen je het niet brengen, bang voor de spot of ook gewoon kortzichtig.

 

Het goede nieuws
Maar er is ook goed nieuws te melden! Het gaat steeds beter met de Hongaarse magneetstroomconverters, het laatste nieuws is dat er inmiddels in China een fabriek is opgezet die de converters drie keer zo snel kan produceren dan voorheen. Verder zal in de loop van 2008 één van de modellen een hotel in Frankfurt van stroom voorzien en mogelijk als demonstratiemodel gaan dienen. Congo krijgt, met bijna een half miljard steun van de Wereldbank, drie converters en Bangkok heeft er ook één besteld.

Hoe is het toch mogelijk dat tussen al die landen op de converter-bestellijst bijna geen enkel Westers land is te vinden? Zou dat te maken hebben met ons Westerse scholingsprogramma, waarbij iedereen zoveel mogelijk gehersenspoeld wordt en wordt ‘geleerd’ alleen vertrouwen te hebben in multinationals die compleet schijt hebben aan het milieu en ons het geld zo snel mogelijk uit de zak willen kloppen?

De Rotterdamse problemen
In het Algemeen Dagblad van 9 mei (2008) lees ik dat de halvering van de gestelde CO2 reductie door de gemeente Rotterdam niet haalbaar is. Dat beweert Shell (natuurlijk, wie anders? Reductie is alleen mogelijk door minder brandstoffen te gebruiken en wie is daar de dupe van?) en Godbetert de Rotterdamse politieke partij met nota bene de naam ‘Leefbaar’ Rotterdam gaat daarin volledig mee. Ik citeer uit het AD artikel met de titel ‘Halvering van CO2-uitstoot niet haalbaar’:

Leefbaar Rotterdam vindt met Shell dat de doelstelling ‘onnodig hoog’ is. Raadslid René Schuurman: “De Europese doelstelling is om 20 procent minder CO2 uit te stoten, de Nederlandse is 30 procent en de Rotterdamse is 50 procent. Nederland wil het beste jongetje van de Europese klas zijn en Rotterdam op haar beurt van de Nederlandse.”

In dezelfde krant van dezelfde datum staat ook een artikel over windmolens op de nog nieuw aan te leggen 2e Maasvlakte. Men maakt nu alvast ruzie over de grootte van dergelijke ventilatortjes en over het aantal daarvan dat geplaatst moet worden. Er staan er 24 gepland, maar dat zouden er volgens Arno Bonte van het Rotterdamse Groen Links en Leo de Kleijn van de SP meer moeten zijn.


Windmolens op de scheidingsdam tussen Waterweg en Callandkanaal
Foto: Paul Harmans 11 mei 2008

Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen er niet onbeperkt molens geplaatst worden omdat er veiligheidszones rondom de molens in acht moeten worden genomen.


Windmolens langs het Callandkanaal
Foto: Paul Harmans 11 mei 2008

Windmolens produceren natuurlijk ook zogenaamde ‘Groene Stroom’, maar ze vallen in het niet bij de magneetstroomconverters. Wat denk je waarom grote oliemaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Shell, windmolenprojecten ondersteunen? Dat is enkel en alleen om het geveinsde ‘Groene Imago Schildje’ op de pseudo brave borst te laten blinken en schitteren en andere werkelijk schone en goedkopere energie zo lang mogelijk op afstand te houden, maar dat zullen ze zelf nooit zo toegeven en reken maar dat ze verontwaardigd reageren als ze dit zouden lezen. Maar als windmolens werkelijk een gevaar voor de inkomsten op olieproducten zouden zijn, dan zou er nog geen oliestuiver naar het kleinste windmolentje gaan.


Windmolens op de Maasvlakte
Foto: Paul Harmans 11 mei 2008

Mijn bloed begon weer sneller te stromen bij het lezen van dergelijke problemen in Rotterdam en mijn vingers jeukten om deze heren en organisaties via een e-mail op de Hongaarse magneestroomconverters te wijzen, zodat zij de energie- en reductiediscussies in de Rotterdamse gemeenteraad eens op deze converters zouden toespitsen. Iets wat je natuurlijk maar moet afwachten, want tsja, politiek, olie en accijnzen gaan nu eenmaal graag samen. En na de invoering begin mei (2008) van de verpakkingstaks (een ‘milieumaatregel’ noemen de politici dat) wordt het steeds duidelijker dat het de politiek allemaal geen malle moer interesseert, als het geld maar stroomt en dan natuurlijk slechts één kant op: richting Den Haag! O ja, Mark Rutte van de VVD zei nog: “Dat deze belasting is ingevoerd voor het milieu is een leugen, het is een ordinaire manier om de schatkist te spekken.” Dat is natuurlijk de spijker op z’n kop, maar ja, Mark zit dan ook in de oppositie en dan moet je nog zieltjes onder het volk zien te winnen om misschien in de toekomst, als je ook weer eens mag regeren, evenzogoed iedereen te kunnen belazeren. Als een oplichter iemand een miljoen aftroggelt, dan noemen we dat diefstal en vliegt hij subiet achter de tralies. Als de christelijke politieke partijen de Nederlandse burgers 240 miljoen euro aan verpakkingsbelasting afhandig maken, dan heet het verantwoord beleid en mag je samen met de koningin op de foto.

Maar, ‘niet geschoten is altijd mis!’, dus hieronder mijn mail:

Datum: 10 mei 2008

Onderwerp: MAGNEETSTROOM CO2 en WINDMOLENS

Geachte heer, mevrouw.

‘Halvering van CO2-uitstoot niet haalbaar’ (In Rotterdam) lees ik in het Algemeen Dagblad van 9 mei. Nee, niet als we doorgaan met het op grote schaal gebruiken van diesel- en benzinemotoren en onze energieopwekking afhankelijk laten zijn van de fossiele brandstoffen, iets dat Shell graag ziet gebeuren natuurlijk en daarom in de krant de haalbaarheid van 50% reductie wel ‘erg ambitieus’ noemt, stel je voor dat de gemeenteraad van Rotterdam naar andere energievoorzieningen gaat uitkijken, om het beloofde alsnog waar te maken, want: ‘belofte maakt schuld!’

‘GroenLinks en SP voor meer windmolens op Maasvlakte 2’ ook dat staat op 9 mei in dezelfde krant en ook daarvoor is het onderstaande de oplossing!

In Hongarije bouwt men magneetstroomconverters die dat probleem met de CO2-uitstoot en de grote aantallen (nog grotere) windmolens rigoureus kunnen oplossen, maar daar is wel een beetje goede wil en moed voor nodig, karaktereigenschappen die de Haagse politiek op dit vlak schijnbaar niet in huis heeft, gezien de antwoorden die ik van de (helaas een paar) Haagse politici op hetzelfde voorstel kreeg. Maar wellicht dat Rotterdam het goede voorbeeld kan geven.

De converters zijn gecertificeerd en doen wat beloofd wordt, zelfs de Wereldbank stopt er geld in!! (Lees onderaan eerst even onder het kopje: Laatste nieuws!!!)

Er zijn helaas nog hele hordes orthodoxe wetenschappers en politici die alleen afgaan op wat ze op school is geleerd, dat een dergelijke wijze van energieopwekking niet zou kunnen en dus zonder verder onderzoek om het hardst schreeuwen dat het bedrog is en dat deze Hongaarse ingenieurs dus wel oplichters moeten zijn. Het is een schandaal dat juist in een tijd waarin we afmoeten van de fossiele brandstoffen, dergelijke meningen van wetenschappers en politici de leidraad vormen voor energiebeleid. Vraag informatie op of ga op werkbezoek in Hongarije en laat u voorlichten over deze nieuwe vorm van energieopwekking, u bent dat aan de bevolking van Rotterdam verplicht. (Eigenlijk aan de gehele mensheid, maar laten we in Rotterdam beginnen.)

Landen als China, Italië, Bahrein(!) en Hongarije hebben ze al besteld.
Leest u svp het Nederlandstalige artikel op onderstaande link eens serieus en aandachtig door en vergeet even uw scepsis. Zou het niet de moeite waard zijn om als gemeente Rotterdam of als havendienst een dergelijke converter te bestellen en gewoon eens te zien wat het nut ervan is, misschien hebben we helemaal geen windmolens op de Maasvlakte(s) meer nodig en wellicht is die reductie op CO2 binnenkort wél haalbaar. Deze Hongaarse converters verdienen zich binnen een paar jaar gebruik al terug en leveren daarna bijna gratis stroom, waarvoor gerust door de gebruikers betaald mag worden (iedereen draagt zijn steentje aan een schoner milieu bij), en wat dus een extra financieel voordeel voor gemeenten en rijk is.

Link naar het artikel: http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

Laatste nieuws!!!
Inmiddels is in China een fabriek opgezet die de converters drie keer zo snel kan produceren dan voorheen. Verder zal in de loop van 2008 één van de modellen een hotel in Frankfurt van stroom voorzien en mogelijk als demonstratiemodel gaan dienen. Congo krijgt met bijna een half miljard steun van de Wereldbank drie converters en Bangkok heeft er ook één besteld.


Ik zou het zeer op prijs stellen een reactie van u te ontvangen, geen standaard bedankbriefje, maar liefst een eerlijk antwoord waaruit blijkt dat u op onbevooroordeelde wijze naar nieuwe mogelijkheden van schone en goedkope energie uitkijkt.

Tevens vraag ik uw toestemming om uw antwoord(en) te mogen gebruiken om deze samen met mijn bovenstaande vraag op diverse Internetsites te publiceren?

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

PS. Stuurt u deze mail svp door naar personen of organisaties waarvan u denkt dat ook die er belang bij (kunnen) hebben.

Dank,

Paul Harmans

Bovenstaande mail heb ik op zaterdag 10 mei aan de Rotterdamse politieke heren Arno Bonte van Groen Links en Leo de Kleijn van de SP gestuurd en aan Leefbaar Rotterdam en nog een paar andere organisaties. Havendienst Rotterdam stelt op haar website geen e-mailadres beschikbaar, bang voor teveel werk wellicht, juist iets wat de Rotterdamse haven groot heeft gemaakt, nou ja, door de man met opgestroopte mouwen op de werkvloer dus!


Windmolen langs het Callandkanaal
Foto: Paul Harmans 11 mei 2008


Verstuurd aan

info@planeetgroenlinks.nl

l.dekleijn@chello.nl

leefbaarrotterdam@stadhuis.rotterdam.nl

secretaris@bestuur-lr.nl

ghr@port.Rotterdam.nl

info@rotterdamclimateinitiative.nl

info@dcmr.nl

info@deltalinqs.nl

info@eon-benelux.com

communicatie@shell.com

De antwoorden
Helaas, geen enkele Rotterdamse partij of organisatie heeft de moeite genomen mij antwoord te geven, ze zijn daar nog lamlendiger dan in Den Haag. Ik stuur ze de link van dit artikel, maar of ze de moeite zullen nemen dat te lezen? Ja, ja, ik weet het, het zou ook aan mijn gebezigde taal kunnen liggen dat de witte-boorden-heren mij geen antwoord geven, het zij zo. Nog een paar jaar en dan kotst werkelijk iedereen de politiek uit, let op mijn woorden!

Overheidsgeld (ons geld!) is er schijnbaar in overvloed
Het is jammer dat ik later pas de onderstaande link kreeg van een artikel in de Volkskrant waarin wordt vermeld hoeveel miljoen de staat aan de meest stompzinnige tv-programma’s heeft gegeven, anders had ik de koppen van de heren politici in mijn magneetstroom-e-mails met nog wat meer boter ingewreven. 5.180.208 euro in 2006 en 4.350.419 in 2007. Welke programma’s? Nou, onder andere: weerman Piet Paulusma 12.500 euro, SBS6 voor onder meer Shownieuws 90.000, Passion for Fashion 15.000 en Oranjejournaal 80.000. Waarom? Zogenaamd om via de media het contact tussen de burger en de politiek te verbeteren. (Zou er voor websites als ufowijzer en argusoog misschien ook een duizendje of 20 subsidie klaarliggen?) Het riekt naar propaganda en dat zal het ook wel zijn de politiek kennende, een leugentje meer of minder zal Den Haag niet meer op zijn grondvesten doen schudden, daar zijn ze wel wat gewend. Maar het is natuurlijk een schandaal dat men geen geld uitgeeft om nu eens werkelijk in Hongarije te gaan kijken en zich daar te laten voorlichten en een demonstratie bij te wonen. Het eventuele excuus dat daar geen geld voor is, lijkt mij gezien de bovenstaande verkwisting, de volgende leugen.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article496373.ece/Staat_steekt_miljoenen_in_tv-producties
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article496374.ece/Overzicht_subsidies

Contact met Greenpeace
op 16 mei kreeg ik alsnog een antwoord van Hendrik de Lint van Greenpeace op mijn eerste artikel over de magneetstroomconverters. Ik heb op 19 mei (2008) een e-mail aan hem verstuurd en hem daarna gebeld en heb een uur met de bijzonder aardige Hendrik aan de telefoon gezeten. We hebben gesproken over de Hongaarse converters, Tom Bearden, John Bedini, Tesla, de nulpuntenergie, perpetuum, enz. en de opvattingen daarover van de wetenschap. Hendrik beloofde mij uiteindelijk nog eens naar de Hongaarse converters te kijken en uit te zoeken wie hij bij Greenpeace kon benaderen om daar eventueel meer onderzoek naar te doen. Ik hoop dat er alsnog wat uitkomt.

Hendrik de Lint liet in zijn eerste e-mail weten moeite te hebben met het idee van perpetuum en ik heb daarvoor ook een extra artikeltje geschreven dat ik met de mail aan hem meestuurde. Het is misschien wel handig om het ook hier nog eens te plaatsen, het gaat over hoe geld de wetenschap aanpaste, het patent- en octrooiverbod op perpetuum en het grote verschil tussen een perpetuum mobile en nulpuntenergiemotoren, iets dat de wetenschap altijd op één hoop gooit:

HONGAARSE SUPERMAGNEETSTROOMCONVERTERS
de natuurwetten en de orthodoxe vooroordelen

Door: Paul Harmans

Mei 2008

Om geen lange teksten te produceren (iets wat eigenlijk op dit onderwerp onmogelijk is) heb ik onderstaand verhaal versimpeld weergegeven, maar er is natuurlijk veel en veel meer over te schrijven. Wat de technische aspecten betreft, die zijn natuurlijk ingewikkelder dan ik schematisch weergeef, maar het gaat nu even om het principe.

J.P. Morgan zet rond 1900 zijn geld en macht in om de wetenschap te beïnvloeden
Net zo goed als er in zonlicht of in wind energie zit die we niet kunnen zien, maar wel gebruiken, zit er in alle ruimte om ons heen ‘energie’ en die energie kunnen we aftappen als we daar de juiste apparatuur en inzichten voor gebruiken. Die energie wordt onder andere nulpuntenergie genoemd en Tesla was zich een eeuw geleden heel goed bewust van de onvoorstelbare capaciteiten daarvan. Het was schoon en bijna geheel gratis voor iedereen beschikbaar te maken. Toen Tesla zijn nieuwe energievorm verder wilde uitwerken voor grootverbruik, werd de geldstroom van zijn sponsors subiet stopgezet. J.P. Morgan was zijn grootste geldschieter, maar zag in de nieuwe vorm van energieopwekking van Tesla een groot gevaar voor het verder opdrijven van zijn vermogen. Morgan wendde vervolgens zijn geld aan om diverse wetenschappers (o.a. Lorentz) te betalen (om te kopen is een betere omschrijving) om in de wetenschap de stelling te verbreiden dat dergelijke energie in strijd is met de bestaande natuurwetten. En dat valse verhaal vertellen alle orthodoxe wetenschappers vandaag de dag nog steeds (niet met opzet, maar omdat zij inmiddels allemaal denken dat het de waarheid is). Natuurlijk wordt daarbij ook verteld dat Tesla helemaal niet zo ver was met zijn nieuwe energievorm en dat Morgan niemand heeft aangezet tot het vervalsen van natuurwetten. Maar ook dat is deel van de geïnfiltreerde informatie om de geldstromen naar een bepaalde elite maar vooral niet te laten opdrogen. Tom Bearden heeft overigens bewijs gevonden voor het omkopen van o.a. Lorentz door Morgan:
http://www.cheniere.org/correspondence/091007.htm
http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:The_Deliberate_Curtailment_of_Nikola_Tesla

Verboden patentuitgifte op perpetuum techniek??
Patentbureaus hebben de opdracht nooit een perpetuum mobile te patenteren, omdat zo’n machine niet kan bestaan. Maar waarom zouden wijze mannen bij voorbaat machines van een patenttoewijzing uitsluiten als die machines pertinent niet gemaakt zouden kunnen worden? Dan kunnen we nog wel een heel rijtje onmogelijkheden verzinnen en die laten opnemen in het verbod, maar dat is natuurlijk grote onzin! Dus waarom dat patentverbod op een perpetuum mobile? Was en is men toevallig bang dat het wél mogelijk is zo’n ding te bouwen (of iets zoals de nulpuntenergiemotorentechniek van Bedini en Bearden dat wel op perpetuum lijkt, maar dat beslist niet is) en was en is men bang dat zo’n apparaat zo goedkoop schone energie kan voortbrengen, dat het ten koste gaat van de grof geld verdienende olie- en energiebonzen? Het volgende staat er in wikipedia bij de uitleg over Europese octrooiaanvragen onder het kopje ‘Industriële toepasbaarheid’:

‘Een perpetuum mobile is in strijd met de natuurwetten en kan daarom ook niet worden geoctrooieerd (al blijven uitvinders het regelmatig proberen).’
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Octrooiverdrag#Industri.C3.ABle_toepasbaarheid

De orthodoxe stelling betreffende perpetuum en nulpuntenergie
De stelling dat een apparaat nooit meer energie kan opbrengen dan erin gaat is nogal abstract. Op de wijze waarop de orthodoxe wetenschap het voorstelt krijg je inderdaad geen extra energie. Zij stellen terecht dat een gewone elektromotor gevoed door een accu weliswaar energie kan opwekken, maar dat die hoeveelheid altijd minder is dan wat de motor uit de accu haalt en daardoor bijvoorbeeld niet dezelfde accu sneller zou kunnen opladen dan hij leegloopt. Bij een dergelijke technische, abstracte opstelling klopt het helemaal dat er altijd minder energie uit de motor komt dan erin gaat. Maar bij het principe van de nulpuntenergie omzeil je deze starre stelling, omdat de nulpuntenergie door een speciaal geconstrueerde motor met spoelen en magneten (en die magneten en de spoelen en de juiste onderlinge afstelling zijn nu juist heel belangrijk) van buitenaf uit de omgeving, onzichtbaar, naar de motor begint te stromen (als het ware wordt aangezogen) zodra die begint te draaien en door de spoelen kan worden doorgegeven aan een accu, of als je meteen groot denkt aan het elektriciteitsnet. Er komt extra energie van buitenaf bij, dus niet alleen de stroom van bijvoorbeeld een accu, en dus kan er aan de ‘uitgang’ van de speciale motor ook meer energie opgevangen worden. In feite is dit dus ook geen perpetuum mobile zoals de wetenschap die formuleert, maar een machine die net als een zonnecollector energie van buitenaf vangt en doorgeeft.

Door dergelijke apparatuur na gedegen wetenschappelijk onderzoek steeds fijner af te stellen moet het mogelijk zijn de door Tom Bearden en John Bedini nu al opgewekte hoeveelheden energie (meer dan erin gaat) steeds verder op te voeren. Maar door de helaas dwarse en/of bevooroordeelde wetenschap komt dat er niet van.

Nulpuntenergie kan beslist wel! Maar zet alle vooroordelen even opzij en kijk er eens serieus naar!

De converter in Hongarije van EBM is nog geen motor zoals John Bedini en Tom Bearden ze bouwen, maar het is in ieder geval een begin van beslist volkomen schone en goedkope energie. Voor de echt technische details en een demonstratie is een bezoek aan de fabriek in Hongarije een absolute noodzaak. Laat de politiek of Greenpeace een technicus met open mind eens kijken naar de volgende uitleg en diagrammen over hoe nulpuntenergie opgewekt kan worden zonder de natuurwetten geweld aan te doen.
http://www.cheniere.org/briefings/circuitcurrents/index.html

Voor een mooi voorbeeld van hoe sceptici de nulpuntenergiemotor van John Bedini als brandhout bestempelen en waarin exact de orthodoxe werkwijze zoals hierboven beschreven wordt weergegeven:
http://www.youtube.com/watch?v=q3I9RUCrjoQ

(Update) Magneetstroomconverters zijn hot!
Ook in Australië is een wetenschapper die zo’n ding heeft gebouwd, het levert 5 x meer energie dan erin gaat. “Dat kan niet!” Ik hoor het iedereen alweer zeggen, maar de Australiër zegt het in zijn filmpje ook: “Dat zeggen mensen die er niet naar willen kijken, niet naar de techniek en niet naar de diagrammen en formules.” Een enkele wetenschapper die wel bij de Australiër is geweest, geeft toe dat er waarschijnlijk enkele natuurwetten moeten worden aangepast. Maar wellicht is dat helemaal niet nodig, want iedereen die zo’n converter bouwt, legt al uit dat het helemaal volgens de natuurwetten gaat, je moet alleen even je scepsis en vooroordelen opzij zetten en natuurlijk niet luisteren naar een bepaalde elite die haar miljarden aan de fossiele brandstoffen verdient.


Links
Je kunt het complete en zeer interessante Nederlandstalige artikel van Benjamin Adamah, waarop ik mijn magneetstroom artikelen baseer, op de volgende link lezen en eventueel naar je computer downloaden:
http://www.zakenmenu.nl/FRadamah.pdf

De website van de Hongaarse ingenieurs en hun converters:
http://www.gammamanager.com

Een video op YouTube over de EBM converters:

 

De converters zijn gecertificeerd door de wetenschap. Op de volgende link de ondertekende documenten:
http://peswiki.com/index.php/Directory:EBM:Certification

Voor het laatste nieuws over de converters kun je de website van de schrijver van het supermagneetstroomartikel, Benjamin Adamah, raadplegen. Adamah is tevens ambassadeur van het Hongaarse bedrijf EBM dat de converters bouwt en mocht je zo’n apparaat willen kopen dan kun je ook contact met hem opnemen:
http://www.zakenmenu.nl

Website en info John Bedini:
http://www.icehouse.net/john34/bedinibearden.html
http://www.esmhome.org/library/john-bedini/index.html

De misplaatste wetenschap van Discovery Channel en de Bedini motor:
http://www.youtube.com/watch?v=q3I9RUCrjoQ


Een paar video’s op Google Video (zolang de video’s daar beschikbaar zijn):

1. Tesla The Race to Zero Point Free Energy
http://video.google.nl/videoplay?docid=-7365305906535911834&ei=IbcqSLPSNY-cigL6msncCQ&hl=nl

2. Free Energy - Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum
http://video.google.nl/videoplay?docid=-5738531568036565057&ei=IbcqSLPSNY-cigL6msncCQ&hl=nl


Voor hen die via bittorrent documentaires downloaden:

1. Energy From The Vacuum Part 1, Featurng Tom Bearden (Part 2 is de documentaire van John Bedini waarover ik in het bovenstaande artikel schrijf, maar deze is helaas niet meer te downloaden.)
http://thepiratebay.org/tor/3666080/Free_ENergy__Energy_From_The_Vacuum_Part_1__Featurng_Tom_Bearden

2. Zelf een Bedini motor bouwen:
http://thepiratebay.org/tor/3750866/John_Bedini_Free_Energy_Monopole_SSG_Energizer_Presentation_by_R


Enkele links waarop je vele e-mailadressen van politici kunt vinden:
(Doe dat liever niet in BCC of meer dan 2 adressen in CC, de spamfilters van de tweede kamer laten zoiets niet toe):
http://home.hccnet.nl/l.blok/Email.html
http://www.waarheid911.nl/tweedekamer_911.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partijen_in_Nederland
http://www.rug.nl/dnpp/politiekepartijen/index


DEEL 1 MAGNEETSTROOMCONVERTERS


ENERGIE

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen